Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Portugal

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Portugal er det satt av 10,5 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Kulturrådet bidrar til utformingen av kulturprogrammet.

Det er kun én utlysning av midler til samarbeidsprosjekter innen kunst/kultur. Der kreves det at minst én partner fra enten Norge, Island eller Liechtenstein deltar. Denne delen av programmet forvaltes av det portugisiske direktoratet for kunst DG Artes.

Utlysningen kom 5. september 2019 og søknadsfristen er satt til 5. mars 2020. Se mer informasjon og lenke til utlysningen under.

 

Dette skjer fremover i Portugal:

5. september
2019

Utlysning av prosjektmidler

Oktober/november
2019
Utlysning av reisestøtte for møter mellom norske og portugisiske partnere
Oktober 2019 Utlysning om deltakelse på matchmaking-seminar i Portugal
14. november 2019 Partnerskapsseminar i Portugal
5. mars 2020 Søknadsfrist prosjektsøknader

 

Åpne alle

Hold av datoen - 14. november 2019!

Partnerskapsseminar i Lisboa

Kulturrådet inviterer norske kulturaktører til partnerskapsseminar (‘matchmaking’) i Lisboa torsdag 14. november 2019! Seminaret samler portugisiske og norske kulturaktører interessert i å finne partnere til samarbeidsprosjekt under kulturprogrammet i Portugal.

Norske kulturaktører vil møte en rekke portugisiske aktører med ideer om prosjekter som kan gjennomføres under kulturprogrammet i Portugal. Prosjekter under kulturprogrammet må inkludere minst en norsk partner, selv om det kan også ha flere partnere fra Norge og/eller Portugal. Deltakelse på partnerskapsseminaret er ofte en god start av samarbeid og utvikling av felles prosjektsøknad.

Program for dagen

Seminaret holdes torsdag 14. november 2019 i Lisboa. Programmet for dagen vil inkludere en presentasjon av programmet, ‘pitching’ av prosjektideer, ‘speed dating’ eller møter mellom potensielle partnere, kulturinnslag og tid til mingling. Endelig program for dagen kommer.

Praktisk informasjon

Kulturrådet vil støtte reise og opphold for et bestemt antall norske deltakere. Det vil være mulig å søke om denne støtten innen kort tid. Norske aktører bør beregne minst to overnattinger på hotell. Ellers vil støtten være en satt sum uten restriksjoner på antall deltakere eller lengde på opphold. Dette åpner for muligheten for å bli lenger i Lisboa skulle det være ønskelig å videreutvikle et partnerskap med noen man har møtt på seminaret. 

Eneste portugisiske utlysning

Siden 5. september 2019 og frem til 5. mars 2020 kan norske kunst- og kulturaktører søke midler til kultursamarbeid med Portugal. Totalt er utlysningen på litt over 3,3 millioner euro, og hvert prosjekt kan bli tildelt mellom 250 000 og 400 000 euro.

Kulturprogrammet i Portugal vektlegger tverrfaglighet og innovasjon innen den brede kunst- og kultursektoren. Det betyr at prosjektene må kombinere minst to av kunstformene arkitektur, plastkunst, gatekunst, moderne sirkus, design, fotografi, dans, musikk, teater eller nye medier.

Dette er den eneste utlysningen i det portugisiske kulturprogrammet. Alle som er interessert i et norsk-portugisisk samarbeid bør gripe muligheten nå.

Utlysning av midler til reisestøtte

Søk om støtte for å reise til Portugal

I løpet av oktober 2019 vil det lyses ut midler for å gjøre det enklere å bygge opp et partnerskap mellom norske og portugisiske kulturaktører. Du kan søke om reisestøtte om du har en potensiell partner i Portugal som du ønsker å bli kjent med eller møte for å utvikle en prosjektidé. Din prosjektpartner i Portugal kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise dit.

Prosjektutlysning i programmet

Nå har den eneste utlysningen i Portugal innen kunst- og kultursamarbeid åpnet!
Fokuset for utlysningen er tverrfaglige kunstneriske prosjekter, publikumsutvikling og kunst og kultur til regionene. 
Søknadsfristen er 5. mars 2020.

Se hele utlysningen her

I denne utlysningen er det obligatorisk med partnere fra Norge/Island/Liechtenstein, med en portugisisk kunst- eller kulturaktør samt en portugisisk kommune utenfor Lisboa. Det er den portugisiske kunst- eller kulturaktøren som vil være prosjekteier og søker for prosjektet.

Utlysningen gjør tilgjengelig 3,3 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen kunst og kultur.  Hvert prosjekt vil kunne bli tildelt mellom 250.000-400.000 euro, og skal ha en varighet på mellom 18-24 måneder.

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter, spesielt i regionene. Aktiviteter kan derfor ikke gjennomføres bare i Lisboa.


Det er obligatorisk med minst én partner fra Norge, Island eller Liechtenstein i hvert prosjekt så mulighetene er mange for norske partnere! I tillegg må prosjektet inkludere en portugisisk kommune utenfor Lisboa, og en kunst- eller kulturaktør. Den sistnevnte vil være prosjekteier og søke på vegne av prosjektet. 

Tverrfagligheten i programmet innebærer at prosjektene må kombinere minst to av de følgende ulike kunst- og kulturformene: arkitektur, plastkunst, gatekunst, moderne sirkus, design, fotografi, dans, musikk, teater eller nye medier.


Informasjonen vil også bli sendt ut gjennom vårt infoskriv, som du kan melde deg på her

Hvem kan søke?

Det er den portugisiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter. 

Frokostseminar 30. august 2019

På seminaret ble åpnet av Kulturrådets direktør Kristin Danielsen, etterfulgt av Portugals Ambassadør til Norge, H. E. Antonio Quinteiro Nobre. 

Det fortsatte med at forfatter og gjendikter Tove Bakke formidlet sitt forhold til Portugal, lydene og folket der gjennom dikt og et subjektivt kåseri. Videre informerte Kulturrådet om kulturprogrammet og den kommende utlysningen før Dybwikdans avsluttet med å gjengi sine erfaringene fra prosjektet ZYG og kultursamarbeid med Centro Cultural de Belém i Portugal under det forrige programmet i Portugal.

Her kan du se strømmingen fra seminaret og laste ned Kulturrådets presentasjon

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Det portugisiske kultursamarbeidsprogrammet var på 1 million euro og åpnet for prosjektsamarbeid innen områdene musikk, scenekunst, arkitektur, design, digital- og visuell kunst og foto og tverrfaglige prosjekter. Programmet la vekt på å fremme kunst- og kulturopplevelser for barn fra alle sosiale miljøer. Målet var å fremme større inkludering av barn og unge, og engasjement for kultur fra en tidlig alder. Det var også et mål at programmet skulle fremme regionalt kunst- og kulturliv, og støttede prosjekter måtte vises frem i alle fem regionene i Portugal.