Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Bulgaria

Kultursamarbeid  i perioden 2014 - 2021

I Bulgaria går det i underkant av 4,4 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021. Dette inkluderer 1,2 millioner euro som er øremerket til kultursamarbeid om minoriteters kulturuttrykk. Kulturrådet bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere.

Det er planlagt to like store utlysninger. Det er foreløpig ikke satt noen dato for den første utlysningen. Det kan antas at den vil komme i første halvdel av 2019.

Åpne alle

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Kultursamarbeidsprogrammet med Bulgaria het "Contemporary art and culture presented and reaching a broader audience". I 2014 ble det lyst ut i underkant av 800 000 euro til prosjektsamarbeid innen samtidskunst og kultur. Ca. 200 000 euro er satt av til prosjekter som bedrer rombefolkningens situasjon. Programmet hadde også åpen utlysning av midler i 2014 til reisestøtte for å legge til rette for samarbeidsprosjekter.