Hopp til innhold
Vedtaksliste

Driftstilskudd

Søk støtte

Om søknadsrunden

I denne runden ble det behandlet 132 søknader, 88 av disse fikk støtte.

Driftsstøtteordningen i Kulturfondet skal sikre gode driftsvilkår til virksomheter og mindre institusjoner som bidrar til bred formidling av kunst og kultur, mangfold og faglig utvikling innenfor visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og det tverrfaglige.

Tre nye virksomheter er tatt inn på ordningen; Torpedo kunstbokhandel i Oslo, Cornerteateret i Bergen og den landsdekkende organisasjonen Slekt og data. De fleste virksomhetene på ordningen har fått 2,4 % generell justering. Og til tross for stramme rammer har rådet funnet rom til å gi så mange som 18 aktører noen ekstra friske midler til sine aktiviteter og kjerneoppgaver.

Rådet arbeider med aktiv forvalting av driftsstøtten og ser kontinuerlig på forholdet mellom den og andre ordninger i Kulturrådet. Noen virksomheter har fått varsel om utfasing eller mulig endring av tilskuddet i framtiden. En eventuell utfasing fra driftsstøtten innebærer ikke at man ikke kan få støtte fra Kulturrådet, men at man henvises til andre, mer prosjektbaserte støtteordninger.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 132

Søknadssum: 291 mill. kroner

Antall tildelinger: 88

Tildelingssum: 193,8 mill. kroner

Søknader som kommer inn til støtteordning for driftstilskudd blir først behandlet av fagutvalg på det fagområdet den enkelte søknaden hører hjemme under. Utvalgene innstiller til rådet, som fatter endelig vedtak.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i rådet: 12.12.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

ProsjekttittelSøkerFylkeFagområdeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Oslo kunstforening - Driftstilskudd 2020 - 2020 OSLO KUNSTFORENING Oslo Visuell kunst 2020 2500000 12.12.2019 Bevilget 1622000 RAM galleri - 2020 RAM GALLERI Oslo Visuell kunst 2020 1600000 12.12.2019 Avslås 0 Nordnorsk kunstnersenter - 2020 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordland Visuell kunst 2020 7968000 12.12.2019 Avslås 0 Balansekunst - 2020 BALANSEKUNST Oslo Andre 2020 2297862 12.12.2019 Avslås 0 SKRUK - 2020 SKRUK Møre og Romsdal Musikk 2020 265000 12.12.2019 Avslås 0 Elden - 2020 STIFTELSEN ELDEN Trøndelag Scenekunst 2020 2800000 12.12.2019 Avslås 0 Sinfonietta Innlandet - 2020 SINFONIETTA INNLANDET Oppland Musikk 2020 1175000 12.12.2019 Avslås 0 Global Oslo Music - 2020 GLOBAL OSLO MUSIC Oslo Musikk 2020 300000 12.12.2019 Avslås 0 Lydgalleriet - 2020 STIFTELSEN LYDGALLERIET Hordaland Visuell kunst 2020 900000 12.12.2019 Avslås 0 Kunstgarasjen - 2020 KUNSTGARASJEN Hordaland Visuell kunst 2020 1000000 12.12.2019 Avslås 0 Norsk kritikerlag - 2020 NORSK KRITIKERLAG Oslo Litteratur 2020 1200000 12.12.2019 Avslås 0 Stiftelsen TekstLab - 2020 STIFTELSEN TEKSTLAB Oslo Andre 2020 3000000 12.12.2019 Avslås 0 Trafo Kunsthall - 2020 STIFTELSEN TRAFO KUNSTHALL Akershus Visuell kunst 2020 600000 12.12.2019 Avslås 0 DeepFrost Management - 2020 DEEPFROST MANAGEMENT AS Trøndelag Musikk 2020 300000 12.12.2019 Avslås 0 Tou Scene - 2020 TOU SCENE AS Rogaland Andre 2020 1500000 12.12.2019 Avslås 0 Forbundet for norske museumsvenner (FNM) - 2020 FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVENNER Oppland Kulturvern 2020 1100000 12.12.2019 Avslås 0 Stiftelsen Lásságámmi - 2020 STIFTELSEN LÁSSÁGÁMMI Troms Andre 2020 300000 12.12.2019 Avslås 0 Stiftelsen Tou Trykk Grafisk verksted - 2020 STIFTELSEN TOU TRYKK - GRAFISK VERKSTED STAVANGER Rogaland Visuell kunst 2020 1100000 12.12.2019 Avslås 0 Improbasen Barnas Jazzhus - 2020 IMPROBASEN Oslo Musikk 2020 500000 12.12.2019 Avslås 0 Sørnorsk folkemusikksenter - 2020 TELEMARK FOLKEMUSIKKSENTER Telemark Musikk 2020 1300000 12.12.2019 Avslås 0 Norges Flamenco Forbund - 2020 NORGES FLAMENCOFORBUND Oslo Scenekunst 2020 739000 12.12.2019 Avslås 0 Modus senter for middelaldermusikk - 2020 MODUS SENTER FOR MIDDELALDERMUSIKK Oslo Musikk 2020 600000 12.12.2019 Avslås 0 Risør Trebåtfestival - 2020 RISØR TREBÅTFESTIVAL Aust-Agder Kulturvern 2020 400000 12.12.2019 Avslås 0 Hordaland Mållag - 2020 HORDALAND MÅLLAG Hordaland Kulturvern 2020 300000 12.12.2019 Avslås 0 Norske Festivaler SA - 2020 NORSKE FESTIVALER SA Oppland Andre 2020 1300000 12.12.2019 Avslås 0 PRAKSIS Driftstilskudd - 2020 PRAKSIS Oslo Visuell kunst 2020 1550000 12.12.2019 Avslås 0 Stiftelsen Edvard Munchs Atelier - 2020 STIFTELSEN EDVARD MUNCHS ATELIER Oslo Visuell kunst 2020 360000 12.12.2019 Avslås 0 Oslo Pride - 2020 OSLO PRIDE AS Oslo Andre 2020 3700000 12.12.2019 Avslås 0 Daiddadallu Kautokeino Kunstnerkollektiv - 2020 DÁIDDADÁLLU/ KAUTOKEINO KUNSTNERKOLLEKTIV Finnmark Kulturvern 2020 2300000 12.12.2019 Avslås 0 Litteraturhuset KÅKÅ kverulantkatedralen - 2020 STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN Rogaland Litteratur 2020 800000 12.12.2019 Avslås 0 Akerselva Trebåtforening - 2020 AKERSELVA TREBÅTFORENING Oslo Kulturvern 2020 520000 12.12.2019 Avslås 0 Barbosa Film AS - 2020 BARBOSA FILM AS Oslo Visuell kunst 2020 1239120 12.12.2019 Avslås 0 Foreningen Norske Grafikeres Verksted - 2020 FORENINGEN NORSKE GRAFIKERES VERKSTED Oslo Visuell kunst 2020 250000 12.12.2019 Avslås 0 Revolver driftstilskudd 2020 - 2020 MØLLERGATA KULTURHUS AS Oslo Musikk 2020 350000 12.12.2019 Avslås 0 Justismuseet - 2020 STIFTELSEN NORSK RETTSMUSEUM Trøndelag Andre 2020 2000000 12.12.2019 Avslås 0 Kulturhuset Østre AS - 2020 KULTURHUSET ØSTRE AS Hordaland Musikk 2020 1300000 12.12.2019 Avslås 0 Organise! Produce! Distribute! - 2020 KNUT ÅSDAM STUDIO Oslo Visuell kunst 2020 3200000 12.12.2019 Avslås 0 Nesoddparken - 2020 NESODDPARKEN AS Akershus Andre 2020 500000 12.12.2019 Avslås 0 Glasslåven kunstsenter AS - 2020 GLASSLÅVEN KUNSTSENTER AS Oppland Andre 2020 1500000 12.12.2019 Avslås 0 Hamar Game Collective SA - 2020 HAMAR GAME COLLECTIVE SA Hedmark Andre 2020 1000000 12.12.2019 Avslås 0 OSLO16 - 2020 OSLO16 AS Akershus Visuell kunst 2020 1200000 12.12.2019 Avslås 0 SE KUNST I NORD-NORGE - 2020 SE KUNST I NORD-NORGE (SKINN) Nordland Visuell kunst 2020 3300000 12.12.2019 Bevilget 1671000 Nordnorsk kunstnersenter - 2020 NORDNORSK KUNSTNERSENTER Nordland Visuell kunst 2020 7968000 12.12.2019 Bevilget 8000000 Norsk jazzforum - 2020 NORSK JAZZFORUM Oslo Musikk 2020 12926000 12.12.2019 Bevilget 12748000 Bergen senter for elektronisk kunst - 2020 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Hordaland Visuell kunst 2020 2400000 12.12.2019 Bevilget 2287000 Cornerteateret - 2020 TEATERDRIFT BERGEN AS Hordaland Scenekunst 2020 600000 12.12.2019 Bevilget 600000 Kristiansand Kunsthall - Drift - 2020 CHRISTIANSSANDS KUNSTFORENING Vest-Agder Visuell kunst 2020 3000000 12.12.2019 Bevilget 2326000 Norske tekstilkunstnere SOFT galleri - 2020 NORSKE TEKSTILKUNSTNERE Oslo Visuell kunst 2020 2448000 12.12.2019 Bevilget 1918000 FolkOrg - 2020 FOLKORG - ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS Oslo Musikk 2020 6100000 12.12.2019 Bevilget 5994000 Norsk ICOM - 2020 NORSK ICOM Oslo Andre 2020 470000 12.12.2019 Bevilget 329000 Rom for Dans - 2020 ROM FOR DANS AS Oslo Scenekunst 2020 3281000 12.12.2019 Bevilget 2198000 Kunsthall Stavanger - 2020 STAVANGER KUNSTFORENING Rogaland Visuell kunst 2020 3000000 12.12.2019 Bevilget 2456000 Senter for tidligmusikk - 2020 STIFTELSEN SENTER FOR TIDLIGMUSIKK Trøndelag Musikk 2020 242000 12.12.2019 Bevilget 242000 Østafjelske kompetansesenter for musikk - 2020 ØSTAFJELSKE KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Buskerud Musikk 2020 1000000 12.12.2019 Bevilget 873000 Notam, kunst og teknologi - 2020 NOTAM - NORSK SENTER FOR TEKNOLOGI I MUSIKK OG KUNST Oslo Musikk 2020 5788100 12.12.2019 Bevilget 5083000 CAK - AFRIKANSK KULTURINSTITUTT - 2020 CAK - AFRIKANSK KULTURINSTITUTT Oslo Andre 2020 2000000 12.12.2019 Bevilget 1600000 Folkemusikk Nord - 2020 TROMS FYLKESKOMMUNE KULTURETATEN Troms Musikk 2020 1000000 12.12.2019 Bevilget 783000 Trafo.no - 2020 UNIVERSITETET I AGDER Vest-Agder Andre 2020 2900000 12.12.2019 Bevilget 2637000 Brak - 2020 BRAK Hordaland Musikk 2020 1800000 12.12.2019 Bevilget 1682000 Interkultur Drammen kommune - 2020 DRAMMEN KOMMUNE Buskerud Musikk 2020 2440000 12.12.2019 Bevilget 2250000 Norges kulturvernforbund - 2020 NORGES KULTURVERNFORBUND Oslo Kulturvern 2020 2561000 12.12.2019 Bevilget 1852000 Seanse - senter for kunstproduksjon - 2020 HØGSKULEN I VOLDA Møre og Romsdal Andre 2020 1800000 12.12.2019 Bevilget 1365000 KRAFT Bergen - 2020 KRAFT BERGEN AS Hordaland Visuell kunst 2020 1750000 12.12.2019 Bevilget 1231000 Klassisk - 2020 KLASSISK Oslo Musikk 2020 3300000 12.12.2019 Bevilget 1171000 Unge Kunsteres Samfund - 2020 UNGE KUNSTNERES SAMFUND Oslo Visuell kunst 2020 4414000 12.12.2019 Bevilget 4264000 Atelier Nord - 2020 ATELIER NORD Oslo Visuell kunst 2020 3200000 12.12.2019 Bevilget 2289000 Arkivforbundet - 2020 ARKIVFORBUNDET Oslo Kulturvern 2020 1200000 12.12.2019 Bevilget 1057000 Stiftelsen Kunsthall Grenland - 2020 STIFTELSEN KUNSTHALL GRENLAND Telemark Visuell kunst 2020 1200000 12.12.2019 Bevilget 243000 Norsk Folkeminnelag - 2020 NORSK FOLKEMINNELAG Oslo Kulturvern 2020 120000 12.12.2019 Bevilget 105000 Tilgjengeliggjøring av norsk repertoar - 2020 NORSK KOMPONISTFORENING Oslo Musikk 2020 550000 12.12.2019 Bevilget 473000 Sørnorsk jazzsenter - 2020 SØRNORSK JAZZSENTER Aust-Agder Musikk 2020 2250000 12.12.2019 Bevilget 1974000 Norsk Arkivråd - 2020 NORSK ARKIVRÅD Oslo Kulturvern 2020 1200000 12.12.2019 Bevilget 522000 Dokkhuset Scene AS - 2020 DOKKHUSET SCENE AS Trøndelag Musikk 2020 2000000 12.12.2019 Bevilget 1055000 Norges Husflidslag - 2020 NORGES HUSFLIDSLAG Oslo Kulturvern 2020 14800000 12.12.2019 Bevilget 14427000 Stiftelsen Fotogalleriet - 2020 FOTOGALLERIET Oslo Visuell kunst 2020 2490690 12.12.2019 Bevilget 2313000 Kunstsentrene i Norge (KiN) - 2020 KUNSTSENTRENE I NORGE Oslo Visuell kunst 2020 1000000 12.12.2019 Bevilget 830000 TEKS -Trondheim Elektroniske Kunstsenter - 2020 STIFTELSEN TRONDHEIM ELEKTRONISKE KUNSTSENTER Trøndelag Visuell kunst 2020 3500000 12.12.2019 Bevilget 2476000 Transcultural Arts Production - 2020 TRANSCULTURAL ARTS PRODUCTION (TRAP) Oslo Andre 2020 4200000 12.12.2019 Bevilget 4180000 Tromsø Kunstforening (TKF) - 2020 TROMSØ KUNSTFORENING Troms Visuell kunst 2020 3000000 12.12.2019 Bevilget 1636000 Peer Gynt-stemnet - 2020 PEER GYNT AS Oppland Scenekunst 2020 4252000 12.12.2019 Bevilget 3189000 Norges museumsforbund - 2020 NORGES MUSEUMSFORBUND Oslo Kulturvern 2020 2246000 12.12.2019 Bevilget 1974000 Norske Kunstforeninger - 2020 NORSKE KUNSTFORENINGER Oslo Visuell kunst 2020 5900000 12.12.2019 Bevilget 5005000 Norske Kunsthåndverkere formidling - 2020 NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE FORMIDLING Oslo Visuell kunst 2020 6000000 12.12.2019 Bevilget 5402000 Vestnorsk Jazzsenter (VNJS) - 2020 STIFTELSEN VESTNORSK JAZZSENTER Hordaland Musikk 2020 4600000 12.12.2019 Bevilget 3365000 Norsk folkemusikklag - 2020 NORSK FOLKEMUSIKKLAG Trøndelag Kulturvern 2020 150000 12.12.2019 Bevilget 105000 Foreningen !les - 2020 FORENINGEN LES Oslo Litteratur 2020 7571754 12.12.2019 Bevilget 4702000 IBBY Norge - 2020 NORSK BARNEBOKFORUM/IBBY NORGE Akershus Litteratur 2020 350000 12.12.2019 Bevilget 188000 Sørf - Sørnorsk komp. senter for musikk - 2020 SØRF - SØRNORSK KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK Vest-Agder Musikk 2020 1500000 12.12.2019 Bevilget 1032000 Audiatur og House of Foundation - 2020 AUDIATUR BOKHANDEL AS Østfold Litteratur 2020 975000 12.12.2019 Bevilget 673000 Kunstnerforbundet AS - 2020 KUNSTNERFORBUNDET AS Oslo Visuell kunst 2020 2778000 12.12.2019 Bevilget 2026000 Norske Grafikere - 2020 NORSKE GRAFIKERE Oslo Visuell kunst 2020 2480000 12.12.2019 Bevilget 1773000 Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter - 2020 STIFTELSEN MIDTNORSK JAZZSENTER Trøndelag Musikk 2020 2300000 12.12.2019 Bevilget 2150000 Bergen Assembly - 2020 BERGENSTRIENNALEN AS Hordaland Visuell kunst 2020 5000000 12.12.2019 Bevilget 3485000 RAM galleri - 2020 RAM GALLERI Oslo Visuell kunst 2020 1600000 12.12.2019 Bevilget 1168000 LNM - Landsforeningen norske malere - 2020 LANDSFORENINGEN NORSKE MALERE Oslo Visuell kunst 2020 2500000 12.12.2019 Bevilget 2332000 STAR - 2020 STAR Rogaland Musikk 2020 800000 12.12.2019 Bevilget 623000 Kunst på Arbeidsplassen - 2020 KUNST PÅ ARBEIDSPLASSEN Oslo Visuell kunst 2020 1234000 12.12.2019 Bevilget 957000 Midtnorsk senter for folkemusikk og-dans - 2020 STIFTINGA HILMAR ALEXANDERSEN Trøndelag Musikk 2020 800000 12.12.2019 Bevilget 534000 Samspill International Music Network - 2020 SAMSPILL INTERNATIONAL MUSIC NETWORK Oslo Musikk 2020 1000000 12.12.2019 Bevilget 793000 Fellesverkstedet - 2020 FELLESVERKSTEDET Oslo Visuell kunst 2020 2990752 12.12.2019 Bevilget 1972000 Norsk musikkarv - 2020 NORGES MUSIKKHØGSKOLE Oslo Musikk 2020 600000 12.12.2019 Bevilget 450000 Slekt og Data - 2020 SLEKT OG DATA Oslo Kulturvern 2020 850000 12.12.2019 Bevilget 200000 Leser søker bok - 2020 LESER SØKER BOK Oslo Litteratur 2020 8000000 12.12.2019 Bevilget 6934000 DUS - Den unge scenen - 2020 LL DET NORSKE TEATRET Oslo Scenekunst 2020 2932500 12.12.2019 Bevilget 2932000 nyMusikk - 2020 NY MUSIKK Oslo Musikk 2020 4907479 12.12.2019 Bevilget 4061000 Markedet for scenekunst - 2020 SANDEFJORD KOMMUNE KULTUR, FRILUFTSLIV, BY- OG STEDSUTVIKLING Vestfold Scenekunst 2020 300000 12.12.2019 Bevilget 152000 PNEK - 2020 PNEK - PRODUKSJONSNETTVERK FOR ELEKTRONISK KUNST Oslo Visuell kunst 2020 662322 12.12.2019 Bevilget 340000 MØST - Musikknettverk Østlandet - 2020 MØST - MUSIKKNETTVERK ØSTLANDET Oslo Musikk 2020 1300000 12.12.2019 Bevilget 1029000 Galleri Format Oslo - 2020 FORMAT AS Oslo Visuell kunst 2020 2810000 12.12.2019 Bevilget 2099000 Østnorsk jazzsenter - 2020 ØSTNORSK JAZZSENTER Oslo Musikk 2020 6132000 12.12.2019 Bevilget 2183000 JM Norway (Jeunesses Musicales Norway) - 2020 JEUNESSES MUSICALES NORWAY Oslo Musikk 2020 2500000 12.12.2019 Bevilget 1500000 Tegnerforbundet - 2020 TEGNERFORBUNDET Oslo Visuell kunst 2020 2821000 12.12.2019 Bevilget 2572000 Norsk tidsskiftforening - 2020 NORSK TIDSSKRIFTFORENING Oslo Litteratur 2020 1909000 12.12.2019 Bevilget 773000 Landslaget for lokalhistorie - 2020 LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE Trøndelag Kulturvern 2020 1085000 12.12.2019 Bevilget 905000 Agenda X, Antirasistisk Senter - 2020 ANTIRASISTISK SENTER Oslo Litteratur 2020 2250000 12.12.2019 Bevilget 1378000 Kunsthall Trondheim - 2020 KUNSTHALL TRONDHEIM AS Trøndelag Visuell kunst 2020 2738000 12.12.2019 Bevilget 2438000 Forbundet Frie Fotografer - 2020 FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER Oslo Visuell kunst 2020 1200000 12.12.2019 Bevilget 900000 Norsk Billedhoggerforening - 2020 NORSK BILLEDHOGGERFORENING Oslo Visuell kunst 2020 3500000 12.12.2019 Bevilget 2660000 Kunsthall Oslo - 2020 KUNSTHALL OSLO AS Oslo Visuell kunst 2020 5000000 12.12.2019 Bevilget 2438000 Norske Konsertarrangører - 2020 NORSKE KONSERTARRANGØRER Oslo Musikk 2020 5500000 12.12.2019 Bevilget 4643000 Kunsthall 3,14 - 2020 STIFTELSEN 3,14 HORDALAND INTERNASJONALE FYLKESGALLERI Hordaland Visuell kunst 2020 1500000 12.12.2019 Bevilget 1248000 RYK - Rytmisk kompetansesenter i nord - 2020 STIFTELSEN NORDNORSK JAZZSENTER Nordland Musikk 2020 2500000 12.12.2019 Bevilget 1430000 Cosmopolite Scene - 2020 COSMOPOLITE SCENE Oslo Musikk 2020 3000000 12.12.2019 Bevilget 2611000 Kirkemusikksenter Nord - 2020 BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD Nordland Musikk 2020 400000 12.12.2019 Bevilget 359000 Tempo - 2020 TEMPO Trøndelag Musikk 2020 1240000 12.12.2019 Bevilget 1065000 Konsertforeninga - 2020 KONSERTFORENINGA Oslo Musikk 2020 1000000 12.12.2019 Bevilget 748000 Torpedo Kunstbokhandelen AS - 2020 KUNSTBOKHANDELEN AS Oslo Visuell kunst 2020 1800000 12.12.2019 Bevilget 1300000 Samisk hus Oslo As - 2020 SAMI VIESSU OSLO OS / SAMISK HUS OSLO AS Oslo Andre 2020 600000 12.12.2019 Bevilget 369000