Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Litauen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

Litauens kultur- og kulturarvprogram er på 7 millioner euro. Programmet skal fremme lokal utvikling gjennom kultursamarbeid og revitalisering av kultur og kulturarv. Programmet skal involvere lokalsamfunn i prosjektene, sikre sosial inkludering og fremme partnerskap på tvers av sektorer.

Det blir utlysninger av prosjektmidler og reisemidler i programmet frem mot 2021.

Dette skjer fremover i Litauen:

Oktober 2019 Utlysning av reisestøtte 
Oktober 2019 Partnerskapsseminar i Litauen
November/desember

Match-making i Litauen

Konferanse på kreativ stedsutvikling

November/desember 2019 Utlysning av prosjektmidler til kunst og kultur
November/desember 2019 Utlysning av prosjektmidler til kulturelt entreprenørskap

 

Åpne alle

Invitasjon til match-making og seminar kommer!

Er du interessert i kultursamarbeid med Litauen? Er du interessert i ‘kreativ stedsutvikling’ eller tenker du bare, «hva i all verden er det?». Da inviterer vi deg med til Litauen!

I løpet av høsten 2019 arrangerer Kulturrådet og partnere et seminar om kreativ stedsutvikling og et matchmaking-møte i Vilnius, Litauen. 

Informasjon om tid, sted og hvordan søke vil bli publisert her innen kort tid!

Prosjektutlysninger om tilgjengeliggjøring av kunst og kultur og kreativ stedsutvikling

I november 2019 lanseres to utlysninger i kulturprogrammet i Litauen. 

  • Den ene utlysningen gjør tilgjengelig 1,5 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen alle former kunst og kultur. 
  • Den andre utlysningen gjør tilgjengelig 4,3 millioner euro til prosjekter som fokuserer på å fremme kulturelt entreprenørskap innen kunst- og kultursektoren. 

Kreativ stedsutvikling

Et fokus i kulturprogrammet i Litauen er dette med ‘kreativ stedsutvikling’. Kreativ stedsutvikling er en innovativ og inkluderende tilnærming til å utvikle møtesteder gjennom kunst og kultur. Det litauiske kulturdepartementet skriver at:

”Creative placemaking is an innovative approach to cultural entrepreneurship and regeneration which involves local stakeholders in the strategic use of cultural resources aimed at local development.”

Norsk deltakelse i prosjektene

I kunst- og kulturutlysningen er det obligatorisk med partnere fra enten Norge/Island/Liechtenstein i alle prosjektene. I utlysningen om kreativ stedsutvikling er det sterkt prioritert. 

I opptakten til utlysningene er norske kulturaktører med interesse for samarbeidsprosjekt i Litauen og for kreativ stedsutvikling invitert med på å reise til Litauen!

Seminaret om kreativ stedsutvikling vil samle eksperter på dette området fra både Litauen og Norge, og vil finne sted i Vilnius i løpet av november/desember. 

Matchmaking-møtet vil være en anledning til å møte litauiske kulturaktører med sikte på å inngå partnerskap og skrive en felles søknad til en av de kommende utlysningene under programmet. Dette arrangementet vil bli avholdt samtidig som seminaret om kreativ stedsutvikling.

Mer informasjon legges ut veldig snart.

Reise og opphold for norske deltakere dekkes av kulturprogrammet i Litauen. Et kort søknadsskjema om deltakelse vil gjøres tilgjengelig på Kulturrådets nettsider.

Finn en prosjektpartner

Søk om støtte for å reise til Litauen

Høsten 2019 vil det også lyses ut midler for å gjøre det enklere å bygge opp et partnerskap mellom norske og litauiske kulturaktører. Du kan søke om reisestøtte om du har en potensiell partner i Litauen som du ønsker å bli kjent med eller møte for å utvikle en prosjektidé, kanskje noen du møtte på partnerskapsseminaret?
Din prosjektpartner i Litauen kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise dit.

Kulturrådet vil legge ut informasjon om partnerskapsseminaret og reisestøtte inkludert søknadsskjema for deltakelse så snart det foreligger. Følg med på denne nettsiden og på Facebook-siden for for kulturprogrammet "EEA Grants Culture" for oppdatert informasjon. 
Informasjonen vil også bli sendt ut gjennom vårt infoskriv, som du kan melde deg på her.

Utlysninger i programmet

Utlysninger i programmet

Programmet vil ha to utlysninger. Begge forventes lansert i november/desember 2019. Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter. Utover det vil de to utlysningen ha hvert sitt fokus. 

Den første utlysningen gjør tilgjengelig 1,5 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen det brede kunst- og kulturfeltet. Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på å øke tilgangen til kunst- og kulturtilbud i regionene. Aktiviteter som omhandler publikumsutvikling og involverer lokalmiljøet oppfordres. Det er obligatorisk med minst én partner fra Norge, Island eller Liechtenstein i hvert prosjekt. 

Den andre utlysningen gjør tilgjengelig 4,3 millioner euro til prosjekter som inkluderer kulturelt entreprenørskap. Utlysningen vil være åpen, med hovedfokus i denne utlysningen er 'kreativ stedsutvikling' - altså å revitalisere områder gjennom kunst- og kulturaktiviteter i samarbeid med lokalmiljøet. Det er ikke obligatorisk med partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det oppfordres til det. 

Fullstendig programtekst kommer når utlysningene åpner. Utlysningene vil være åpne i tre måneder. Informasjon vil legges ut på denne siden og på Facebook-siden til kulturprogrammet under EØS-midlene, EEA Grants Culture

Prosjektene i Litauen skal være avsluttet innen 2024. 

Hvem kan søke?

Det er den litauiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjektet. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Litauen hadde to ulike kulturprogrammer, ett for kulturarv og ett for kultursamarbeid. Programmene forvaltes av det litauiske kulturdepartementet og er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren og Kulturrådet. Det var satt av 1 mill. euro til kultursamarbeid og det var åpen utlysning av midler i programmet med søknadsfrist i 2014.

Det litauiske kultursamarbeidsprogrammet åpnet for muligheter for prosjekter innen hele kulturfeltet. Programmet fremmet regionalt kunst- og kulturliv og ga mindre kulturvirksomheter muligheten til å delta i internasjonalt samarbeid. Prosjekter måtte ha aktiviteter i minst to regioner i Litauen (utenfor hovedstaden) og i giverlandene. Inkludering av barn og unge var også en prioritet i programmet.

Programmet var delt inn i samarbeidsproduksjoner (40 000 – 150 000 euro) og mindre samarbeidsprosjekter (15 000 – 40 000 euro). Norske eksperter deltok i vurderingen av søknadene. Det var et krav om at prosjektutviklingen skjedde i samarbeid med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein.