Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Romania

Se vedtakslister

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene støtter kultursamarbeid med land i Sentral-Europa og Baltikum, og med Portugal. I Romania går 8,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021.

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Romania sammen med en rumensk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjektet. 

Dette skjer fremover i Romania:

19. februar 2020

Bilateral prosjektutlysning knyttet til Timisoara som europeisk -kulturhovedstad 2021

Utlysning satt på vent til høsten 2020.

1. april 2020 Utlysning av prosjektmidler til kunst- og kultursamarbeid
Vår/sommer 2020

Nye midler til reisestøtte lyses ut 

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg.

1. juli 2020 Søknadsfrist utlysning kunst- og kultursamarbeid
30. september 2020

Søknadsfrist reisestøtte

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg.

30.juni 2021 Utlysning av midler til kulturelt entrepreneurskap i Romania
19.juli.2021 Utlysning til romsk kultur i Romania
31 .august 2021 Søknadsfrist midler til kulturelt entrepreneurskap i Romania
30. September 2021 Søknadsfrist utlysning romsk kultur i Romania
20. Desember 2021 Søknadsfrist utlysning Timisoara
Åpne alle

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet

Hovedmålsetningen til kulturprogrammet i Romania

Det er tre utlysninger for kunst- og kultursamarbeid med Romania innen EØS-midlene. To av tre utlysninger er avsluttet, og den tredje utlysningen er åpen nå og har søknadsfrist 31. august 2021.

Hovedmålsetningen til kultursamarbeidet er å gi økt tilgang til kunst og kultur. 

Disse aktivitetene kan være en del av et samarbeidsprosjekt (eksempler):

 • Samtidskunst (visuell kunst, scenekunst, musikk osv) fremført lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Kunstneriske produksjoner.
 • Kunst som bygger på kulturarven til minoriteter, sosiale grupper, etniske eller kulturelle grupper.
 • Innovativ tilnærming til nye publikumsgrupper, utveksling av kunnskap, know-how og beste praksis når det gjelder publikumsutvikling.
 • Mobilitet av kunstnere og profesjonelle i kunst- og kulturfeltet.
 • Utvikling av arbeidsplasser innen kreativ sektor.
 • Kapasitetsutvikling for kunstnere og profesjonelle innen kunstfeltet og kreativ sektor.
 • Jobb-utvikling gjennom formell og ikke-formell opplæring, ved bruk av lærlinger, mentor-virksomhet, praksisplasser osv.
 • Utvikling av nye produkter og tjenester innen kulturfeltet.
 • Øke inkludering og stimulere til forståelse rundt kulturelt mangfold.
 • Sette i verk innovative forretningsplaner i kulturell sektor for å stimulere utvikling i lokalsamfunnet.
 • Støtte lokal utvikling gjennom inter-disiplinære tiltak.

Av totalbeløpet skal 10% settes av til «improvement of the situation of the Roma population». Dette gjelder prosjektene både på kulturarv og kultursamarbeid. Innen kultursamarbeid er 2 millioner euro øremerket romer prosjekter. Det vil bli en egen utlysning til dette formålet.

Åpen utlysning Timisoara Europeisk Kulturhovedstad

Nå kan du samarbeide med Timisoara – europeisk kulturhovedstad i 2023

I Romania er det nå en åpen utlysning under EØS-midlene om samarbeidsprosjekter knyttet til Timisoara i Romania, som er europeiske kulturhovedstad i 2023.

Det totale budsjettet er 2 millioner euro med 100 % finansieringssats.

Søknadsfrist er 20. desember 2021 kl. 16.00 (EEST).

Norske kulturaktører kan søke direkte, om de har et samarbeid med en rumensk kulturaktør. Utlysningen kan finansiere blant annet arrangementer, festivaler, kunstneriske produksjoner og utstillinger med sikte på deling og overføring av kunnskap, teknologi, erfaring og beste praksis.

Søknadene går ikke gjennom den samme administrative prosessen som vanlige EØS-prosjekter. Det er mindre summer, en enklere søknad og avgjørelsen tas av en komité der blant annet den norske ambassaden i Romania deltar.

Det kan søkes om følgende aktiviteter innen alle kulturelle fagfelt:

 • Organisering av arrangementer
 • Workshops
 • Konferanser
 • Seminarer
 • Kampanjer
 • Festivaler
 • Kunstneriske produksjoner
 • Utstillinger

Les mer om utlysningen her

Utlysning av midler til reisestøtte

Reisestøtteutlysning nå stengt

Utlysningen for å søke reisestøtte til eller fra Romania er nå stengt.

Kulturrådet viser til UDs reiseråd i forbindelse med koronaviruset, og fraråder reiser frem til reiserådene endrer seg. 

Reisestøtte kunne søkes hvis du hadde en spesiell partner i Romania i tankene, og dere ønsket å møtes for å videreutvikle prosjektideen til en søknad. Din prosjektpartner i Romania kunne få støtte til å komme til Norge - eller du kunne få støtte til å reise til Romania. Beløpet ble gitt som en "lump sum" (altså et fastsatt beløp) som er på maksimalt 1280 Euro per person. Dette skulle dekke både reise og opphold.

Enten du som norsk partner eller din rumenske partner kan søke støtte. Det kan kun mottas reisestøtte EN GANG per aktør. Dette betyr at hvis du tidligere har reist til Romania og fått støtte til det, kan din prosjektpartner søke støtte denne gangen.

Reisstøtten er ment å brukes som planlegging til søknader under utlysningen Cultural entrepreneurship enhanced & Larger audience developed,og utlysningen Roma cultural initiatives developed. Begge utlysningene publiseres om kort tid.

 

Søknadspapirer og fullstendig utlysningstekst finner du her

 

Tildelinger i programmet

Første norske prosjektpartnere i Romania for 2014 - 2021 klare!

Den første utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 2,5 millioner euro og 13 prosjekter har fått støtte. Av disse har ni norsk partner, to partner fra Island og et prosjekt partner fra Liechtenstein. 

Klikk her for informasjon om utvalgte prosjekter 

For liste over prosjekter som har fått støtte, klikk her.

 

Andre liste over prosjektpartnere i Romania for 2014 - 2021 er her!

Den andre utlysningen i Romania på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er klar! Av 10 prosjekter som får støtte, 8 er i samarbeid med norske partnere og 2 med islandske kulturaktører.

Les mer om tildelingen og se listen av utvalgte prosjekter her

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Romania 

EEA Grants nettsider om Romania

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.