Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Polen sammen med en polsk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjekter. 

Dette skjer i Polen fremover:

Programmet er under utvikling, og utlysninger av reisemidler og prosjektmidler er forventet høsten 2019.

Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Det vil være obligatorisk for polsk koordinator å ha med seg partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein inn i prosjektene. Bruk gjerne nettverket ditt for å bli kjent med aktører i Polen. Du kan også ta kontakt med Kulturrådet om du ønsker hjelp til å finne en polsk samarbeidspartner. 

Ytterligere informasjon om hvordan du kan finne en polsk prosjektpartner kommer her. 

Utlysninger av midler til reisestøtte

Informasjon om reisestøtte kommer her. Utlysninger er forventet høsten 2019. 

Utlysninger i programmet

I Polen går 12,3 millioner euro til kultursamarbeid i 2014-2021-perioden. Alle prosjekter som støttes må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. 

Når det gjelder kultursamarbeid vil samproduksjon, kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling være prioriterte områrder. I tillegg vil det være et fokus på inkludering av minoriteter. 

Utlysninger av prosjektmidler er forventet høsten 2019. 

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

Programmet vil dekke følgende tematiske områder:

 • Musikk og scenekunst
 • Visuell kunst (inkludert filmfestivaler)
 • Kultur og kreativ næring
 • Litteratur
 • Arkiv
 • Kunstkritikk
 • Kunsk- og kulturutdanning
 • Kulturarv - det vil bli egne utlysninger hvor Riksantikvaren er nasjonalt kontaktpunkt. Les mer på Riksantikvarens sider her

Det vil bli lagt vekt på å støtte prosjekter som fremmer kulturelt entreprenørskap, publikumsutvikling, samt inkludering av minoriteter. 

Søknadsbeløp for prosjekter er minimumm 100,000 euro og maksimum 5,000,000 euro. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Den første utlysning av midler i kultursamarbeidsprogrammet med Polen fant sted i 2012, mens andre utlysning fant sted i 2013. Alle midler er nå fordelt i programmet.

Programmet dekket følgende tematiske områder:

 • Kunst- og kulturutdanning
 • Musikk og scenekunst
 • Kulturarv (inkludert arkiv og litteratur)
 • Visuell kunst

Følgende initiativ kunne søke om støtte:

 • Organisering av kunstutstillinger, forestillinger, konserter, filmfestivaler og andre arrangement
 • Støtte til samarbeid og utveksling av kunstnere innenfor felt som billedkunst, scenekunst, musikk, fotografi, film med mer
 • Støtte til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på kunst- og kulturfeltet
 • Ekspertsamarbeid på område som for eksempel moderne konserveringsteknikker, dokumentasjon, sikring, konservering og formidling av kulturarv,bekjemping av trusler mot kulturgjenstander (ulovlig eksport, import og handel med kulturgjenstander) og kulturarvsforvaltning
 • Samarbeid mellom institusjoner innen kultur- og arkivfeltet.