Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte musikk

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. mars 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 96 søknader, 55 av disse ble prioritert.

106 søknader kom inn til fristen 3. mars 2020. Av disse ble ti avvist fordi det ble søkt tilskudd til en enkeltkonsert, fordi aktiviteten det ble søkt støtte til lå utenfor ordningens formål og fordi en søknad var til samme prosjekt allerede hadde fått tilskudd. Søknader til enkeltkonserter er konsekvent blitt avvist på grunnlag av justerte retningslinjer.

Fem av søknadene omhandlet prosjekter rettet mot barn og unge. To av disse ble bevilget tilskudd.

Åtte søknader omhandlet i sin helhet arrangementer i kulturhus. Det ble gitt tilskudd til seks av disse. Ytterligere tre søknader beskrev noe aktivitet i kulturhus. Av disse fikk alle positivt vedtak.

46 av søknadene var fra helårsarrangører. 35 av disse – altså 64 % av alle positive vedtak – ble bevilget tilskudd.

Som tidligere, har utvalget særlig vektlagt bevisst tenkning i programmeringen, omfang, geografisk spredning, historikk og gjennomføringsevne, realistisk budsjettering av utgifter og finansieringsplan.

Kirkemusikksøknader

Som i et ledd i omstillingen av kirkemusikkordningen, er gode søknader fra kirkemusikkaktører særlig prioritert. Flere etablerte arrangører med gode konsertprogram har fått en solid øking nå som de har søkt arrangørordningen. Det er søknadenes innhold og kvalitet som har vært grunnlaget for økningene. Totalt 19 søknader har halvparten eller mer av aktiviteten i kirker. Ti av disse er gitt bevilgning, noe som utgjør nesten en femtedel av alle positive vedtak.

Søknadene i lys av koronasituasjonen

Søknadsfristen for denne runden var en drøy uke før samfunnet ble stengt ned som følge av koronakrisen. Utstrekningen av tiltak som ble iverksatt for å hindre smitte, var derfor ikke mulig for søkerne å ta hensyn til. For å sikre rettferdig behandling av søkerne, er søknadene i stor grad vurdert uten hensyn til koronasituasjonen. I den grad koronasituasjonen har vært en del av vurderingen, har det vært til søkers fordel. Det vil si at det som normalt var kvaliteten og helheten i programmeringen det ble lagt vekt på i vurderingen, ikke sannsynligheten for gjennomføring av fremtidige enkeltkonserter i lys av koronasituasjonen.

Kulturrådet vil i stor grad imøtekomme søknader om endringer av prosjekt det er gitt tilskudd til. Flertallet av aktørene det er gitt tilskudd til, vil kunne gjennomføre alternativ aktivitet i den omsøkte perioden, og tilskuddene vil i så måte komme feltet til gode.

Fordelt på fylkene, ser antall søknader som ble behandlet og bevilgninger slik ut:

Fylke Antall søknader Antall bevilgninger Fylkesvis innvilgelsesprosent
Agder 7 5 71 %
Innlandet 6 6 100 %
Møre og Romsdal 5 3 60 %
Nordland 5 3 60 %
Oslo 19 5 26 %
Rogaland 3 0 0 %
Troms og Finnmark 5 2 40 %
Trøndelag 9 4 44 %
Vestfold og Telemark 10 5 50 %
Vestland 23 12 52 %
Viken 14 10 71 %
Sum 106 55 Gjennomsnitt 52 %

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 106

Søknadssum: 15 794 057 kr

Antall tildelinger: 55

Tilrådningssum: 4 500 000 kr

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.3.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 14.5.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 10. - 11.6.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Ove Mæle Årdal sokneråd - Konsert med økland vår 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 60000 14.5.2020 Avslått 0 Ove Mæle Årdal sokneråd - Konsert med økland vår 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2021 60000 14.5.2020 Avslått 0 Ove Mæle Årdal sokneråd - Konsert med økland vår 2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2022 60000 14.5.2020 Avslått 0 BARE JAZZ AS Bare Jazz Live - 01.01.2020 - 31.12.2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2020 200000 14.5.2020 Avslått 0 LØKKEVIKA HANDEL V/ISEBAKKE Løkkevika Handel - Sommer 2020 Flere sjangre musikk Viken 2020 15000 14.5.2020 Avslått 0 BERGEN KAMMERMOSAIK Bergen kammermosaikk - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 40000 14.5.2020 Avslått 0 Einar Moland Olsson Bergen Bonanza - 2020 Populærmusikk Vestland 2020 115600 14.5.2020 Avslått 0 MOLDE BRASS BAND Molde Brass Band - 2020-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Møre og Romsdal 2020 50000 14.5.2020 Avslått 0 MOLDE BRASS BAND Molde Brass Band - 2020-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Møre og Romsdal 2021 50000 14.5.2020 Avslått 0 MOLDE BRASS BAND Molde Brass Band - 2020-2022 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Møre og Romsdal 2022 50000 14.5.2020 Avslått 0 NARVIK STUDENTERSAMFUNN Sundance 2021 - Nå frem til 13mars2021 da neste festival skal gjennomføres Populærmusikk Nordland 2020 50000 14.5.2020 Avslått 0 NARVIK STUDENTERSAMFUNN Sundance 2021 - Nå frem til 13mars2021 da neste festival skal gjennomføres Populærmusikk Nordland 2021 50000 14.5.2020 Avslått 0 NARVIK STUDENTERSAMFUNN Sundance 2021 - Nå frem til 13mars2021 da neste festival skal gjennomføres Populærmusikk Nordland 2022 50000 14.5.2020 Avslått 0 STELLAR AS Stellar AS - Høst 2020 Populærmusikk Møre og Romsdal 2020 70000 14.5.2020 Avslått 0 STELLAR AS Stellar AS - Høst 2020 Populærmusikk Møre og Romsdal 2021 80000 14.5.2020 Avslått 0 STELLAR AS Stellar AS - Høst 2020 Populærmusikk Møre og Romsdal 2022 90000 14.5.2020 Avslått 0 Anton Victorovitch Dymkov Klassisk i Homansbyen.Høst 2020 - 19.09.2020-10.10.2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 31174 14.5.2020 Avslått 0 SANDE SOKN Sande sokn - 15.03 til 22.03 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 15000 14.5.2020 Avslått 0 HOLKEROCK Holkerock 2020 - 31. juli til 1. august 2020 Populærmusikk Vestland 2020 40000 14.5.2020 Avslått 0 LIER KIRKELIGE FELLESRÅD Musikk til ettertanke i Frogner kirke - oktober-februar Flere sjangre musikk Viken 2020 40000 14.5.2020 Avslått 0 STIFTELSEN MUSICANORD 24. Grieg in BergenInt Festival - 13. juli - 23. august 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestland 2020 30000 14.5.2020 Avslått 0 BÆKKELAGETS SPORTSKLUB/NORWAY CUP Norway Cup - 2020 - 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2020 250000 14.5.2020 Avslått 0 BÆKKELAGETS SPORTSKLUB/NORWAY CUP Norway Cup - 2020 - 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2021 250000 14.5.2020 Avslått 0 BÆKKELAGETS SPORTSKLUB/NORWAY CUP Norway Cup - 2020 - 2022 Flere sjangre musikk Oslo 2022 250000 14.5.2020 Avslått 0 NYKSUND AS AVD MYRE "Nyksund Brygge" - 2020 Flere sjangre musikk Nordland 2020 125000 14.5.2020 Avslått 0 KAFÉ HÆRVERK AS Kafé Hærverk - 2021 Flere sjangre musikk Oslo 2021 500000 14.5.2020 Avslått 0 SKIENSJAZZDRAGET Jazzfest Skien 2020 - Høst 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2020 120000 14.5.2020 Avslått 0 Silje Vang Pedersen Sommerdag i Vestvik - Sommerdag i Vestvik 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2020 10000 14.5.2020 Avslått 0 BLÅ KORS KRISTIANSAND Studio B - februar 2020 - desember 2020 Populærmusikk Agder 2020 140000 14.5.2020 Avslått 0 NATUR OG UNGDOM Folkefest for Førdefjorden - 29.07.2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 100000 14.5.2020 Avslått 0 MUSIKKFEST TRONDHEIM Musikkfest Trondheim - 06062020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 50000 14.5.2020 Avslått 0 MUSIKKFEST TRONDHEIM Musikkfest Trondheim - 06062020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2021 50000 14.5.2020 Avslått 0 MUSIKKFEST TRONDHEIM Musikkfest Trondheim - 06062020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2022 50000 14.5.2020 Avslått 0 BJØRGVIN BLUESKLUBB Arrangere Blues-konserter - 2020 Populærmusikk Vestland 2020 200000 14.5.2020 Avslått 0 SKA- SMÅKONSERTARRANGØRENE SKA-Småkonsertarrangørene - 2020-03-18 -20-12-19 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 40000 14.5.2020 Avslått 0 Daniel Rene Sagstuen Sæther Bach mot natta - Høst 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 181720 14.5.2020 Avslått 0 Lars Mossefinn Den intellektuelle countryfestivalen - 4.-6. september 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 80000 14.5.2020 Avslått 0 Lars Mossefinn Den intellektuelle countryfestivalen - 4.-6. september 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2021 150000 14.5.2020 Avslått 0 Lars Mossefinn Den intellektuelle countryfestivalen - 4.-6. september 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2022 200000 14.5.2020 Avslått 0 Marianne Jørgensen Women's international party - WIP - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 442000 14.5.2020 Avslått 0 KLASSISK VED HAVET Klassisk ved Havet - 12-19.juli Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 50000 14.5.2020 Avslått 0 UNGDOMSLAGET LIV, VONHEIM Lyst heile natta - Senja Barnefestival - Senja Barnefestival 2020 Flere sjangre musikk Troms og Finnmark 2020 150000 14.5.2020 Avslått 0 DANCELAB DANSENS HUS 4th Tromsø Arctic Hiphop Jam - 15-21 juni 2020 Populærmusikk Troms og Finnmark 2020 22500 14.5.2020 Avslått 0 VESTFOLD KUNSTSENTER Festival for eksperimentell musikk - høsten 2020 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 42000 14.5.2020 Avslått 0 CAPYBARA AS Parksalongen - Vår 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 53140 14.5.2020 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 12.06 -22.08 Flere sjangre musikk Viken 2020 120000 14.5.2020 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 12.06 -22.08 Flere sjangre musikk Viken 2021 120000 14.5.2020 Avslått 0 GITARER VED FJORDEN AS Gitarer ved Fjorden - 12.06 -22.08 Flere sjangre musikk Viken 2022 120000 14.5.2020 Avslått 0 KLIMAKUNST AS Klimakunst - 2020 Populærmusikk Oslo 2020 240000 14.5.2020 Avslått 0 Helge Andreas Gjevestad Norderhov kirkes 850 års jubileum - 20220 Jazz/improvisasjonsmusikk Viken 2020 32100 14.5.2020 Avslått 0 BRILLIANCE LIVE AS Brilliance Live konserter - 2021 Populærmusikk Vestland 2021 500000 14.5.2020 Avslått 0 ARCTIC BRASS WEEK Konserter under Arctic Brass Week 2020 - Torsdag 1.10 – lørdag 3.10 2020 Klassisk/samtidsmusikk Troms og Finnmark 2020 132000 14.5.2020 Avslått 0 MIDTBYEN ROCKEKLUBB Midtbyen Rockeklubb - Vår 2020 Populærmusikk Trøndelag 2020 42600 14.5.2020 Avslått 0 SINNETS YTTERKANTER KULTURFORENING Sinnets Ytterkanter Kulturforening - Høst 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 200000 14.5.2020 Avslått 0 Hermod Ringset Bentsen Hermod Ringset Bentsen og Anders Krøger - Vår 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 30913 14.5.2020 Avslått 0 HAUGALAND KUNSTVERK Pias musikalske nettverk på Staalehuset - 01.05.2020-01.11.2020 Flere sjangre musikk Rogaland 2020 150000 14.5.2020 Avslått 0 MAJAZ Majaz Dabke Festival - vår 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2020 22000 14.5.2020 Avslått 0 DØLEN KONSERTSERIE Dølen Konsertserie - Vår 2020 Flere sjangre musikk Agder 2020 87250 14.5.2020 Bevilget 60000 GRAN KIRKELIGE FELLESRÅD Sommerkonserter - 2020 Flere sjangre musikk Innlandet 2020 45000 14.5.2020 Bevilget 45000 MUSIKKENS VENNER I MOSS OG OMEGN Musikkens venner i Moss og omegn - 01.03.2020-30.10.2020 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2020 34700 14.5.2020 Bevilget 30000 ØSTFOLD MUSIKKRÅD Trad Session konsertserie høsten 2020 - Høst 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Viken 2020 99000 14.5.2020 Bevilget 99000 VÅLER KIRKELIGE FELLESRÅD Orgelfestivalen i Våler i Solør - Høst 2020 Flere sjangre musikk Innlandet 2020 25000 14.5.2020 Bevilget 25000 SORTLAND JAZZ OG VISEKLUBB Sortland jazz- og viseklubb våren 2020 - Vår 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 30000 14.5.2020 Bevilget 30000 RISØR JAZZKLUBB Risør jazzklubb konsertprogram 2020 - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2020 60000 14.5.2020 Bevilget 60000 KONGSBERG OG JONDALEN SOKN Glogerakademiet - Vår 2020 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2020 98000 14.5.2020 Bevilget 80000 SPJELKAVIK SOKN Spjelkavik kirke - 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 160000 14.5.2020 Bevilget 90000 SKOLEN SENG OG SUPPE AS Musikk på Myken 2020 - 29.juni - 9.august 2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 100000 14.5.2020 Bevilget 50000 ARENDAL KOMMUNE Sommerkonserter i Arendal 2020 - 01.06 - 31.08 Flere sjangre musikk Agder 2020 150000 14.5.2020 Bevilget 110000 IMPROBASEN Barnas Jazzkafé - 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Oslo 2021 185000 14.5.2020 Bevilget 120000 HORTEN JAZZCLUB Arrangørstøtte 2020 Horten Jazz Club - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold og Telemark 2020 150000 14.5.2020 Bevilget 130000 ARJEN L.H. STOLK'S TRE TRADISJON HERAND "Tonar av Tungar" - 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 17000 14.5.2020 Bevilget 17000 SWING N SWEET JAZZCLUB Swing-n-Sweet Jazzclubb - 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2020 40000 14.5.2020 Bevilget 40000 NONFIGURATIV MUSIKK Nonfigurativ musikk - 22.08.2020-28.11.2020 Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 129750 14.5.2020 Bevilget 129000 KJEMPEHYGGELIG AS Lokal Bar – Scene – Klubb - Konserter Vår + Høst 2020 Populærmusikk Trøndelag 2020 225000 14.5.2020 Bevilget 175000 VILLA LUNDE MUSIKKFORENING Villa Lunde Musikkforening - 6 juni til 13 dec Flere sjangre musikk Vestfold og Telemark 2020 296000 14.5.2020 Bevilget 200000 HOF KULTURKIRKE Hof kulturkirke - Høst 2020 Flere sjangre musikk Innlandet 2020 100000 14.5.2020 Bevilget 50000 DAMA DI AS Halv ti på torsdag - Andre halvår 2020 Populærmusikk Nordland 2020 100000 14.5.2020 Bevilget 80000 HAMMERFEST KOMMUNE ARKTISK KULTURSENTER Jazz i Frityren - Høst 2020 - vår 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2020 104795 14.5.2020 Bevilget 70000 HAMMERFEST KOMMUNE ARKTISK KULTURSENTER Jazz i Frityren - Høst 2020 - vår 2021 Jazz/improvisasjonsmusikk Troms og Finnmark 2021 106040 14.5.2020 Bevilget 110000 STIFTELSEN LILLESTRØM KULTURFORUM Lillestrøm Kultursenter - 05.02.2020 - 12.11.2020 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2020 80000 14.5.2020 Bevilget 60000 ÅLESUND KYRKJELEGE FELLESRÅD Internasjonale Kyrkjekonsertar i Ålesund - 15.03. - 31.12.2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 90000 14.5.2020 Bevilget 90000 AKONSERTER PETTER ANDERSEN Akonserter høsten 2020 - August - desember 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2020 61000 14.5.2020 Bevilget 61000 BERGEN DOMKIRKE SOKN MARIAFESTDAGENE 2020 - 13. - 21. juni 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 73000 14.5.2020 Bevilget 60000 OSEANA OS KUNST- OG KULTURSENTER KF Oseana kammer våren 2020 - 18 april til 08 august Flere sjangre musikk Vestland 2020 60000 14.5.2020 Bevilget 30000 BÆRUM KULTURHUS Bærum Kulturhus - Sandvika Master Series - 2021 Klassisk/samtidsmusikk Viken 2021 400000 14.5.2020 Bevilget 150000 AKERSELVA KAMMERMUSIKKFESTIVAL DA Akerselva Kammermusikkfestival - 2020 Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 45000 14.5.2020 Bevilget 45000 BLUESLAGET LOKST UTØVE Blueslaget loket utøve - 01.01.-31.12.2020 Populærmusikk Vestland 2020 100000 14.5.2020 Bevilget 80000 ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD Musikk i Slemmestad - Høst 2020 Flere sjangre musikk Viken 2020 100000 14.5.2020 Bevilget 80000 BERGEN METAL FEST Beyond the Gates - Bergen Metal Fest - 16.-22.august 2020, Hovedarrangement 19.-22.august 2020 Populærmusikk Vestland 2020 200000 14.5.2020 Bevilget 150000 Maren Myrvold Maren Myrvold - Høst 2020 og vår 2021 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2020 70000 14.5.2020 Bevilget 40000 MØLLERGATA KULTURHUS AS Revolver Møllergata kulturhus As - 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 300000 14.5.2020 Bevilget 150000 MANDAL BLUESKLUBB 10 konserter i 2020 - 2020 Populærmusikk Agder 2020 55000 14.5.2020 Bevilget 55000 UNION ROCKEKLUBB, DRAMMEN Union Rock Konserter 2020 - 01.01.2020 - 31.12.2020 Populærmusikk Viken 2020 200000 14.5.2020 Bevilget 175000 Natalie Sandtorv Fjellgården Øvre Ljøen 2020 - Juni 2020 - August 2020 Flere sjangre musikk Møre og Romsdal 2020 52000 14.5.2020 Bevilget 40000 KIRSTEN FLAGSTAD FESTIVAL - KLASSISK HEDMARKEN Klassisk Hedmarken - 15.03.20-31.12.20 Klassisk/samtidsmusikk Innlandet 2020 200000 14.5.2020 Bevilget 120000 NILS ARE DRØNEN Tedans - 01.02.2020-05.12.2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Vestland 2020 80000 14.5.2020 Bevilget 70000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Blue Rinse konsertserie - 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 50000 14.5.2020 Bevilget 50000 Knut Fausko Fauskivalen 2020 - vår og sommar 2020 Flere sjangre musikk Viken 2020 100000 14.5.2020 Bevilget 60000 STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM Konsertprogram folkemusikkscena 2020 - mars - des 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2020 200000 14.5.2020 Bevilget 130000 ABC STUDIO AS ABClive sesong 4 - vår og høst 2020 Populærmusikk Vestland 2020 22500 14.5.2020 Bevilget 20000 KAMPEN BISTRO AS Kampen Konsertforening - Konsertserie 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 50000 14.5.2020 Bevilget 50000 KAFE SKURET Kafe Skuret - 30.05.2020-30.09.2020 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 300000 14.5.2020 Bevilget 100000 Ingvild Storhaug Biermanns Barn - Høst 2020 Flere sjangre musikk Oslo 2020 35000 14.5.2020 Bevilget 35000 FRYD SCENE Fryd Scene Haustprogram - 01.september - 19. desember Flere sjangre musikk Viken 2020 79000 14.5.2020 Bevilget 75000 MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE MiSKs konsertserie med kirkefestdager - Høst 2020 Klassisk/samtidsmusikk Vestfold og Telemark 2020 200000 14.5.2020 Bevilget 160000 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Eilertsen og Granados Sommerprogram 2020 - Sommer 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Nordland 2020 157000 14.5.2020 Bevilget 75000 FJØSAKADEMIET LINDSAY WINFIELD-CHISLETT Fjøsakademiet - September 2020 - april 2021 Flere sjangre musikk Trøndelag 2020 90000 14.5.2020 Bevilget 60000 LILLEHAMMER EXPERIMENTAL LILLEHAMMER EXPERIMENTAL - HØST 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Innlandet 2020 130000 14.5.2020 Bevilget 60000 ROCKEKLUBBEN I VARANGER Rockeklubben i Varanger - Høst 2020, vår 2021 Populærmusikk Troms og Finnmark 2020 180000 14.5.2020 Bevilget 120000 GAMLEBYEN FESTIVALDRIFT AS Gamlebyen Kulturhus - 01.01.2020 - 30.06.2020 Populærmusikk Viken 2020 200000 14.5.2020 Bevilget 100000 ALEXANDER AGA RØYNSTRAND Intimkonsertar i Jaunsenstova - Vår og haust 2020 Folkemusikk/tradisjonsmusikk Vestland 2020 120000 14.5.2020 Bevilget 60000 OLE MOFJELL Fresh Sounds - Sommer 2020 Jazz/improvisasjonsmusikk Agder 2020 65000 14.5.2020 Bevilget 65000 HISTORY DISPOSAL UNIT Wrap - 2020 Flere sjangre musikk Vestland 2020 24800 14.5.2020 Bevilget 24000