Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Latvia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2018-2024

I Latvia går 3 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2018-2024. Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i samarbeid med en latvisk partner. I tillegg kan kulturaktører fra Liechtenstein eller Island delta i prosjektet. I Latvia vil det være obligatorisk med en partner fra et av disse tre landene. I Latvia er kultursamarbeid en del av et større program som i tillegg fokuserer på lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Det vil bli to utlysninger i programmet, den første er planlagt høsten 2020 og neste utlysning vil komme våren 2021. Alle prosjektene skal bestå av en koordinator fra Latvia og en eller flere prosjektpartnere fra Norge, Liechtenstein eller Island.

Dette skjer i Latvia fremover:

Høst 2020 Utlysning reisestøtte

Høst 2020

Første prosjektutlysning kunst- og kultursamarbeid

Vinter 2020 Søknadsfrist kunst- og kultursamarbeid
Vår 2021 Andre prosjektutlysning kunst- og kultursamarbeid
Åpne alle

Hva kan man søke støtte til?

Målet for programmet er å øke publikums tilgang på profesjonelle kunst- og kulturproduksjoner:

Access to professional and contemporary arts and culture plays an essential role in ensuring regional competitiveness and social cohesion, as well as personal growth, critical thinking, participation and democratic values. Access to professional and contemporary arts and culture, as well as participation in creative processes, will promote the understanding of cross-cultural competencies and diversity of opinions, thus combating intolerance and discrimination.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

  • Samproduksjoner innen alle sjangre av kunst og kultur
  • Samarbeid om publikumsutvikling, med et særlig fokus på å involvere ulike målgrupper
  • Prosjekter som hever kulturprodusenters kompetanse om publikumsutvikling
  • Latvia har nylig etablert en variant av Den kulturelle skolesekken og er derfor interessert i samarbeid som bidrar til å utvikle dette.

Hvordan finne en latvisk partner?

Vi anbefaler å starte utvikling av partnerskap og prosjekter så tidlig som mulig. I prosjektbanken kan du finne inspirasjon fra tidligere EØS-prosjekter.

Finn inspirasjon i prosjektbanken

Hvem kan søke?

Potensielle norske partnere er private og offentlige virksomheter, paraply- og interesseorganisasjoner og selvstendig næringsdrivende som jobber innen kunst og kultur.

Det er den latviske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner.

EØS-midlene 2009-2014

Til sammen 10 samarbeidsprosjekter innen kultur ble gjennomført i Latvia i forrige periode.

Latvia hadde et felles program for kulturarv og kultursamarbeid. Programmet ble forvaltet av det latviske kulturdepartementet og var utviklet med Riksantikvaren og Kulturrådet. Det var satt av 9,5 millioner euro til kulturarvsprosjekter og ca. 600 000 euro til kultursamarbeid. I det latviske programmet var det lagt opp til prosjekter innen musikk og scenekunst, visuell kunst, litteratur og film. Programmet støttet også prosjekter innenfor jødisk kulturarv og samisk/urfolks kultur.

Les mer om samarbeidsprosjektene i Latvia

Prosjekteksempel fra forrige periode: Regions, art, nature

Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch

Regions, art, nature: Et prosjekt av New Theatre Institute of Latvia i samarbeid med Dansearena Nord

Dette prosjektet er en fortsettelse av et lengre samarbeid mellom partnere i Latvia, Island og Norge, Wilderness Dance og danseplattformen Kedja. Målet for samarbeidet har vært å se hvordan samtidskunst kan spille en rolle for utviklingen i utkantstrøk. Hvordan kan nye modeller for gjesteopphold for kunstnere bidra i områder som trenger vitalisering? Kunstnermobilitet, danseforestillinger utenfor de store byene og workshops var noen av aktivitetene. Målet var å utvikle konsepter som er lokalt forankret og innovative i en global sammenheng.

Foto: Zbigniew Ziggi Wantuch

Se flere eksempler på gode EØS-prosjekter i prosjektbanken

Mer informasjon

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.