Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

I vurderingen av søknadene har det vært lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet. I tillegg inngår flere elementer i en helhetlig vurdering av søknaden: gjennomføringsevne, økonomi, budsjettering og finansiering, og graden av nyskaping i forhold til sammenlignbare prosjekter. Utvalget har også vektlagt hvordan virksomheten selv plasserer seg i feltet, i relasjon til andre aktører. Den enkelte søknaden vurderes i forhold til den totale søknadsmassen. I den samlede prioriteringen av søknadene vektlegges også geografisk spredning, bredde i utrykk, aktører, sjangre og relevans i forhold til Kulturrådets strategi og prioriterte satsningsområder.

Søknadsrunden var første runde med justerte retningslinjer for arrangørstøtte visuell kunst, der tilskudd som tidligere har ligget på kulturfondets driftsstøtteordning, tilhørende det visuelle kunstfeltet, ble behandlet som søknader til arrangørstøtte visuell kunst. I tråd med ordningens retninglinjer ble alle søknadene vurdert av utvalget som enten kategori 1 eller 2 tiltak.

På grunn av ordningens budsjettramme måtte utvalget gjøre strenge vurderinger. Søknadsrunden besto av mange sterke søkere innen et bredt spekter av uttrykk over hele landet. Oslo har det største antall søknader og tildelinger.

Innenfor bevilgnigene til søkere som ble vurdert som kategori 1 tiltak gikk flesteparten av tilskuddene til videreføring av tiltak som tidligere har fått tilskudd over arrangørstøtte visuell kunst. Videreføring av tilskudd ble bevilget til Kunstplass Contemporary Art og Destiny’s Atleier i Oslo, Kunst rett vest i Bærum, Northing i Bergen, Hi10 i Skien, Kjerringøy Art Base Camp på Kjerringøy, Polar Film i Tromsø, og Trondheim Open.

Fire søkere som tidligere har fått støtte over prosjektsøtte visuell kunst fikk i denne runden tilskudd fra arrangørstøtte visuell kunst: Aldea og Kunstgarasjen i Bergen, Senter for keramisk kunst i Ringebu og Open Out i Tromsø.

Nye søkere som fikk tilskudd over arrangørstøtte visuell kunst i denne runden er SA Steinskulptur og Kulturbyrået Mesén i Oslo, Nordic Light Events i Kristiansund, Norsk Biokunst Arena på Ås, Heimdal Kunstforening og Vestlandsutstillingen.

Ti av søkerne som fikk bevilgning i denne runden ble vurdert av utvalget som kategori 2 tiltak, og disse fikk videreført sitt tilskudd på samme eller økt nivå som tidligere. Dette er Atelier Nord, Fellesverkstedet, Kunst på arbeidsplassen, RAM galleri og Torpedo i Oslo, Bergen senter for elektronisk kunst og Bergenstriennalen i Bergen, Kunsthall Grenland i Porsgrunn, Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær, og Trondheim Elektroniske Kunstsenter.

Geografisk fordeling

Region

Antall søknader

Antall tildelinger*

Tildelingsprosent

Agder

1

0

-

Innlandet

4

2 (2/0)

50%

Møre og Romsdal

1

1 (1/0)

100%

Nordland

2

2 (1/1)

100%

Oslo

21

9 (4/5)

42,86%

Rogaland

2

0

-

Troms og Finnmark

4

2 (2/0)

50%

Trøndelag

5

3 (2/1)

60%

Telemark og Vestfold

2

2 (1/1)

100%

Vestland

11

6 (4/2)

54,55%

Viken

8

2 (2/0)

25%

Svalbard

1

0

-

Sum

62

29 (19/10)

46,77%

*I parantes: antall søknader vurdert som henholdvis kategori 1/kategori 2

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader totalt: 62

Søknadssum totalt: kr 91 464 202

Antall tildelinger totalt: 29

Antall tildelinger (kategori 1): 19

Antall tildelinger (kategori 2): 10

Tildelinger sum totalt: kr. 35 030 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 25.8.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 22. - 23.9.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ARCTIC ACTION ART Arctic Action Art - 2022 Visuell kunst annet Svalbard 2022 676060 25.8.2021 Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA Atelier Austmarka - 2021-2023 Visuell kunst annet Innlandet 2021 480000 25.8.2021 Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA Atelier Austmarka - 2021-2023 Visuell kunst annet Innlandet 2022 800000 25.8.2021 Avslått 0 ATELIER AUSTMARKA Atelier Austmarka - 2021-2023 Visuell kunst annet Innlandet 2023 800000 25.8.2021 Avslått 0 BARNAS MALEKUNSTSENTER ANNE ELISABETH RAVNENG FREDRIKSEN Barnas Malekunstsenter - 2021 Visuell kunst annet Viken 2021 30000 25.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Borgerød Art - 2021-2023 Billedkunst Vestland 2021 40500 25.8.2021 Avslått 0 A. BORGERØD Borgerød Art - 2021-2023 Billedkunst Vestland 2022 63349 25.8.2021 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2021-2023 Billedkunst Oslo 2021 280000 25.8.2021 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2021-2023 Billedkunst Oslo 2022 280000 25.8.2021 Avslått 0 SAMAN KAMYAB Caravan - 2021-2023 Billedkunst Oslo 2023 280000 25.8.2021 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - 2022 Billedkunst Innlandet 2022 300000 25.8.2021 Avslått 0 ENTRÉE Entrée - 2022-2024 Billedkunst Vestland 2022 1300000 25.8.2021 Avslått 0 ENTRÉE Entrée - 2022-2024 Billedkunst Vestland 2023 1300000 25.8.2021 Avslått 0 ENTRÉE Entrée - 2022-2024 Billedkunst Vestland 2024 1300000 25.8.2021 Avslått 0 UNA MATHIESEN GJERDE Ergi - 2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 200000 25.8.2021 Avslått 0 FJORD STUDIO AS Fjord Oslo - 2021 Visuell kunst annet Viken 2021 300000 25.8.2021 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - 2022-2023 Visuell kunst annet Vestland 2021 50000 25.8.2021 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - 2022-2023 Visuell kunst annet Vestland 2022 320000 25.8.2021 Avslått 0 FORENINGEN MIKROLABS Foreningen Mikrolabs - 2022-2023 Visuell kunst annet Vestland 2023 320000 25.8.2021 Avslått 0 FOTOGRAFIHUSET AS Fotografihuset - 2022 Foto Oslo 2022 500000 25.8.2021 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - 2021-2023 Visuell kunst annet Vestland 2021 284000 25.8.2021 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - 2021-2023 Visuell kunst annet Vestland 2022 296000 25.8.2021 Avslått 0 GALLERI CHRISTINEGAARD Galleri Christinegaard - 2021-2023 Visuell kunst annet Vestland 2023 302000 25.8.2021 Avslått 0 ESPEN IDEN Galleri Memphis - 2021-2023 Billedkunst Oslo 2021 257675 25.8.2021 Avslått 0 ESPEN IDEN Galleri Memphis - 2021-2023 Billedkunst Oslo 2022 401350 25.8.2021 Avslått 0 ESPEN IDEN Galleri Memphis - 2021-2023 Billedkunst Oslo 2023 401350 25.8.2021 Avslått 0 GALLERI TØYSENTRALEN HELGA DRUDE STORBEKKEN Galleri TØYsentralen - 2021-2022 Visuell kunst annet Oslo 2021 80000 25.8.2021 Avslått 0 GALLERI TØYSENTRALEN HELGA DRUDE STORBEKKEN Galleri TØYsentralen - 2021-2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 190000 25.8.2021 Avslått 0 GALLERIVERKSTEDET H12 SA Galleriverkstedet H12 - 2022 Billedkunst Oslo 2022 150000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - 2024 Visuell kunst annet Trøndelag 2021 900000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - 2024 Visuell kunst annet Trøndelag 2022 1100000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN HilmArt - 2024 Visuell kunst annet Trøndelag 2023 1100000 25.8.2021 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Kolbotn Garasje Galleri (KGG) - 2022-2024 Visuell kunst annet Viken 2022 100000 25.8.2021 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Kolbotn Garasje Galleri (KGG) - 2022-2024 Visuell kunst annet Viken 2023 100000 25.8.2021 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD Kolbotn Garasje Galleri (KGG) - 2022-2024 Visuell kunst annet Viken 2024 100000 25.8.2021 Avslått 0 KUNSTVANDRING ROGALAND KunstVandring Rogaland - 2021 Visuell kunst annet Rogaland 2021 200000 25.8.2021 Avslått 0 LAKSFORS & LAKSFORS AS Laksfors og Laksfors AS - 2021-2024 Visuell kunst annet Troms og Finnmark 2022 1130000 25.8.2021 Avslått 0 LAKSFORS & LAKSFORS AS Laksfors og Laksfors AS - 2021-2024 Visuell kunst annet Troms og Finnmark 2023 1130000 25.8.2021 Avslått 0 LAKSFORS & LAKSFORS AS Laksfors og Laksfors AS - 2021-2024 Visuell kunst annet Troms og Finnmark 2024 1130000 25.8.2021 Avslått 0 - P A L M E R A - p a l m e r a - 2021-2024 Visuell kunst annet Vestland 2021 478556 25.8.2021 Avslått 0 - P A L M E R A - p a l m e r a - 2021-2024 Visuell kunst annet Vestland 2022 601056 25.8.2021 Avslått 0 - P A L M E R A - p a l m e r a - 2021-2024 Visuell kunst annet Vestland 2023 616056 25.8.2021 Avslått 0 PLUM TRIM Plum Trim - 2021-2022 Visuell kunst annet Oslo 2021 100000 25.8.2021 Avslått 0 PLUM TRIM Plum Trim - 2021-2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 100000 25.8.2021 Avslått 0 RIDDODUOTTARMUSEAT RDM-Porsanger museum Porsa?gu Musea - 2021-2022 Visuell kunst annet Troms og Finnmark 2021 115000 25.8.2021 Avslått 0 RIDDODUOTTARMUSEAT RDM-Porsanger museum Porsa?gu Musea - 2021-2022 Visuell kunst annet Troms og Finnmark 2022 115000 25.8.2021 Avslått 0 NORDIC ART INSTITUTE TVEITO Santolarosa - 2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 700000 25.8.2021 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Screen City Biennial - 2022-2023 Visuell kunst annet Rogaland 2022 1100000 25.8.2021 Avslått 0 ART REPUBLIC AS Screen City Biennial - 2022-2023 Visuell kunst annet Rogaland 2023 600000 25.8.2021 Avslått 0 UNIMA NORGE Se på publikum! - 2021-2022 Foto Oslo 2021 90000 25.8.2021 Avslått 0 SJØHOLMEN AS Sjøholmen AS - 2021 Billedkunst Viken 2021 100000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET Stiftelsen Kistefos-museet - 2021 Visuell kunst annet Viken 2021 350000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET Stiftelsen Kistefos-museet - 2021-2024 Visuell kunst annet Viken 2021 1025000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET Stiftelsen Kistefos-museet - 2021-2024 Visuell kunst annet Viken 2022 1025000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET Stiftelsen Kistefos-museet - 2021-2024 Visuell kunst annet Viken 2023 1900000 25.8.2021 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA studio blikket da - 2023 Visuell kunst annet Trøndelag 2021 150000 25.8.2021 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA studio blikket da - 2023 Visuell kunst annet Trøndelag 2022 350000 25.8.2021 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA studio blikket da - 2023 Visuell kunst annet Trøndelag 2023 450000 25.8.2021 Avslått 0 GOLDEN CAGE PRODUCTION Anita Hillestad Støy! - 2022-2025 Visuell kunst annet Oslo 2022 322000 25.8.2021 Avslått 0 GOLDEN CAGE PRODUCTION Anita Hillestad Støy! - 2022-2025 Visuell kunst annet Oslo 2023 322000 25.8.2021 Avslått 0 GOLDEN CAGE PRODUCTION Anita Hillestad Støy! - 2022-2025 Visuell kunst annet Oslo 2024 322000 25.8.2021 Avslått 0 STIFTELSEN VILLVIN KUNSTHÅNDVERKER- MARKED Under 40 - Skandinavisk Kunsthåndverk - 2021 Kunsthåndverk Agder 2021 215000 25.8.2021 Avslått 0 LOOP Urtegata Loop - 2021-2023 Visuell kunst annet Oslo 2021 400000 25.8.2021 Avslått 0 LOOP Urtegata Loop - 2021-2023 Visuell kunst annet Oslo 2022 400000 25.8.2021 Avslått 0 LOOP Urtegata Loop - 2021-2023 Visuell kunst annet Oslo 2023 400000 25.8.2021 Avslått 0 VI, VII AS Vi, Vii AS - 2022-2024 Billedkunst Oslo 2022 500000 25.8.2021 Avslått 0 VI, VII AS Vi, Vii AS - 2022-2024 Billedkunst Oslo 2023 500000 25.8.2021 Avslått 0 VI, VII AS Vi, Vii AS - 2022-2024 Billedkunst Oslo 2024 500000 25.8.2021 Avslått 0 ALDEA AS Aldea as - 2022-2024 Visuell kunst annet Vestland 2022 1000000 25.8.2021 Bevilget 700000 ALDEA AS Aldea as - 2022-2024 Visuell kunst annet Vestland 2023 1000000 25.8.2021 Bevilget 700000 ALDEA AS Aldea as - 2022-2024 Visuell kunst annet Vestland 2024 1000000 25.8.2021 Bevilget 700000 ATELIER NORD Atelier Nord - 2022 Billedkunst Oslo 2022 2700000 25.8.2021 Bevilget 2335000 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Bergen senter for elektronisk kunst - 2022 Visuell kunst annet Vestland 2022 2530000 25.8.2021 Bevilget 2330000 BERGENSTRIENNALEN AS Bergenstriennalen AS - 2022 Visuell kunst annet Vestland 2022 5000000 25.8.2021 Bevilget 3555000 DESTINYS ATELIER Destiny's Atelier - 2021-2024 Billedkunst Oslo 2022 700000 25.8.2021 Bevilget 400000 DESTINYS ATELIER Destiny's Atelier - 2021-2024 Billedkunst Oslo 2023 700000 25.8.2021 Bevilget 400000 FELLESVERKSTEDET Fellesverkstedet - 2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 2060250 25.8.2021 Bevilget 2010000 GALLERI HI10 Galleri Hi10 - 2022-2023 Billedkunst Vestfold og Telemark 2022 325000 25.8.2021 Bevilget 150000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - 2022-2023 Billedkunst Trøndelag 2022 382000 25.8.2021 Bevilget 200000 HEIMDAL KUNSTFORENING Heimdal Kunstforening - 2022-2023 Billedkunst Trøndelag 2023 396000 25.8.2021 Bevilget 200000 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS - 2022-2024 Visuell kunst annet Nordland 2022 640000 25.8.2021 Bevilget 150000 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS - 2022-2024 Visuell kunst annet Nordland 2023 770000 25.8.2021 Bevilget 150000 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén AS - 2022-2024 Billedkunst Oslo 2022 250000 25.8.2021 Bevilget 100000 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén AS - 2022-2024 Billedkunst Oslo 2023 250000 25.8.2021 Bevilget 100000 KULTURBYRÅET MESÈN AS Kulturbyrået Mesén AS - 2022-2024 Billedkunst Oslo 2024 290000 25.8.2021 Bevilget 100000 KUNST PÅ ARBEIDSPLASSEN Kunst på arbeidsplassen (Kpa) - 2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 1500000 25.8.2021 Bevilget 975000 BÆRUM KOMMUNE Kunst rett vest - 2022 Visuell kunst annet Viken 2022 250000 25.8.2021 Bevilget 200000 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2022-2023 Billedkunst Vestland 2022 750000 25.8.2021 Bevilget 600000 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2022-2023 Billedkunst Vestland 2023 780000 25.8.2021 Bevilget 600000 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Kunsthall Grenland med verkstedet 1400º - 2022 Visuell kunst annet Vestfold og Telemark 2021 1200000 25.8.2021 Bevilget 600000 KUNSTPLASS KUNSTPLASS Contemporary Art [OSLO] - 2022-2024 Visuell kunst annet Oslo 2022 600000 25.8.2021 Bevilget 450000 KUNSTPLASS KUNSTPLASS Contemporary Art [OSLO] - 2022-2024 Visuell kunst annet Oslo 2023 600000 25.8.2021 Bevilget 450000 NORDIC LIGHT EVENTS AS Nordic Light Events AS - 2022-2024 Foto Møre og Romsdal 2022 550000 25.8.2021 Bevilget 100000 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordnorsk kunstnersenter - 2022 Visuell kunst annet Nordland 2022 8210000 25.8.2021 Bevilget 8160000 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Norsk Biokunst Arena ved Vitenparken Ås - 2021-2024 Visuell kunst annet Viken 2022 500000 25.8.2021 Bevilget 100000 VITENPARKEN CAMPUS ÅS Norsk Biokunst Arena ved Vitenparken Ås - 2021-2024 Visuell kunst annet Viken 2023 500000 25.8.2021 Bevilget 100000 NORTHING AS Northing Space - 2022-2024 Visuell kunst annet Vestland 2022 600000 25.8.2021 Bevilget 300000 NORTHING AS Northing Space - 2022-2024 Visuell kunst annet Vestland 2023 650000 25.8.2021 Bevilget 300000 OPEN OUT Open Out - 2022-2024 Billedkunst Troms og Finnmark 2022 350000 25.8.2021 Bevilget 120000 POLAR FILM LAB Polar Film Lab - 2022-2023 Billedkunst Troms og Finnmark 2022 300000 25.8.2021 Bevilget 300000 POLAR FILM LAB Polar Film Lab - 2022-2023 Billedkunst Troms og Finnmark 2023 300000 25.8.2021 Bevilget 300000 RAM GALLERI RAM galleri - 2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 1700000 25.8.2021 Bevilget 1190000 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA Steinskulptur - 2021-2023 Kunsthåndverk Oslo 2022 594000 25.8.2021 Bevilget 500000 SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER SA Steinskulptur - 2021-2023 Kunsthåndverk Oslo 2023 604000 25.8.2021 Bevilget 500000 VERKSTED INNLANDET ANS Saksumdal Tempel - 2021 Billedkunst Innlandet 2022 180000 25.8.2021 Bevilget 100000 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Senter for keramisk kunst - 2022-2024 Kunsthåndverk Innlandet 2022 300000 25.8.2021 Bevilget 200000 SENTER FOR KERAMISK KUNST AS Senter for keramisk kunst - 2022-2024 Kunsthåndverk Innlandet 2023 300000 25.8.2021 Bevilget 200000 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER TEKS- Trondheim Elektroniske Kunstsenter - 2022 Visuell kunst annet Trøndelag 2022 3500000 25.8.2021 Bevilget 2525000 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo - 2022-2024 Visuell kunst annet Oslo 2022 1650000 25.8.2021 Bevilget 1330000 TRONDHEIM OPEN Trondheim Open - 2022-2023 Visuell kunst annet Trøndelag 2022 500000 25.8.2021 Bevilget 300000 TRONDHEIM OPEN Trondheim Open - 2022-2023 Visuell kunst annet Trøndelag 2023 200000 25.8.2021 Bevilget 150000 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestlandsutstillingen - 2021-2023 Billedkunst Vestland 2022 500000 25.8.2021 Bevilget 100000