Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Latvia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

I Latvia går 3 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021. Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i samarbeid med en latvisk partner. I tillegg kan kulturaktører fra Liechtenstein eller Island delta i prosjektet. I Latvia vil det være obligatorisk med en partner fra et av disse tre landene. I Latvia er kultursamarbeid en del av et større program som i tillegg fokuserer på lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse. Kulturutlysningene har særskilt fokus på barn og unge.

Det vil være to utlysninger i programmet, den første er ute nå med frist 2. juli, og neste utlysning kommer høsten 2021. Alle prosjektene skal bestå av en koordinator fra Latvia og en eller flere prosjektpartnere fra Norge, Liechtenstein eller Island.

Dette skjer i Latvia fremover:

16. - 26. november 2020 Påmelding til informasjonswebinar og digital match-making
1. - 3. desember 2020 Informasjonswebinar og digital match-making
31. mars 2021 Lansering av programmet

31. mars 2021

Første prosjektutlysning kunst- og kultursamarbeid

2. juli 2021 Søknadsfrist kunst- og kultursamarbeid
15. november 2021 Informasjonswebinar utlysning 2
Desember. 2021  Utlysning 2 åpner
Åpne alle

Hva kan man søke støtte til?

Utlysninger med fokus på barn og unge

I Latvia vil det være to utlysninger innen kunst- og kultursamarbeid. Begge vil ha som formål å skape kunst- og kulturproduksjoner rettet mot barn og unge. Det vil også være et regionalt fokus, tiltenkt økt tilgang på kunst og kultur for barn og unge i alle Latvias regioner. 

Den første av de to utlysningene er nå ute. Det er obligatorisk med partnere fra Norge/Island/Liechtenstein i prosjektene. 

Les mer om programmet her

Hva slags prosjekter kan få støtte?

  • Samproduksjoner innen alle sjangre av kunst og kultur rettet mot barn og unge
  • Samarbeid om publikumsutvikling, med et særlig fokus på å involvere ulike målgrupper
  • Prosjekter som hever kulturprodusenters kompetanse om publikumsutvikling
  • Latvia har nylig etablert en variant av Den kulturelle skolesekken og er derfor interessert i samarbeid som bidrar til å utvikle dette

Sjekk ut link til brosjyren under som er produsert av det Latviske kulturdepartementet. Den gir en god introduksjon til hva utlysningen retter seg mot, og ikke minst en god oversikt over relevante begreper og søkerprosessen. 

Les mer her

 

Midler til kultursamarbeid for barn og unge (avsluttet)

Kulturmidler i Latvia for barn og unge 

I Latvia ble det utlyst prosjektmidler til kultursamarbeid for barn og unge. 

Utlysningen åpnet 31. mars 2021, og søknadsfrist er satt til 2. juli 2021. 

Det var mulighet å søke om prosjekter i størrelsesordenen EUR 100.000 – EUR 250.000 

Les mer om utlysningen her 

I Latvia er kultursamarbeid en del av et større program som i tillegg setter søkelys på lokal utvikling og fattigdomsreduksjon. Kulturutlysningen vil ha særskilt fokus på barn og unge. 

Målet med den utlysningen er å gi støtte til utvikling av kulturelle og kunstneriske aktiviteter som forbedrer tilgjengeligheten av profesjonell samtidskunst og kultur for barn og unge i alle regioner i Latvia og øker målgruppens involvering i kunst og kultur. 

Målgruppen for prosjektene er barn og unge i aldersgruppen fra seks til 18 år. 
Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Latvia, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. 

Det er kunst- og kulturaktører i Latvia som er ansvarlig søker og prosjekteier. Det er obligatorisk med minst en partner fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. 

 

Hjelp til å finne en partner i Lativa? 

Mange har naturlig nok ikke kontakter i Latvia eller oversikt over latvisk kulturliv. 
Hvis du eller din organisasjon ønsker å vite mer om mulighetene rundt utlysningen eller partnersøk, ta kontakt med oss.  

Finn en latvisk prosjektpartner

Vi anbefaler å starte utvikling av partnerskap og prosjekter så tidlig som mulig. I prosjektbanken kan du finne inspirasjon fra tidligere EØS-prosjekter.

Potensielle latviske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra latviske kulturinteresserte kommuner, samt kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

LV Imants Ziedonis Foundation Viegli

LV Kultkom

LV SIA JJL Studio

LV Digital Art House

LV Adazi Free Waldorf School

LV Eduards Veidenbaums memorial museum Health and culture 

LV Virtual reality for film and theatre

LV  Liepaja Theatre 

LV Society TrinityZ -KatlZ theatre 

LV Latvian National Museum of Art 

LV Jēkabpils City Municipality and Jekabpils Main Library

LV Valmiera City Council

Hvem kan søke?

Potensielle norske partnere er private og offentlige virksomheter, paraply- og interesseorganisasjoner og selvstendig næringsdrivende som jobber innen kunst og kultur.

Det er den latviske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner.

EØS-midlene 2009-2014

Til sammen 10 samarbeidsprosjekter innen kultur ble gjennomført i Latvia i forrige periode.

Latvia hadde et felles program for kulturarv og kultursamarbeid. Programmet ble forvaltet av det latviske kulturdepartementet og var utviklet med Riksantikvaren og Kulturrådet. Det var satt av 9,5 millioner euro til kulturarvsprosjekter og ca. 600 000 euro til kultursamarbeid. I det latviske programmet var det lagt opp til prosjekter innen musikk og scenekunst, visuell kunst, litteratur og film. Programmet støttet også prosjekter innenfor jødisk kulturarv og samisk/urfolks kultur.

Les mer om samarbeidsprosjektene i Latvia

Prosjekteksempel fra forrige periode: Regions, art, nature

Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch

Regions, art, nature: Et prosjekt av New Theatre Institute of Latvia i samarbeid med Dansearena Nord

Dette prosjektet er en fortsettelse av et lengre samarbeid mellom partnere i Latvia, Island og Norge, Wilderness Dance og danseplattformen Kedja. Målet for samarbeidet har vært å se hvordan samtidskunst kan spille en rolle for utviklingen i utkantstrøk. Hvordan kan nye modeller for gjesteopphold for kunstnere bidra i områder som trenger vitalisering? Kunstnermobilitet, danseforestillinger utenfor de store byene og workshops var noen av aktivitetene. Målet var å utvikle konsepter som er lokalt forankret og innovative i en global sammenheng.

Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch

Se flere eksempler på gode EØS-prosjekter i prosjektbanken

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Latvia

EEA Grants nettsider om Latvia

 

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.