Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 33 søknader og gitt 14 bevilgninger. Tilskuddenes varighet varierer fra ett til tre år. Samlet søknadssum var kr 56 917 647.

Søkertilfanget er bredt og ambisiøst, og flere av søkerne velger utradisjonelle og eklektiske visningssteder i form av eksempelvis å opptre nomadisk eller å plassere seg mellom det offentlige og privatsfæren. Det er positivt å merke seg tilveksten av nye tiltak, spesielt fra kvinnelige initiativtakere. De nye tiltakene markerer en tydelig vilje til utprøving og eksperimentering i takt med at de eksisterende støttemottakerne profesjonaliseres og konsolideres.

I vurderingen av søknadene er det lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet, at tiltaket inkluderer flere kunstnere og fagpersoner i sin virksomhet og utforsker formidling. I tillegg inngår flere elementer i en helhetlig vurdering av søknadene: gjennomføringsevne, økonomi, budsjettering og finansiering, graden av nyskaping i forhold til sammenlignbare prosjekter (historikk), overføringsverdi, formidling både til en allmenn og faglig offentlighet. Den enkelte søknaden vurderes i forhold til den totale søknadsmassen, det tas også hensyn til variasjon i kunstuttrykk, geografi og mangfold.

Budsjettrammen har vært begrenset og utvalget har måttet foreta strenge prioriteringer. Midlene til arrangørstøtten bindes fort opp og utfordringen med en langsiktig tildelingshorisont er å ikke miste de nye, gode tiltakene som dukker opp. I den sammenheng vil utfasing av virksomheter som ikke holder høyt nok faglig nivå måtte vurderes jevnlig.

Den geografiske fordelingen av søknadene er som følger: Akershus (3), Buskerud (2), Finnmark (1), Hordaland (3), Oslo (17), Rogaland (4), Sør-Trøndelag (1), Troms (1) og Østfold (1).

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 33

Søknadssum: 56 917 647

Antall tildelinger: 14

Tildelingssum: 9 689 000

 

Søknader som kommer inn til Støtteordning arrangørstøtte visuell kunst blir behandlet i Arrangørutvalget for visuell kunst.

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
PINSTRIPING & SIGNWRITING SERVICE BLAZEJ RYSZARD CHLASZCZAK Oslo Letterheads - 2017 Kunsthåndverk Oslo 2017 30000 Avvist 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS Sted søker kunst - 2017-2019 Billedkunst Oslo 2017 50000 6.9.2017 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS Sted søker kunst - 2017-2019 Billedkunst Oslo 2018 200000 6.9.2017 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS Sted søker kunst - 2017-2019 Billedkunst Oslo 2019 200000 6.9.2017 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - 2017-2019 Billedkunst Hordaland 2017 300000 Avvist 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - 2017-2019 Billedkunst Hordaland 2018 700000 Avvist 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - 2017-2019 Billedkunst Hordaland 2019 700000 Avvist 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - 2018-2021 Visuell kunst annet Akershus 2018 490000 6.9.2017 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - 2018-2021 Visuell kunst annet Akershus 2019 490000 6.9.2017 Avslått 0 KUNSTSKANSEN KunstSkansen - 2018-2021 Visuell kunst annet Akershus 2020 490000 6.9.2017 Avslått 0 LOCUS LOCUS Visningsrom - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2018 750000 6.9.2017 Avslått 0 LOCUS LOCUS Visningsrom - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2019 750000 6.9.2017 Avslått 0 LOCUS LOCUS Visningsrom - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2020 750000 6.9.2017 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2018-2020 Visuell kunst annet Akershus 2017 884101 6.9.2017 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2018-2020 Visuell kunst annet Akershus 2018 1260486 6.9.2017 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2018-2020 Visuell kunst annet Akershus 2019 1247736 6.9.2017 Avslått 0 AMELIA BEAVIS-HARRISON Kunst Vardo - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2018 139700 6.9.2017 Bevilget 139000 AMELIA BEAVIS-HARRISON Kunst Vardo - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2019 182050 6.9.2017 Avslått 0 AMELIA BEAVIS-HARRISON Kunst Vardo - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2020 190000 6.9.2017 Avslått 0 KUNSTPLASS Kunstplass [10] - 2018-2019 Visuell kunst annet Oslo 2018 800000 6.9.2017 Bevilget 300000 KUNSTPLASS Kunstplass [10] - 2018-2019 Visuell kunst annet Oslo 2019 800000 6.9.2017 Bevilget 300000 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK- Forening For Ny Fotografi - 2018-2020 Foto Oslo 2017 1076000 6.9.2017 Avslått 0 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK- Forening For Ny Fotografi - 2018-2020 Foto Oslo 2018 1076000 6.9.2017 Bevilget 700000 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI MELK- Forening For Ny Fotografi - 2018-2020 Foto Oslo 2019 1076000 6.9.2017 Bevilget 700000 NOEMATA Noemata - 2017-2018 Visuell kunst annet Buskerud 2017 150000 6.9.2017 Avslått 0 NOEMATA Noemata - 2017-2018 Visuell kunst annet Buskerud 2018 300000 6.9.2017 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS TERMINAL B - 2017-2020 Visuell kunst annet Finnmark 2017 1200000 6.9.2017 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS TERMINAL B - 2017-2020 Visuell kunst annet Finnmark 2018 1200000 6.9.2017 Avslått 0 PIKENE PÅ BROEN AS TERMINAL B - 2017-2020 Visuell kunst annet Finnmark 2019 1200000 6.9.2017 Avslått 0 DANIELA ARRIADO Screen City Biennial - 2018-2019 Visuell kunst annet Rogaland 2018 1000000 6.9.2017 Bevilget 300000 DANIELA ARRIADO Screen City Biennial - 2018-2019 Visuell kunst annet Rogaland 2019 1000000 6.9.2017 Bevilget 1000000 BLEKK AS Blekk As - 2016 Visuell kunst annet Hordaland 2017 360000 6.9.2017 Avslått 0 BLEKK AS Blekk As - 2016 Visuell kunst annet Hordaland 2018 360000 6.9.2017 Avslått 0 BLEKK AS Blekk As - 2016 Visuell kunst annet Hordaland 2019 360000 6.9.2017 Avslått 0 STUDIO 17 Studio17 - 2018-2020 Billedkunst Rogaland 2018 439650 6.9.2017 Bevilget 300000 STUDIO 17 Studio17 - 2018-2020 Billedkunst Rogaland 2019 439650 6.9.2017 Bevilget 300000 STUDIO 17 Studio17 - 2018-2020 Billedkunst Rogaland 2020 439650 6.9.2017 Bevilget 300000 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Kjøtt - 2018 Visuell kunst annet Hordaland 2018 1300000 6.9.2017 Avslått 0 I/O/LAB ROGALANDS SENTER FOR FRAMTIDSKUNST AS i/o/lab - Senter for Framtidskunst - 2018-2020 Visuell kunst annet Rogaland 2018 1000000 6.9.2017 Bevilget 300000 I/O/LAB ROGALANDS SENTER FOR FRAMTIDSKUNST AS i/o/lab - Senter for Framtidskunst - 2018-2020 Visuell kunst annet Rogaland 2019 1000000 6.9.2017 Avslått 0 I/O/LAB ROGALANDS SENTER FOR FRAMTIDSKUNST AS i/o/lab - Senter for Framtidskunst - 2018-2020 Visuell kunst annet Rogaland 2020 1000000 6.9.2017 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café Stue - 2017-2019 Visuell kunst annet Oslo 2018 350000 6.9.2017 Avslått 0 ANTIPODES CAFÉ antipodes café Stue - 2017-2019 Visuell kunst annet Oslo 2019 350000 6.9.2017 Avslått 0 JET PASCUA Small Projects - 2018-2021 Visuell kunst annet Troms 2017 700000 6.9.2017 Avslått 0 JET PASCUA Small Projects - 2018-2021 Visuell kunst annet Troms 2018 870000 6.9.2017 Bevilget 700000 JET PASCUA Small Projects - 2018-2021 Visuell kunst annet Troms 2019 870000 6.9.2017 Bevilget 700000 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013 Visuell kunst annet Østfold 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013 Visuell kunst annet Østfold 2018 80000 6.9.2017 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013 Visuell kunst annet Østfold 2019 80000 6.9.2017 Avslått 0 PODIUM Podium Oslo - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2018 1403120 6.9.2017 Bevilget 500000 PODIUM Podium Oslo - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2019 1403120 6.9.2017 Bevilget 500000 PODIUM Podium Oslo - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2020 1403120 6.9.2017 Bevilget 500000 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv /Blaker gml. meieri - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2017 800000 6.9.2017 Avslått 0 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv /Blaker gml. meieri - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2018 800000 6.9.2017 Bevilget 200000 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv /Blaker gml. meieri - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2019 800000 6.9.2017 Avslått 0 BILLEDKUNSTNER HELGA D STORBEKKEN Galleri TØYsentralen - 2017 Visuell kunst annet Oslo 2017 80000 6.9.2017 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013 Visuell kunst annet Østfold 2017 80000 Avvist 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013 Visuell kunst annet Østfold 2018 80000 Avvist 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013 Visuell kunst annet Østfold 2019 80000 Avvist 0 CHRISTIAN TORP island oslo - 2017 Billedkunst Oslo 2017 100000 6.9.2017 Avslått 0 CHRISTIAN TORP island oslo - 2017 Billedkunst Oslo 2018 400000 6.9.2017 Avslått 0 CHRISTIAN TORP island oslo - 2017 Billedkunst Oslo 2019 400000 6.9.2017 Avslått 0 BERGEN ZINES Bergen Art Book Fair - 2018-2020 Visuell kunst annet Hordaland 2017 250000 6.9.2017 Avslått 0 BERGEN ZINES Bergen Art Book Fair - 2018-2020 Visuell kunst annet Hordaland 2018 250000 6.9.2017 Avslått 0 BERGEN ZINES Bergen Art Book Fair - 2018-2020 Visuell kunst annet Hordaland 2019 250000 6.9.2017 Avslått 0 VI, VII AS VI, VII - 2018-2021 Billedkunst Oslo 2017 1350000 6.9.2017 Avslått 0 VI, VII AS VI, VII - 2018-2021 Billedkunst Oslo 2018 1350000 6.9.2017 Bevilget 300000 VI, VII AS VI, VII - 2018-2021 Billedkunst Oslo 2019 1350000 6.9.2017 Bevilget 300000 INA HAGEN Louise Dany - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2018 500000 6.9.2017 Avslått 0 INA HAGEN Louise Dany - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2019 500000 6.9.2017 Avslått 0 INA HAGEN Louise Dany - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2020 500000 6.9.2017 Avslått 0 SCHLOSS AS Schloss - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2018 900000 6.9.2017 Bevilget 300000 SCHLOSS AS Schloss - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2019 900000 6.9.2017 Bevilget 300000 SCHLOSS AS Schloss - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2020 900000 6.9.2017 Avslått 0 NUPRODUCTIONS AS NUART FESTIVAL - 2018 Visuell kunst annet Rogaland 2018 750000 6.9.2017 Bevilget 250000 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Trafo Kunsthall - 2018 Billedkunst Akershus 2018 300000 6.9.2017 Avslått 0 FACTORY FORENINGEN Factory Foreningen - 2018-2020 Visuell kunst annet Buskerud 2018 537600 6.9.2017 Avslått 0 FACTORY FORENINGEN Factory Foreningen - 2018-2020 Visuell kunst annet Buskerud 2019 537600 6.9.2017 Avslått 0 FACTORY FORENINGEN Factory Foreningen - 2018-2020 Visuell kunst annet Buskerud 2020 537600 6.9.2017 Avslått 0 VANDALER FORENING Vandaler forening - 2017-2020 Visuell kunst annet Oslo 2017 450000 6.9.2017 Avslått 0 VANDALER FORENING Vandaler forening - 2017-2020 Visuell kunst annet Oslo 2018 450000 6.9.2017 Avslått 0 VANDALER FORENING Vandaler forening - 2017-2020 Visuell kunst annet Oslo 2019 450000 6.9.2017 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - 2017-2019 Visuell kunst annet Sør-Trøndelag 2017 225000 6.9.2017 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - 2017-2019 Visuell kunst annet Sør-Trøndelag 2018 488000 6.9.2017 Avslått 0 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trondhjems Kunstforening - 2017-2019 Visuell kunst annet Sør-Trøndelag 2019 488000 6.9.2017 Avslått 0 GALLERI BLUNK Galleri Blunk (Org nr: 995 205 246) - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2018 100000 6.9.2017 Avslått 0 GALLERI BLUNK Galleri Blunk (Org nr: 995 205 246) - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2019 100000 6.9.2017 Avslått 0 GALLERI BLUNK Galleri Blunk (Org nr: 995 205 246) - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2020 100000 6.9.2017 Avslått 0 ATOPIA STIFTELSE ATOPIA Projects 2017-2020 - 2017-2020 Billedkunst Oslo 2017 500000 6.9.2017 Avslått 0 ATOPIA STIFTELSE ATOPIA Projects 2017-2020 - 2017-2020 Billedkunst Oslo 2018 1300000 6.9.2017 Bevilget 250000 ATOPIA STIFTELSE ATOPIA Projects 2017-2020 - 2017-2020 Billedkunst Oslo 2019 1300000 6.9.2017 Avslått 0 DIORAMA DA Diorama - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2018 894488 6.9.2017 Bevilget 250000 DIORAMA DA Diorama - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2019 894488 6.9.2017 Avslått 0 DIORAMA DA Diorama - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2020 894488 6.9.2017 Avslått 0 MARIEKE VERBIESEN PROSJEKTER Foreningen Mikrolabs - 2018-2020 Visuell kunst annet Hordaland 2018 200000 Avvist 0 MARIEKE VERBIESEN PROSJEKTER Foreningen Mikrolabs - 2018-2020 Visuell kunst annet Hordaland 2019 200000 Avvist 0