Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangør­støtte scenekunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tendenser og trekk i søknadsmaterialet

Av de 25 innkomne søknadene ble det bevilget tilskudd til 15 søknader. 13 av disse var om fornyet periode fra arrangører som allerede mottar støtte over ordningen. Søknadene til behandling har god geografisk spredning og sjangerbredde. Enkelte av festivalene søker også for første gang om å utvide sin virksomhet til å tilby forestillinger, seminarer og workshops gjennom hele året. Interessen for kompetanseutvikling, stedsutvikling, co-produksjon og scenekunstprosjekter som inviterer til lokal deltagelse er også tendenser i søknadsmaterialet denne runden.

To nye arrangører

Det ble løftet inn to nye arrangører på ordningen: Nøtterøy kulturhus i Vestfold og Telemark og MERGE Norge i Oslo. Nøtterøy kulturhus har de senere år bygget opp et solid scenekunstprogram med fokus på fysisk teater, nysirkus og dans. Programmet har bestått av nasjonale og internasjonale forestillinger fra såvel institusjonsteatre som fra det frie scenekunstfeltet. Forestillingene formidles i tillegg videre til andre kulturhus i regionen og Nøtterøy kulturhus vil i årene fremover utvikle dette turnesamarbeidet videre. Nysirkusfestivalen MERGE Norge har gjennom tre festivaler siden 2016 utviklet en festival som treffer et ungt mangfoldig og kunstinteressert publikum på tvers av sjangre. Festivalens mål har vært å gi nordiske artister en plattform, og slik bidra til kompetanseutveksling. I årene fremover vil festivalen styrke sin profil ved å invitere internasjonale gjestespill i kombinasjon med et workshopprogram for scenekunstnere.

Nøtterøy Kulturhus og MERGE Norge er gode eksempler på at dynamikken mellom tilskuddsordningene arrangørstøtte scenekunst og formidling/gjestespill og scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner har vist seg hensiktsmessig når det gjelder utviklingen av nye og stabile arrangører. Nye arrangører kan bygge opp en programmeringsprofil og organisasjonen ved hjelp av ordningene formidling/gjestespill og scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner, for deretter å kunne søke langsiktig tilskudd over arrangørstøtte scenekunst.

Forutsigbarhet

Forutsigbarhet og muligheten for arrangørene til å planlegge frem i tid var et viktig moment i behandlingen av søknadene denne runden. Ikke bare hever dette den kunstneriske kvaliteten på programmeringen, men det kan også gi synergieffekter overfor andre finansieringskilder. Ett av tiltakene som fikk innvilget flerårig tilskudd var BAREDANS (Bodø Arena for Dansekunst). Festivalen ble etablert i 2016, og samarbeider annenhvert år med Bodø Biennale om et tverrfaglig innhold. Bak festivalen står to unge dansekunstnere Kari S. Vikjord og Iselin A. Borgan, som tar en aktiv kuratorisk rolle ved å initiere scenekunstprosjekter tilpasset lokalmiljøet, og med lokale aktører involvert i prosjektene. Andre arrangører som fikk innvilget flerårig tilskudd kan nevnes: Sånafest i Hølen og Son, Høstscena i Ålesund, In2It International Dance Festival i Sunndalsøra, NonStop Festivalen i Moss, Go Figure! i Oslo, Det Andre Teater i Oslo, Fortellerfestivalen i Oslo, TOU Scene i Stavanger og RAS-Regionale Arena for samtidsdans i Sandnes.

Helårsarrangører og kulturhus

Flere festivaler søkte også i år for første gang om å utvide sin virksomhet til å tilby forestillinger, seminarer og workshops gjennom hele året. I 2019 var det kun fem av 25 tilskuddsmottakere på ordningen som var helårsarrangører og kun to av 25 tilskuddsmottakere var kulturhus. Fagutvalget vurderer det som positivt at festivalene styrker sin profil ved å utvide sin virksomhet. Dette gir flere visningsarenaer for scenekunst og en mulighet for arrangørene til å bygge publikum gjennom hele året. Teaterfestivalen i Fjaler er et godt eksempel på dette, som denne runden søkte om å etablere seg som en årlig programmerende scene for residens, produksjon og visning. Teaterfestivalen har etablert en fast scene i Samvirkelaget i Dale sentrum og vil i årene fremover presentere enkelte forestillinger gjennom året i tillegg til festivalen i september. Festivalen har blitt en spydspiss i scenekunstfeltet og har markert seg med en samfunnsengasjerende profil. Ikke minst har festivalen blitt lagt merke til som en festival som klarer å kombinere avanserte kunstneriske strategier med involvering av lokalbefolkning og geografi i Fjaler kommune.

Barn og unge – et mangfold av publikumsgrupper

Det var kun to av de 25 innkomne søknadene som ikke hadde noe program for en yngre målgruppe. Samtlige av arrangørene som ble innvilget støtte hadde deler av programmet rettet mot barn og unge, eller hele familien. Høstscena er en festival som tar opp i seg mange av tendensene til hvordan arrangørene arbeider med barn og unge. Festivalens program utforsker alternative scener i Ålesunds inne-/uterom og enkelte prosjekter engasjerer også lokale aktører. Det fokuseres på utvikling av en viktig publikumsgruppe, unge voksne 18-30 år, og en samlet målsetning er å utvide publikums forståelse av det som er fremmed og annerledes.

Koronasituasjonen

Søknadsfristen for innkomne søknader var 3. mars 2020, med andre ord på et tidspunkt der søkerne ikke visste hvilken betydning begrensningene i forbindelse med den pågående koronapandemien ville få for formidling av scenekunst nasjonalt og internasjonalt. Det betyr at mange av denne rundens prosjekter på ulikt vis er berørt av denne situasjonen. Fagutvalget behandlet søknadene som normalt til tross for at mye av det omsøkte programmet med stor sannsynlighet ville bli enten avlyst eller utsatt til et senere tidspunkt.

Ordningens avsetning

Ordningens avsetning ble styrket med 4 millioner friske midler i 2018. Fagutvalget har derfor systematisk arbeidet med å løfte arrangører som har vært inne på ordningen over flere år uten å få et økt tilskudd, i kombinasjon med å rekruttere inn nye arrangører. Fagutvalget erfarer imidlertid allerede nå at ordningens avsetning ikke strekker til i forhold til antall gode søknader.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 25

Søknadssum: kr 66 989 291

Antall tilrådinger: 15

Tildelingssum: kr 27 710 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.3.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 25.5.2020

  • Vedtak i rådsmøte: 10. - 11.6.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SPRANG LANDSDELSSCENE FOR DANS Sprang Landsdelsscene for dans - 2020-2023 Dans Viken 2020 600000 25.5.2020 Avslått 0 SPRANG LANDSDELSSCENE FOR DANS Sprang Landsdelsscene for dans - 2020-2023 Dans Viken 2021 600000 25.5.2020 Avslått 0 SPRANG LANDSDELSSCENE FOR DANS Sprang Landsdelsscene for dans - 2020-2023 Dans Viken 2022 600000 25.5.2020 Avslått 0 SPRANG LANDSDELSSCENE FOR DANS Sprang Landsdelsscene for dans - 2020-2023 Dans Viken 2023 600000 25.5.2020 Avslått 0 UNIMA NORGE UNIMA Norge, ved Figurfestspillen i Tønsberg - 2022 Figurteater Oslo 2020 50000 25.5.2020 Avslått 0 UNIMA NORGE UNIMA Norge, ved Figurfestspillen i Tønsberg - 2022 Figurteater Oslo 2021 50000 25.5.2020 Avslått 0 UNIMA NORGE UNIMA Norge, ved Figurfestspillen i Tønsberg - 2022 Figurteater Oslo 2022 1000000 25.5.2020 Avslått 0 UNIMA NORGE UNIMA Norge, ved Figurfestspillen i Tønsberg - 2022 Figurteater Oslo 2023 50000 25.5.2020 Avslått 0 LAGER11 AS Lager 11 - 2020 Teater Trøndelag 2020 470000 25.5.2020 Avslått 0 HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF Festiviteten konserthus - 2020 Teater Rogaland 2020 250000 25.5.2020 Avslått 0 NORWAY FRINGE FESTIVAL AS Norway Fringe Festival AS - 2020 Scenekunst annet Vestland 2020 250000 25.5.2020 Avslått 0 NORWAY FRINGE FESTIVAL AS Norway Fringe Festival AS - 2020 Scenekunst annet Vestland 2021 250000 25.5.2020 Avslått 0 NORWAY FRINGE FESTIVAL AS Norway Fringe Festival AS - 2020 Scenekunst annet Vestland 2022 250000 25.5.2020 Avslått 0 NORGES FLAMENCOFORBUND Norges flamencoforbund - 2020 Dans Oslo 2020 170000 25.5.2020 Avslått 0 OSLO JAZZDANSFESTIVAL DA Oslo Jazzdansfestival DA - 2020 Dans Oslo 2020 70000 25.5.2020 Avslått 0 MUSIKAL-I-TETEN Musikal-i-teten - 2020 Musikkteater Oslo 2020 100000 25.5.2020 Avslått 0 REIS DEG KOMIKER KLUBB Reis Deg Komikerklubb - 2020 Scenekunst annet Oslo 2020 224500 25.5.2020 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER MiniFjorden - 2020-2022 Scenekunst annet Vestfold og Telemark 2020 400000 25.5.2020 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER MiniFjorden - 2020-2022 Scenekunst annet Vestfold og Telemark 2021 600000 25.5.2020 Avslått 0 VERMELI PRODUKSJONER MiniFjorden - 2020-2022 Scenekunst annet Vestfold og Telemark 2022 600000 25.5.2020 Avslått 0 PARKTEATRET PRODUKSJONER AS Non Stop International Theatre Festival (Parkteatret Produksjoner AS) - 2020 Teater Viken 2020 700000 25.5.2020 Bevilget 500000 PARKTEATRET PRODUKSJONER AS Non Stop International Theatre Festival (Parkteatret Produksjoner AS) - 2020 Teater Viken 2021 700000 25.5.2020 Bevilget 700000 PARKTEATRET PRODUKSJONER AS Non Stop International Theatre Festival (Parkteatret Produksjoner AS) - 2020 Teater Viken 2022 700000 25.5.2020 Bevilget 700000 PARKTEATRET PRODUKSJONER AS Non Stop International Theatre Festival (Parkteatret Produksjoner AS) - 2020 Teater Viken 2023 700000 25.5.2020 Bevilget 700000 FÆRDER KOMMUNE Nøtterøy Kulturhus (Færder kommune) - 2020-2022 Nysirkus Vestfold og Telemark 2020 850000 25.5.2020 Bevilget 150000 FÆRDER KOMMUNE Nøtterøy Kulturhus (Færder kommune) - 2020-2022 Nysirkus Vestfold og Telemark 2021 850000 25.5.2020 Bevilget 350000 FÆRDER KOMMUNE Nøtterøy Kulturhus (Færder kommune) - 2020-2022 Nysirkus Vestfold og Telemark 2022 850000 25.5.2020 Bevilget 350000 DANSEKUNST I GRENLAND AS Dansekunst i Grenland - 2021 Dans Vestfold og Telemark 2021 850000 25.5.2020 Bevilget 400000 KOMPANITO - DA KompaniTO - 2021 Nysirkus Oslo 2021 805800 25.5.2020 Bevilget 400000 KOMPANITO - DA KompaniTO - 2021 Nysirkus Oslo 2023 825945 25.5.2020 Bevilget 400000 DANCE LINK AS Dance Link AS - 2020-2022 Dans Møre og Romsdal 2020 400000 25.5.2020 Bevilget 60000 DANCE LINK AS Dance Link AS - 2020-2022 Dans Møre og Romsdal 2021 600000 25.5.2020 Bevilget 300000 DANCE LINK AS Dance Link AS - 2020-2022 Dans Møre og Romsdal 2022 600000 25.5.2020 Bevilget 300000 SANDNES KOMMUNE RAS - Regional Arena for Samtidsdans - 2021-2024 Dans Rogaland 2021 1816000 25.5.2020 Bevilget 700000 SANDNES KOMMUNE RAS - Regional Arena for Samtidsdans - 2021-2024 Dans Rogaland 2022 2226000 25.5.2020 Bevilget 700000 SANDNES KOMMUNE RAS - Regional Arena for Samtidsdans - 2021-2024 Dans Rogaland 2023 1816000 25.5.2020 Bevilget 700000 SANDNES KOMMUNE RAS - Regional Arena for Samtidsdans - 2021-2024 Dans Rogaland 2024 2226000 25.5.2020 Bevilget 700000 SÅNAFEST Sånafest - stedsbasert kunst og performance - 2022-2024 Teater Viken 2022 1200000 25.5.2020 Bevilget 800000 SÅNAFEST Sånafest - stedsbasert kunst og performance - 2022-2024 Teater Viken 2023 1200000 25.5.2020 Bevilget 800000 SÅNAFEST Sånafest - stedsbasert kunst og performance - 2022-2024 Teater Viken 2024 1200000 25.5.2020 Bevilget 800000 TOU SCENE AS TOU - 2021-2024 Scenekunst annet Rogaland 2021 1100000 25.5.2020 Bevilget 600000 TOU SCENE AS TOU - 2021-2024 Scenekunst annet Rogaland 2022 1400000 25.5.2020 Bevilget 600000 TOU SCENE AS TOU - 2021-2024 Scenekunst annet Rogaland 2023 1100000 25.5.2020 Bevilget 600000 TOU SCENE AS TOU - 2021-2024 Scenekunst annet Rogaland 2024 1400000 25.5.2020 Bevilget 600000 DET ANDRE TEATRET AS Det Andre Teatret - 2021-2024 Teater Oslo 2021 1166046 25.5.2020 Bevilget 400000 DET ANDRE TEATRET AS Det Andre Teatret - 2021-2024 Teater Oslo 2022 634000 25.5.2020 Bevilget 400000 DET ANDRE TEATRET AS Det Andre Teatret - 2021-2024 Teater Oslo 2023 634000 25.5.2020 Bevilget 400000 TEATERFESTIVALEN I FJALER Teaterfestivalen i Fjaler - 2021-2024 Teater Vestland 2021 1800000 25.5.2020 Bevilget 1200000 TEATERFESTIVALEN I FJALER Teaterfestivalen i Fjaler - 2021-2024 Teater Vestland 2022 1800000 25.5.2020 Bevilget 1200000 TEATERFESTIVALEN I FJALER Teaterfestivalen i Fjaler - 2021-2024 Teater Vestland 2023 2000000 25.5.2020 Bevilget 1200000 TEATERFESTIVALEN I FJALER Teaterfestivalen i Fjaler - 2021-2024 Teater Vestland 2024 2000000 25.5.2020 Bevilget 1200000 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerfestivalen - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2021 800000 25.5.2020 Bevilget 400000 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerfestivalen - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2022 800000 25.5.2020 Bevilget 400000 STIFTELSEN FORTELLERFESTIVALEN Fortellerfestivalen - 2021-2023 Scenekunst annet Oslo 2023 850000 25.5.2020 Bevilget 400000 GO FIGURE! FESTIVAL FOR FIGURTEATER OG VISUELL SCENEKUNST I OSLO Go Figure! Festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo - 2021-2024 Figurteater Oslo 2021 540000 25.5.2020 Bevilget 150000 GO FIGURE! FESTIVAL FOR FIGURTEATER OG VISUELL SCENEKUNST I OSLO Go Figure! Festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo - 2021-2024 Figurteater Oslo 2022 1300000 25.5.2020 Bevilget 600000 GO FIGURE! FESTIVAL FOR FIGURTEATER OG VISUELL SCENEKUNST I OSLO Go Figure! Festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo - 2021-2024 Figurteater Oslo 2023 600000 25.5.2020 Bevilget 150000 GO FIGURE! FESTIVAL FOR FIGURTEATER OG VISUELL SCENEKUNST I OSLO Go Figure! Festival for figurteater og visuell scenekunst i Oslo - 2021-2024 Figurteater Oslo 2024 1570000 25.5.2020 Bevilget 600000 BODØ ARENA FOR DANSEKUNST BAREDANS (BODØ ARENA FOR DANSEKUNST) - 2021-2024 Dans Nordland 2021 745000 25.5.2020 Bevilget 500000 BODØ ARENA FOR DANSEKUNST BAREDANS (BODØ ARENA FOR DANSEKUNST) - 2021-2024 Dans Nordland 2022 900000 25.5.2020 Bevilget 700000 BODØ ARENA FOR DANSEKUNST BAREDANS (BODØ ARENA FOR DANSEKUNST) - 2021-2024 Dans Nordland 2023 800000 25.5.2020 Bevilget 500000 BODØ ARENA FOR DANSEKUNST BAREDANS (BODØ ARENA FOR DANSEKUNST) - 2021-2024 Dans Nordland 2024 1100000 25.5.2020 Bevilget 700000 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Høstscena - 2021-2024 Scenekunst annet Møre og Romsdal 2021 950000 25.5.2020 Bevilget 800000 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Høstscena - 2021-2024 Scenekunst annet Møre og Romsdal 2022 950000 25.5.2020 Bevilget 800000 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Høstscena - 2021-2024 Scenekunst annet Møre og Romsdal 2023 950000 25.5.2020 Bevilget 800000 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Høstscena - 2021-2024 Scenekunst annet Møre og Romsdal 2024 950000 25.5.2020 Bevilget 800000 RIMI...PRODUKSJONS OG VISNINGSPLATTFORM RIMI-IMIR SceneKunst (RISK) - 2021 Scenekunst annet Rogaland 2021 900000 11.6.2020 Bevilget 500000