Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Bulgaria

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021 

I Bulgaria går 11,8 millioner euro til kultur- og kulturarvsprosjekter i perioden 2014-2021. Av dette vil 3,2 millioner euro gå til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt. Prosjektene må være avsluttet innen april 2024.

Målet til kulturprogrammet i Bulgaria er å bidra til sosial og økonomisk utvikling gjennom kultursamarbeid, kulturelt entreprenørskap og kulturarv.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter sammen med en bulgarsk kulturaktør. Prosjekt-aktiviteter kan foregå både i Bulgaria og i Norge. I tillegg kan kulturaktører fra Island og Liechtenstein delta. Den bulgarske kulturaktøren er prosjektleder og hovedansvarlig for søknaden som sendes til Kulturdepartementet i Bulgaria. Kulturrådet samarbeider med Kulturdepartementet i Bulgaria om programmet.

Den første av fem utlysninger i dette programmet har blitt publisert, og har fått utsatt søknadsfrist til 10. januar 2020.

De neste fire utlysningene vil ta for seg hver av de følgende tematikkene:

 • Digitalisering (1 million euro)
 • Museumssamarbeid (5,4 millioner euro)
 • Roma-befolkningens deltakelse i kultur (1,2 millioner euro)
 • Kunst- og kultursamarbeid (1,6 millioner euro)

Den siste utlysningen (kunst- og kultursamarbeid) er forventet høsten 2020, og kan sees på som en videreføring av den utlysningen som nå er åpen.

Dette skjer framover i Bulgaria:

Pågående Midler til reisestøtte er tilgjengelige.
4. september 2019 Første utlysning av prosjektmidler
10. januar 2020 Søknadsfrist prosjektsøknader
Vinter 2019/2020 Ventet utlysninger på digitalisering, museum og Roma
Høst 2020 Utlysning på kunst- og kultursamarbeid

 

Åpne alle

Utlysning av midler til reisestøtte

Å søke midler til reisestøtte er en mulighet hvis du ønsker å bli kjent med eller bygge opp et partnerskap med en bulgarsk kulturaktør. Du kan søke om reisestøtte om du har en spesiell partner i Bulgaria i tankene som du ønsker å bli kjent med, eller dere ønsker å møtes for å utvikle en prosjektidé. 

Din prosjektpartner i Bulgaria kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Bulgaria. Oppholdet kan vare inntil tre arbeidsdager, og reisen kommer i tillegg. Det kreves at man har en invitasjon som legges ved søknaden. Inntil to representanter fra en organisasjon kan få støtte til et besøk. Reise og opphold dekkes etter dastsatte takster. Beløpet refunderes når rapport er levert i etterkant av reisen. 

Det er særs viktig at man ikke bestiller billetter eller hotell før du har fått bekreftet at du vil få støtte. Søknadene behandles fortløpende. Det kan søkes om midler til potten på 100,000 euro er fordelt. 

Se mer informasjon her

Utlysninger i programmet

I Bulgaria har kulturprogrammets første utlysning nå åpnet!

Søknadsfristen er satt til 10. januar 2020, og utlysningen gjør tilgjengelig ca 1,6 millioner euro til kunst- og kultursamarbeid mellom norske og bulgarske kulturaktører.

Klikk her for å mer informasjon om utlysningen

Søknadsfristen på denne utlysningen har blitt forlenget med fem uker grunnet en teknisk feil i Anneks 1 "Budsjett". Dette førte til feilkalkulering i enkelte tilfeller. Feilen er rettet, og de som må endre allerede innsendt Anneks 1 vil få direkte beskjed om dette. 

I denne utlysningen er det ikke obligatorisk med norsk partnerskap, men dette vil gi ekstrapoeng i søknaden. Hvert prosjekt vil kunne bli tildelt mellom 50.000-200.000 euro, og prosjektene skal ha en varighet på mellom 6-24 måneder. Aktiviteter kan finne sted i både Norge og Bulgaria.

Utlysningen har som mål å øke tilgangen til kunst og kultur i Bulgaria, med fokus på kultursamarbeid, kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling. Prosjektene skal blant annet bidra til at flere deltar på kulturelle aktiviteter, at kapasiteten til kulturaktører blir styrket og styrke sektorens evne til kulturelt entreprenørskap. 

Prosjektene kan inkludere kunst- og kulturaktiviteter innen følgende områder: kunst som film, teater, dans, musikk, litteratur, visuell kunst, kreativ næring og håndverkskunst som presenteres for publikum. Presentasjon og introduksjon av nye, kulturelle arrangementer og publikumsutvikling som bidrar til flerkulturell dialog på lokalt og regionalt nivå. 
Et prosjekt kan også kombinere ulike tematikker.

Hvert prosjekt må inneholde følgende elementer, som må tydelig fremheves i søknaden:

 • Aktivitetene skal finne sted i Bulgaria, eller i Bulgaria og i Norge
 • Det må være minst ett nytt kunst- eller kulturarrangement
 • Minst ett kunst- eller kulturarrangement må organiseres utenfor sentrum av de store byene
 • Minst ett kunst- eller kulturarrangement i rurale områder
 • Plan for publikumsutvikling
 • Kapasitetsbygging av kulturaktører for å øke kapasiteten til kultursektoren
 • Prosjektlederteam

Søknadsprosessen foregår elektronisk og på bulgarsk. Det er den bulgarske partneren som søker.

Selve utlysningsteksten er inkludert i dokumentet "Application guidelines in English" som kan lastes ned her.


Application guideline in English

Bygg partnerskap nå

Vi anbefaler å starte utvikling av partnerskap og prosjekter så snart som mulig. Reisestøtte er et godt hjelpemiddel i denne fasen. I prosjektbanken kan du finne inspirasjon fra tidligere EØS-prosjekter.

Prosjektbank for EØS-midlene

Hvem kan søke?

Det er den bulgarske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner.

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det er ikke obligatorisk partnerskap. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter.

Hva kan man søke støtte til?

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter. Videre er det et ønske å styrke kulturaktørers kunnskap om publikumsutvikling og å dele kompetanse mellom Bulgaria og Norge.

Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på utvikle kunst- og kulturprosjekter i regionene og utenfor urbane strøk. Å nå nye publikumsgrupper er et mål.

Aktiviteter som kan støttes:

 • Utveksling av kunstnere
 • Kunnskaps og erfaringsutveksling
 • Kunstneriske produksjoner
 • Formidling av kunst – og kultur gjennom forestillinger, utstillinger og turneer
 • Festivaler
 • Bruk av digital teknologi i kunst og kulturproduskjon

Prosjekter som kan styrke kulturelt entreprenørskap og kunnskap om dette kan også støttes gjennom ordningen. Aktiviteter i prosjektene kan også finne sted i Norge.

For mer informasjon kan du kontakte Kulturdepartementet i Bulgaria ved Plamen Panov som er ansvarlig for ordningene. p.panov@mc.government.bg

 

 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

Kultursamarbeidsprogrammet med Bulgaria het "Contemporary art and culture presented and reaching a broader audience". I 2014 ble det lyst ut i underkant av 800 000 euro til prosjektsamarbeid innen samtidskunst og kultur. Ca. 200 000 euro er satt av til prosjekter som bedrer rombefolkningens situasjon. Programmet hadde også åpen utlysning av midler i 2014 til reisestøtte for å legge til rette for samarbeidsprosjekter.