Hopp til innhold

Søk støtte

EØS-midler

EØS-midler Slovakia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Slovakia går 3 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021, fordelt på to utlysninger. Den andre, og siste, utlysningen på kunst- og kultursamarbeid ble åpnet 30. oktober 2020, og hadde søknadsfrist 25. februar 2021. 

Kulturrådet bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere. Programmet har et «Small Grant Scheme for Contemporary Arts and Culture”. Her er det obligatorisk med aktører fra giverlandene i hvert prosjekt.

Dette skjer fremover i Slovakia:

Desember 2023 Prosjektene må være avsluttet

 

 

Åpne alle

Avholdt - digital partnermatching ble avholdt 9. desember 2020

Digital partnermatching fant sted i desember. 2020

9. desember 2020 ble det avholdt digital match-making i regi av den slovakiske programoperatøren for kulturprogrammet i samarbeid med Kulturrådet. 

 

 

Utlysninger i programmet

Siste utlysning i Slovakia er avsluttet

I Slovakia er prosjektutlysning nummer to på kunst- og kultursamarbeid nå stengt. Dette er den siste store utlysningen, og er på totalt 1,5 millioner euro. Prosjekter kunne søke mellom 50,000 og 200,000 euro i tilskudd. Det ble motatt 76 søknader, alle med partnere fra Norge, Island og/eller Liechtenstein.

Utlysningen fokuserte blant annet på kunst og kultur i relasjon med tematikker som møter utfordringene i dagens samfunn; ekstremisme, radikalisering, hatprat og rasisme. Spesiell vekt ble tillagt prosjekter med inkluderende kulturelle aktiviteter; interaksjon mellom sårbare grupper og storsamfunnet, interkulturell dialog og godt samarbeid mellom prosjektpartnere. 
 

Prosjektpartner fra Norge må være aktører som har sitt hovedvirke innen kunst/kultur, og være registrert i Brønnøysund. 

Prosjektets aktiviteter vil kunne foregå både i Norge og i Slovakia. 

Ønsker du ytterligere informasjon om utlysningen i Slovakia, klikk her.

Finn en prosjektpartner

Partnersøk

Ønsker du assistanse til å finne en prosjektpartner i Slovakia? Ved å fylle ut en partnersøk skjema kan Kulturrådet bistå her. 

Ta kontakt med oss for å få skjemaet tilsendt.

Utlysninger av midler til reisestøtte

I Slovakia utlysningen for reisestøtte nå stengt. 

For aktører som har fått tildelt midler må reisen være avsluttet innen 31. desember 2019.

Når utlysningene er åpne kan reisestøtte innen EØS-midlenes kulturprogrammer søkes hvis du har en spesiell partner i et av de aktuelle landene i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle prosjektidéen til en søknad. Din prosjektpartner i Slovakia kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Slovakia.

Norsk partner må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha sitt hovedvirke innen kulturfeltet. 

Tildelinger i programmet 2014 - 2021

Første runde med prosjekter i Slovakia nå offentliggjort

Den første utlysningen i Slovakia på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 1,5 millioner euro og ni prosjekter har fått støtte. Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein.
I de ni prosjektene er det åtte norske og  seks islandske prosjektpartnere. 

De norske aktørene som er i samarbeidsprosjektene som har fått tilskudd er:

 • Bergen Arkitekthøyskole - BAS
 • Tou Scene
 • Kitchen Orchestra
 • Antalova Music
 • Høgskolen i Innlandet
 • Telemark Museum
 • International Cities of Refuge Network
 • Company B. Valiente

Les mer om utlysningen og resultatene her

Les mer om de norske aktørene og deres innvilgede prosjekter her

 

Andre runde med prosjekter i Slovakia nå offentliggjort 

Den andre utlysningen i Slovakia på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar! 

Utlysningen var på 1,5 millioner euro og 8 prosjekter har fått støtte. Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein.  

I de 8 prosjektene er det 9 norske og 3 islandske prosjektpartnere.  

De norske aktørene som er i samarbeidsprosjektene som har fått tilskudd er:

 • NORLA
 • Sørlandets kunstmuseum og senter for forskning på kunstig intelligens ved Universitetet i Agder (CAIR)
 • Solum Bokvenn
 • Barokksolistene
 • Kjell Kalleklev Management
 • International Voice of Justice - Europe
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Tou Scene

Les mer om utlysningen og resultatene her

Klart for nye bilaterale samarbeid mellom Slovakia og Norge

Stor interesse for samarbeid med Slovakia

Ni norske kunst- og kulturaktører skal delta i åtte prosjekter med sine partnere i Slovakia.

I denne programperioden for EØS-midlene har det vært to kunst- og kulturutlysninger i Slovakia. Resultatene fra den andre utlysningen, som stengte i februar 2021, er nå klare. Det var 73 prosjektsøknader som søkte om tilskudd, til tross for stor usikkerhet på grunn av covid-19.

Fagområdene litteratur og musikk dominerer blant de utvalgte prosjektene. Videre omhandler flere av prosjektene holocaust, antisemittisme og arbeid for å motvirke diskriminerende og ekskluderende holdninger. Prosjektene mottar inntil EUR 200 000 og skal pågå i to år framover.

De norske partnerne som har fått finansiert sin deltakelse i EØS-prosjektene er:

 • Barokksolistene A/S
 • International Voice of Justice – Europe
 • Kjell Kalleklev Management A/S
 • Norla (Norwegian Literature Abroad)
 • Senter for forskning på kunstig intelligens, Universitetet i Agder
 • Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter
 • Solum bokvennen
 • Sørlandets kunstmuseum/kunstsilo
 • Tou Scene A/S

Prosjektene som har fått støtte er:

 • Authors’ Reading Month 2022 in Banská Štiavnica and Bratislava (ARM 2022) Et samarbeid mellom Literarnyklubb.sk, Větrné mlýny, LIC (Literárne informačné centrum), KC Eleuzína og NORLA
 • Making Meaning of the Digital Collections Et samarbeid mellom SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave og Sørlandets kunstmuseum/kunstsilo og Senter for forskning på kunstig intelligens, Universitetet i Agder
 • BibliodiversitySupporting Small Independent Book Publishers Et samarbeid mellom BRAK, KPTL og Solum Bokvennen
 • One Music Et samarbeid mellom Solamente Naturali og Barokksolistene A/S.
 • Building Music Bridges – Developing Intercultural Dialogue and Trust through Music Et samarbeid mellom Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie og Kjell Kalleklev Management A/S og International Voice of Justice – Europe.
 • Pohoda – Keeping up the Freedom  Et samarbeid mellom slovakiske Pohoda festival, s.r.o og islandske Iceland Music – ÚTÓN, útflutningsskrifstofa Íslenskrar tónlistar
 • History Defines our Future  Et samarbeid mellom Post Bellum SK, EDAH, og Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter
 • Epic Residencies Et samarbeid mellom slovakiske Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho og LIC (Literárne informačné centrum), islandske Gunnarsstofnun GST og Rithöfundasamband Íslands – RSÍ og norske Tou Scene A/S

 

Mer informasjon

Mer informasjon

Les mer om samarbeidsprosjektene i Slovakia

EEA Grants nettsider om Slovakia

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.