Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Polen sammen med en polsk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjekter. Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden, men det er obligatorisk å ha med en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Kunst- og kulturkomponenten av det polske kulturprogrammet består av tre utlysninger som er like, men fordelt over tre år. 

Dette skjer i Polen fremover:

29. november 2019 Frokostseminar om kulturprogrammet i Polen
21. november 2019 Utlysning deltakelse på partnermøte i Warszawa 14. januar 2020
26. november 2019 Første utlysning på kunst- og kultursamarbeid
28. november 2019 Utlysning reisestøtte
12. desember 2019 Søknadsfrist deltakelse partnermøte i Warszawa
14. januar 2020 Partnermøte i Warszawa for kultur- og kulturarvsaktører
1. mars 2020 Søknadsfrist første utlysning reisestøtte
14. mars 2020 Søknadsfrist første utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Medio august 2020 Andre utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Medio november 2020 Søknadsfrist andre utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Ca juni 2021 Tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Ca september 2021 Søknadsfrist tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid

 

Åpne alle

29. november 2019: frokostseminar om kulturprogrammet i Polen

Fredag 29. november kl. 10.00 inviterer Kulturrådet til frokostseminar om kulturprogrammet i Polen!

Meld deg på her

Her vil det bli gitt informasjon om kulturprogrammet, Julia Wiedlocha vil gi oss ett innblikk i Polen i dag sett fra et litterært ståsted og Kunsthall Grenland vil fortelle om sine erfaringer fra deres samarbeidsprosjekt med en polsk kulturaktør.

Ikke gå glipp av denne unike muligheten for å få tips og inspirasjon til de kommende utlysningene!

Har du ikke anledning til å komme til Mølleparken 2 i Oslo vil møtet også bli strømmet.

Partnermøte i Warszawa 14. januar 2020

Tirsdag 14. januar 2020 arrangerer Kulturrådet og Riksantikvaren partnermøte i Polen i samarbeid med vår polske samarbeidspartner, departementet for kultur og kulturarv hvor norske aktører er invitert til å delta!

Les mer om partnermøte og meld deg på her

Det er begrenset med plasser, og deltakerne vil bli valgt ut på grunnlag av innsendt søknad. Søkere må ha sitt hovedvirke innen kunst og kultur. Det ønskes en blanding av erfarne og uerfarne aktører innen EØS-midlene. Av erfarne aktører prioriteres de med allerede etablert partnerskap i Polen. Denne påmeldingslenken er forbeholdt kunst- og kulturaktører. Kulturarvsaktører bes se påmelding hos Riksantikvaren.

Deltakere vil få dekket reise til og fra Warszawa, samt maks to netter på hotell.

Søknadsfrist for påmelding er 12. desember 2019. Deltakere vil få beskjed innen 18. desember.

Møtet er tiltenkt både aktører som allerede har en polsk prosjektpartner og de som ønsker å bli bedre kjent med polske kunst- og kulturaktører for å sammen skape et prosjekt for denne eller neste prosjektutlysning.

 

Finn en prosjektpartner

Det vil være obligatorisk for polsk koordinator å ha med seg partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein inn i prosjektene. Bruk gjerne nettverket ditt for å bli kjent med aktører i Polen. Du kan også ta kontakt med Kulturrådet om du ønsker hjelp til å finne en polsk samarbeidspartner. 

Ytterligere informasjon om hvordan du kan finne en polsk prosjektpartner kommer her. 

Utlysninger av midler til reisestøtte

Fra tidlig i uke 48 2019 vil det være mulig å søke reisestøtte til/fra Polen!

For denne utlysningen er det den polske aktøren som søker, uavhengig av hvilken part som reiser. Reisestøtte kan søkes hvis du har en partner i Polen du ønsker å samarbeide med, og ønsker å bli bedre kjent og møtes for å videreutvikle en prosjektidé til en søknad. Støtten kan gis både for reise fra Polen til Norge, og fra Norge til Polen. Søknadsfrist er 1. mars 2020. Reisen kan foretas etter tilsagn er gitt.

Reisestøtten dekker både opphold og reise.

 

Lenke til søknadsskjema kommer.

Utlysninger i programmet

Åpen prosjektutlysning til 14. mars 2020 kl 16:00!

Nå har den første av tre prosjektutlysninger i Polen åpnet! Sammen med din polske prosjektpartner kan det søkes om midler frem til 14. mars 2020, kl 16:00. Det vil først være mulig å sende inn søknaden fra 16. januar 2020.

Utlysningen tilgjengeliggjør 3,7 millioner euro til kunst og kulturprosjekter. Hvert prosjekt vil kunne få tildelt mellom 100,000 - 500,000 euro, og skal ha en varighet opptil 24 måneder. Alle projekter må være avsluttet innen 30. april 2024. Prosjekter som støttes må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. 

Når det gjelder kultursamarbeid vil samproduksjon, kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling være prioriterte områrder. I tillegg vil det være et fokus på inkludering av minoriteter. 

Se hele utlysningen her

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

Programmet vil dekke følgende tematiske områder:

 • Musikk og scenekunst
 • Visuell kunst (inkludert filmfestivaler)
 • Kultur og kreativ næring
 • Litteratur
 • Arkiv
 • Kunstkritikk
 • Kunsk- og kulturutdanning
 • Kulturarv - det vil bli egne utlysninger hvor Riksantikvaren er nasjonalt kontaktpunkt. Les mer på Riksantikvarens sider her

Det vil bli lagt vekt på å støtte prosjekter som fremmer kulturelt entreprenørskap, publikumsutvikling, samt inkludering av minoriteter. 

Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden, men det er obligatorisk å ha med en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Søknadsbeløp for prosjekter er minimumm 100,000 euro og maksimum 500,000 euro. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Den første utlysning av midler i kultursamarbeidsprogrammet med Polen fant sted i 2012, mens andre utlysning fant sted i 2013. Alle midler er nå fordelt i programmet.

Programmet dekket følgende tematiske områder:

 • Kunst- og kulturutdanning
 • Musikk og scenekunst
 • Kulturarv (inkludert arkiv og litteratur)
 • Visuell kunst

Følgende initiativ kunne søke om støtte:

 • Organisering av kunstutstillinger, forestillinger, konserter, filmfestivaler og andre arrangement
 • Støtte til samarbeid og utveksling av kunstnere innenfor felt som billedkunst, scenekunst, musikk, fotografi, film med mer
 • Støtte til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på kunst- og kulturfeltet
 • Ekspertsamarbeid på område som for eksempel moderne konserveringsteknikker, dokumentasjon, sikring, konservering og formidling av kulturarv,bekjemping av trusler mot kulturgjenstander (ulovlig eksport, import og handel med kulturgjenstander) og kulturarvsforvaltning
 • Samarbeid mellom institusjoner innen kultur- og arkivfeltet.