Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Portugal

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Portugal er det satt av 9 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Kulturrådet bidrar til utformingen av kulturprogrammet.

Det blir en utlysning av midler til samarbeidsprosjekter innen kunst/kultur, der det kreves at minst én partner fra enten Norge, Island eller Liechtenstein deltar. Denne delen av programmet vil DGartes (det portugisiske kulturrådet) forvalte.

Det blir utlysninger av prosjektmidler og reisemidler i programmet frem mot 2021. Datoer for utlysninger er ikke fastsatt, men den første forventes å komme i 2019.

Dette skjer fremover i Portugal:

Høst
2019

Utlysning av prosjektmidler

Høst
2019
Utlysning av reisestøtte for møter mellom norske og portugisiske partnere

 

Åpne alle

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Det portugisiske kultursamarbeidsprogrammet var på 1 million euro og åpnet for prosjektsamarbeid innen områdene musikk, scenekunst, arkitektur, design, digital- og visuell kunst og foto og tverrfaglige prosjekter. Programmet la vekt på å fremme kunst- og kulturopplevelser for barn fra alle sosiale miljøer. Målet var å fremme større inkludering av barn og unge, og engasjement for kultur fra en tidlig alder. Det var også et mål at programmet skulle fremme regionalt kunst- og kulturliv, og støttede prosjekter måtte vises frem i alle fem regionene i Portugal.

Finn en prosjektpartner

Søk om støtte for å reise til Portugal

I løpet av høsten 2019 vil det lyses ut midler for å gjøre det enklere å bygge opp et partnerskap mellom norske og portugisiske kulturaktører. Du kan søke om reisestøtte om du har en potensiell partner i Portugal som du ønsker å bli kjent med eller møte for å utvikle en prosjektidé. Din prosjektpartner i Portugal kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise dit.

Utlysninger i programmet

Programmet vil ha én utlysning som gjør tilgjengelig 3,3 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen kunst og kultur. Utlysningen forventes i løpet av høsten 2019 og vil være åpen i fire-fem måneder. 

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter, spesielt i regionene. Aktiviteter kan derfor ikke gjennomføres bare i Lisboa.
Det er obligatorisk med minst én partner fra Norge, Island eller Liechtenstein i hvert prosjekt så mulighetene er mange for norske partnere!

Fullstendig programtekst kommer når utlysningen åpner. Informasjonen vil legges ut på denne nettsiden og på Facebook-siden til kulturprogrammene under EØS-midlene EEA Grants Culture
Informasjonen vil også bli sendt ut gjennom vårt infoskriv, som du kan melde deg på her

Hvem kan søke?

Det er den portugisiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter.