Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Litauen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

Litauens kultur- og kulturarvprogram er på 7 millioner euro. Programmet skal fremme lokal utvikling gjennom kultursamarbeid og revitalisering av kultur og kulturarv. Programmet skal involvere lokalsamfunn i prosjektene, sikre sosial inkludering og fremme partnerskap på tvers av sektorer.

Dette skjer fremover i Litauen:

14. januar 2020

Utlysning av midler til reisestøtte

16. januar 2020

Seminar om kreativ stedsutvilking og partnermøte i Vilnius, Litauen

Mars 2020 Utlysning av prosjektmidler til kunst og kultur
1. mai 2020 Utlysning av prosjektmidler til kulturelt entreprenørskap
30. september 2020 Søknadsfrist utlysning kulturelt entreprenørskap og kreativ stedsutvikling
9. oktober 2020

Frist for å søke reisestøtte. Midlene tildeles etter førstemann-til-mølla prinsippet. 

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

30. oktober 2020 Søknadsfrist utlysning prosjektmidler kunst og kultur
Åpne alle

Seminar om kreativ stedsutvikling og partnermøte i Vilnius 16. januar 2020

Partnermøte i Vilnius, Litauen

16. januar holdt Kulturrådet, Riksantikvaren og partnere et seminar om kreativ stedsutvikling og et partnermøtemøte i Vilnius, Litauen. 

Finn en prosjektpartner

Reisestøtteutlysning

Utlysning for å søke reisestøtte i Lituaen er åpen, men Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

Se det litauiske programmets nettside for mer informasjon

 

 

Potensielle litauiske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra litauiske kunst- og kulturaktører som ønsker norske prosjektpartnere til utlysningen med søknadsfrist 30. oktober 2020.

Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under. 

LT Innovation Network

Utlysninger i programmet

Utlysning 1: kunst- og kultursamarbeid

Utlysningen for kunst- og kultursamarbeid er åpen! Utlysning gjør tilgjengelig 1,5 millioner euro, og har søknadsfrist 30. oktober 2020, kl 15:00 norsk tid. 

Målet for kultursamarbeidsprosjektene er å øke tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter utenfor de store byene i Litauen, samt å øke samarbeid mellom Litauen og Norge. Alle prosjekter skal gjennomføres i partnerskap med norske kulturaktører. Norske prosjektpartnere må være registrerte i Brønnøysund. 

Utlysningen gjør tilgjengelig 1,5 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen det brede kunst- og kulturfeltet. Det kan søkes mellom 50.000-200.000 euro til prosjekter. Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på å øke tilgangen til kunst- og kulturtilbud i regionene utenfor de store byene. Det oppfordres også til aktiviteter som omhandler publikumsutvikling og involverer lokalmiljøet.  

Klikk her for å lese hele utlysningen

Utlysning 2: kulturelt entreprenørskap og kreativ stedsutvikling

Utlysningen for kulturelt entreprenørskap og kreativ stedsutvikling er nå åpen! Fristen for å søke er 30. september 2020, kl 15:00 norsk tid. 

Målet for prosjektene er å styrke kulturelt entreprenørskap i kunst- og kulturprosjekter, samt å øke samarbeidet mellom aktører på feltet i Litauen og Norge. 

Den andre utlysningen forventes i mai 2020, og gjør tilgjengelig 4,3 millioner euro til prosjekter som inkluderer kulturelt entreprenørskap. Utlysningen vil være åpen, med hovedfokus i denne utlysningen er 'kreativ stedsutvikling' - altså å revitalisere områder gjennom kunst- og kulturaktiviteter i samarbeid med lokalmiljøet. Det er ikke obligatorisk med partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det oppfordres til det gjennom mulighet for å få ekstra poeng for gode partnerskap i vurderingen av søknaden. 

Prosjektene i Litauen skal være avsluttet innen 2024. 

Klikk her for hele utlysningsteksten

Hvem kan søke?

Det er den litauiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjektet. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Litauen hadde to ulike kulturprogrammer, ett for kulturarv og ett for kultursamarbeid. Programmene forvaltes av det litauiske kulturdepartementet og er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren og Kulturrådet. Det var satt av 1 mill. euro til kultursamarbeid og det var åpen utlysning av midler i programmet med søknadsfrist i 2014.

Det litauiske kultursamarbeidsprogrammet åpnet for muligheter for prosjekter innen hele kulturfeltet. Programmet fremmet regionalt kunst- og kulturliv og ga mindre kulturvirksomheter muligheten til å delta i internasjonalt samarbeid. Prosjekter måtte ha aktiviteter i minst to regioner i Litauen (utenfor hovedstaden) og i giverlandene. Inkludering av barn og unge var også en prioritet i programmet.

Programmet var delt inn i samarbeidsproduksjoner (40 000 – 150 000 euro) og mindre samarbeidsprosjekter (15 000 – 40 000 euro). Norske eksperter deltok i vurderingen av søknadene. Det var et krav om at prosjektutviklingen skjedde i samarbeid med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein.