Hopp til innhold

Søk støtte

EØS-midler

EØS-midler Slovakia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Slovakia går 2,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021.To utlysninger er planlagt. Den første utlysningen ble åpnet 26. juli 2019 og har søknadsfrist 31. desember 2019.

Kulturrådet bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere. Programmet har et «Small Grant Scheme for Contemporary Arts and Culture”. Her er det obligatorisk med aktører fra giverlandene i hvert prosjekt.

Dette skjer fremover i Slovakia:

Juni 2019 Utlysning åpen om midler til reisestøtte
26. juli 2019 Utlysning åpen for prosjektmidler
15. november 2019 Søknadsfrist reisestøtte
31. desember 2019 Søknadsfrist prosjektutlysning
september 2020 Offentliggjøring av prosjekttildelinger

 

 

Åpne alle

Utlysninger i programmet

I Slovakia nå den første av to prosjektutlysninger stengt. Det vil komme en ny utlysning for prosjektmidler til kunst- og kultursamarbeidsprosjekter i midten/siste halvdel av 2020.

Også her vil det være obligatorisk med norsk partner, men det er den slovakiske aktøren som vil være prosjekteier og innsender av søknaden. Det elektroniske søknadsskjemaet er derfor på slovakisk. 

Prosjektpartner fra Norge er kulturinstitusjoner eller kulturaktører som er registrert i Brønnøysund. 

Prosjektets aktiviteter vil kunne foregå både i Norge og i Slovakia. 

Les mer om kulturprogrammet i Slovakia her

Finn en prosjektpartner

Partnersøk

Ønsker du assistanse til å finne en prosjektpartner i Slovakia? Ved å fylle ut en partnersøk skjema kan Kulturrådet bistå her. 

Ta kontakt med oss for å få skjemaet tilsendt.

Partnerseminar avholdt i Kosice, Slovakia

Kulturrådet og det slovakiske regjeringskontoret inviterte i anledning prosjektutlysningen 2019 til et match-making seminar i vakre Kosice 13. juni 2019. Her fikk ni norske kunst- og kulturaktører møte skovakiske aktører og utforske muligheter for samarbeid innen EØS-midlene sitt kulturprogram i Slovakia. 

Utlysninger av midler til reisestøtte

I Slovakia utlysningen for reisestøtte nå stengt. 

For aktører som har fått tildelt midler må reisen være avsluttet innen 31. desember 2019.

Når utlysningene er åpne kan reisestøtte innen EØS-midlenes kulturprogrammer søkes hvis du har en spesiell partner i et av de aktuelle landene i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle prosjektidéen til en søknad. Din prosjektpartner i Slovakia kan få støtte til å komme til Norge - eller du kan få støtte til å reise til Slovakia.

Norsk partner må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha sitt hovedvirke innen kulturfeltet. 

Tildelinger i programmet

Første runde med prosjekter i Slovakia nå offentliggjort

Den første utlysningen i Slovakia på kultursamarbeid er avsluttet, og listen over prosjekter som fikk tildelt midler er nå klar!

Utlysningen var på 1,5 millioner euro og ni prosjekter har fått støtte. Det var obligatorisk med samarbeid med aktører fra Norge, Island og/eller Liechtenstein. I de ni prosjektene er det åtte norske og  seks islandske prosjektpartnere. 

Klikk her for listen over prosjektene