Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Polen sammen med en polsk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjekter. Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden, men det er obligatorisk å ha med en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Kunst- og kulturkomponenten av det polske kulturprogrammet består av tre utlysninger som er like, men fordelt over tre år. 

Hvert prosjekt skal inkludere et fokus på minst ett av fokusområdene i programmet:

 • Kulturelt entreprenørskap
 • Publikumsutvikling
 • Minoriteter

Prosjektene kan velge å fokusere på ett, to eller alle tre av disse områdene.

EØS-prosjekter tilknyttet kommuner i Polen med såkalt «LHBTI-ideologi» kan bli diskvalifisert.

I september 2020 varslet Utenriksdepartementet om at kommuner i Polen som har vedtatt politiske erklæringer mot såkalt «LHBTI-ideologi», ikke vil kunne motta prosjekttilskudd gjennom EØS-midlene.

Du kan lese hele uttalelsen til utenriksminister Ine Eriksen Søreide her.

For norske prosjektpartnere betyr det at et samarbeid med en prosjektleder som har vedtatt ovennevnte erklæringer, kan føre til at prosjektsøknaden blir diskvalifisert. Ta kontakt med oss i EØS-teamet til Kulturrådet dersom du er i tvil om ditt prosjektsamarbeid vil bli berørt.

Dette skjer i Polen fremover:

29. november 2021 Tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid
13. desember 2021 Informasjonswebinar om tredje og siste utlysning for kunst- og kultursamarbeid
 14.februar 2022 Søknadsfrist tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid

 

Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Det er obligatorisk med prosjektpartner fra Norge, Island eller Liechtenstein i prosjektene i det polske kulturprogrammet.

Bruk gjerne nettverket ditt for å bli kjent med aktører i Polen. Du kan også ta kontakt med Kulturrådet om du ønsker hjelp til å finne en polsk samarbeidspartner. 

For å tilrettelegge for potensielle prosjektpartnerskap har Polen opprettet en partnerdatabase hvor du kan søke etter partner eller registrere deg/din organisasjon.

Klikk her for den polske partnerdatabasen

 

Potensielle polske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra polske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

PL Warsaw Cultural Education Center

PL Media Kontakt

PL The Center for Citizenship Education

 

Utlysninger av midler til reisestøtte

Første runde med reisestøtte til Polen er nå stengt. Neste runde er planlagt i 2021.

For denne utlysningen er det den polske aktøren som søker, uavhengig av hvilken part som reiser

Reisestøtte kan søkes hvis du har en partner i Polen du ønsker å samarbeide med, og ønsker å bli bedre kjent med og møtes for å videreutvikle en prosjektidé til en søknad. Støttten kan gis både for reise fra Polen til Norge, og fra Norge til Polen. 

Ny søknadsfrist kommer. Reisen kan kun foretas etter at tilsagn er gitt.

Åpen utlysning i Polen

Åpen utlysning til prosjektmidler for kunst- og kultursamarbeid i Polen

Den tredje og siste utlysningen for prosjektsamarbeid innen kunst og kultur i Polen er nå åpen. Frem til 14. februar 2022 kan du, sammen med din polske partner søke om støtte for prosjekter innen musikk og scenekunst, visuell kunst, kreativ næring, litteratur, arkiv, kunstkritikk, kunst- og kulturutdanning og kulturarv.

Informasjonsmøte 13. desember 2021

Kulturrådet og Det polske kulturdepartementet invitererte til digitalt informasjonsmøte om programmets siste utlysning mandag 13. desember. Møtet fant sted på Teams. 

Ramme

Det totale budsjettet for utlysningen er 4 174 070,30 EUR. Det kan søkes for støtte for prosjekter mellom 100 000 EUR og 500 000 EUR.

Søknadsfrist for denne utlysningen er 14. februar 2022.

Mål

Utlysningens formål er å utvikle kultursamarbeid mellom kunst- og kulturaktører og kulturinstitusjoner, samt å styrke de bilaterale relasjonene mellom Polen og Norge. Utlysningen skal også bidra til å styrke fagkompetansen innen kultur, kulturarv og kreative sektorer.

Spesiell fokus

Utlysningen har som mål å støtte prosjekter som skal bidra til lokal og regional utvikling gjennom gjennomføring av aktiviteter i områder med lav tilgang til kulturtilbud og/eller gjennom partnerskap med kulturelle aktører fra disse områdene.

Den lokale og regionale utviklingsdimensjonen i denne utlysningen er ment å bidra til bedre tilgang til kunst og kultur for lokalsamfunnet i områder hvor det er mangel på kulturarrangementer, kulturinitiativer og prosjekter. Utlysningen skal primært støtte prosjekter som gir mulighet for organisering av ulike kunstneriske og kreative arrangementer og initiativer som inkluderer og engasjerer perifere områder og mindre lokalsamfunn.

Dette kan gjøres enten ved å implementere aktiviteter i geografiske områder med lav tilgang til kunst og kultur (f.eks. avsidesliggende områder eller bydeler med dårlig tilgang til kunst og kulturaktiviteter) eller ved å samarbeide med organisasjoner fra områder med lav tilgang til kunst og kulturtilbud (f.eks. involvere dem i gjennomføringen av felles aktiviteter eller bistå dem med kapasitetsbyggingsinitiativer).

Hvert prosjekt skal i tillegg inkludere minst ett av fokusområdene i programmet:

 • Kulturelt entreprenørskap
 • Publikumsutvikling
 • Minoriteter

Prosjektene kan velge å fokusere på ett, to eller alle tre av disse områdene.

Samarbeid mellom polske og norske aktører er obligatorisk.

Full utlysningstekst og tilhørende dokumenter finner du her

Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden. Kulturrådet anbefaler at norske partnere deltar aktivt i utformingen av prosjektet. Les nøye utlysningsteksten og ta gjerne kontakt for mer informasjon!

 

Utlysninger i programmet

Utlysning nummer to innen kunst- og kultursamarbeid i Polen hadde søknadsfrist 22. januar 2021 (lukket)

Den andre av tre utlysninger innen kunst- og kultursamarbeid i Polen hadde søknadsfristen 22. januar 2021. Denne utlysningen var tilnærmet lik den første utlysningen. Den tredje utlysningen er ventet høsten 2021.

Last ned vårt dokument med ofte stilte spørsmål relatert til utlysninger i Polen

Det er satt av nærmere 5 millioner euro til kunst- og kulturprosjekter i denne utlysningen. Hvert prosjekt vil kunne få tildelt mellom 100,000 - 500,000 euro, og skal ha en varighet opptil 24 måneder. Prosjekter som støttes må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. 

Her finner du hele utlysning nummer 2.

Programmet vil dekke følgende tematiske områder:

 • Musikk og scenekunst
 • Visuell kunst (inkludert filmfestivaler)
 • Kreativ næring
 • Litteratur
 • Arkiv
 • Kunstkritikk
 • Kunsk- og kulturutdanning
 • Kulturarv 

Hvert prosjekt skal inkludere et fokus på minst ett av fokusområdene i programmet:

 • Kulturelt entreprenørskap
 • Publikumsutvikling
 • Minoriteter

Prosjektene kan velge å fokusere på ett, to eller alle tre av disse områdene.

Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden. Kulturrådet anbefaler at norske partnere deltar aktivt i utformingen av prosjektet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

Last ned presentasjon om EØS-midlene og utlysningen som hadde søknadsfrist 22. januar 2021 her

Tildelinger i programmet

Tildelingene fra den første prosjektutlysningen i Polen 2014 - 2021 er nå klar!

Den første av tre prosjektutlysninger om kunst- og kultursamarbeid i Polen var på EUR 3,7 millioner, og 14 prosjekter har fått støtte.

Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein i denne utlysningen, og samtlige 14 prosjekter har prosjektpartnere fra Norge. 

For liste over prosjektene som har fått støtte, klikk her

Mer informasjon

Les mer om tidligere EØS-prosjekter i Polen i Kulturrådets prosjektbank

EEA grants nettsider om Polen

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.