Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Litauen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

Litauens kultur- og kulturarvprogram er på 7 millioner euro. Programmet skal fremme lokal utvikling gjennom kultursamarbeid og revitalisering av kultur og kulturarv. Programmet skal involvere lokalsamfunn i prosjektene, sikre sosial inkludering og fremme partnerskap på tvers av sektorer.

Det blir utlysninger av prosjektmidler og reisemidler i programmet frem mot 2021.

Dette skjer fremover i Litauen:

12. desember 2019 Søknadsfrist deltakelse seminar om kreativ stedsutvikling og partnermøte i Vilnius, Litauen
14. januar 2020 Utlysning av midler til reisestøtte
Januar 2020 Utlysning av prosjektmidler til kunst og kultur
Januar 2020 Utlysning av prosjektmidler til kulturelt entreprenørskap
16. januar 2020

Seminar om kreativ stedsutvilking og partnermøte i Vilnius, Litauen

Åpne alle

Seminar om kreativ stedsutvikling og partnermøte i Vilnius 16. januar 2020

Partnermøte i Vilnius, Litauen

Er du interessert i kultursamarbeid med Litauen? Er du interessert i ‘kreativ stedsutvikling’ eller tenker du bare, «hva i all verden er det?». Da inviterer vi deg med til Litauen!

16. januar 2020 arrangerer Kulturrådet, Riksantikvaren og partnere et seminar om kreativ stedsutvikling og et partnermøtemøte i Vilnius, Litauen. 

Søknadsfristen var 12. desember 2019, og er nå avsluttet. Aktuelle kandidater har fått beskjed om eventuell deltakelse innen utgangen av 16. desember 2019.

 

Mulighet for å treffe prosjektpartnere

Torsdag 16. januar 2020 har norske aktører innen kunst og kultur samt kulturarv blitt invitert til seminar om kreativ stedsutvikling i kombinasjon med et partnermøte i Vilnius, Litauen. Det hele arrangeres av Kulturrådet og Riksantikvaren i samarbeid med våre samarbeidspartnere, det litauiske kulturdepartementet og Central Project Management Agency (CPMA).

Kulturprogrammet i Litauen fokuserer på ‘kreativ stedsutvikling’. Kreativ stedsutvikling er en konseptuell tilnærming til prosjekter som ønsker å skape muligheter for sosial og økonomisk vekst gjennom kunst og kultur i, for og sammen med lokale miljøer. 

Dekket reise og opphold

Det er begrenset med plasser, og deltakerne vil bli valgt ut på grunnlag av innsendt søknad. Deltakere vil få dekket reise til og fra Vilnius, samt inntil to netter på hotell.

Finn en prosjektpartner

Søk om støtte for å reise til Litauen

Det er nå mulig å søke om reisestøtte til Litauen!

Du kan søke om reisestøtte om du har en potensiell partner i Litauen som du ønsker å bli kjent med eller møte for å utvikle en prosjektidé, kanskje noen du møtte på partnerskapsseminaret? Din prosjektpartner i Litauen kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise dit.

Les mer her

Søknadene vil bli evaluert etterhvert som de mottas, så her gjelder det å være tidlig ute!

I den ene av de to utlysningene i Litauen er det obligatorisk med minst én partner fra Norge/Island/Liechtenstein. Les mer om utlysningene under. 

Utlysningen stenger senest tre uker før selve prosjektutlysningen, eller så fort midlene er uttømt. 

 

Utlysninger i programmet

Utlysninger i programmet

Programmet vil ha to utlysninger. Begge forventes lansert i januar 2020. Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter. Utover det vil de to utlysningen ha hvert sitt fokus. 

Den første utlysningen gjør tilgjengelig 1,5 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen det brede kunst- og kulturfeltet. Det kan søkes om støtte til aktiviteter innenfor alle kunstfelt (film, scenekunst, visuell kunst, litteratur, tverrkunstneriske prosjekter). Det er et særlig fokus på å øke tilgangen til kunst- og kulturtilbud i regionene. Aktiviteter som omhandler publikumsutvikling og involverer lokalmiljøet oppfordres. Det er obligatorisk med minst én partner fra Norge, Island eller Liechtenstein i hvert prosjekt. 

Den andre utlysningen gjør tilgjengelig 4,3 millioner euro til prosjekter som inkluderer kulturelt entreprenørskap. Utlysningen vil være åpen, med hovedfokus i denne utlysningen er 'kreativ stedsutvikling' - altså å revitalisere områder gjennom kunst- og kulturaktiviteter i samarbeid med lokalmiljøet. Det er ikke obligatorisk med partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein, men det oppfordres til det. 

Fullstendig programtekst kommer når utlysningene åpner. Utlysningene vil være åpne i tre måneder. Informasjon vil legges ut på denne siden og på Facebook-siden til kulturprogrammet under EØS-midlene, EEA Grants Culture

Prosjektene i Litauen skal være avsluttet innen 2024. 

Hvem kan søke?

Det er den litauiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjektet. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Litauen hadde to ulike kulturprogrammer, ett for kulturarv og ett for kultursamarbeid. Programmene forvaltes av det litauiske kulturdepartementet og er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren og Kulturrådet. Det var satt av 1 mill. euro til kultursamarbeid og det var åpen utlysning av midler i programmet med søknadsfrist i 2014.

Det litauiske kultursamarbeidsprogrammet åpnet for muligheter for prosjekter innen hele kulturfeltet. Programmet fremmet regionalt kunst- og kulturliv og ga mindre kulturvirksomheter muligheten til å delta i internasjonalt samarbeid. Prosjekter måtte ha aktiviteter i minst to regioner i Litauen (utenfor hovedstaden) og i giverlandene. Inkludering av barn og unge var også en prioritet i programmet.

Programmet var delt inn i samarbeidsproduksjoner (40 000 – 150 000 euro) og mindre samarbeidsprosjekter (15 000 – 40 000 euro). Norske eksperter deltok i vurderingen av søknadene. Det var et krav om at prosjektutviklingen skjedde i samarbeid med aktører fra Norge, Island eller Liechtenstein.