Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater

Se vedtakslister

Viktig melding:

Søknadsfrist for 2020 blir i desember 2019. Mer informasjon om dette kommer senere.

 

Kulturrådet ønsker innspill til retningslinjer

Vi jobber nå med å utforme retningslinjer for denne ordningen. Vi ønsker at ordningen sikrer at aktørene stimulerer til frivillig deltakelse i skapende og utøvende amatørteatervirksomhet på nasjonalt plan, samtidig skal tilskuddene fordeles på en rettferdig måte. For å lage retningslinjer som svarer på dette, trenger vi innspill fra amatørteaterfeltet. 

 

Vi har allerede fått flere innspill som gjelder bl.a.:
•    Hvilke kriterier bør gjelde for at en amatørteateraktør skal kunne defineres som nasjonal? 
•    Skal organisasjonens medlemsantall ha innvirkning på en eventuell bevilgning?

 

Har du innspill til spørsmålene over, eller andre synspunkter om tilskuddsordningen? Send dem til: post@kulturradet.no, og merk e-posten med «Innspill – driftstilskudd». Fristen er 1. september 2019. 

Søknadsfrist

des

03

2019

Kl. 13:00

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til amatørteatervirksomhet i nasjonale frivillige organisasjoner og sikre forutsigbare driftsrammer for amatørteatervirksomheter.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Driftstilskudd til amatørvirksomhet innen teater og andre sceniske uttrykksformer. Driftstilskuddet skal burkes til organisasjonens driftsutgifter.

Hvem kan søke

Nasjonale frivillige aktører som arbeider med amatørteater. Med 'teater' menes performative uttrykksformer som kan karakteriseres som scenekunst.

Hvordan søke

Søknad sendes Kulturrådet på e-post til vilde.sparre@kulturradet.no innen 15. januar kl. 13.00. Søknaden må tilfredsstille de gjeldende krav som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor utlysningen, vil bli avvist. Det er ikke mulig å ettersende informasjon etter utløpt søknadsfrist.

Søknaden skal redegjøre for organisasjonens målsetninger og aktiviteter. Dette skal også synliggjøres i det vedlagte budsjettet.

Obligatoriske vedlegg til søknaden:

  • Vedtekter for organisasjonen
  • Kort rapport (som dokumenterer organisasjonens amatørteatervirksomhet) og årsregnskap for 2017
  • Medlemstall for 2017
  • Budsjett for 2019

Vurdering av søknaden

Søknaden behandles av Kulturrådets administrasjon. I prioriteringen av søknadene vil Kulturrådet blant annet ta i betraktning organisasjonens nedslagsfelt, aktivitetsomfang og antall medlemmer.