Hopp til innhold

Søk støtte

EØS-midler

EØS-midler Slovakia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Slovakia går 2,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021.To utlysninger er planlagt. Den første utlysningen ble åpnet 26. juli 2019 og har søknadsfrist 31. desember 2019.

Kulturrådet bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere. Programmet har et «Small Grant Scheme for Contemporary Arts and Culture”. Her er det obligatorisk med aktører fra giverlandene i hvert prosjekt.

Dette skjer fremover i Slovakia:

Juni 2019 Utlysning åpen om midler til reisestøtte
26. juli 2019 Utlysning åpen for prosjektmidler
15. november 2019 Søknadsfrist reisestøtte
31. desember 2019 Søknadsfrist prosjektutlysning

 

 

Åpne alle

Utlysninger i programmet

I Slovakia er det nå mulig å søke om prosjektmidler til kunst- og kultursamarbeidsprosjekter!

Fokuset for utlysningen vil være kapasitetsbygging av kulturaktører, entreprenørskap, styrking av ytringsfriheten samt publikumsutvikling innen moderne kunst og kultur. Bilaterale aktiviteter vil også bli vektlagt.

Se hele utlysningen her

I denne utlysningen er det obligatorisk med norsk partner, men det er den slovakiske aktøren som vil være prosjekteier og innsender av søknaden. Det elektroniske søknadsskjemaet er derfor på slovakisk. 
Prosjektpartner fra Norge er kulturinstitusjoner eller kulturaktører som er registrert i Brønnøysund. 

Hvert prosjekt vil bli tildelt mellom 50.000 og 200.000 euro. Prosjektets aktiviteter kan foregå både i Norge og i Slovakia. 

Søknadsfristen er satt til 31. desember 2019.

 

Finn en prosjektpartner

Partnersøk

Ønsker du assistanse til å finne en prosjektpartner i Slovakia? Ved å fylle ut en partnersøk skjema kan Kulturrådet bistå her. 

Ta kontakt med oss for å få skjemaet tilsendt.

Partnerseminar avholdt i Kosice, Slovakia

Kulturrådet og det slovakiske regjeringskontoret inviterte i anledning prosjektutlysningen 2019 til et match-making seminar i vakre Kosice 13. juni 2019. Her fikk ni norske kunst- og kulturaktører møte skovakiske aktører og utforske muligheter for samarbeid innen EØS-midlene sitt kulturprogram i Slovakia. 

Potensielle slovakiske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra slovakiske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

SK Sacher

SK Arthaz Cultural Centre

SK OTVOR DVOR, running Cultural-Creative Centre “Kláštor” (Monastery)

SK Orbis Institute

SK Culture Centre Gorkij Street Lubomir Bukovy Hale Core

Utlysninger av midler til reisestøtte

I Slovakia er det nå mulig å søke midler til reisestøtte. 

Reisestøtte kan søkes hvis du har en spesiell partner i Slovakia i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle prosjektidéen til en søknad. Din prosjektpartner i Slovakia kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Slovakia.

Se hele utlysningen her.

Støtten utbetales i form av "lump sum", altså en rund sum hvor man vil få dekket selve reisen og diettpenger etter fastsatte satser. Kriteriene for reisestøtten kan du lese om i utlysningsteksten. 

Utlysningen åpner 04.06.2019
Utlysningen lukker 15.11.2019, eller når midlene er uttømt.
Søknadene vil bli behandlet fortløpende, så her gjelder det å være tidlig ute!

Reisen må være avsluttet innen 31.12.2019.

Norsk partner må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha sitt hovedvirke innen kulturfeltet.