Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Polen

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Polen er det satt av hele 88 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Om lag 12,3 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Polen sammen med en polsk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjekter. 

Kunst- og kulturkomponenten av det polske kulturprogrammet består av tre utlysninger som er like, men fordelt over tre år. 

Dette skjer i Polen fremover:

November 2019 Første utlysning på kunst- og kultursamarbeid
1. februar 2019 Søknadsfrist første utlysning på kunst- og kultursamarbeid
August 2020 Andre utlysning på kunst- og kultursamarbeid
November 2020 Søknadsfrist andre utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Ca juni 2021 Tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid
Ca september 2021 Søknadsfrist tredje utlysning på kunst- og kultursamarbeid

 

Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Det vil være obligatorisk for polsk koordinator å ha med seg partnere fra Norge, Island eller Liechtenstein inn i prosjektene. Bruk gjerne nettverket ditt for å bli kjent med aktører i Polen. Du kan også ta kontakt med Kulturrådet om du ønsker hjelp til å finne en polsk samarbeidspartner. 

Ytterligere informasjon om hvordan du kan finne en polsk prosjektpartner kommer her. 

Utlysninger av midler til reisestøtte

Informasjon om reisestøtte kommer her.  

Utlysninger i programmet

I Polen går 12,3 millioner euro til kultursamarbeid i 2014-2021-perioden. Alle prosjekter som støttes må være samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. 

Når det gjelder kultursamarbeid vil samproduksjon, kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling være prioriterte områrder. I tillegg vil det være et fokus på inkludering av minoriteter. 

Utlysninger av prosjektmidler blir publisert i november 2019.

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

Programmet vil dekke følgende tematiske områder:

 • Musikk og scenekunst
 • Visuell kunst (inkludert filmfestivaler)
 • Kultur og kreativ næring
 • Litteratur
 • Arkiv
 • Kunstkritikk
 • Kunsk- og kulturutdanning
 • Kulturarv - det vil bli egne utlysninger hvor Riksantikvaren er nasjonalt kontaktpunkt. Les mer på Riksantikvarens sider her

Det vil bli lagt vekt på å støtte prosjekter som fremmer kulturelt entreprenørskap, publikumsutvikling, samt inkludering av minoriteter. 

Søknadsbeløp for prosjekter er minimumm 100,000 euro og maksimum 5,000,000 euro. 

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Den første utlysning av midler i kultursamarbeidsprogrammet med Polen fant sted i 2012, mens andre utlysning fant sted i 2013. Alle midler er nå fordelt i programmet.

Programmet dekket følgende tematiske områder:

 • Kunst- og kulturutdanning
 • Musikk og scenekunst
 • Kulturarv (inkludert arkiv og litteratur)
 • Visuell kunst

Følgende initiativ kunne søke om støtte:

 • Organisering av kunstutstillinger, forestillinger, konserter, filmfestivaler og andre arrangement
 • Støtte til samarbeid og utveksling av kunstnere innenfor felt som billedkunst, scenekunst, musikk, fotografi, film med mer
 • Støtte til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner på kunst- og kulturfeltet
 • Ekspertsamarbeid på område som for eksempel moderne konserveringsteknikker, dokumentasjon, sikring, konservering og formidling av kulturarv,bekjemping av trusler mot kulturgjenstander (ulovlig eksport, import og handel med kulturgjenstander) og kulturarvsforvaltning
 • Samarbeid mellom institusjoner innen kultur- og arkivfeltet.