Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Bulgaria

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021 

I Bulgaria går 11,8 millioner euro til kultur- og kulturarvsprosjekter i perioden 2014-2021. Av dette vil 3,2 millioner euro gå til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt. Prosjektene må være avsluttet innen april 2024.

Målet til kulturprogrammet i Bulgaria er å bidra til sosial og økonomisk utvikling gjennom kultursamarbeid, kulturelt entreprenørskap og kulturarv.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter sammen med en bulgarsk kulturaktør. Prosjekt-aktiviteter kan foregå både i Bulgaria og i Norge. I tillegg kan kulturaktører fra Island og Liechtenstein delta. Den bulgarske kulturaktøren er prosjektleder og hovedansvarlig for søknaden som sendes til Kulturdepartementet i Bulgaria. Kulturrådet samarbeider med Kulturdepartementet i Bulgaria om programmet.

Utlysningene i Bulgaria har vært innen følgende fagområder:

 • Digitalisering (1 million euro)
 • Museumssamarbeid (5,4 millioner euro)
 • Deltakelse i kultur for romer (1,3 millioner euro)
 • Kunst- og kultursamarbeid (1,6 millioner euro)
   

Dette skjer framover i Bulgaria:

23. august 2021 kl 16:30 (CET) Søknadsfrist utlysning kunst- og kultursamarbeid
27. august 2021 Utlysning rettet mot deltakelse i kunst- og kulturprosjekter for romer
29. november 2021  Søknadsfrist utlysning rettet mot deltakelse i kunst- og kulturprosjekter for romer
Åpne alle

Utlysning av midler til reisestøtte

Reisestøtteutlysning avsluttet

Reisestøtteutlysningen er avsluttet.

Avsluttet utlysning for romsk kunst- og kulturprosjekter i Bulgaria

Utlysning rettet mot kunst- og kulturprosjekter av og for romer - utlysningen er nå avsluttet

Utlysningen ble publisert 27. august 2021, og søknadsfrist var 29. november 2021 kl. 17.30. Det kunne søkes om prosjektmidler i størrelsesordenen 25 000 – 75 000 euro. Utlysningen var på totalt 1,3 mill euro.

Den engelske tittelen på utlysningen var Awareness of arts and culture of ethnic and cultural minorities improved (Roma focus). Det er var vid utlysning med hensyn til hva slags kunst- og kulturprosjekter som kunne støttes, men målgruppe og fokus var knyttet til romer i Bulgaria. 

Målet var å fremme kulturelle initiativer fra etniske og kulturelle minoriteter

Hensiktenvar å skape større interesse for, og kunnskap om, kunst- og kulturuttrykk skapt av etniske minoriteter, hovedsakelig romer i Bulgaria.

Det er ønskelig at prosjekter som søkte støtte under denne tilskuddsordningen skal bidra til å synliggjøre kulturuttrykk og kunst skapt av etniske og kulturelle minoriteter, og ikke minst synliggjøring dette for publikum på mindre steder/områder der det normalt er få kunst- og kulturtilbud for befolkningen. 

Det er også et uttrykt mål at prosjektene som støttes under denne ordningen aktivt skal  involvere minoritetsgruppene i de planlagte kunst- og kulturprosjektene.

 

 

Les mer om utlysningen her

 

Bygg partnerskap nå

Potensielle bulgarske partnere for romsk kunst- og kulturprosjekter 

BG MAG Botevgrad

BG Narodno Community Center

BG The Roma-Lom Foundation

BG New Road Association

BG Jewish-Bulgarian Cooperation 

Potensielle bulgarske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra bulgarske kulturinteresserte kommuner, samt kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

BG KRUG Art Movement  & KRUG Youth Center

 

Hvem kan søke?

Det er den bulgarske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner.

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det er ikke obligatorisk partnerskap. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter.

Hva kan man søke støtte til?

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter. Videre er det et ønske å styrke kulturaktørers kunnskap om publikumsutvikling og å dele kompetanse mellom Bulgaria og Norge.

Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på utvikle kunst- og kulturprosjekter i regionene og utenfor urbane strøk. Å nå nye publikumsgrupper er et mål.

Aktiviteter som kan støttes:

 • Utveksling av kunstnere
 • Kunnskaps og erfaringsutveksling
 • Kunstneriske produksjoner
 • Formidling av kunst – og kultur gjennom forestillinger, utstillinger og turneer
 • Festivaler
 • Bruk av digital teknologi i kunst og kulturproduskjon

Prosjekter som kan styrke kulturelt entreprenørskap og kunnskap om dette kan også støttes gjennom ordningen. Aktiviteter i prosjektene kan også finne sted i Norge.

For mer informasjon kan du kontakte Kulturdepartementet i Bulgaria på e-post pa14culture@mc.government.bg

 

 

Tildelinger

Tildelinger første utlysning  

I den første utlysningen i Bulgaria på kultursamarbeid fikk ti prosjekter tilskudd. Det var ikke obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. Det var likevel norske aktører involvert i samtlige ti prosjekter.

De norske aktørene som er i samarbeidsprosjektene som fikk tilskudd var:

 • Culture Break Borders
 • Lwex Lars Witberg Experience
 • Bjerkaker Learning Lab
 • Pikene på Broen
 • International Theatre Lab
 • Senter for Ibsen studier ved Universitetet i Oslo
 • Oslo International Hub (OIH)
 • Fjellugla Kompetanse
 • Norsensus Mediaforum

Les mer om prosjektene med de norske aktørene her

Tildelinger andre utlysning

Den andre åpne utlysningen i Bulgaria rettet mot kultursamarbeid ble utlyst i juni 2021 og var en av totalt fem utlysninger under EØS-kulturprogrammet i Bulgaria.

Den økonomiske rammen for utlysningen var på ca. 16,3 millioner kroner, og midlene er fordelt på ni større prosjekter, hvorav seks av disse har norsk partner. Det var ikke obligatorisk for kulturaktører i Bulgaria å  ha samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein (EØS-landene) for å kunne søke, likevel er det norske aktører involvert i seks av ni prosjekter. Partnerskapene bidrar til å styrke norsk kultur- og organisasjonsliv generelt og til økt internasjonal kompetanse og erfaring  for norske aktører.

Disse aktørene er med i ulike samarbeidsporsjekter:

 • Oslo International Hub AS er en av flere partnere i prosjektet FestivitIN the Neighbourhood, som er tildelt ca. 2 millioner kroner  i tilskudd.
 • NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere er partner i prosjektet Music Art Tabor, som er tildelt ca. 2 millioner kroner i tilskudd.
 • Norges Vel er en av flere partnere i prosjektet Activating the Youth in Kotel for Innovative Cultural Heritage Entrepreneurship, som er tildelt ca. 1,6 millioner kroner i tilskudd.
 • Haugen Productions er en av flere partnere i prosjektet LIFE "Reality – Reality», som er tildelt ca. 2, 1 millioner kroner i tilskudd.
 • Assitej Norge er partner i prosjektet What do you think about me?, som er tildelt ca. 1,2 millioner kroneri tilskudd.
 • I-HA Folkedansgruppe er en av flere partnere i prosjektet Summer Fiesta – Festival of Culture and Art in Elin Pelin, som er tildelt ca. 1,1 millioner kroner i tilskudd.

Les mer om alle prosjektene her

Tildelinger til Kulturarvsprosjekter

Under utlysningen "Cultural heritage presented in revitalized, restored and renovated spaces" ble det tildelt 5,4 millioner euro, tilsvarende ca. 54 millioner kroner.

Midlene er fordelt på fjorten store prosjekter, hvorav sju av disse har norsk partner. Partnerskapene bidrar til å styrke norsk kultur- og organisasjonsliv generelt og til økt internasjonal kompetanse og erfaring  for norske aktører.

Disse aktørene er med i ulike samarbeidsprosjekter:

 • Nordlandsmuseet er partner i prosjektet Developing Varna Regional Museum of History as a Multifunctional Public Space for Science, Art, Culture and Communication, som er tildelt ca. 4 millioner kroner i tilskudd.
 • Østfoldmuseene er en av flere partnere i prosjektet "Revitalization of the space and renovation of the exposition in the "Archeology" hall of the Regional Historical Museum – Pazardzhik", som er tildelt ca. 4,1 millioner kroner i tilskudd.
 • Høgskulen for Grøn Utvikling er partner i to ulike prosjekter:
 • Building up an exhibition of works from the collection of the Museum House of Humour and Satire in Gabrovo, som er tildelt ca. 4 millioner kroner i tilskudd.
 • International cultural cooperation for the exhibition of theatrical heritage, som er tildelt ca. 4,1 millioner kroner i tilskudd.
 • Glemmen videregående skole er partner i to ulike prosjekter:
  1. Prosjektet Improved conditions for access and presentation of cultural heritage in the municipality of Rila, som er tildelt ca. 3,9 millioner kroner i tilskudd.
  2. Prosjektet Revitalization of the space, renovation and renovation of the expositions in the Historical Museum-Pavlikeni, som er tildelt ca. 4 millioner kroner i tilskudd.
 • Cross-Cultural Introduction AS er partner i prosjektet The cultural heritage of Plovdiv, presented in revitalized, restored and renovated places, som er tildelt ca. 4,1 millioner kroner i tilskudd.

Les mer om alle prosjektene her

 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

Kultursamarbeidsprogrammet med Bulgaria het "Contemporary art and culture presented and reaching a broader audience". I 2014 ble det lyst ut i underkant av 800 000 euro til prosjektsamarbeid innen samtidskunst og kultur. Ca. 200 000 euro er satt av til prosjekter som bedrer rombefolkningens situasjon. Programmet hadde også åpen utlysning av midler i 2014 til reisestøtte for å legge til rette for samarbeidsprosjekter.