Hopp til innhold
Vedtaksliste

Aspirant­ordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

Årets søknadsbunke var på 50 søknader, mens årets avsetning var på totalt kr 5 600 000, hvorav stipendbeløpet i et tidligere rådsmøtevedtak var vedtatt til kr 400 000. Alle tildelingene gis under forutsetning av at aspirantstipendet i sin helhet skal gå til å lønne en aspirant i virksomheten. Det forutsettes at aspiranten ansettes på ordinære vilkår i 100 prosent stilling som aspiranter, i normalt ett år: Det skal utarbeides en arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6. Feriepenger blir opparbeidet og skal utbetales i hht. ferielovens bestemmelser og det skal betales arbeidsgiveravgift. Disse kostnadene skal som et minimum dekkes av arbeidsgiver.

Etnisk, kulturell og språklig bakgrunn kan utgjøre et hinder for rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Ordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å sikre økt tilgang til arbeid i kunst- og kultursektoren for kvalifiserte søkere. Mer mangfold i kulturvirksomhetene vil bidra til å fremme nye impulser og stimulere til nytenking og utvikling i alle deler av sektoren. I tillegg vil ordningen gi personer med minoritetsbakgrunn mulighet til å utvikle og kultivere talentene sine, lære hvordan institusjonene arbeider og få tilgang til viktige kontakter og nettverk. Institusjonene som tar i mot aspiranter må forplikte seg til å gi aspiranten meningsfylte oppgaver som sikrer faglig og kunstnerisk utvikling. Ordningen er en samfinansiering med institusjonen som tar i mot aspiranten. Virksomheten søker Kulturrådet om stipend og har personal- og faglig oppfølgingsansvar av aspiranten.. For å bli ansatt i aspirantstilling må aspiranten være bosatt i Norge og ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse.

Aspirantordningen ble initiert av Kulturdepartementet i Stortingsmelding 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Ordningen har eksistert siden 2012 og ble evaluert i 2017. Aspirantordningen ble som et resultat av evalueringen etablert som en fast tilskuddsordning i Norsk kulturfond fra 2019.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for tverrgående ordninger: 7. - 9.9.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
RAM GALLERI RAM galleri Visuell kunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN ULTIMA OSLO CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL Ultima Oslo Contemporary Music Festival Musikk Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series - Kvartettserien Musikk Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG AS Trondheim kunstmuseum - Museene i Sør-Trøndelag Visuell kunst Trøndelag 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, Notam  Visuell kunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Perspektivet Museum Tverrfaglig Troms og Finnmark 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Stiftelsen Bergen Dansesenter Scenekunst Vestland 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 FORENINGEN KROLOFTET Foreningen Kroloftet Tverrfaglig Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 ULLENSAKER KOMMUNE Ullensaker kommune, kulturenhet Andre Viken 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter Visuell kunst Vestland 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 DRIFT BK AS Drift BK AS - GYLDENPRIS KUNSTHALL Tverrfaglig Vestland 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 HERSTORY AS Herstory AS Andre Trøndelag 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 NORWEGIAN CRAFTS AS Norwegian Crafts Visuell kunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 THE END AS The End AS Tverrfaglig Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for kunst og arkitektur Tverrfaglig Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN FARGESPILL Stiftelsen Fargespill Tverrfaglig Vestland 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 DRAMATIKKENS HUS Dramatikkens hus Scenekunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 KUNSTPLASS Kunstplass Contemporary Art [Oslo] Visuell kunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 OSLO TEATERSENTER Oslo teatersenter Scenekunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 JØDISK MUSEUM TRONDHEIM Jødisk museum Trondheim Tverrfaglig Trøndelag 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 GALLERI F 15 AS Galleri F 15 Visuell kunst Viken 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 KILDEN TEATER OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS Kilden Teater Scenekunst Agder 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 GALLERI BLUNK Galleri Blunk Visuell kunst Trøndelag 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Anno museum Andre Innlandet 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 ROMMEN SCENE Rommen Scene, Kulturetaten, Oslo Kommune Tverrfaglig Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 THE END AS The End Tverrfaglig Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 ÅLESUND TEATERFESTIVAL Høstscena(juridisk navn Ålesund teaterfestival) Scenekunst Møre og Romsdal 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund Visuell kunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 BARBOSA FILM AS Barbosa Film AS Visuell kunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 MUSIC NORWAY Music Norway Musikk Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Tverrfaglig Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 CAK - AFRIKANSK KULTURINSTITUTT CAK-AFRIKANSKKULTURINSTITUTT Tverrfaglig Oslo 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 STIFTELSEN LADEMOEN KUNSTNERVERKSTEDER Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder Visuell kunst Trøndelag 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 BERGENS KUNSTFORENING Bergen Kunsthall (Bergens Kunstforening) Visuell kunst Vestland 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON Stjørdal Kommune Visuell kunst Trøndelag 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 AKERSHUS KUNSTSENTER Akershus Kunstsenter Visuell kunst Viken 2020 400000 8.9.2020 Avslått 0 ENTRÉE Entrée Visuell kunst Vestland 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 STIFTELSEN SÀMI DÀIDDAGUOVDDÀS Samisk senter for samtidskunst (SDG) Visuell kunst Troms og Finnmark 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 TENTHAUS Tenthaus Visuell kunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim folkebibliotek Tverrfaglig Trøndelag 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Samtiden, Aschehoug forlag Litteratur Oslo 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Jeunesses Musicales Norway Musikk Oslo 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening (OK) Visuell kunst Oslo 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 STRAY DOG PRODUCTIONS AS Stray dog productions AS Andre Oslo 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 NYNORSK KULTURSENTRUM Nynorsk kultursentrum Litteratur Møre og Romsdal 2021 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 MER FILM I VEST AS Mer Film i Vest Andre Vestland 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 FESTSPILLENE I NORD-NORGE Festspillene i Nord-Norge Tverrfaglig Troms og Finnmark 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Kunsthall Trondheim Visuell kunst Trøndelag 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 STIFTELSEN LITTERATURHUSET Stiftelsen Litteraturhuset Litteratur Oslo 2020 400000 8.9.2020 Bevilget 400000 STIFTELSEN TEKSTLAB Stiftelsen TekstLab Tverrfaglig Oslo 2021 400000 8.9.2020 Bevilget 400000