Hopp til innhold
Vedtaksliste

Aspirant­ordningen

Søk støtte

Om søknadsrunden

hvorav stipendbeløpet var vedtatt til kr 400 000 i et tidligere rådsmøtevedtak. Alle tildelingene gis under forutsetning av at aspirantstipendet i sin helhet skal gå til å lønne en aspirant i virksomheten. Det forutsettes at aspiranten ansettes på ordinære vilkår: Det skal utarbeides en arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6. Feriepenger blir opparbeidet og skal utbetales i hht. ferielovens bestemmelser og det skal betales arbeidsgiveravgift. Disse kostnadene skal som et minimum dekkes av arbeidsgiver.

Formålet med aspirantordningen er å bidra til å sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker ved å ansette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn i 100 prosent stilling som aspiranter, i normalt ett år. Aspirantoppholdet skal styrke aspirantens arbeidsmuligheter i kunst- og kulturlivet. Virksomhetene søker Kulturrådet om stipend og har ansvaret for personalforhold og faglig oppfølging av aspiranten. For å bli ansatt i aspirantstilling må kunstneren/kulturarbeideren bo i Norge og ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse.

Aspirantordningen ble initiert av Kulturdepartementet i Stortingsmelding 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-10-20112012/id666017/. Ordningen har eksistert i åtte år og det har blitt gitt 69 stipend til nå. Fagutvalget er opptatt av at aspirantordningen skal gi resultater som kan måles mot formålet og det ble derfor foretatt en evaluering av ordningen, hvorvidt aspirantordningen har bidratt til å øke rekrutteringen av personer med ulik kulturell og sosial bakgrunn til kulturinstitusjoner i Norge. Ordningen ble evaluert av International Research Institute of Stavanger (IRIS) https://www.kulturradet.no

hvorav stipendbeløpet var vedtatt til kr 400 000 i et tidligere rådsmøtevedtak. Alle tildelingene gis under forutsetning av at aspirantstipendet i sin helhet skal gå til å lønne en aspirant i virksomheten. Det forutsettes at aspiranten ansettes på ordinære vilkår: Det skal utarbeides en arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6. Feriepenger blir opparbeidet og skal utbetales i hht. ferielovens bestemmelser og det skal betales arbeidsgiveravgift. Disse kostnadene skal som et minimum dekkes av arbeidsgiver.

 

Formålet med aspirantordningen er å bidra til å sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker ved å ansette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn i 100 prosent stilling som aspiranter, i normalt ett år. Aspirantoppholdet skal styrke aspirantens arbeidsmuligheter i kunst- og kulturlivet. Virksomhetene søker Kulturrådet om stipend og har ansvaret for personalforhold og faglig oppfølging av aspiranten. For å bli ansatt i aspirantstilling må kunstneren/kulturarbeideren bo i Norge og ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse.

Aspirantordningen ble initiert av Kulturdepartementet i Stortingsmelding 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Ordningen har eksistert i åtte år og det har blitt gitt 69 stipend til nå. Fagutvalget er opptatt av at aspirantordningen skal gi resultater som kan måles mot formålet og det ble derfor foretatt en evaluering av ordningen, hvorvidt aspirantordningen har bidratt til å øke rekrutteringen av personer med ulik kulturell og sosial bakgrunn til kulturinstitusjoner i Norge. Ordningen ble evaluert av International Research Institute of Stavanger (IRIS). Evalueringen konkluderte med at aspirantordningen er vellykket både for aspirantene og for kunst- og kulturvirksomhetene. De fleste aspirantene har hatt godt faglig og/eller nettverksrelatert utbytte, og de har høyst sannsynlig styrket sine sjanser og sin posisjon i kultursektoren. Evalueringen anbefalte derfor en videreføring samt styrking av ordningen med flere stipend, gitt ordningens suksess innen sine rammer. Aspirantordningen ble derfor etablert som en fast tilskuddsordning i Norsk kulturfond fra 2019.

Evalueringen konkluderte med at aspirantordningen er vellykket både for aspirantene og for kunst- og kulturvirksomhetene. De fleste aspirantene har hatt godt faglig og/eller nettverksrelatert utbytte, og de har høyst sannsynlig styrket sine sjanser og sin posisjon i kultursektoren. Evalueringen anbefalte derfor en videreføring samt styrking av ordningen med flere stipend, gitt ordningens suksess innen sine rammer. Aspirantordningen ble derfor etablert som en fast tilskuddsordning i Norsk kulturfond fra 2019.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for Rom for kunst og tverrfaglige tiltak: 4. - 5.9.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER Stiftelsen Bergen Dansesenter Scenekunst Hordaland 2019 5.9.2019 Avslått 0 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Kunsthøgskolen i Oslo Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 BIZARRA PRODUKSJONER AS Bizarra Produksjoner AS Scenekunst Trøndelag 2019 5.9.2019 Avslått 0 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Norsk senter for teknologi i musikk og kunst, Notam Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 FREMMEDART AS Fremmedart as Visuell kunst Vestfold 2019 5.9.2019 Avslått 0 ROM FOR KUNST OG ARKITEKTUR ROM for Kunst og arkitektur Tverrfaglig Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 SVELVIK KOMMUNE Fossekleiva kultursenter (Svelvik kommune) Tverrfaglig Vestfold 2019 5.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN LITTERATURHUSET I BERGEN Bergen internasjonale litteraturfestival Litteratur Hordaland 2019 5.9.2019 Avslått 0 PERSPEKTIVET MUSEUM Perspektivet Museum Tverrfaglig Troms 2019 5.9.2019 Avslått 0 ANNO MUSEUM AS Anno museum AS, avd. Glomdalsmuseet Tverrfaglig Hedmark 2019 5.9.2019 Avslått 0 BÆRUM KUNSTHALL AS Bærum Kunsthall Visuell kunst Akershus 2019 5.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN FARGESPILL Stiftelsen Fargespill Tverrfaglig Hordaland 2019 5.9.2019 Avslått 0 SKAGERAK FILM AS Skagerak Film AS Andre Vestfold 2019 5.9.2019 Avslått 0 HAVFERD AS Havferd AS Tverrfaglig Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Kulturetaten Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 NORWEGIAN CRAFTS AS Norwegian Crafts Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 OSLO KOMMUNE KULTURETATEN Kulturetaten, Oslo kommune Andre Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 HORDALAND KUNSTSENTER Hordaland Kunstsenter Visuell kunst Hordaland 2019 5.9.2019 Avslått 0 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Unge Kunstneres Samfund Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 FOTOGALLERIET Fotogalleriet Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 NORGES FLAMENCOFORBUND Norges Flamenco Forbund Tverrfaglig Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISING I FINNMARK IKS Berlevåg Havnemuseum Kvitbrakka Visuell kunst Finnmark 2019 5.9.2019 Avslått 0 NORSK FOLKEMUSEUM Norsk Folkemuseum avdeling Norsk Maritimt Museum Tverrfaglig Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 STIFTELSEN OCA NORWAY OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY Office for Contemporary Art Norway (OCA) Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 OSLO KUNSTFORENING Oslo Kunstforening (OK) Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 KULTUR I GAMLE OSLO AS Kultur i Gamle Oslo AS Scenekunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 MUSEUM STAVANGER AS Museum Stavanger AS Tverrfaglig Rogaland 2019 5.9.2019 Avslått 0 SENTER FOR DANSEPRAKSIS I SKOLE, UTDANNING OG FORSKNING Senter for dansepraksis Scenekunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Det Andre Teatret AS Scenekunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 TEGNERFORBUNDET Tegnerforbundet Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Avslått 0 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) TrAP (Transcultural Arts Production) Tverrfaglig Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 TRONDHEIM SINFONIETTA Trondheim Sinfonietta Musikk Trøndelag 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 FORENINGEN LITTERATURHUSET I TRONDHEIM Foreningen Litteraturhuset i Trondheim Litteratur Trøndelag 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 JEUNESSES MUSICALES NORWAY JM Norway Musikk Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 STIFTELSEN FARGESPILL Stiftelsen Fargespill Tverrfaglig Hordaland 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 OSLO QUARTET SERIES Oslo Quartet Series Musikk Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 TABANKA DANCE ENSEMBLE Tabanka Dance Ensemble Tverrfaglig Akershus 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 OSLO KOMMUNE MUNCHMUSEET Munchmuseet Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 KOKO FILM AS koko film Visuell kunst Troms 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 STIFTELSEN KUNSTNERNES HUS Stiftelsen Kunstnernes Hus Tverrfaglig Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 KUNSTNERFORBUNDET AS Kunstnerforbundet Visuell kunst Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 NORDIC BLACK THEATRE NORDIC BLACK THEATRE Scenekunst Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 SKIEN BIBLIOTEK Skien bibliotek Litteratur Telemark 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 STIFTELSEN OSLO WORLD MUSIC FESTIVAL Stiftelsen Oslo World Music Festival Tverrfaglig Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000 H ASCHEHOUG & CO W NYGAARD AS Aschehoug Forlag og Samtiden Litteratur Oslo 2019 5.9.2019 Bevilget 400000