Hopp til innhold
Vedtaksliste

Driftstilskudd (avsluttet)

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det kom inn 123 søknader, med en samlet søknadssum på 274 mill. kroner. 55 av virksomhetene på driftsstøtten er flyttet over til andre poster på statsbudsjettet fra 2021. 30 tiltak har fått driftsstøtte i Kulturfondet.

Driftsstøtteordningen i Kulturfondet skal sikre gode driftsvilkår til virksomheter og mindre institusjoner som bidrar til bred formidling av kunst og kultur, mangfold og faglig utvikling innenfor visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og det tverrfaglige.

Rådet har videreført de gjenstående virksomhetene på driftsstøtteordningen med en generell prisjustering på 2,3 % for 2021.

Rådet har samtidig vedtatt å legge ned driftsstøtteordningen, med virkning fra 2022. Rådet skal fortsatt ivareta langsiktig virksomhet innenfor rådets ansvarsområde, men dette skal gjøres gjennom andre eksisterende tilskuddsordninger. Alle tilskuddsmottakere på driftsstøtteordningen i 2021 vil få beskjed i løpet av våren 2021 om hvilken ordning de skal søke for 2022. Vi vil også informere på nettsidene hvilke ordninger som kan gi virksomhetsstøtte framover.

Bakgrunnen for nedleggelsen er at driftsstøtteordningen ble evaluert høsten 2019. I løpet av 2020 har råd og utvalg diskutert problemstillinger som ble pekt på i evalueringen, og arbeidet med å utvikle løsningene for virksomhetsstøtte i Kulturfondet, som kan sikre langsiktighet, forutsigbarhet og dynamikk på en best mulig måte.

I budsjettsøknaden til Kulturdepartementet for 2021 anmodet rådet om at en rekke medlems-, paraply- og nettverksorganisasjoner ble flyttet ut av driftsstøtteordningen og Kulturfondet. Videre ba rådet om at regionale sentre ble overflyttet til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen. I statsbudsjettet for 2021 er alle disse tiltakene, samt noen flere virksomheter innen visuell kunst, blitt flyttet til nye poster på statsbudsjettet (kap 320, post 74 og 75). Tilskudd på disse postene vil bli besluttet politisk, mens forvaltningen av tiltakene vil ligge i Kulturrådets fagadministrasjon, på oppdrag fra Kulturdepartementet. Tiltakene dette gjelder vil få beskjed over nyttår hvilke nye betingelser som heretter gjelder for søknad og rapportering.

Den gjenstående porteføljen på driftsstøtteordningen er etter flyttingene liten og veldig sammensatt. Rådet arbeider for tiden med utviklingen av arrangørordningene i fondet, som framover vil kunne ivareta alt fra enkeltprosjekter til mer langsiktig virksomhet. Rådet vurderer det derfor mer hensiktsmessig å kunne gi virksomhetsstøtte innenfor disse og andre ordninger, heller enn å ha én samlet tverrgående driftsstøtteordning. For noen ordninger vil retningslinjene bli justert, for å sikre at ordningene kan ivareta virksomhetstilskudd på en god og forutsigbar måte.

Seks tiltak har søkt driftsstøtteordningen og fått avslag på denne, men har fått tilskudd for 2021 over andre ordninger. Dette gjelder Norsk kritikerlag (se tidsskrift og kritikk), Skapia (se andre musikktiltak), og Lásságámmi, TekstLab, Østre og Dáiddadállu (se tverrfaglige tiltak).

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 123

Søknadssum: 274 mill. kroner

Antall tildelinger: 30

Tildelingssum: 64,4 mill. kroner

Søknader som kommer inn til ordningen for driftstilskudd har først vært behandlet av fagutvalg på det fagområdet den enkelte søknaden hører hjemme under. Utvalgene innstiller til rådet, som fatter endelig vedtak.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i rådet: 15. - 16.12.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerFylkeFagområdeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
TrAP (Transcultural Arts Production) - 2021 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Oslo Andre 2021 4200000 16.12.2020 Bevilgning 4200000 Trafo.no - 2021 UNIVERSITETET I AGDER Agder Andre 2021 3000000 16.12.2020 Bevilgning 2700000 Arrangement_Interkultur og Aktiv fritid - 2021 KULTUR, IDRETT, FRIVILLIGHET - GRØNLAND Viken Andre 2021 2250000 16.12.2020 Bevilgning 2300000 Agenda X, antirasistisk senter - 2021 ANTIRASISTISK SENTER Oslo Andre 2021 2280000 16.12.2020 Bevilgning 1410000 Seanse - senter for Kunstproduksjon - 2021 HØGSKULEN I VOLDA Møre og Romsdal Andre 2021 1500000 16.12.2020 Bevilgning 1370000 CAK - AFRIKANSK KULTURINSTITUTT - 2021 CAK - AFRIKANSK KULTURINSTITUTT Oslo Andre 2021 2000000 16.12.2020 Bevilgning 1640000 Stiftelsen Lassagammi - 2021 STIFTELSEN LÁSSÁGÁMMI Troms og Finnmark Andre 2021 300000 16.12.2020 Avslag 0 Norsk kritikerlag - 2021 NORSK KRITIKERLAG Oslo Andre 2021 800000 16.12.2020 Avslag 0 Stiftelsen TekstLab - 2021 STIFTELSEN TEKSTLAB Oslo Andre 2021 1200000 16.12.2020 Avslag 0 Østre  - 2021 KULTURHUSET ØSTRE AS Vestland Andre 2021 1400000 16.12.2020 Avslag 0 Daiddadallu-Kautokeino Kunstnerkollektiv - 2021 DÁIDDADÁLLU/ KAUTOKEINO KUNSTNERKOLLEKTIV Troms og Finnmark Andre 2021 500000 16.12.2020 Avslag 0 Norske kulturhus - 2021 NORSKE KULTURHUS Oslo Andre 2021 400000 16.12.2020 Avslag 0 radiOrakel - 2021 RADIORAKEL Oslo Andre 2021 850000 16.12.2020 Avslag 0 Norske Festivaler SA - 2021 NORSKE FESTIVALER SA Vestfold og Telemark Andre 2021 1300000 16.12.2020 Avslag 0 USF Verftet - 2021 STIFTELSEN KULTURHUSET USF Vestland Andre 2021 800000 16.12.2020 Avslag 0 VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL - 2021 S16 HALDEN BEVARING OG UTVIKLING AS Viken Andre 2021 500000 16.12.2020 Avslag 0 PurpleDragons - 2021 PURPLE DRAGONS COLLABORATIVE TALES AS Oslo Andre 2021 2752400 16.12.2020 Avslag 0 Atelier Nord ATELIER NORD Oslo Visuell kunst 2021 3000000 16.12.2020 Bevilgning 2335000 BEK STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Vestland Visuell kunst 2021 2500000 16.12.2020 Bevilgning 2330000 Bergen Assembly BERGENSTRIENNALEN AS Vestland Visuell kunst 2021 5000000 16.12.2020 Bevilgning 3555000 Fellesverkstedet FELLESVERKSTEDET Oslo Visuell kunst 2021 2011440 16.12.2020 Bevilgning 2010000 Kunst på arbeidsplassen KUNST PÅ ARBEIDSPLASSEN Oslo Visuell kunst 2021 1400000 16.12.2020 Bevilgning 975000 Nordnorsk kunstnersenter NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordland Visuell kunst 2021 8000000 16.12.2020 Bevilgning 8160000 RAM Galleri RAM GALLERI Oslo Visuell kunst 2021 1650000 16.12.2020 Bevilgning 1190000 TEKS STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER Trøndelag Visuell kunst 2021 3500000 16.12.2020 Bevilgning 2525000 Torpedo kunstbokhandel KUNSTBOKHANDELEN AS Oslo Visuell kunst 2021 1600000 16.12.2020 Bevilgning 1330000 Stiftelsen Tou Trykk Grafisk verksted - 2021 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Rogaland Visuell kunst 2021 1100000 16.12.2020 Avslag 0 PRAKSIS Driftstilskudd 2021 - 2021 PRAKSIS Oslo Visuell kunst 2021 1700000 16.12.2020 Avslag 0 Glasslåven kunstsenter - 2021 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Innlandet Visuell kunst 2021 1000000 16.12.2020 Avslag 0 Galleri Semmingsen - 2021 GALLERI SEMMINGSEN Oslo Visuell kunst 2021 400000 16.12.2020 Avslag 0 Vestlandsutstillingen - 2021 VESTLANDSUTSTILLINGEN Vestland Visuell kunst 2021 500000 16.12.2020 Avslag 0 Kunsthåndverkerne i Kongensgate - 2021 KUNSTHÅNDVERKERNE I KONGENS GT. Oslo Visuell kunst 2021 130000 16.12.2020 Avslag 0 Entrée - 2021 ENTRÉE Vestland Visuell kunst 2021 1300000 16.12.2020 Avslag 0 Alt Går Bra Lokale - 2021 ALT GÅR BRA Vestland Visuell kunst 2021 500000 16.12.2020 Avslag 0 Trondhjems Kunstforening - 2021 TRONDHJEMS KUNSTFORENING Trøndelag Visuell kunst 2021 500000 16.12.2020 Avslag 0 Maaretta Jaukkuri Foundation - 2021 STIFTELSEN MAARETTA JAUKKURI FOUNDATION Nordland Visuell kunst 2021 300000 16.12.2020 Avslag 0 OSLRW AS - 2021 OSLRW AS Oslo Visuell kunst 2021 2465000 16.12.2020 Avslag 0 Atelier Austmarka - 2021 ATELIER AUSTMARKA Innlandet Visuell kunst 2021 750000 16.12.2020 Avslag 0 Modern Art Gallery AS - 2021 MODERN ART GALLERY AS Trøndelag Visuell kunst 2021 800000 16.12.2020 Avslag 0 Konsertforeninga 2021 - 2021 KONSERTFORENINGA Oslo Musikk 2021 1420000 16.12.2020 Bevilgning 765000 Dokkhuset Scene as - 2021 DOKKHUSET SCENE AS Trøndelag Musikk 2021 1300000 16.12.2020 Bevilgning 1079000 Cosmopolite Scene - 2021 COSMOPOLITE SCENE Oslo Musikk 2021 3000000 16.12.2020 Bevilgning 2671000 nyMusikk 2021 - 2021 NY MUSIKK Oslo Musikk 2021 5380000 16.12.2020 Bevilgning 4154000 Notam - 2021 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Oslo Musikk 2021 5886000 16.12.2020 Bevilgning 5200000 Senter for tidligmusikk - 2021 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Trøndelag Musikk 2021 350000 16.12.2020 Bevilgning 248000 Tilgjengeliggjøring av norsk repertoar - 2021 NORSK KOMPONISTFORENING Oslo Musikk 2021 520000 16.12.2020 Bevilgning 484000 JM Norway - 2021 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Oslo Musikk 2021 2500000 16.12.2020 Bevilgning 1535000 Sørnorsk folkemusikksenter - 2021 SØRNORSK FOLKEMUSIKKSENTER Vestfold og Telemark Musikk 2021 1000000 16.12.2020 Avslag 0 Stiftelsen Skapia - 2021 STIFTELSEN SKAPIA Oslo Musikk 2021 1000000 16.12.2020 Avslag 0 Musikkselskapet Nordvegen AS - 2021 MUSIKKSELSKAPET NORDVEGEN AS Rogaland Musikk 2021 600000 16.12.2020 Avslag 0 Global Oslo Music - 2021 GLOBAL OSLO MUSIC Oslo Musikk 2021 300000 16.12.2020 Avslag 0 Egersound - 2021 BEKKSTUDIO AS Rogaland Musikk 2021 350000 16.12.2020 Avslag 0 Rom for Dans - 2021 ROM FOR DANS AS Oslo Scenekunst 2021 2750000 16.12.2020 Bevilgning 2249000 LL DET NORSKE TEATRET DUS - Den unge scenen Oslo Scenekunst 2021 2932000 16.12.2020 Bevilgning 2999000 Peer Gynt-stemnet - 2021 PEER GYNT AS Innlandet Scenekunst 2021 4252000 16.12.2020 Bevilgning 3262000 Cornerteateret - 2021 TEATERDRIFT BERGEN AS Vestland Scenekunst 2021 700000 16.12.2020 Bevilgning 614000 Elden - 2021 STIFTELSEN ELDEN Trøndelag Scenekunst 2021 800000 16.12.2020 Avslag 0 Audiatur og House of Foundation - 2021 AUDIATUR BOKHANDEL AS Viken Litteratur 2021 850000 16.12.2020 Bevilgning 689000 IBBY Norge - 2021 NORSK BARNEBOKFORUM/IBBY NORGE Oslo Litteratur 2021 488000 16.12.2020 Bevilgning 192000 Tekstallianse - 2021 TEKSTALLIANSE Vestland Litteratur 2021 500000 16.12.2020 Avslag 0 Tjøme litterære forum - 2021 TJØME LITTERÆRE FORUM Vestfold og Telemark Litteratur 2021 100000 16.12.2020 Avslag 0 Stiftelsen Norsk lydinstitutt Stavanger - 2021 STIFTELSEN NORSK LYDINSTITUTT STAVANGER Rogaland Kulturvern 2021 500000 16.12.2020 Avslag 0 Akerselva Trebåtforening - 2021 AKERSELVA TREBÅTFORENING Oslo Kulturvern 2021 600000 16.12.2020 Avslag 0 Forbundet for norske museumsvennner - 2021 FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVENNER Innlandet Kulturvern 2021 1200000 16.12.2020 Avslag 0