Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Portugal

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Portugal er det satt av 10,5 millioner euro til kultur- og kulturarvprosjekter. Kulturrådet bidrar til utformingen av kulturprogrammet.

Det er kun én utlysning av midler til samarbeidsprosjekter innen kunst/kultur. Der kreves det at minst én partner fra enten Norge, Island eller Liechtenstein deltar. Denne delen av programmet forvaltes av det portugisiske direktoratet for kunst DG Artes.

Utlysningen kom 5. september 2019 og søknadsfristen er utsatt til 28. okotber 2020 grunnet koronaviruset. Se mer informasjon og lenke til utlysningen under.

 

Dette skjer fremover i Portugal:

5. september
2019

Utlysning av prosjektmidler

16. oktober 2019 Utlysning om reisestøtte til deltakelse på matchmaking-seminar i Lisboa
30. oktober 2019 Søknadsfrist reisestøtte til deltakelse på matchmaking-seminar i Lisboa
14. november 2019 Partnerskapsseminar i Lisboa
28. september 2020

Utlysning reisestøtte 

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

28. oktober 2020 Søknadsfrist prosjektsøknader

Ønsker du å dele informasjon om utlysningen med din portugisiske prosjektpartner på engelsk kan dere benytte de portugisiske prosjektsidene her.

Åpne alle

Partnerskapsseminar i Lisboa 14. november 2019

Partnerskapsseminar

Partnerskapsseminaret ble avholdt torsdag 14. november 2019 på Auditório do Arquivo Nacional Torre do Tombo i Lisboa. Seminaret samlet nærmere 90 portugisiske og 50 norske kunst- og kulturaktører på utkikk etter partnere til et samarbeidsprosjekt under EØS-midlene. 

Utlysning av midler til reisestøtte

Reisestøtteutlysning nå stengt

Utlysningen for reisestøtte til Portugal er nå stengt.

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

Kulturaktører fra Norge har kunnet søke reisestøtte for å besøke en potensiell samarbeidspartner i Portugal. Portugisiske kulturaktører kunne også søke for å besøke en partner i Norge. Hensikten med reisestøtten var for partnerne å kunne møtes for å utvikle en prosjektsøknad til utlysningen «Connecting Dots» på kunst- og kultursamarbeid under kulturprogrammet i Portugal.

Klikk her for å lese hele utlysningen.

Reisestøtte søkes og tildeles per reise og per kulturaktør, uavhengig av antall personer som reiser på vegne av denne aktøren. Alle kulturaktører fra Norge kan søke på reisestøtte som på selve prosjektutlysningen i programmet, så lenge de er registrert i Brønnøysundregisteret og har sitt virke innenfor det brede kunst- og kulturfeltet.

Hver aktør kan motta støtte bare én gang. Hvis flere aktører samarbeider om en potensiell prosjektsøknad, må disse sende inn individuelle søknader.

Støtten vil bli gitt i form av følgende «lump sums» som skal dekke reise og opphold:

 • 800 euro for reiser mellom (fra/til) Portugal og Østlandsregionen i Norge eller Liechtenstein
 • 900 euro for reiser (fra/til) mellom Portugal og resten av Norge
 • 1000 euro for reiser mellom (fra/til) Portugal og Island

 

Reiser til og fra Azorerne og Madeira tildeles 200 euro på toppen av summene over.

Med Østlandsregionen i Norge menes alle reiser som foretas fra eller til Oslo Gardemoen flyplass, uten behov for innenlandsfly i Norge.

Hovedaktivitetene på reisen må være utført innen 15. oktober 2020.

Potensielle portugisiske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra portugisiske kunst- og kulturaktører som ønsker norske prosjektpartnere til utlysningen med søknadsfrist 28. oktober 2020. 

Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

PT Oficina da Courela

Prosjektutlysning i programmet

Utvidet søknadsfrist - ny frist for prosjektutlysningen er 28. oktober 2020!

Nå har den eneste utlysningen i Portugal innen kunst- og kultursamarbeid åpnet!
Fokuset for utlysningen er tverrfaglige kunstneriske prosjekter, publikumsutvikling og kunst og kultur til regionene. 

Søknadsfristen er 28. oktober 2020.

Se hele utlysningen her

Prosjekt under kulturprogrammet må inkludere minst én norsk partner, men det kan også ha flere partnere fra Norge og/eller Portugal. I tillegg må prosjektene inkludere minst én portugisisk kommune som partner. Kommunen definerer hvor aktivitetene tar sted og legger til rette lokaler, teknologi og ressurser i tillegg til kontakt med lokale kontaktpersoner. 

Utlysningen gjør tilgjengelig 3,3 millioner euro til samarbeidsprosjekter innen kunst og kultur.  Hvert prosjekt vil kunne bli tildelt mellom 250.000-400.000 euro, og skal ha en varighet på mellom 18-24 måneder.

Målsetningen for kultursamarbeidsprosjektene er å øke publikums tilgang og deltakelse i kunst- og kulturprosjekter, spesielt i regionene. Aktiviteter kan derfor ikke gjennomføres i de store byene.

Kulturprogrammet i Portugal vektlegger tverrfaglighet og innovasjon innen den brede kunst- og kultursektoren. Det betyr at prosjektene må kombinere minst to av kunstformene arkitektur, plastkunst, gatekunst, moderne sirkus, design, fotografi, dans, musikk, teater, tverrfaglig kunst/kultur («cross-disciplinary») og nye medier. Film og litteratur støttes også, men bare som komplementære til minst to av disse kunstformene.


Informasjonen vil også bli sendt ut gjennom vårt infoskriv, som du kan melde deg på her

Dokumenter til prosjektsøknad

Dokumenter norske partnere skal sende inn

Fristen for søknader til samarbeidsprogrammet i Portugal er 28. oktober 2020. Nå som fristen nærmer seg, etterspør mange en klar oversikt over dokumenter som partnerorganisasjoner basert i Norge må levere som del av søknaden.

Prosjektpartnere basert i Norge må levere følgende dokumenter som del av søknaden på prosjektmidler under utlysningen ‘Connecting Dots’ i EØS-midlenes Kulturprogram i Portugal:

 • Registerutskrift fra Brønnøysundregisteret. Registerutskriften kan være på norsk.

  Registerutskriften viser organisasjonsnummer, status og sektorkode for foretaket/organisasjonen. Den viser i tilstrekkelig grad moms-systemet (‘VAT system’) og hvorvidt foretaket/organisasjonen fungerer økonomisk. I tilfelle et foretak/en organisasjon er konkurs, vil dette komme opp som tilleggsopplysning i registerutskriften.
   
 • Dokumentet ‘Deklarasjon om forpliktende prosjektdeltakelse og partnerskap’ (‘Project and Partnership Commitment Declaration’), signert av alle partnere i prosjektet, i henhold til malen. Last ned malen under. 
 • Dokumentet ‘Terms of Responsibility’ i henhold til malen. Last ned malen under. 
 • I tillegg kan foretak/organisasjoner levere siste årsregnskap, men dette er ikke obligatorisk.

PT Partnership Commitment Declaration - mal

PT Terms of Responsibility - mal

Hvem kan søke?

Det er den portugisiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. 

Det forventes stor andel partnerskap med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein. Potensielle partnere er små og store kulturaktører fra hele kulturfeltet, offentlige institusjoner innen kulturlivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner, NGOer og paraplyorganisasjoner. Både offentlige og private aktører kan delta i prosjekter. 

Frokostseminar 30. august 2019

På seminaret ble åpnet av Kulturrådets direktør Kristin Danielsen, etterfulgt av Portugals Ambassadør til Norge, H. E. Antonio Quinteiro Nobre. 

Det fortsatte med at forfatter og gjendikter Tove Bakke formidlet sitt forhold til Portugal, lydene og folket der gjennom dikt og et subjektivt kåseri. Videre informerte Kulturrådet om kulturprogrammet og den kommende utlysningen før Dybwikdans avsluttet med å gjengi sine erfaringene fra prosjektet ZYG og kultursamarbeid med Centro Cultural de Belém i Portugal under det forrige programmet i Portugal.

Her kan du se strømmingen fra seminaret og laste ned Kulturrådets presentasjon

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Det portugisiske kultursamarbeidsprogrammet var på 1 million euro og åpnet for prosjektsamarbeid innen områdene musikk, scenekunst, arkitektur, design, digital- og visuell kunst og foto og tverrfaglige prosjekter. Programmet la vekt på å fremme kunst- og kulturopplevelser for barn fra alle sosiale miljøer. Målet var å fremme større inkludering av barn og unge, og engasjement for kultur fra en tidlig alder. Det var også et mål at programmet skulle fremme regionalt kunst- og kulturliv, og støttede prosjekter måtte vises frem i alle fem regionene i Portugal.