Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Litauen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

Litauens kultur- og kulturarvprogram er på 7 millioner euro. Programmet skal fremme lokal utvikling gjennom kultursamarbeid og revitalisering av kultur og kulturarv. Programmet skal involvere lokalsamfunn i prosjektene, sikre sosial inkludering og fremme partnerskap på tvers av sektorer.

Det blir utlysninger av prosjektmidler og reisemidler i programmet frem mot 2021.

Dette skjer fremover i Litauen:

28. november 2019 Utlysning av reisestøtte 
12. desember Søknadsfrist deltakelse seminar om kreativ stedsutvikling og partnermøte i Vilnius, Litauen
Desember 2019/januar 2020 Utlysning av prosjektmidler til kunst og kultur
Desember 2019/januar 2020 Utlysning av prosjektmidler til kulturelt entreprenørskap
16. januar 2020

Seminar om kreativ stedsutvilking og partnermøte i Vilnius, Litauen

Åpne alle

Seminar om kreativ stedsutvikling og partnermøte i Vilnius 16. januar 2020

Partnermøte i Vilnius, Litauen

Er du interessert i kultursamarbeid med Litauen? Er du interessert i ‘kreativ stedsutvikling’ eller tenker du bare, «hva i all verden er det?». Da inviterer vi deg med til Litauen!

16. januar 2020 arrangerer Kulturrådet, Riksantikvaren og partnere et seminar om kreativ stedsutvikling og et partnermøtemøte i Vilnius, Litauen. 

Søknadsfrist er 12. desember 2019.

Meld deg på her

Mulighet for å treffe prosjektpartnere

Torsdag 16. januar 2020 inviteres norske aktører innen kunst og kultur samt kulturarv til seminar om kreativ stedsutvikling i kombinasjon med et partnermøte i Vilnius, Litauen! Det hele arrangeres av Kulturrådet og Riksantikvaren i samarbeid med våre samarbeidspartnere, det litauiske kulturdepartementet og Central Project Management Agency (CPMA).

Søknadsfrist for påmelding er fredag 12. desember 2019. Deltakere vil få beskjed innen mandag 16. desember 2019. 

Det er begrenset med plasser, og deltakerne vil bli valgt ut på grunnlag av innsendt søknad. Utvelging vil foregå på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Deltakere må ha virke innen kulturarv og/eller kunst og kultur, og de må kunne fungere som faglig partner i et samarbeidsprosjekt;
  • Representasjon fra ulike områder innenfor kulturarv, og kunst og kultur;
  • Interesse for og/eller erfaring med ‘kreativ stedsutvikling’.

Kulturprogrammet i Litauen fokuserer på ‘kreativ stedsutvikling’. Kreativ stedsutvikling er en konseptuell tilnærming til prosjekter som ønsker å skape muligheter for sosial og økonomisk vekst gjennom kunst og kultur i, for og sammen med lokale miljøer. I samarbeid med vår partner, Kulturdepartementet i Litauen, inviterer vi derfor norske aktører til seminar om kreativ stedsutvikling i kombinasjon med partnermøtet i Vilnius!

Dekket reise og opphold

Det er begrenset med plasser, og deltakerne vil bli valgt ut på grunnlag av innsendt søknad. Deltakere vil få dekket reise til og fra Vilnius, samt maks to netter på hotell.

Ytterligere informasjon om påmelding og program følger.

Norsk deltakelse i prosjektene

I kunst- og kulturutlysningen er det obligatorisk med partnere fra enten Norge/Island/Liechtenstein i alle prosjektene. I utlysningen om kreativ stedsutvikling er det sterkt prioritert. 

I opptakten til utlysningene er norske kulturaktører med interesse for samarbeidsprosjekt i Litauen og for kreativ stedsutvikling invitert med på å reise til Litauen!

Matchmaking-møtet vil være en anledning til å møte litauiske kulturaktører med sikte på å inngå partnerskap og skrive en felles søknad til en av de kommende utlysningene under programmet. Dette arrangementet vil bli avholdt samtidig som seminaret om kreativ stedsutvikling.

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

Kulturprogrammet i Litauen finansieres av EØS-midlene og gjør tilgjengelig mer enn 8,2 millioner euro til kulturarv og kunst- og kultursamarbeid. Prosjektene skal gjennomføres i samarbeid med kulturaktører fra Litauen og Norge, Island og Liechtenstein. Partnermøtet er derfor en mulighet til å knytte kontakt og starte et samarbeid.

Kulturprogrammet inkluderer to utlysninger for prosjekter som begge skal åpne innen datoen for partnermøtet og seminaret 16. januar 2020. Deltakelse på møtet er derfor en god anledning til å starte et kultursamarbeid med Litauen

Utlysning 1: Kunst og kultursamarbeid

Utlysningen omfatter kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt med fokus på å øke tilgangen og deltakelsen i kultur i regionene utenfor de store byene.

Utlysning 2: Lokalt entreprenørskap

Utlysningen vil fokusere på prosjekter som fremmer lokalt entreprenørskap i regionene utenfor de største byene. Minst to av prosjek0074ene i utlysningen skal også fokusere på kulturarv.

Felles for begge utlysningene er at det er den litauiske aktøren som er prosjektleder og vil være den som sender inn prosjektsøknaden på vegne av partnerne. Hoveddelen av prosjektet vil foregå i Litauen, men det er åpent for aktiviteter i Norge, Island eller Liechtenstein.

Finn en prosjektpartner

Søk om støtte for å reise til Litauen

Vinteren 2019/2020 vil det også lyses ut midler for å gjøre det enklere å bygge opp et partnerskap mellom norske og litauiske kulturaktører. Du kan søke om reisestøtte om du har en potensiell partner i Litauen som du ønsker å bli kjent med eller møte for å utvikle en prosjektidé, kanskje noen du møtte på partnerskapsseminaret?
Din prosjektpartner i Litauen kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise dit.

Kulturrådet vil legge ut informasjon om partnerskapsseminaret og reisestøtte inkludert søknadsskjema for deltakelse så snart det foreligger. Følg med på denne nettsiden og på Facebook-siden for for kulturprogrammet "EEA Grants Culture" for oppdatert informasjon. 

Informasjonen vil også bli sendt ut gjennom vårt infoskriv, som du kan melde deg på her.

Utlysninger i programmet

Utlysninger i programmet

Programmet vil ha to utlysninger. Begge forventes lansert i desember 2019/januar 2020. Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter. Utover det vil de to utlysningen ha hvert sitt fokus. 

Den første utlysningen gjør tilgjengelig 1,5 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen det brede kunst- og kulturfeltet. Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på å øke tilgangen til kunst- og kulturtilbud i regionene. Aktiviteter som omhandler publikumsutvikling og involverer lokalmiljøet oppfordres. Det er obligatorisk med minst én partner fra Norge, Island eller Liechtenstein i hvert prosjekt. 

Den andre utlysningen gjør tilgjengelig 4,3 millioner euro til prosjekter som inkluderer kulturelt entreprenørskap. Utlysningen vil være åpen, med hovedfokus i denne utlysningen er 'kreativ stedsutvikling' - altså å revitalisere områder gjennom kunst- og kulturaktiviteter i samarbeid med lokalmiljøet. Det er ikke obligatorisk med partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det oppfordres til det. 

Fullstendig programtekst kommer når utlysningene åpner. Utlysningene vil være åpne i tre måneder. Informasjon vil legges ut på denne siden og på Facebook-siden til kulturprogrammet under EØS-midlene, EEA Grants Culture

Prosjektene i Litauen skal være avsluttet innen 2024. 

Hvem kan søke?

Det er den litauiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjektet. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Litauen hadde to ulike kulturprogrammer, ett for kulturarv og ett for kultursamarbeid. Programmene forvaltes av det litauiske kulturdepartementet og er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren og Kulturrådet. Det var satt av 1 mill. euro til kultursamarbeid og det var åpen utlysning av midler i programmet med søknadsfrist i 2014.

Det litauiske kultursamarbeidsprogrammet åpnet for muligheter for prosjekter innen hele kulturfeltet. Programmet fremmet regionalt kunst- og kulturliv og ga mindre kulturvirksomheter muligheten til å delta i internasjonalt samarbeid. Prosjekter måtte ha aktiviteter i minst to regioner i Litauen (utenfor hovedstaden) og i giverlandene. Inkludering av barn og unge var også en prioritet i programmet.

Programmet var delt inn i samarbeidsproduksjoner (40 000 – 150 000 euro) og mindre samarbeidsprosjekter (15 000 – 40 000 euro). Norske eksperter deltok i vurderingen av søknadene. Det var et krav om at prosjektutviklingen skjedde i samarbeid med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein.