Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Polen sammen med en polsk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjekter. Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden, men det er obligatorisk å ha med en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Kunst- og kulturkomponenten av det polske kulturprogrammet består av tre utlysninger som er like, men fordelt over tre år. 

Dette skjer i Polen fremover:

1. mars 2020 Søknadsfrist første utlysning reisestøtte
14. mars 2020 Søknadsfrist første utlysning på kunst- og kultursamarbeid
30. august 2020 Andre utlysning på kunst- og kultursamarbeid
30. november 2020 Søknadsfrist andre utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Ca juni 2021 Tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Ca september 2021 Søknadsfrist tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid

 

Åpne alle

Partnermøte i Warszawa 14. januar 2020

Tirsdag 14. januar 2020 arrangerte Kulturrådet og Riksantikvaren partnermøte i Polen i samarbeid med vår polske samarbeidspartner, departementet for kultur og kulturarv hvor norske aktører er invitert til å delta. 

Møtet er tiltenkt både aktører som allerede har en polsk prosjektpartner og de som ønsker å bli bedre kjent med polske kunst- og kulturaktører for å sammen skape et prosjekt for denne eller neste prosjektutlysning.

 

Finn en prosjektpartner

Det er obligatorisk med prosjektpartner fra Norge, Island eller Liechtenstein i prosjektene i det polske kulturprogrammet.

Bruk gjerne nettverket ditt for å bli kjent med aktører i Polen. Du kan også ta kontakt med Kulturrådet om du ønsker hjelp til å finne en polsk samarbeidspartner. 

For å tilrettelegge for potensielle prosjektpartnerskap har Polen opprettet en partnerdatabase hvor du kan søke etter partner eller registrere deg/din organisasjon.

Klikk her for den polske partnerdatabasen

Utlysninger av midler til reisestøtte

Det er nå mulig å søke om reisestøtte til Polen!

Denne reisestøtteutlysningen tilgjengeliggjør totalt 204 475 euro for polske og norske kunst- og kulturaktører. 

For denne utlysningen er det den polske aktøren som søker, uavhengig av hvilken part som reiser. Merk også at søknader ikke vil bli evaluert før etter søknadsfrist 1. mars 2020. 

Reisestøtte kan søkes hvis du har en partner i Polen du ønsker å samarbeide med, og ønsker å bli bedre kjent med og møtes for å videreutvikle en prosjektidé til en søknad. Støttten kan gis både for reise fra Polen til Norge, og fra Norge til Polen. 

Søknadsfrist er 1. mars 2020 kl 16:00. Reisen kan kun foretas etter at tilsagn er gitt.

Les hele utlysningsteksten her 

Den norske aktøren må ha sitt hovedvirke innen kunst- og kultursektoren. Se utlysningstekst for kriterier knyttet til den polske aktøren. 

Reisestøtten dekker både opphold og reise, men kriterier på lengde varierer i forhold til om det er norske aktører som reiser til Polen, eller om det er polske aktører som reiser til Norge. Det er den polske prosjektpartneren som må søke, selv om det er den norske partneren som reiser.  

For norske aktører som reiser til Polen:

 • Opptil tre representanter fra maks to ulike norske/islandske/liechtensteinske organisasjoner involvert i samme søknad kan reise samtidig (maks seks personer totalt)
 • Et "letter of intent" fra samtlige partnere må legges ved reisestøttesøknaden
 • Reisen kan vare inntil tre dager
 • Reisen må finne sted innen seks måneder etter at partene har fått godkjent reisestøttesøknad

For polske aktører som reiser til Norge:

 • Opptil tre representanter fra Polen kan reise
 • Et "letter of intent" fra samtlige partnere må legges ved reisestøttesøknaden
 • Reisen kan vare inntil fem dager
 • Reisen må finne sted innen seks måneder etter at partene har fått godkjent reisestøttesøknad

Størrelsen på reisestøtte ved godkjent søknad baseres på følgende:

 • Fastlagt sum på 500 euro per reisende for reiseutgifter
 • Dagsrate på 250 euro per reisende for kost og losji, samt andre utgifter tilknyttet møter i de respektive landene

Summen vil bli kontraktert i euro, men utbetalt i polske zloty (PLN) etter gjennomsnittsvaluttakursen for den foregående måneden, satt av den europeiske sentralbanken. 

Alle søknader vil bli evaluert etter søknadsfrist 1. mars 2020. Deretter gjelder følgende tidsskjema og punkter:

 • Evalueringsfase: 30+3 arbeidsdager
 • Avgjørelse tilsagn om reisestøtte: tidligst starten av april
 • Prosjektkontrakt: signeres innnen to måneder etter avgjørelse om tilsagn
 • Forhåndsutbetaling: opptil 50% av reisestøtten vil bli utbetalt innen 20 arbeidsdager etter at den finansielle kontrakten har blitt signert
 • Endelig rapport: sendes til programoperatør innen 15 arbeidsdager etter endt reise
 • Verifisering av rapport: rapporten verifiseres av programoperatør innen 40 arbeidsdager etter at den har blitt mottatt. Innsender har så 10 kalenderdager til å rette eventuelle feil og mangler
 • Siste utbetaling: utføres innen 20 arbeidsdager etter at den endelige rapporten har blitt godkjent

Andre dokumenter relevante for reisestøtteutlysningen finner du her

Utlysninger i programmet

Åpen prosjektutlysning til 14. mars 2020 kl 16:00!

Nå har den første av tre prosjektutlysninger i Polen åpnet! Sammen med din polske prosjektpartner kan det søkes om midler frem til 14. mars 2020, kl 16:00. Det vil først være mulig å sende inn søknaden fra 16. januar 2020.

Utlysningen tilgjengeliggjør 3,7 millioner euro til kunst og kulturprosjekter. Hvert prosjekt vil kunne få tildelt mellom 100,000 - 500,000 euro, og skal ha en varighet opptil 24 måneder. Alle projekter må være avsluttet innen 30. april 2024. Prosjekter som støttes må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. 

Når det gjelder kultursamarbeid vil samproduksjon, kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling være prioriterte områrder. I tillegg vil det være et fokus på inkludering av minoriteter. 

Se hele utlysningen her

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

Programmet vil dekke følgende tematiske områder:

 • Musikk og scenekunst
 • Visuell kunst (inkludert filmfestivaler)
 • Kultur og kreativ næring
 • Litteratur
 • Arkiv
 • Kunstkritikk
 • Kunsk- og kulturutdanning
 • Kulturarv - det vil bli egne utlysninger hvor Riksantikvaren er nasjonalt kontaktpunkt. Les mer på Riksantikvarens sider her

Det vil bli lagt vekt på å støtte prosjekter som fremmer kulturelt entreprenørskap, publikumsutvikling, samt inkludering av minoriteter. 

Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden, men det er obligatorisk å ha med en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Søknadsbeløp for prosjekter er minimumm 100,000 euro og maksimum 500,000 euro. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Den første utlysning av midler i kultursamarbeidsprogrammet med Polen fant sted i 2012, mens andre utlysning fant sted i 2013. Alle midler er nå fordelt i programmet.

Programmet dekket følgende tematiske områder:

 • Kunst- og kulturutdanning
 • Musikk og scenekunst
 • Kulturarv (inkludert arkiv og litteratur)
 • Visuell kunst

Følgende initiativ kunne søke om støtte:

 • Organisering av kunstutstillinger, forestillinger, konserter, filmfestivaler og andre arrangement
 • Støtte til samarbeid og utveksling av kunstnere innenfor felt som billedkunst, scenekunst, musikk, fotografi, film med mer
 • Støtte til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på kunst- og kulturfeltet
 • Ekspertsamarbeid på område som for eksempel moderne konserveringsteknikker, dokumentasjon, sikring, konservering og formidling av kulturarv,bekjemping av trusler mot kulturgjenstander (ulovlig eksport, import og handel med kulturgjenstander) og kulturarvsforvaltning
 • Samarbeid mellom institusjoner innen kultur- og arkivfeltet.