Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangør­støtte scenekunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Av de 22 innkomne søknadene ble det bevilget tilskudd til 9 søknader. 8 av disse dreide seg om fornyet periode fra arrangører som allerede mottar støtte over ordningen. Søknadene til behandling har god geografisk spredning og sjangerbredde. Det ble løftet inn en ny arrangør på ordningen, Figur i Fossekleiva, i Vestfold. Festivalen ble etablert i 2016 og er spisset mot utvikling og visning av figurteater.

Kompetanse- og stedsutvikling for publikum og scenekunstnere

Interessen for kompetanseutvikling og forankring av scenekunstprosjekter lokalt er en tendens i søknadsmaterialet denne runden. Flere av arrangørene tilbyr et sammensatt scenekunstfaglig program av workshops, foredrag og debatter som inviterer til samtale. Vårscenefest i Tromsø har etablert en profil som vil synliggjøre scenekunstens muligheter som arena for sosial, intellektuell og politisk samfunnsdeltagelse. I tillegg tar flere av arrangørene en aktiv kuratorisk rolle ved å initiere scenekunstprosjekter i dialog med konteksten de skal presenteres i. Dansefestival Barents i Hammerfest skal i 2021 flytte festivalen ut av scenerommet og ta i bruk byen og den omkringliggende arktiske naturen. Figur i Fossekleiva og Sirkuslandsbyen tar på sin side ansvar for rekruttering til egen sjanger. Festivalene inviterer yngre og uetablerte scenekunstnere til residensopphold i forkant av festivalen med påfølgende visninger på festivalen.

Helårsarrangører

Enkelte av festivalene søker også for første gang om å utvide sin virksomhet til å tilby forestillinger, seminarer og workshops gjennom hele året. Mye kan tyde på at dette er et svar på administrasjonens uttalelser i media om et ønske om at flere helårsarrangører og kulturhus søker ordningen. I 2019 er det kun 5 av 25 tilskuddsmottakere på ordningen som er helårsarrangører og kun to av 25 tilskuddsmottakere er kulturhus. Til tross for at det er få nye helårsarrangører og søknader fra kulturhus til behandling denne runden, vurderes det som positivt at festivalene styrker sin programmeringsprofil ved å utvide sin virksomhet. Dette gir flere visningsarenaer for scenekunst og en mulighet for arrangørene til å bygge publikum gjennom hele året.

Forholdet til formidling/gjestespill og kompetansehevende tiltak

Blant rundens søknader er det enkelte prosjekter som i tillegg har søkt eller som i avslaget blir henvist til å søke støtteordningene formidling/gjestespill og kompetansehevende tiltak scenekunst. Dynamikken mellom disse ordningene har vist seg hensiktsmessig når det gjelder utviklingen av nye og stabile arrangører. Søkere kan bygge opp en programmeringsprofil ved hjelp av tilskudd fra formidling/gjestespill og kompetansehevende tiltak scenekunst, og samtidig vise til gjennomføringsevne når de søker arrangørstøtte.

Utlysningsteksten på arrangørstøtte og formidling/gjestespill ble i 2018 spisset med følgende setning: «Tilskuddsmottakere som mottar årlig tilskudd fra Arrangørstøtte scenekunst kan normalt ikke søke om støtte til enkeltgjestespill. Dette gjelder også aktører som søker gjestespillstøtte til visninger på arenaer som mottar tilskudd over Arrangørstøtteordningen». Bakgrunnen for dette var et økende antall søknader på gjestespillordningen som omhandlet visning på arenaer som allerede mottar arrangørstøtte. Etter at ordningens avsetning ble økt med 4 millioner i 2018, fikk flere av arrangørene et betydelig og etterlengtet økonomisk løft. Tilskuddet over arrangørstøtten skal gå til inndekning av programmeringsmidler og en søknad om ekstratilskudd må argumenteres fra arrangørenes ståsted oppimot allerede innvilget tilskudd.

Barn og unge – et mangfold av publikumsgrupper

Samtlige av arrangørene som ble innvilget støtte hadde et program rettet mot barn og unge. Det var kun to av de 22 innkomne søknadene som ikke hadde noe program for en yngre målgruppe. SPKRBOX er et tiltak som bevisst arbeider med en mangfoldig publikumsgruppe, uavhengig av fagfelt, alder, sosial bakgrunn, språk og etnisitet. Festivalen ble etablert i 2014 med ambisjoner om å fremme urban scenekunst, og å utforske kulturelle klasseforskjeller mellom institusjonsteatrene og hiphopmiljøet.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 21. - 23.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SIRKUNST-NORSK SIRKUSNETTVERK Sirkunst - 2019 Nysirkus Trøndelag 2019 30000 21.5.2019 Avslått 0 SIMBA ARTS 6.utgave av Afro Arts Festivalen i Bergen - 2019 - 22 Dans Hordaland 2019 150000 18.6.2019 Avslått 0 SIMBA ARTS 6.utgave av Afro Arts Festivalen i Bergen - 2019 - 22 Dans Hordaland 2020 150000 18.6.2019 Avslått 0 SIMBA ARTS 6.utgave av Afro Arts Festivalen i Bergen - 2019 - 22 Dans Hordaland 2021 200000 18.6.2019 Avslått 0 SIMBA ARTS 6.utgave av Afro Arts Festivalen i Bergen - 2019 - 22 Dans Hordaland 2022 200000 18.6.2019 Avslått 0 KOMPANITO - DA KompaniTO - 2019 Nysirkus Oslo 2019 200000 21.5.2019 Avslått 0 R.E.D. AS RIFF; R.E.D. International Film Festival- dans-kunst-cinema - 2019-2020 Dans Oppland 2019 250000 21.5.2019 Avslått 0 R.E.D. AS RIFF; R.E.D. International Film Festival- dans-kunst-cinema - 2019-2020 Dans Oppland 2020 250000 21.5.2019 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER Vermeli Produksjoner - 2019-2022 Scenekunst annet Vestfold 2019 350000 21.5.2019 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER Vermeli Produksjoner - 2019-2022 Scenekunst annet Vestfold 2020 500000 21.5.2019 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER Vermeli Produksjoner - 2019-2022 Scenekunst annet Vestfold 2021 650000 21.5.2019 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER Vermeli Produksjoner - 2019-2022 Scenekunst annet Vestfold 2022 800000 21.5.2019 Avslått 0 NORWAY FRINGE FESTIVAL AS Norway Fringe Festival - 2019 Scenekunst annet Hordaland 2019 400000 21.5.2019 Avslått 0 MUSIKAL-I-TETEN Musikal-i-teten - 2019 Musikkteater Oslo 2019 75000 21.5.2019 Avslått 0 NORGES FLAMENCOFORBUND Bellali Austria Cruz - 2020 Dans Oslo 2020 131000 21.5.2019 Avslått 0 PS:DANCE AS Ps:Dance As - 2019 Dans Hedmark 2019 250000 21.5.2019 Avslått 0 ÅL KOMMUNE Sprang, Landsdelsscene for dans (Ål kulturhus) - 2020-2022 Dans Buskerud 2020 700000 21.5.2019 Avslått 0 ÅL KOMMUNE Sprang, Landsdelsscene for dans (Ål kulturhus) - 2020-2022 Dans Buskerud 2021 700000 21.5.2019 Avslått 0 ÅL KOMMUNE Sprang, Landsdelsscene for dans (Ål kulturhus) - 2020-2022 Dans Buskerud 2022 700000 21.5.2019 Avslått 0 TEATERDRIFT BERGEN AS Cornerteateret - 2019-2020 Scenekunst annet Hordaland 2019 175000 21.5.2019 Avslått 0 TEATERDRIFT BERGEN AS Cornerteateret - 2019-2020 Scenekunst annet Hordaland 2020 175000 21.5.2019 Avslått 0 INGRID SALTVIK FAANES Frontlosjefestivalen - 2020 Scenekunst annet Hordaland 2020 150000 21.5.2019 Avslått 0 SAMOVARTEATERET AS Samovarteateret - 2019-2021 Teater Finnmark 2019 120000 21.5.2019 Avslått 0 SAMOVARTEATERET AS Samovarteateret - 2019-2021 Teater Finnmark 2020 750000 21.5.2019 Avslått 0 SAMOVARTEATERET AS Samovarteateret - 2019-2021 Teater Finnmark 2021 150000 21.5.2019 Avslått 0 DANSEKUNST I GRENLAND AS Dansekunst i Grenland - 2020-2023 Dans Telemark 2020 850000 21.5.2019 Bevilget 400000 DANSEKUNST I GRENLAND AS Dansekunst i Grenland - 2020-2023 Dans Telemark 2021 850000 21.5.2019 Avslått 0 DANSEKUNST I GRENLAND AS Dansekunst i Grenland - 2020-2023 Dans Telemark 2022 850000 21.5.2019 Avslått 0 DANSEKUNST I GRENLAND AS Dansekunst i Grenland - 2020-2023 Dans Telemark 2023 850000 21.5.2019 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE Figur i Fossekleiva - 2020-2022 Figurteater Vestfold 2020 352000 21.5.2019 Bevilget 350000 SVELVIK KOMMUNE Figur i Fossekleiva - 2020-2022 Figurteater Vestfold 2021 352000 21.5.2019 Bevilget 350000 SVELVIK KOMMUNE Figur i Fossekleiva - 2020-2022 Figurteater Vestfold 2022 435000 21.5.2019 Bevilget 400000 CICI HENRIKSEN SPKRBOX - 2019-2022 Scenekunst annet Oslo 2019 975000 21.5.2019 Bevilget 250000 CICI HENRIKSEN SPKRBOX - 2019-2022 Scenekunst annet Oslo 2020 1200000 21.5.2019 Bevilget 700000 CICI HENRIKSEN SPKRBOX - 2019-2022 Scenekunst annet Oslo 2021 800000 21.5.2019 Bevilget 500000 CICI HENRIKSEN SPKRBOX - 2019-2022 Scenekunst annet Oslo 2022 1100000 21.5.2019 Bevilget 700000 RADART Vårscenefest Tromsø scenekunstfestival - 2020-2023 Scenekunst annet Troms 2020 1200000 21.5.2019 Bevilget 900000 RADART Vårscenefest Tromsø scenekunstfestival - 2020-2023 Scenekunst annet Troms 2021 1100000 21.5.2019 Bevilget 900000 RADART Vårscenefest Tromsø scenekunstfestival - 2020-2023 Scenekunst annet Troms 2022 1100000 21.5.2019 Bevilget 900000 RADART Vårscenefest Tromsø scenekunstfestival - 2020-2023 Scenekunst annet Troms 2023 0 21.5.2019 Bevilget 900000 CIRKUS XANTI AS Cirkus Xanti - 2019-22 Nysirkus Akershus 2019 400000 21.5.2019 Bevilget 400000 CIRKUS XANTI AS Cirkus Xanti - 2019-22 Nysirkus Akershus 2020 450000 21.5.2019 Bevilget 450000 CIRKUS XANTI AS Cirkus Xanti - 2019-22 Nysirkus Akershus 2021 500000 21.5.2019 Bevilget 500000 CIRKUS XANTI AS Cirkus Xanti - 2019-22 Nysirkus Akershus 2022 500000 21.5.2019 Bevilget 500000 TOU SCENE AS Tou Scene AS - 2020 Scenekunst annet Rogaland 2020 600000 21.5.2019 Bevilget 400000 GO FIGURE! FESTIVAL FOR FIGURTEATER OG VISUELL SCENEKUNST I OSLO Go Figure! Festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo - 2020 Figurteater Oslo 2020 932000 21.5.2019 Bevilget 700000 DANSEFESTIVAL BARENTS AS DanseFestival Barents AS - 2020-2022 Dans Finnmark 2020 1550000 21.5.2019 Bevilget 1550000 DANSEFESTIVAL BARENTS AS DanseFestival Barents AS - 2020-2022 Dans Finnmark 2021 1600000 21.5.2019 Bevilget 1600000 DANSEFESTIVAL BARENTS AS DanseFestival Barents AS - 2020-2022 Dans Finnmark 2022 1650000 21.5.2019 Bevilget 1650000 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerfestivalen - 2020-2023 Fortellerteater Oslo 2020 700000 21.5.2019 Bevilget 450000 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerfestivalen - 2020-2023 Fortellerteater Oslo 2021 700000 21.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerfestivalen - 2020-2023 Fortellerteater Oslo 2022 700000 21.5.2019 Avslått 0