Hopp til innhold

Søk støtte

EØS-midler

EØS-midler Slovakia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Slovakia går 2,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021. Det blir utlysninger av prosjektmidler og reisemidler i programmet frem mot 2021.

Kulturrådet bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere. Programmet har et «Small Grant Scheme for Contemporary Arts and Culture”. Her er det obligatorisk med aktører fra giverlandene i hvert prosjekt.

To utlysninger er planlagt. Til sammen utgjør dette 2,5 mill. euro. Tidspunkt for utlysningene er ikke fastsatt.

Åpne alle

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

Det slovakiske kultursamarbeidsprogrammet i 2009-2014-perioden var på ca. 1,4 mill. euro. Programmet åpnet for samarbeidsprosjekter på et bredt kulturfelt. Midlene ble lyst ut i begynnelsen av 2014. Det slovakiske regjeringskontoret forvaltet programmet, og den norske ambassaden i Slovakia var involvert i oppfølgingen av prosjektene.

Kontakt

Natalia Durkova     natalia.durkova@vlada.gov.sk

Simon Borisek     simon.borisek@vlada.gov.sk