Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 75 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 11 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt.

Det blir utlysninger av prosjektmidler og reisemidler i programmet frem mot 2021.

Åpne alle

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Den første utlysning av midler i kultursamarbeidsprogrammet med Polen fant sted i 2012, mens andre utlysning fant sted i 2013. Alle midler er nå fordelt i programmet.

Programmet dekket følgende tematiske områder:

  • Kunst- og kulturutdanning
  • Musikk og scenekunst
  • Kulturarv (inkludert arkiv og litteratur)
  • Visuell kunst

Følgende initiativ kunne søke om støtte:

  • Organisering av kunstutstillinger, forestillinger, konserter, filmfestivaler og andre arrangement
  • Støtte til samarbeid og utveksling av kunstnere innenfor felt som billedkunst, scenekunst, musikk, fotografi, film med mer
  • Støtte til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på kunst- og kulturfeltet
  • Ekspertsamarbeid på område som for eksempel moderne konserveringsteknikker, dokumentasjon, sikring, konservering og formidling av kulturarv,bekjemping av trusler mot kulturgjenstander (ulovlig eksport, import og handel med kulturgjenstander) og kulturarvsforvaltning
  • Samarbeid mellom institusjoner innen kultur- og arkivfeltet.