Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Bulgaria

I Bulgaria går 4,4 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021. På grunn av forsinkelser i programmet strekkes perioden til 2024.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter sammen med en bulgarsk koordinator. Prosjektene kan foregå både i Bulgaria og i Norge. I tillegg kan kulturaktører fra Island og Liechtenstein delta i prosjektet. Søknaden skrives og leveres i Bulgaria, og det er Kulturdepartementet i Bulgaria som er ansvarlig for programmet.

Dette skjer framover i Bulgaria:

1. desember 2018: Utlysning for å delta på partnerskapsseminar i Bulgaria - siste frist er 17. januar

1. desember 2018: Midler om reisestøtte lyses ut. Det kan søkes om midler til potten på 100 000 euro er fordelt.

30. - 31. januar 2019: Partnerskapsseminar i Sofia

Februar 2019: Utlysning av prosjektmidler

September 2020: Utlysning av prosjektmidler

Åpne alle

Interessert i å finne en bulgarsk partner?

1. Delta på partnerskapsseminar i Bulgaria

Nå kan du melde deg på partnerskapsseminar i Sofia 30. og 31.januar i 2019. Her vil du møte kulturaktører fra Bulgaria som ønsker å samarbeide med norske kulturaktører.

Søknadsskjema finner du her

Norske organisasjoner kan melde seg på med inntil to representanter og vil få dekket reise og opphold etter fastsatte takster. Beløpet refunderes når rapport er levert i etterkant av reisen. NB! Ikke bestill billetter eller hotell før du har fått bekreftet plass på seminaret.

Søknadene behandles fortløpende. Siste frist for påmelding er 17. januar.

2. Søk om støtte til studiebesøk i Bulgaria

Nå lyses det ut midler for å gjøre det enklere å bygge opp et partnerskap mellom norske og bulgarske kulturaktører. Du kan søke om reisestøtte om du har en spesiell partner i Bulgaria i tankene som du ønsker å bli kjent med eller dere ønsker å møtes for å utvikle en prosjektidé. Din prosjektpartner i Bulgaria kan få støtte til å komme til Norge – eller du kan få støtte til å reise til Bulgaria. Oppholdet kan vare i inntil 3 arbeidsdager, og reisen kommer i tillegg. Det kreves at man har en invitasjon som legges ved søknaden. Inntil to representanter fra en organisasjon kan få støtte til et besøk. Reise og opphold dekkes etter fastsatte takster. Beløpet refunderes når rapport er levert i etterkant av reisen. NB! Ikke bestill billetter eller hotell før du har fått bekreftet at du vil få støtte. Søknadene behandles fortløpende. Det kan søkes om midler til potten på 100.000 euro er fordelt.

Se mer informasjon her

Utlysninger i programmet

I Bulgaria er det et stort kulturprogram, «Cultural Entrepreneurship and Cultural Cooperation». Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge for den delen av programmet som omhandler kultursamarbeid (Outcome 2: «Access to arts and culture improved»). Det skal være to like utlysninger for kultursamarbeid. Første utlysning kommer i februar 2019 og neste utlysning er planlagt i september 2020. Fullstendig programtekst kommer til først utlysning, og da vil det være tre måneder til søknadsfrist. Alle prosjekter skal være avsluttet innen 2024.

Bygg partnerskap nå

Vi anbefaler å starte utvikling av partnerskap og prosjekter så snart som mulig. Partnerseminarer og reisestøtte er gode hjelpemidler i denne fasen. I prosjektbanken kan du finne inspirasjon fra tidligere EØS-prosjekter.

Prosjektbank for EØS-midlene

Hvem kan søke?

Det er den bulgarske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner.

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det er ikke obligatorisk partnerskap. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter.

Hva kan man søke støtte til?

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter. Videre er det et ønske å styrke kulturaktørers kunnskap om publikumsutvikling og å dele kompetanse mellom Bulgaria og Norge.

Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på utvikle kunst- og kulturprosjekter i regionene og utenfor urbane strøk. Å nå nye publikumsgrupper er et mål.

Aktiviteter som kan støttes:

  • Utveksling av kunstnere
  • Kunnskaps og erfaringsutveksling
  • Kunstneriske produksjoner
  • Formidling av kunst – og kultur gjennom forestillinger, utstillinger og turneer
  • Festivaler
  • Bruk av digital teknologi i kunst og kulturproduskjon

Prosjekter som kan styrke kulturelt entreprenørskap og kunnskap om dette kan også støttes gjennom ordningen. Aktiviteter i prosjektene kan også finne sted i Norge.

For mer informasjon kan du kontakte Kulturdepartementet i Bulgaria ved Plamen Panov som er ansvarlig for ordningene. p.panov@mc.government.bg

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.

 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

Kultursamarbeidsprogrammet med Bulgaria het "Contemporary art and culture presented and reaching a broader audience". I 2014 ble det lyst ut i underkant av 800 000 euro til prosjektsamarbeid innen samtidskunst og kultur. Ca. 200 000 euro er satt av til prosjekter som bedrer rombefolkningens situasjon. Programmet hadde også åpen utlysning av midler i 2014 til reisestøtte for å legge til rette for samarbeidsprosjekter.