Hopp til innhold
Vedtaksliste

Arrangørstøtte visuell kunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det ble behandlet 66 søknader, hvorav 21 kunstfestivaler. 31 virksomheter fikk tildelt tilskudd.

Søknadsrunden besto av mange sterke søkere innen et bredt spekter av uttrykk over hele landet. Hovedtyngden av tildelingene går til virksomheter som til nå har mottatt flerårig tilskudd over ordningen:

Hordaland og Bergen har det største antallet søknader og tildelinger. Av de etablerte virksomhetene som tildeles videreføring er festivalene Piksel, B-Open og Performance Art Bergen, Foreningen Trykkeriet, Entrée, Lydgalleriet, Volt, S12 Galleri og verksted, TagTeam Studio, Blokk og Knipsu.

I Oslo videreføres tilskudd til MELK forening for ny fotografi, Tenthaus, NoPlace, Kunstplass, Destiny’s Atelier, festivalene Oslo Open og Performance Art Oslo.

Kurant og Mondo Books i Tromsø, festivalen Screen City i Stavanger, Harpefoss Hotell i Oppland, Babel i Trondheim og Guttormsgaards arkiv i Akershus tildeles også videreføring.

Det er gitt tilskudd til seks nye virksomheter på ordningen:

Atelier NOUA i Bodø, 51K arteriet i Kristiansand, Polar Film Lab i Tromsø, Galleri Hi 10 i Skien, Heavy Books i Oslo og Kjerringøy Land Art Biennale i Nordland.

Geografisk fordeling

Søknader: Akershus (5), Buskerud (1), Hordaland 21), Møre og Romsdal (1), Nordland (3), Oppland (2), Oslo (17), Rogaland (1), Svalbard (1), Telemark (2), Troms (5), Trøndelag (4), Vest-Agder (2), Vestfold (1).

Bevilgninger: Akershus (1), Hordaland (11), Nordland (2), Oppland (1), Oslo (9), Rogaland (1), Telemark (2), Troms (3), Trøndelag (1), Vest-Agder (1).

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

Utvalget var opptatt av å tydeliggjøre hvilken rolle arrangørstøtteordningen spiller sett i sammenheng med prosjektstøtte på den ene siden og driftstøtte på den andre. Det ble lagt vekt på at ordningen er en tidsbegrenset virksomhetsstøtte, og at den ikke skal virke institusjonsbyggende på samme måte som driftstøtteordningen.

Arrangørutvalget mener det er viktig at ordningen forvaltes på en måte som sikrer dynamikk og sirkulasjon og gir rom for nye tiltak. Det vurderes som avgjørende at ordningen skal ha en lav terskel for å kunne fange opp tiltak som fyller hull eller tomrom i det eksisterende institusjonslandskapet. Det legges vekt på at ordningen skal støtte virksomheter med en tydelig profil, rolle og funksjon i feltet.

Som en konsekvens av dette mener utvalget at ordningen framover bør ha et økonomisk tak i forhold til tilskuddsnivå (mellom kr 800 000 - 900 000) og at virksomhetenes behov for ytterligere vekst må sikres gjennom andre finansieringskilder. Samtidig vurderer utvalget det slik at flere av tilskuddsmottakerne kan være aktuelle å flytte over til driftstøtteordningen på lengre sikt med tanke på hvilken profil og rolle de fyller i og for kunstfeltet som helhet. Lydgalleriet, S12, Entrée og Trykkeriet trekkes fram som eksempler på dette. Per dags dato kan retningslinjene for driftstøtte være til hinder for dette, men driftstøtteordningen er under evaluering og denne problematikken vil bli spilt inn i prosessen.

På den andre siden vil utvalget henvise arrangørsøknader til prosjektstøtteordningen når disse ikke lenger vurderes å være på et tilstrekkelig kvalitativt nivå. For å ivareta en grad av forutsigbarhet i ordningene, gis det i disse tilfellene ett års videreføring med reduksjon til 60 % av tidligere års tildeling med beskjed om at videre tilskudd fra ordningen ikke kan påregnes.

I vurderingen av søknadene har det vært lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet og at virksomheten inkluderer flere kunstnere og fagpersoner og utforsker formidlingsstrategier. I tillegg inngår flere elementer i en helhetlig vurdering av søknaden: gjennomføringsevne, økonomi, budsjettering og finansiering, graden av nyskaping i forhold til sammenlignbare prosjekter (historikk), overføringsverdi samt rapportering for tidligere tilskudd. Den enkelte søknaden vurderes i forhold til den totale søknadsmassen. I den samlede prioriteringen av søknadene vektlegges også geografisk spredning, bredde i utrykk, aktører, sjangre og relevans i forhold til Kulturrådets strategi og prioriterte satsningsområder.

Utvalget har også vektlagt hvordan virksomheten plasserer seg i feltet, i relasjon til andre aktører.

Arrangørstøtte for kunstnerdrevne visningssteder og kunstfestivaler behandles av Arrangørutvalget for visuell kunst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 66

Søknadssum: 108 453 292

Antall tildelinger: 31

Tildelingssum: 36 062 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 30.8.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 25. - 26.9.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
FREMMEDART AS Fremmedart as - 2019 Foto Vestfold 2019 80000 29.8.2019 Avslått 0 MARIT FØLSTAD 222T - 2019-2021 Billedkunst Oslo 2019 140000 29.8.2019 Avslått 0 MARIT FØLSTAD 222T - 2019-2021 Billedkunst Oslo 2020 140000 29.8.2019 Avslått 0 MARIT FØLSTAD 222T - 2019-2021 Billedkunst Oslo 2021 140000 29.8.2019 Avslått 0 KUNSTVANDRINGEN PÅ VOSS Kunstvandring Voss og omland - 2020 Billedkunst Hordaland 2020 200000 29.8.2019 Avslått 0 TUSEN OG 1 W 1001W TUSEN OG 1 W 1001W - 2019-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2019 150000 29.8.2019 Avslått 0 TUSEN OG 1 W 1001W TUSEN OG 1 W 1001W - 2019-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2020 200000 29.8.2019 Avslått 0 TUSEN OG 1 W 1001W TUSEN OG 1 W 1001W - 2019-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2021 250000 29.8.2019 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall - 2020 Visuell kunst annet Akershus 2020 1337000 29.8.2019 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD KGG (Kolbotn garasje Galleri) - 2019-2022 Billedkunst Akershus 2019 64000 29.8.2019 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD KGG (Kolbotn garasje Galleri) - 2019-2022 Billedkunst Akershus 2020 64000 29.8.2019 Avslått 0 ASTRID RUNDE SAXEGAARD KGG (Kolbotn garasje Galleri) - 2019-2022 Billedkunst Akershus 2021 64000 29.8.2019 Avslått 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2020 1000000 29.8.2019 Avslått 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2021 1000000 29.8.2019 Avslått 0 VISP - PRODUKSJONSENHET FOR VISUELL KUNST VISP - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2022 1000000 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE På veg: Samisk kulturarv - 2019-2021 Kunsthåndverk Trøndelag 2019 19600 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE På veg: Samisk kulturarv - 2019-2021 Kunsthåndverk Trøndelag 2020 29100 29.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN SAEMIEN SIJTE På veg: Samisk kulturarv - 2019-2021 Kunsthåndverk Trøndelag 2021 14600 29.8.2019 Avslått 0 BERGEN SPILLFESTIVAL Bergen Spillfestival - 2019 Visuell kunst annet Hordaland 2019 70000 29.8.2019 Avslått 0 FRØYDIS HELENE FRØSAKER FUGE - 2020 Visuell kunst annet Oppland 2020 35000 29.8.2019 Avslått 0 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE AiR Green - 2019-2022 Billedkunst Oslo 2020 65000 29.8.2019 Avslått 0 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE AiR Green - 2019-2022 Billedkunst Oslo 2021 65000 29.8.2019 Avslått 0 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE AiR Green - 2019-2022 Billedkunst Oslo 2022 65000 29.8.2019 Avslått 0 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - 2019-2021 Billedkunst Akershus 2019 120000 29.8.2019 Avslått 0 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - 2019-2021 Billedkunst Akershus 2020 120000 29.8.2019 Avslått 0 HVITSTEN SALONG, JON ERIK LUNDELL Hvitsten Salong - 2019-2021 Billedkunst Akershus 2021 120000 29.8.2019 Avslått 0 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo Kunstbokhandelen - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2020 1800000 29.8.2019 Avslått 0 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo Kunstbokhandelen - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2021 1800000 29.8.2019 Avslått 0 KUNSTBOKHANDELEN AS Torpedo Kunstbokhandelen - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2022 1800000 29.8.2019 Avslått 0 PAMFLETT Bergen Art Book Fair - 2019-2021 Visuell kunst annet Hordaland 2019 170000 29.8.2019 Avslått 0 PAMFLETT Bergen Art Book Fair - 2019-2021 Visuell kunst annet Hordaland 2020 70000 29.8.2019 Avslått 0 PAMFLETT Bergen Art Book Fair - 2019-2021 Visuell kunst annet Hordaland 2021 300000 29.8.2019 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2019-2020 Billedkunst Hordaland 2019 300000 29.8.2019 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2019-2020 Billedkunst Hordaland 2020 700000 29.8.2019 Avslått 0 KUNSTGARASJEN Kunstgarasjen - 2019-2020 Billedkunst Hordaland 2021 700000 29.8.2019 Avslått 0 GO WITH THE FLØ AS Go with the Flø Studio Hugo Opdal - 2020-2022 Billedkunst Møre og Romsdal 2020 300000 29.8.2019 Avslått 0 GO WITH THE FLØ AS Go with the Flø Studio Hugo Opdal - 2020-2022 Billedkunst Møre og Romsdal 2021 300000 29.8.2019 Avslått 0 GO WITH THE FLØ AS Go with the Flø Studio Hugo Opdal - 2020-2022 Billedkunst Møre og Romsdal 2022 300000 29.8.2019 Avslått 0 FORENINGA ARTIJULI Foreninga ArtiJuli - 2020 Visuell kunst annet Troms 2020 120000 29.8.2019 Avslått 0 RINA BELDO Rød Resept - 2020-2023 Visuell kunst annet Oslo 2020 275000 29.8.2019 Avslått 0 TINE GUNVALDSEN After School Special - 2019-2020 Billedkunst Oslo 2019 25970 29.8.2019 Avslått 0 TINE GUNVALDSEN After School Special - 2019-2020 Billedkunst Oslo 2020 139600 29.8.2019 Avslått 0 ARCTIC ACTION ART Arctic Action - 2020-2022 Visuell kunst annet Svalbard 2020 331110 29.8.2019 Avslått 0 ARCTIC ACTION ART Arctic Action - 2020-2022 Visuell kunst annet Svalbard 2021 331110 29.8.2019 Avslått 0 ARCTIC ACTION ART Arctic Action - 2020-2022 Visuell kunst annet Svalbard 2022 331110 29.8.2019 Avslått 0 DECONFORM AS Deconform AS - 2019-2021 Visuell kunst annet Vest-Agder 2019 300000 29.8.2019 Avslått 0 DECONFORM AS Deconform AS - 2019-2021 Visuell kunst annet Vest-Agder 2020 300000 29.8.2019 Avslått 0 DECONFORM AS Deconform AS - 2019-2021 Visuell kunst annet Vest-Agder 2021 300000 29.8.2019 Avslått 0 AGNIESZKA FOLTYN Panorama - 2019 Billedkunst Trøndelag 2020 420000 29.8.2019 Avslått 0 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - 2019-2021 Visuell kunst annet Buskerud 2019 25000 29.8.2019 Avslått 0 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - 2019-2021 Visuell kunst annet Buskerud 2020 50000 29.8.2019 Avslått 0 BUSKERUD KUNSTSENTER Buskerud Kunstsenter - 2019-2021 Visuell kunst annet Buskerud 2021 50000 29.8.2019 Avslått 0 FOTOGRAF INGA SKÅLNES Slå På Kunst - 2017 Billedkunst Trøndelag 2020 85000 29.8.2019 Avslått 0 - P A L M E R A - – p a l m e r a– - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2020 213750 29.8.2019 Avslått 0 - P A L M E R A - – p a l m e r a– - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2021 279750 29.8.2019 Avslått 0 - P A L M E R A - – p a l m e r a– - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2022 285750 29.8.2019 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - 2019-2022 Billedkunst Hordaland 2020 800000 29.8.2019 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - 2019-2022 Billedkunst Hordaland 2021 800000 29.8.2019 Avslått 0 ALT GÅR BRA Alt Går Bra - 2019-2022 Billedkunst Hordaland 2022 800000 29.8.2019 Avslått 0 ALLYCE WOOD Speak Easy Studio - 2019 Visuell kunst annet Oslo 2019 87488 29.8.2019 Avslått 0 ARTILLUS Else Krogh-Hansen Kunsthagen - Art Garden - 2019-2021 Visuell kunst annet Akershus 2019 176000 29.8.2019 Avslått 0 ARTILLUS Else Krogh-Hansen Kunsthagen - Art Garden - 2019-2021 Visuell kunst annet Akershus 2020 266000 29.8.2019 Avslått 0 ARTILLUS Else Krogh-Hansen Kunsthagen - Art Garden - 2019-2021 Visuell kunst annet Akershus 2021 266000 29.8.2019 Avslått 0 GRØNNSKJERM Grønnskjerm - 2019 Foto Oslo 2019 50000 29.8.2019 Avslått 0 ALDEA AS Aldea Gallery - 2019 Visuell kunst annet Hordaland 2019 250000 29.8.2019 Avslått 0 ALDEA AS Aldea Gallery - 2019 Visuell kunst annet Hordaland 2020 350000 29.8.2019 Avslått 0 ALDEA AS Aldea Gallery - 2019 Visuell kunst annet Hordaland 2021 400000 29.8.2019 Avslått 0 HAGEN ANS Galleri 2 - 2019-2021 Visuell kunst annet Nordland 2019 90000 29.8.2019 Avslått 0 HAGEN ANS Galleri 2 - 2019-2021 Visuell kunst annet Nordland 2020 130000 29.8.2019 Avslått 0 HAGEN ANS Galleri 2 - 2019-2021 Visuell kunst annet Nordland 2021 140000 29.8.2019 Avslått 0 SMALL PROJECTS Small Projects - 2020-2021 Visuell kunst annet Troms 2020 900000 29.8.2019 Avslått 0 SMALL PROJECTS Small Projects - 2020-2021 Visuell kunst annet Troms 2021 900000 29.8.2019 Avslått 0 BERGEN SENTRUM AS Bergen Lyser (arbeidstittel) - 2020 Visuell kunst annet Hordaland 2020 3000000 29.8.2019 Avslått 0 VI, VII AS VI, VII AS - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2020 1440000 29.8.2019 Avslått 0 VI, VII AS VI, VII AS - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2021 1440000 29.8.2019 Avslått 0 VI, VII AS VI, VII AS - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2022 1440000 29.8.2019 Avslått 0 B-OPEN B-open - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2020 700000 29.8.2019 Bevilget 400000 B-OPEN B-open - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2021 700000 29.8.2019 Bevilget 400000 B-OPEN B-open - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2022 700000 29.8.2019 Bevilget 400000 SKIENS KUNSTFORENING Greenlightdistrict - 2019-2021 Visuell kunst annet Telemark 2019 400000 29.8.2019 Bevilget 200000 MELK - FORENING FOR NY FOTOGRAFI Melk forening for ny fotografi - 2020-2023 Foto Oslo 2020 1028000 29.8.2019 Bevilget 700000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - 2020-2023 Billedkunst Hordaland 2020 1200000 29.8.2019 Bevilget 750000 FORENINGEN TRYKKERIET Foreningen Trykkeriet - 2020-2023 Billedkunst Hordaland 2021 1200000 29.8.2019 Bevilget 750000 ENTRÉE Entrée - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2020 1200000 29.8.2019 Bevilget 850000 ENTRÉE Entrée - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2021 1300000 29.8.2019 Bevilget 850000 ENTRÉE Entrée - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2022 1400000 29.8.2019 Bevilget 850000 PERFORMANCE ART OSLO Performance Art Oslo - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2020 637000 29.8.2019 Bevilget 120000 TENTHAUS Tenthaus - 2020-2022 Visuell kunst annet Oslo 2020 1000000 29.8.2019 Bevilget 800000 TENTHAUS Tenthaus - 2020-2022 Visuell kunst annet Oslo 2021 1000000 29.8.2019 Bevilget 800000 TENTHAUS Tenthaus - 2020-2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 1000000 29.8.2019 Bevilget 800000 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2020 423000 29.8.2019 Bevilget 300000 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2021 325000 29.8.2019 Bevilget 300000 PERFORMANCE ART BERGEN Performance Art Bergen - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2022 325000 29.8.2019 Bevilget 300000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2020 950000 29.8.2019 Bevilget 800000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2021 950000 29.8.2019 Bevilget 800000 STIFTELSEN LYDGALLERIET Lydgalleriet - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2022 950000 29.8.2019 Bevilget 800000 MARIE NERLAND Volt - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2020 1160000 29.8.2019 Bevilget 700000 MARIE NERLAND Volt - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2021 1160000 29.8.2019 Bevilget 700000 MARIE NERLAND Volt - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2022 1160000 29.8.2019 Bevilget 700000 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted AS - 2020-2022 Kunsthåndverk Hordaland 2020 3650000 29.8.2019 Bevilget 1200000 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted AS - 2020-2022 Kunsthåndverk Hordaland 2021 3741250 29.8.2019 Bevilget 1200000 S12 GALLERI OG VERKSTED AS S12 Galleri og Verksted AS - 2020-2022 Kunsthåndverk Hordaland 2022 3834781 29.8.2019 Bevilget 1200000 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS - 2019-2021 Visuell kunst annet Nordland 2020 150000 29.8.2019 Bevilget 80000 KJERRINGØY ART BASE CAMP AS Kjerringøy Art Base Camp AS - 2019-2021 Visuell kunst annet Nordland 2021 250000 29.8.2019 Bevilget 150000 BLOKK BLOKK - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2020 600000 29.8.2019 Bevilget 90000 HARPEFOSS HOTELL AS Harpefoss hotell kunstarena - 2020-2022 Visuell kunst annet Oppland 2020 800000 29.8.2019 Bevilget 500000 HARPEFOSS HOTELL AS Harpefoss hotell kunstarena - 2020-2022 Visuell kunst annet Oppland 2021 800000 29.8.2019 Bevilget 500000 HARPEFOSS HOTELL AS Harpefoss hotell kunstarena - 2020-2022 Visuell kunst annet Oppland 2022 800000 29.8.2019 Bevilget 500000 KURANT VISNINGSROM Kurant Visningsrom - 2020-2022 Billedkunst Troms 2020 1300000 29.8.2019 Bevilget 700000 BÆRUM KOMMUNE Kunst rett vest - 2020-2022 Visuell kunst annet Akershus 2020 300000 29.8.2019 Bevilget 200000 DESTINYS ATELIER Destiny's Atelier - 2019-2022 Billedkunst Oslo 2020 651296 29.8.2019 Bevilget 400000 DESTINYS ATELIER Destiny's Atelier - 2019-2022 Billedkunst Oslo 2021 651296 29.8.2019 Bevilget 400000 TANYA BUSSE Mondo Books - 2020-2021 Visuell kunst annet Troms 2020 200000 29.8.2019 Bevilget 150000 TANYA BUSSE Mondo Books - 2020-2021 Visuell kunst annet Troms 2021 200000 29.8.2019 Bevilget 150000 KUNSTPLASS KUNSTPLASS Contemporary Art [OSLO] - 2020-2021 Billedkunst Oslo 2020 700000 29.8.2019 Bevilget 400000 KUNSTPLASS KUNSTPLASS Contemporary Art [OSLO] - 2020-2021 Billedkunst Oslo 2021 750000 29.8.2019 Bevilget 400000 HANS CHRISTIAN SKOVHOLT Noplace - 2020-2023 Billedkunst Oslo 2020 800000 29.8.2019 Bevilget 800000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Babel Visningsrom for Kunst - 2020-2022 Billedkunst Trøndelag 2020 360000 29.8.2019 Bevilget 360000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Babel Visningsrom for Kunst - 2020-2022 Billedkunst Trøndelag 2021 360000 29.8.2019 Bevilget 360000 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Babel Visningsrom for Kunst - 2020-2022 Billedkunst Trøndelag 2022 360000 29.8.2019 Bevilget 360000 ART REPUBLIC AS Screen City Biennial - 2020-2021 Visuell kunst annet Rogaland 2020 600000 29.8.2019 Bevilget 400000 ART REPUBLIC AS Screen City Biennial - 2020-2021 Visuell kunst annet Rogaland 2021 1400000 29.8.2019 Bevilget 1000000 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2020 800000 29.8.2019 Bevilget 500000 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2021 800000 29.8.2019 Bevilget 500000 BLAKER MEIERIS VENNER Guttormsgaards arkiv - 2020-2022 Billedkunst Oslo 2022 800000 29.8.2019 Bevilget 500000 TAG TEAM STUDIO Tag Team Studio - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2020 800000 29.8.2019 Bevilget 650000 TAG TEAM STUDIO Tag Team Studio - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2021 800000 29.8.2019 Bevilget 650000 TAG TEAM STUDIO Tag Team Studio - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2022 800000 29.8.2019 Bevilget 650000 SIRI SANDERSEN HI10 - 2019-2021 Billedkunst Telemark 2020 490000 29.8.2019 Bevilget 300000 NOUA AS Atelier NOUA - 2020-2022 Billedkunst Nordland 2020 350000 29.8.2019 Bevilget 300000 NOUA AS Atelier NOUA - 2020-2022 Billedkunst Nordland 2021 350000 29.8.2019 Bevilget 350000 NOUA AS Atelier NOUA - 2020-2022 Billedkunst Nordland 2022 350000 29.8.2019 Bevilget 350000 POLAR FILM LAB Polar Film Lab - 2020-2021 Billedkunst Troms 2020 300000 29.8.2019 Bevilget 150000 POLAR FILM LAB Polar Film Lab - 2020-2021 Billedkunst Troms 2021 300000 29.8.2019 Bevilget 150000 OSLO OPEN Oslo Open - 2020-2022 Visuell kunst annet Oslo 2020 1000000 29.8.2019 Bevilget 700000 OSLO OPEN Oslo Open - 2020-2022 Visuell kunst annet Oslo 2021 1000000 29.8.2019 Bevilget 700000 OSLO OPEN Oslo Open - 2020-2022 Visuell kunst annet Oslo 2022 1000000 29.8.2019 Bevilget 700000 CHRISTIAN TUNGE ENK Heavy Books - 2020-2023 Visuell kunst annet Oslo 2020 420000 29.8.2019 Bevilget 200000 CHRISTIAN TUNGE ENK Heavy Books - 2020-2023 Visuell kunst annet Oslo 2021 400000 29.8.2019 Bevilget 200000 KNIPSU Knipsu - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2020 750000 29.8.2019 Bevilget 300000 KNIPSU Knipsu - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2021 670000 29.8.2019 Bevilget 300000 KNIPSU Knipsu - 2020-2022 Billedkunst Hordaland 2022 750000 29.8.2019 Bevilget 300000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner Ltd - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2020 1500000 29.8.2019 Bevilget 700000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner Ltd - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2021 1500000 29.8.2019 Bevilget 700000 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Piksel Produksjoner Ltd - 2020-2022 Visuell kunst annet Hordaland 2022 1500000 29.8.2019 Bevilget 700000 51K ARTERIET 51K arteriet - 2019-2020 Billedkunst Vest-Agder 2019 282450 29.8.2019 Bevilget 92000 51K ARTERIET 51K arteriet - 2019-2020 Billedkunst Vest-Agder 2020 472540 29.8.2019 Bevilget 200000