Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Portugal

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Portugal er det satt av 9 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Kulturrådet bidrar til utformingen av kulturprogrammet.

Det blir et eget "Small Grants Scheme" med samarbeidsprosjekter innen kunst/kultur, der det kreves en partner fra enten Norge, Island eller Liechtenstein. Denne delen av programmet vil DGartes (det portugisiske kulturrådet) forvalte.

Det blir utlysninger av prosjektmidler og reisemidler i programmet frem mot 2021. Datoer for utlysninger er ikke fastsatt, men den første forventes å komme i 2019.

Åpne alle

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Det portugisiske kultursamarbeidsprogrammet var på 1 million euro og åpnet for prosjektsamarbeid innen områdene musikk, scenekunst, arkitektur, design, digital- og visuell kunst og foto og tverrfaglige prosjekter. Programmet la vekt på å fremme kunst- og kulturopplevelser for barn fra alle sosiale miljøer. Målet var å fremme større inkludering av barn og unge, og engasjement for kultur fra en tidlig alder. Det var også et mål at programmet skulle fremme regionalt kunst- og kulturliv, og støttede prosjekter måtte vises frem i alle fem regionene i Portugal.

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene

I programmet ble det også satt av 45 000 euro til reisestøtte. Disse midlene ble fordelt våren 2014

Les mer på Kulturrådets nettsider