Hopp til innhold
Vedtaksliste

Driftstilskudd til organisasjoner for nasjonale minoriteter

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 9
Søknadssum: 11 130 500 kroner

Antall tildelinger: 7
Tildelingssum: 5 667 000 kroner

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2022 kl. 13:00

  • Vedtaksdato: 13.1.2022

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerSøknadssumTilskuddVedtakhidden
NASJONALE MINORITETER I NORGE 140000 0 Avslått NORSK - FINSK FORBUND/NORJALAIS - SUOMALAINEN LIITTO 481000 0 Avslått DET MOSAISKE TROSSAMFUND 2000000 1249475 Bevilget KVENSK FINSK RIKSFORBUND 800000 631000 Bevilget LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET 1082500 497125 Bevilget NORSKE KVENERS FORBUND - RUIJAN KVÄÄNILIITTO 3450000 2207400 Bevilget SKOGFINNEFORENINGEN 400000 200000 Bevilget SKOGSFINSKE INTERESSER I NORGE 342000 245000 Bevilget TATERNES LANDSFORENING 2335000 637000 Bevilget