Hopp til innhold
Vedtaksliste

EØS-midler Spania (Avsluttet)

Søk støtte

Til sammen 29 prosjekter fikk støtte - midlene fordelte seg på 8 samarbeidsprosjekter og 21 prosjekter som fikk mobilitetsstøtte.

Du kan setildelingslisteneoglese mer om prosjektene på hjemmesiden til Den norske ambassaden i Madrid.