Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Tsjekkia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Tsjekkia går 7,5 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021. Midlene til kultursamarbeid skal støtte prosjekter innen et bredt kunst- og kulturfelt, inkludert tverrdisiplinære aktiviteter og kunstkritikk.

Kulturrådet bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere. Det blir 4-6 utlysninger for kultursamarbeidsprosjekter i denne perioden. To utlysninger retter seg mot et bredt kunst og kulturfelt, en utlysning retter seg mot kapasitetsbygging for paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, og en utlysning for kunstkritikk.

Det blir utlysninger av prosjektmidler og reisemidler i programmet frem mot 2021.

Åpne alle

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014 er avsluttet

I Tsjekkia var det opprettet et kombinert kulturarvs- og kultursamarbeidsprogram på tilsammen 21,4 mill euro. Programmet ble forvaltet av det tsjekkiske finansdepartementet i samarbeid med det tsjekkiske kulturdepartementet og utviklet i samarbeid med Kulturrådet. På kulturarvssiden vil restaureringsprosjekter kunne motta støtte fra EØS-midlene.

Det tsjekkiske kultursamarbeidsprogrammet var på 2,5 millioner euro og støttet prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og film. Prosjekter var av ulik størrelse, fra 10 000 til 160 000 euro. Programmet var åpent for et bredt felt av kulturaktører som partnere.