Hopp til innhold

Søk støtte

EØS-midler

EØS-midler Slovakia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Slovakia går 3 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021. To utlysninger er planlagt. Den andre, og siste, utlysningen på kunst- og kultursamarbeid ble åpnet 30. oktober 2020, og har søknadsfrist 25. februar 2021. 

Kulturrådet bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere. Programmet har et «Small Grant Scheme for Contemporary Arts and Culture”. Her er det obligatorisk med aktører fra giverlandene i hvert prosjekt.

Dette skjer fremover i Slovakia:

September 2020 Offentliggjøring av prosjekttildelinger fra den første utlysningen
30. oktober 2020 Prosjektutlysning på kunst- og kultursamarbeid åpner
30. november - 7. desember Påmelding til digital partnermatching 9. desember
9. desember 2020 Digital match-making
25. februar 2021 Søknadsfrist prosjektutlysning kunst- og kultursamarbeid
November 2021 Kontraktsignering for prosjektene 
Desember 2023 Prosjektene må være avsluttet

 

 

Åpne alle

Digital partnermatching 9. desember

Digital partnermatching

9. desember 2020 invitererte den slovakiske programoperatøren for kulturprogrammet og Kulturrådet til digital match-making! 

Det er nå en åpen utlysning for kunst- og kultursamarbeid, hvor slovakiske aktører i samarbeid med norske partnere kan søke om prosjektmidler innen 25. februar 2021. 

 

Utlysninger i programmet

Prosjektutlysning åpen

I Slovakia er prosjektutlysning nummer to på kunst- og kultursamarbeid nå åpen! Dette er den siste store utlysningen, og er på totalt 1,5 millioner euro. Prosjekter kan søke om mellom 50,000 og 200,000 euro i tilskudd. 

Utlysningen er tilnærmet lik den forrige. Den fokuserer blant annet på kunst og kultur i relasjon med tematikker som møter utfordringene i dagens samfunn; ekstremisme, radikalisering, hatprat og rasisme. Spesiell vekt vil bli tillagt prosjekter med inkluderende kulturelle aktiviteter; interaksjon mellom sårbare grupper og storsamfunnet, interkulturell dialog og godt samarbeid mellom prosjektpartnere. 
 

Les hele utlysningen her

 

Også i denne vil det være obligatorisk med partner fra Norge/Island/Liechtenstein, men det er den slovakiske aktøren som vil være prosjekteier og innsender av søknaden. Det elektroniske søknadsskjemaet er derfor på slovakisk. 

Prosjektpartner fra Norge må være aktører som har sitt hovedvirke innen kunst/kultur, og være registrert i Brønnøysund. 

Prosjektets aktiviteter vil kunne foregå både i Norge og i Slovakia. 

Under paragraf 4 i utlysningsteksten vil dere finne en liste over forslag til aktiviteter. 

Med søknaden må følgende dokumenter sendes inn

  • Prosjektbudsjett
  • Intensjonsbrev for samarbeid (det anbefales ikke å signere en fullverdig partnerskapsavtale før etter at prosjektene har fått tildeling)

Tildelingsprosessen er ventet å ta ca ni måneder, som betyr at prosjektkontraktene forventes å signeres i november 2021.

Ønsker du ytterligere informasjon om utlysningen i Slovakia, klikk her.

Finn en prosjektpartner

Partnersøk

Ønsker du assistanse til å finne en prosjektpartner i Slovakia? Ved å fylle ut en partnersøk skjema kan Kulturrådet bistå her. 

Ta kontakt med oss for å få skjemaet tilsendt.

Utlysninger av midler til reisestøtte

I Slovakia utlysningen for reisestøtte nå stengt. 

For aktører som har fått tildelt midler må reisen være avsluttet innen 31. desember 2019.

Når utlysningene er åpne kan reisestøtte innen EØS-midlenes kulturprogrammer søkes hvis du har en spesiell partner i et av de aktuelle landene i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle prosjektidéen til en søknad. Din prosjektpartner i Slovakia kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Slovakia.

Norsk partner må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha sitt hovedvirke innen kulturfeltet. 

Tildelinger i programmet

Første runde med prosjekter i Slovakia nå offentliggjort

Den første utlysningen i Slovakia på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 1,5 millioner euro og ni prosjekter har fått støtte. Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. I de ni prosjektene er det åtte norske og  seks islandske prosjektpartnere. 

Klikk her for listen over prosjektene