Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 28 søknader i denne runden, hvorav 5 festivaler. Den begrensede budsjettrammen fordret strenge prioriteringer og til sammen 8 søkere ble innvilget støtte. Av disse videreføres støtte til 3 aktører som allerede ligger på ordningen. Lydgalleriet i Bergen jobber med å styrke kvalitet, produksjon og formidling av lydkunst og har en tydelig kunstnerisk profil og solid posisjon i feltet. Det kunstnerdrevne Elephant Kunsthall i Lillehammer inntar en viktig rolle i Oppland, og med faglig fokus på formidling av maleri og skulptur har de både god lokal forankring og internasjonale ambisjoner. Guttormsgaards arkiv ligger i Sørum kommune i Akershus. Siden 2006 har Guttormsgaard sammen med foreningen Blaker Meieris venner aktualisert samling ved å utvikle program som trekker inn samtidskunst gjennom publikasjoner, workshops forelesninger og utstillinger.

Blant nye tilskuddsmottakere er Destiny's Atelier som har markert seg som et av de mest interessante nye visningsstedene i Oslo. Kunstnerdrevne Mondo Books i Tromsø er også bevilget støtte. Som en allsidig plattform for produksjon, distribusjon, diskusjon og formidling av kunstbøker står de også bak utstillingsprosjekteter som Nomadic Library: Mondo Reprints som er en del av utstillingen Let the River Flow som ble vist på OCA i år.

Av festivaler ble Trondheim Open bevilget støtte til mellomåret 2019 og festivalåret 2020.

I tillegg til kjernevirksomhet med åpne atelierer har Trondheim Open fokus på faglig program og samarbeide mellom de ulike kunstinstitusjonene i Trondheim. Festivalen driver et reflektert og målrettet arbeide med publikumsutvikling, samtidig som tiltaket er godt forankret i bredden av byens kunstnermiljø.

Geografisk fordeling

Den geografiske spredningen av innkomne søknader består i Akershus (3), Buskerud (1), Hordaland (3), Møre og Romsdal (1), Nord-Trøndelag (1), Sør-Trøndelag (1), Oppland (1), Oslo (11), Rogaland (1), Telemark (2), Troms (1), Østfold (1).

Utfordringer fremover

Utvalget diskuterte hvordan en aktiv porteføljestyring og forvaltning er nødvendig for å sikre dynamikk og sirkulasjon i ordningen. Midlene til arrangørstøtten bindes fort opp til et knippe aktører og utfordringen med langsiktig tildelingshorisont er å ikke utelukke nye gode tiltak som dukker opp. Spørsmålet henger sammen med en overordnet diskusjon om innretningen på flerårige tildelinger over både prosjektstøtteordningen, arrangørstøtteordningen og driftstøtten.

lys av dette vil utvalget i høst gjennomgå retningslinjene for arrangørstøtteordningen og se om det er behov for enkelte justeringer.

Arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningsteder og kunstfestivaler behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 28

Søknadssum: 22 098 927

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: 2 840 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 3. - 5.9.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA, billedkunstneren i Oslo og Akershus - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2018 350000 5.9.2018 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA, billedkunstneren i Oslo og Akershus - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2019 700000 5.9.2018 Avslått 0 BOA BILLEDKUNSTNERNE I OSLO OG AKERSHUS BOA, billedkunstneren i Oslo og Akershus - 2018-2020 Visuell kunst annet Oslo 2020 700000 5.9.2018 Avslått 0 FRYSJA FELLESROM Frysja Fellesrom - 2018 Billedkunst Oslo 2018 27500 5.9.2018 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2018-2020 Visuell kunst annet Akershus 2018 656200 5.9.2018 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2018-2020 Visuell kunst annet Akershus 2019 1055549 5.9.2018 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2018-2020 Visuell kunst annet Akershus 2020 1006084 5.9.2018 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA Studio Blikket - 2017 Visuell kunst annet Trøndelag 2018 185000 5.9.2018 Avslått 0 STUDIO BLIKKET DA Studio Blikket - 2017 Visuell kunst annet Trøndelag 2019 185000 5.9.2018 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk - 2018-2021 Billedkunst Rogaland 2018 380000 5.9.2018 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk - 2018-2021 Billedkunst Rogaland 2019 570000 5.9.2018 Avslått 0 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Stiftelsen Tou Trykk - 2018-2021 Billedkunst Rogaland 2020 570000 5.9.2018 Avslått 0 VERK-STEDET Foreningen Verk-Stedet - 2018 Visuell kunst annet Buskerud 2018 42000 5.9.2018 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013-2023 Visuell kunst annet Østfold 2019 50000 5.9.2018 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013-2023 Visuell kunst annet Østfold 2020 50000 5.9.2018 Avslått 0 TULLE RUTH KOEFOED-JESPERSEN Drive In for Lydkunst - 2013-2023 Visuell kunst annet Østfold 2021 50000 5.9.2018 Avslått 0 SELJORD KUNSTFORENING Seljord Kunstforening - 2018 Visuell kunst annet Telemark 2018 150000 5.9.2018 Avslått 0 UFORIA AS Oslo Art Weekend - 2019-2020 Visuell kunst annet Oslo 2019 200000 5.9.2018 Avslått 0 UFORIA AS Oslo Art Weekend - 2019-2020 Visuell kunst annet Oslo 2020 200000 5.9.2018 Avslått 0 BERGEN CONTEMPORARY ART PROJECT AS Bergen Contemporary Art Project - 2018 Visuell kunst annet Hordaland 2019 1200000 5.9.2018 Avslått 0 SARA THERESE RISVAAG Prosj* - 2018 Visuell kunst annet Oslo 2018 50000 5.9.2018 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2016 Billedkunst Hordaland 2018 125000 5.9.2018 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2016 Billedkunst Hordaland 2019 700000 5.9.2018 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2016 Billedkunst Hordaland 2020 700000 5.9.2018 Avslått 0 JON LUNDELL Hvitsten Salong - 2018-2021 Visuell kunst annet Akershus 2018 350000 5.9.2018 Avslått 0 JON LUNDELL Hvitsten Salong - 2018-2021 Visuell kunst annet Akershus 2019 500000 5.9.2018 Avslått 0 JON LUNDELL Hvitsten Salong - 2018-2021 Visuell kunst annet Akershus 2020 500000 5.9.2018 Avslått 0 SIRI SANDERSEN HI10 - 2018-2020 Billedkunst Telemark 2018 240000 5.9.2018 Avslått 0 SIRI SANDERSEN HI10 - 2018-2020 Billedkunst Telemark 2019 240000 5.9.2018 Avslått 0 SIRI SANDERSEN HI10 - 2018-2020 Billedkunst Telemark 2020 245000 5.9.2018 Avslått 0 SOLVEIG M SKOGSEIDE SOOT Galleri - 2018 Visuell kunst annet Akershus 2019 60000 5.9.2018 Avslått 0 STIFTELSEN NORSK KUNSTÅRBOK Lanseringsturné, Norsk kunstårbok - 2018 Billedkunst Oslo 2018 40000 5.9.2018 Avslått 0 KENNETH ALME Prosjektrom Altan - 2018 Billedkunst Møre og Romsdal 2018 30000 5.9.2018 Avslått 0 DIORAMA DA Diorama DA - 2019 Billedkunst Oslo 2019 600000 5.9.2018 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2018 160000 5.9.2018 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2019 280000 5.9.2018 Avslått 0 COAST CONTEMPORARY TANJA ELI SÆTER Coast Contemporary - 2018-2020 Billedkunst Oslo 2020 280000 5.9.2018 Avslått 0 ARCTIC ACTION ART Arctic Action Art - 2019 Visuell kunst annet Svalbard 2019 109254 5.9.2018 Avslått 0 ARCTIC ACTION ART Arctic Action Art - 2019 Visuell kunst annet Svalbard 2020 150000 5.9.2018 Avslått 0 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - 2019-2021 Billedkunst Oppland 2019 400000 5.9.2018 Bevilget 300000 MADS ANDREASSEN BILLEDKUNSTNER Elephant Kunsthall - 2019-2021 Billedkunst Oppland 2020 400000 5.9.2018 Bevilget 300000 HEDDA GREVLE OTTESEN After School Special - 2018 Visuell kunst annet Oslo 2018 153000 5.9.2018 Bevilget 100000 TRONDHEIM OPEN Trondheim Open - 2019-2020 Visuell kunst annet Trøndelag 2019 160000 5.9.2018 Bevilget 160000 TRONDHEIM OPEN Trondheim Open - 2019-2020 Visuell kunst annet Trøndelag 2020 500000 5.9.2018 Bevilget 400000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Stiftelsen Lydgalleriet - 2019-2020 Visuell kunst annet Hordaland 2019 900000 5.9.2018 Bevilget 700000 TANYA BUSSE Mondo Books - 2018-2019 Visuell kunst annet Troms 2018 75000 5.9.2018 Bevilget 75000 TANYA BUSSE Mondo Books - 2018-2019 Visuell kunst annet Troms 2019 75000 5.9.2018 Bevilget 75000 KOS Kosugi Louise Dany - 2019-2021 Billedkunst Oslo 2019 700000 5.9.2018 Bevilget 200000 DESTINYS ATELIER Destiny's Atelier - 2018-2019 Billedkunst Oslo 2019 286653 5.9.2018 Bevilget 280000 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv - 2019 Billedkunst Oslo 2019 800000 5.9.2018 Bevilget 250000