Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

Dette skjer fremover i Romania:

15. april 2019 Den første utlysningen for kunst- og kultursamarbeid med Romania innen EØS-midlene er klar. Utlysningen er åpen til 15. juli 2019 og potten er denne gangen på 2,5 millioner euro.
3. juli Søkandsfrist utlysning på innovative utstillinger av kulturarvsobjekter
15. juli 2019 Søknadsfrist for utlysning på kunst- og kulturfeltet i Romania
19. februar 2020 Bilateral prosjektutlysning knyttet til Timisoara som europeisk -kulturhovedstad 2021
Mars 2020 Offentliggjøring av tildeling av midler
Mars 2020 Nye midler til reisestøtte lyses ut 
30. september 2020 Søknadsfrist bilateral utlysning Timisoara
30. september 2020 Søknadsfrist reisestøtte
Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Det første partnerskapsseminaret i Romania ble avholdt i september 2018. Det vil arrangeres et nytt partnerskapsseminar i Romania i 2020. Dato er ikke fastsatt, men informasjon og søkeskjema vil legges ut her når det foreligger. 

Potensielle rumenske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra rumenske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 


Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

Generelle rumenske kulturpartnerhenvendelser

RO Târgu Jiu Popular Art School

RO Underground Festival Association

RO Center of Training and Social Inclusion Romania (C.E.F.I.S. Romania)

Kulturpartnerhenvendelser interessert i bilateral utlysning i Timisoara

RO Cultural Association Save the Heritage of Timisoara

RO Freedom House Romania - Cultural City Break 2021

Utlysning av midler til reisestøtte

Utvidet frist: ny runde med reisestøtte til/fra Romania!

Det utlyses nye midler til reisestøtte til eller fra Romania, med ny søknadsfrist 30. september 2020, eller til midlene er uttømt. Søknadene behandles fortløpende. 

Reisestøtte kan søkes hvis du har en spesiell partner i Romania i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle prosjektideen til en søknad. Din prosjektpartner i Romania kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Romania. Beløpet gis som en "lump sum" (altså et fastsatt beløp) som er på maksimalt 1280 Euro per person. Dette skal dekke både reise og opphold.

Enten du som norsk partner eller din rumenske partner kan søke støtte. Det kan kun mottas reisestøtte EN GANG per aktør. Dette betyr at hvis du tidligere har reist til Romania og fått støtte til det, kan din prosjektpartner søke støtte denne gangen.

Reisstøtten er ment å brukes som planlegging til søknader under utlysningen Cultural entrepreneurship enhanced & Larger audience developed,og utlysningen Roma cultural initiatives developed. Begge utlysningene publiseres om kort tid.

 

Søknadspapirer og fullstendig utlysningstekst finner du her

 

Utlysninger i programmet

Bilateral utlysning - Timisoara Europeisk Kulturhovedstad 2021

I denne utlysningen kan norske aktører søke direkte! Søknadene vil bli behandlet fortløpende, så her gjelder det å være raskt ute! Søknadsfristen er 30. september 2020 kl 16:00 rumensk tid, eller når de avsatte midlene er uttømt.

Utlysningen har en ramme på 1 million euro, og det kreves ikke medfinansiering. Det kan søkes om EUR 15,000 – EUR 50,000. Prosjektet må være avsluttet innen 31.12.2021.

Klikk her for mer informasjon om utlysningen 

I 2021 skal Timisoara bære tittelen europeisk kulturhovedstad. I den forbindelse ønsker denne bilaterale utlysningen å fasilitere prosjekter mellom rumenske aktører og partnere fra Norge/Island/Liechtenstein.

Det kan søkes om følgende aktiviteter innen fagfeltene kulturell- og kreativ næring, preservering og bruk av kulturarv, promotering av kulturell og etnisk mangfold og interkulturell dialog, bærekraftig urban utvikling, grønne byer, smarte byer, fremtidens byer og nye teknologier:

 • Organisering av arrangementer
 • Workshops
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Kampanjer
 • Festivaler
 • Kunstneriske produksjoner
 • Utstillinger

Prosjektene må inkludere samarbeid mellom en eller flere aktører i Romania og en eller flere aktører i Norge/Island/Liechtenstein. Aktivitetene skal ha som formål å dele og utveksle kunnskap, teknologi, erfaringer og «best practice».

Alle aktører registrert i Brønnøysundregisteret kvalifiserer som partnere.

Hele utlysningsteksten finnes her

 

Første prosjektutlysning lukket

Den første utlysningen i Romania er nå lukket. Neste utlysning er forventet i løpet av vinteren 2020. Informasjon om utlysningen vil bli publisert her. 

Tildelinger i programmet

Første norske prosjektpartnere i Romania klare!

Den første utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 2,5 millioner euro og 13 prosjekter har fått støtte. Av disse har ni norsk partner, to partner fra Island og et prosjekt partner fra Liechtenstein. 

Klikk her for informasjon om utvalgte prosjekter 

For liste over prosjekter som har fått støtte, klikk her.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet: Access to culture increased.

Disse aktivitetene kan være en del av et samarbeidsprosjekt (eksempler):

 • Samtidskunst (visuell kunst, scenekunst, musikk osv) fremført lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Kunstneriske produksjoner.
 • Kunst som bygger på kulturarven til minoriteter, sosiale grupper, etniske eller kulturelle grupper.
 • Innovativ tilnærming til nye publikumsgrupper, utveksling av kunnskap, know-how og beste praksis når det gjelder publikumsutvikling.
 • Mobilitet av kunstnere og profesjonelle i kunst- og kulturfeltet.
 • Utvikling av arbeidsplasser innen kreativ sektor.
 • Kapasitetsutvikling for kunstnere og profesjonelle innen kunstfeltet og kreativ sektor.
 • Jobb-utvikling gjennom formell og ikke-formell opplæring, ved bruk av lærlinger, mentor-virksomhet, praksisplasser osv.
 • Utvikling av nye produkter og tjenester innen kulturfeltet.
 • Øke inkludering og stimulere til forståelse rundt kulturelt mangfold.
 • Sette i verk innovative forretningsplaner i kulturell sektor for å stimulere utvikling i lokalsamfunnet.
 • Støtte lokal utvikling gjennom inter-disiplinære tiltak.

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket rom-prosjekter. Det vil bli en egen utlysning til dette formålet.

Om EØS-midlene

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral- og Sør-Europa som mottar midler. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter.

 

Interessert i å finne en prosjektpartner i Romania? Ta kontakt med Kulturrådet!

E-post: EOS-kultursamarbeid@kulturradet.no