Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

Dette skjer fremover i Romania:

2. juli Midler til reisestøtte for å møte en partner lyses ut. Denne runden vil være åpen til 9. november 2018.
12.-13. september Partnerskapseminar i Romania. Leter du etter en partner? Meld deg på!
September/oktober Prosjektmidlene lyses ut (første runde).
Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Finn en prosjektpartner: Meld deg på partnerseminar i Romania!

Påmelding til partnerskapseminar i Romania starter nå. Seminaret vil foregå i Romania 12-13. september i år. Flybillett og hotell dekkes, og bestilles av arrangøren i Romania. Dette er for dere som leter etter partner til et samarbeidsprosjekt.

Påmelding ved et enkelt skjema som fylles ut og sendes på e-post til bilateral@ro-cultura.ro

Påmeldingsskjema i WORD

Påmeldingsskjema i PDF

Frist for påmelding er 6. august 2018.

Utlysning av midler til reisestøtte

I forkant av prosjektutlysningen i Romania lyses det nå ut midler til reisestøtte. Reisestøtte kan søkes hvis du har en spesiell partner i Romania i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle prosjektideen til en søknad. Din prosjektpartner i Romania kan få støtte til å komme til Norge – eller du kan få støtte til å reise til Romania. Beløpet gis som en «lump sum» (altså et fastsatt beløp) som er på maksimalt 1280 Euro per søknad. Dette skal dekke både reise og opphold.

Regelverk for hvem som kan søke og hvordan det søkes, samt søknadsskjema

Søknadsfrist er 9. november, og søknader behandles fortløpende. Reisen må foretas innen 21. desember 2018.

Utlysninger i programmet

I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i 2014-2021 perioden. Kulturrådet er Donor Programme Partner. Minst 50% av bevilgningen til prosjekter er tiltenkt samarbeidsprosjekter med aktører fra samarbeidsprosjekter med aktører fra Norge, Island og Liechtenstein.

Tre årlige (like store) utlysninger. Den første er planlagt sept/oktober 2018, de to neste i 2019 og 2020.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet: Access to culture increased.

Dette gjøres gjennom tre delmål:

  1. Cultural entrepreneurship enhanced (stimulere entreprenørskap, styrke kapasitetsbygging)
  2. Larger audience developed (publikumsutvikling + øke kulturelle tilbud + støtte kulturtilbud til sosiale, etniske og kulturelle minoriteter)
  3. Roma cultural initiatives developed

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket rom-prosjekter.

Om EØS-midlene

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral- og Sør-Europa som mottar midler. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter.