Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater

Se vedtakslister

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til amatørteatervirksomhet i nasjonale frivillige organisasjoner og sikre forutsigbare driftsrammer for amatørteatervirksomheter.

Åpne alle

Hva kan få støtte?

Driftstilskudd til amatørvirksomhet innen teater og andre sceniske uttrykksformer. Driftstilskuddet skal burkes til organisasjonens driftsutgifter.

Hvem kan søke

Nasjonale frivillige aktører som arbeider med amatørteater. Med 'teater' menes performative uttrykksformer som kan karakteriseres som scenekunst.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Hvem kan ikke søke?

Stiftelser, institusjoner og offentlige tiltak som kulturskoler, skoler og lignende.

Hvordan søke

Søknad sendes Kulturrådet på e-post til vilde.sparre@kulturradet.no innen 15. januar kl. 13.00. Søknaden må tilfredsstille de gjeldende krav som er fastsatt av Kulturrådet. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor utlysningen, vil bli avvist. Det er ikke mulig å ettersende informasjon etter utløpt søknadsfrist.

Søknaden skal redegjøre for organisasjonens målsetninger og aktiviteter. Dette skal også synliggjøres i det vedlagte budsjettet.

Obligatoriske vedlegg til søknaden:

  • Vedtekter for organisasjonen
  • Kort rapport (som dokumenterer organisasjonens amatørteatervirksomhet) og årsregnskap for 2017
  • Medlemstall for 2017
  • Budsjett for 2019

Vurdering av søknaden

Søknaden behandles av Kulturrådets administrasjon. I prioriteringen av søknadene vil Kulturrådet blant annet ta i betraktning organisasjonens nedslagsfelt, aktivitetsomfang og antall medlemmer.