Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Polen sammen med en polsk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjekter. Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden, men det er obligatorisk å ha med en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Kunst- og kulturkomponenten av det polske kulturprogrammet består av tre utlysninger som er like, men fordelt over tre år. 

Hvert prosjekt skal inkludere et fokus på minst ett av fokusområdene i programmet:

 • Kulturelt entreprenørskap
 • Publikumsutvikling
 • Minoriteter

Prosjektene kan velge å fokusere på ett, to eller alle tre av disse områdene.

EØS-prosjekter tilknyttet kommuner i Polen med såkalt «LHBTI-ideologi» kan bli diskvalifisert.

I september 2020 varslet Utenriksdepartementet om at kommuner i Polen som har vedtatt politiske erklæringer mot såkalt «LHBTI-ideologi», ikke vil kunne motta prosjekttilskudd gjennom EØS-midlene.

Du kan lese hele uttalelsen til utenriksminister Ine Eriksen Søreide her.

For norske prosjektpartnere betyr det at et samarbeid med en prosjektleder som har vedtatt ovennevnte erklæringer, kan føre til at prosjektsøknaden blir diskvalifisert. Ta kontakt med oss i EØS-teamet til Kulturrådet dersom du er i tvil om ditt prosjektsamarbeid vil bli berørt.

Dette skjer i Polen fremover:

November 2020 Andre utlysning på kunst- og kultursamarbeid åpner
23. november Informasjonswebinar om den åpne prosjektutlysningen
22. januar 2021 Søknadsfrist andre utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Høst 2021 Tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Høst 2021 Søknadsfrist tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid

 

Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Det er obligatorisk med prosjektpartner fra Norge, Island eller Liechtenstein i prosjektene i det polske kulturprogrammet.

Bruk gjerne nettverket ditt for å bli kjent med aktører i Polen. Du kan også ta kontakt med Kulturrådet om du ønsker hjelp til å finne en polsk samarbeidspartner. 

For å tilrettelegge for potensielle prosjektpartnerskap har Polen opprettet en partnerdatabase hvor du kan søke etter partner eller registrere deg/din organisasjon.

Klikk her for den polske partnerdatabasen

 

Potensielle polske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra polske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

PL Naumiony Theatre

PL Municipality of Izabelin

PL Municipality of Jakubów, Municipality of Stanislawow

PL Municipality of Sanniki

PL Teatr Ludowy

PL The Foundation for the Development of the University of Gdansk

PL The Podlaskie Museum in Białystok

PL Cultural Centre Wroclaw-West

PL Gmina Twardogóra, Twarogóra Town Office

PL Drengr's from Upper Oder

PL Spa House - Culture and Recreation Center in Lądek-Zdrój

PL The Army Museum in Bialystok

PL Siemianowice Śląskie City Hall (Local administration)

PL Fundacja Stajnia (The Stable Foundation)

PL Culture and Civic Initiative Center, Municipality of Podkowa Leśna

PL National Centre for Film Culture in “EC1 Łódź – City of Culture” in Łódź

PL Center of Culture and Art in Kalisz

PL European  Fairy Tale Center Koziołek Matołek (the Silly Goat) in Pacanów

PL Vide et Crede Foundation

Utlysninger av midler til reisestøtte

Første runde med reisestøtte til Polen er nå stengt. Neste runde er planlagt i 2021.

For denne utlysningen er det den polske aktøren som søker, uavhengig av hvilken part som reiser

Reisestøtte kan søkes hvis du har en partner i Polen du ønsker å samarbeide med, og ønsker å bli bedre kjent med og møtes for å videreutvikle en prosjektidé til en søknad. Støttten kan gis både for reise fra Polen til Norge, og fra Norge til Polen. 

Ny søknadsfrist kommer. Reisen kan kun foretas etter at tilsagn er gitt.

Utlysninger i programmet

Utlysning nummer to innen kunst- og kultursamarbeid i Polen hadde søknadsfrist 22. januar 2021 (lukket)

Den andre av tre utlysninger innen kunst- og kultursamarbeid i Polen hadde søknadsfristen 22. januar 2021. Denne utlysningen var tilnærmet lik den første utlysningen. Den tredje utlysningen er ventet høsten 2021.

Last ned vårt dokument med ofte stilte spørsmål relatert til utlysninger i Polen

Det er satt av nærmere 5 millioner euro til kunst- og kulturprosjekter i denne utlysningen. Hvert prosjekt vil kunne få tildelt mellom 100,000 - 500,000 euro, og skal ha en varighet opptil 24 måneder. Prosjekter som støttes må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. 

Her finner du hele utlysning nummer 2.

Programmet vil dekke følgende tematiske områder:

 • Musikk og scenekunst
 • Visuell kunst (inkludert filmfestivaler)
 • Kreativ næring
 • Litteratur
 • Arkiv
 • Kunstkritikk
 • Kunsk- og kulturutdanning
 • Kulturarv 

Hvert prosjekt skal inkludere et fokus på minst ett av fokusområdene i programmet:

 • Kulturelt entreprenørskap
 • Publikumsutvikling
 • Minoriteter

Prosjektene kan velge å fokusere på ett, to eller alle tre av disse områdene.

Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Polen, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den polske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden. Kulturrådet anbefaler at norske partnere deltar aktivt i utformingen av prosjektet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon! 

Last ned presentasjon om EØS-midlene og utlysningen som hadde søknadsfrist 22. januar 2021 her

Tildelinger i programmet

Tildelingene fra den første prosjektutlysningen i Polen 2014 - 2021 er nå klar!

Den første av tre prosjektutlysninger om kunst- og kultursamarbeid i Polen var på EUR 3,7 millioner, og 14 prosjekter har fått støtte.

Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein i denne utlysningen, og samtlige 14 prosjekter har prosjektpartnere fra Norge. 

For liste over prosjektene som har fått støtte, klikk her

Mer informasjon

Les mer om tidligere EØS-prosjekter i Polen i Kulturrådets prosjektbank

EEA grants nettsider om Polen

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.