Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

Dette skjer fremover i Romania:

19. februar 2020

Bilateral prosjektutlysning knyttet til Timisoara som europeisk -kulturhovedstad 2021

Utlysning satt på vent til høsten 2020.

1. april 2020 Utlysning av prosjektmidler til kunst- og kultursamarbeid
Vår/sommer 2020

Nye midler til reisestøtte lyses ut 

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

1. juli 2020 Søknadsfrist utlysning kunst- og kultursamarbeid
 

Søknadsfrist bilateral utlysning Timisoara

Utlysning utsatt på ubestemt tid.

30. september 2020

Søknadsfrist reisestøtte

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

Vår 2021 Utlysning av prosjektmidler til kunst- og kultursamarbeid
Åpne alle

Finn en prosjektpartner

Det første partnerskapsseminaret i Romania ble avholdt i september 2018. Det vil arrangeres et nytt partnerskapsseminar i Romania i 2020. Dato er ikke fastsatt, men informasjon og søkeskjema vil legges ut her når det foreligger. 

Potensielle rumenske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra rumenske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 

Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

Generelle rumenske kulturpartnerhenvendelser

RO Târgu Jiu Popular Art School

RO Underground Festival Association

RO Center of Training and Social Inclusion Romania (C.E.F.I.S. Romania)

RO Lumea Veseliei

RO Paul Constantinescu Ploiești Philarmonic

RO Super International Film Festival

RO Docuart Association

Kulturpartnerhenvendelser interessert i bilateral utlysning i Timisoara

RO Cultural Association Save the Heritage of Timisoara

RO Freedom House Romania - Cultural City Break 2021

Utlysning av midler til reisestøtte

Reisestøtteutlysning nå stengt

Utlysningen for å søke reisestøtte til eller fra Romania er nå stengt.

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

Reisestøtte kunne søkes hvis du hadde en spesiell partner i Romania i tankene, og dere ønsket å møtes for å videreutvikle prosjektideen til en søknad. Din prosjektpartner i Romania kunne få støtte til å komme til Norge - eller du kunne få støtte til å reise til Romania. Beløpet ble gitt som en "lump sum" (altså et fastsatt beløp) som er på maksimalt 1280 Euro per person. Dette skulle dekke både reise og opphold.

Enten du som norsk partner eller din rumenske partner kan søke støtte. Det kan kun mottas reisestøtte EN GANG per aktør. Dette betyr at hvis du tidligere har reist til Romania og fått støtte til det, kan din prosjektpartner søke støtte denne gangen.

Reisstøtten er ment å brukes som planlegging til søknader under utlysningen Cultural entrepreneurship enhanced & Larger audience developed,og utlysningen Roma cultural initiatives developed. Begge utlysningene publiseres om kort tid.

 

Søknadspapirer og fullstendig utlysningstekst finner du her

 

Utlysninger i programmet

Utlysning kunst- og kultursamarbeid

Den andre av tre utlysninger for kunst- og kultursamarbeid med Romania innen EØS-midlene er  nå lukket. Den tredje og siste utlysningen vi bli publisert i 2021.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet er å gi økt tilgang til kunst og kultur. 

Disse aktivitetene kan være del av et samarbeidsprosjekt (eksempler):

 • contemporary art initiatives (visual art, drama, music, etc.) performed at local, regional, national or international level;
 • artistic productions as a result of researching the cultural history of minorities and social groups, ethnic and cultural groups
 • innovative approaches of cultural heritage aimed to larger audience developed;
 • exchange of experience, know-how and good practices in the cultural and creative sectors with entities from Donor States;
 • initiatives regarding the mobility of artists/ professionals in the cultural and creative sectors and/or their work;
 • developing/ increasing employment in the cultural and creative sectors;
 • developing or updating skills and abilities of artists and active professionals in the cultural and creative sectors, adapted to an ever-changing environment;
 • professional development of project team members through formal and non-formal training, mentoring, job shadowing, etc.
 • developing new products and cultural services and placing them on the market;
 • increasing inclusion and public awareness of cultural diversity;
 • implementing innovative business plans in the cultural and creative sectors to contribute to local community development;
 • supporting local development through interdisciplinary approaches.

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket rom-prosjekter. Det vil komme en egen utlysning til dette formålet.

Bilateral utlysning satt på vent på ubestemt tid - Timisoara Europeisk Kulturhovedstad 2021

Den bilaterale utlysningen i Romania knyttet til Timisoara som europeisk kulturhovedstad er utsatt på ubestemt tid. Ny søknadsfrist vil bli publisert når utlysningen gjenåpnes. 

I denne utlysningen vil norske aktører kunne søke direkte! Det tas ikke i mot søknader i perioden utlysningen er satt på vent. 

Utlysningen har en ramme på 1 million euro, og det kreves ikke medfinansiering. Det kan søkes om EUR 15,000 – EUR 50,000. Prosjektet må være avsluttet innen 31.12.2021.

Klikk her for mer informasjon om utlysningen 

I 2021 skal Timisoara bære tittelen europeisk kulturhovedstad. I den forbindelse ønsker denne bilaterale utlysningen å fasilitere prosjekter mellom rumenske aktører og partnere fra Norge/Island/Liechtenstein.

Det kan søkes om følgende aktiviteter innen fagfeltene kulturell- og kreativ næring, preservering og bruk av kulturarv, promotering av kulturell og etnisk mangfold og interkulturell dialog, bærekraftig urban utvikling, grønne byer, smarte byer, fremtidens byer og nye teknologier:

 • Organisering av arrangementer
 • Workshops
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Kampanjer
 • Festivaler
 • Kunstneriske produksjoner
 • Utstillinger

Prosjektene må inkludere samarbeid mellom en eller flere aktører i Romania og en eller flere aktører i Norge/Island/Liechtenstein. Aktivitetene skal ha som formål å dele og utveksle kunnskap, teknologi, erfaringer og «best practice».

Alle aktører registrert i Brønnøysundregisteret kvalifiserer som partnere.

Hele utlysningsteksten finnes her

 

Tildelinger i programmet

Første norske prosjektpartnere i Romania klare!

Den første utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 2,5 millioner euro og 13 prosjekter har fått støtte. Av disse har ni norsk partner, to partner fra Island og et prosjekt partner fra Liechtenstein. 

Klikk her for informasjon om utvalgte prosjekter 

For liste over prosjekter som har fått støtte, klikk her.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet: Access to culture increased.

Disse aktivitetene kan være en del av et samarbeidsprosjekt (eksempler):

 • Samtidskunst (visuell kunst, scenekunst, musikk osv) fremført lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Kunstneriske produksjoner.
 • Kunst som bygger på kulturarven til minoriteter, sosiale grupper, etniske eller kulturelle grupper.
 • Innovativ tilnærming til nye publikumsgrupper, utveksling av kunnskap, know-how og beste praksis når det gjelder publikumsutvikling.
 • Mobilitet av kunstnere og profesjonelle i kunst- og kulturfeltet.
 • Utvikling av arbeidsplasser innen kreativ sektor.
 • Kapasitetsutvikling for kunstnere og profesjonelle innen kunstfeltet og kreativ sektor.
 • Jobb-utvikling gjennom formell og ikke-formell opplæring, ved bruk av lærlinger, mentor-virksomhet, praksisplasser osv.
 • Utvikling av nye produkter og tjenester innen kulturfeltet.
 • Øke inkludering og stimulere til forståelse rundt kulturelt mangfold.
 • Sette i verk innovative forretningsplaner i kulturell sektor for å stimulere utvikling i lokalsamfunnet.
 • Støtte lokal utvikling gjennom inter-disiplinære tiltak.

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket rom-prosjekter. Det vil bli en egen utlysning til dette formålet.

Om EØS-midlene

EØS-midlene er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Samtidig styrker EØS-midlene kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 15 landene i Sentral- og Sør-Europa som mottar midler. I perioden 2014-2021 er det satt av 2,8 milliarder euro til ulike programmer og prosjekter.

 

Interessert i å finne en prosjektpartner i Romania? Ta kontakt med Kulturrådet!

E-post: EOS-kultursamarbeid@kulturradet.no