Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Tsjekkia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Tsjekkia går 7 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021. Målet er å gi flere tilgang til samtidskunsten, og midlene skal gå til visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, kunstkritikk og kompetansebygging for interesseorganisasjoner/paraplyorganisasjoner.

Det er totalt fire utlysninger i perioden der norske og tsjekkiske partnere kan søke om et felles prosjekt. To utlysninger for samarbeid i kunst- og kulturprosjekter, en utlysning til styrking av paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, og en utlysning som skal styrke kunstkritikken. Mulige samarbeidspartnere i Norge er kunstnere, interesseorganisasjoner og private virksomheter som jobber i kulturfeltet, offentlige kulturinstitusjoner, tidsskrifter og forlag innen kunst og kunstkritikk.

Kulturrådet er Donor Programme Partner. Det vil si at vi bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere.

Dette skjer fremover i Tsjekkia:

25. november 2019

Første prosjektutlysning, samtidskunst

Første prosjektutlysning kunstkritikk

Prosjektutlysning kompetansebygging

8. desember 2019 Frist for reiser gjennom reisestøtte for paraplyorganisasjoner og kunstkritikk
2. april 2020
kl 12:00
Søknadsfrist prosjektutlysninger
Våren 2021 Andre prosjektutlysning, kunst

Se mer informasjon om det tsjekkiske kulturprogrammet her

Åpne alle

Utlysning av midler til reisestøtte

I Tsjekkia er utlysningen for reisestøtte nå stengt. 

Det var mulig å søke reisestøtte for de tre ulike utlysningene:

 • Samtidskunst
 • Kunstkritikk
 • Paraplyorganisasjoner

Norsk partner i EØS-prosjekter må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha sitt hovedvirke innen kulturfeltet. 

Spørsmål om utlysningene kan rettes hit: EOS-kultursamarbeid@kulturradet.no 

Utlysninger i programmet

Utvidet frist: åpne prosjektutlysninger til 2. april 2020 kl 12:00!

I Tsjekkia er kulturprogrammets tre utlysninger innen kunst nå åpnet!
Søknadsfristen utvidet til 2. april 2020 kl 12:00, og de tre utlysningen gjør tilgjengelig til sammen 4 millioner euro til kunst- og kultursamarbeid mellom norske og tsjekkiske kulturaktører.

Alle kulturutlysningene finner du samlet her

Samarbeidsprosjekter/produksjon av samtidskunst

I denne utlysningen er det ikke obligatorisk med norsk partnerskap, men det vil gi ekstrapoeng i søknaden. Hvert prosjekt vil kunne bli tildelt mellom 50.000 - 200.000 euro, og prosjektene skal ha en varighet på mellom 6-24 måneder. Aktiviteter kan finne sted i både Norge og Tsjekkia.

Utlysningen støtter prosjekter innen høy-kvalitets samtidskunst. Programmet støtter aktiviteter innen ulike kunstfelt:  utøvende kunst (teater, dans, ny-sirkus, musikk), visuell kunst (visuell kunst kan inkludere new media, arkitektur og design, tradisjonell og samtids-håndverk) og litteratur. Inter-disiplinære prosjekter som bruker elementer fra flere felt vil bli støttet. Interdisiplinære prosjekter kan i tillegg inkludere film og videospill, men programmet vil ikke finansiere audiovisuell kunst i seg selv.

Programmet vil i hovedsak støtte ny-produksjon av kunst, og presentasjonen av denne. Spesiell vekt vil bli lagt på publikumsutvikling, inkludering og involvering av nye målgrupper (sosiale, etniske og kulturelle minoriteter)  Kapasitetsbygging hos kunstnere og kultur-aktører vil også bli støttet. Programmet oppfordrer til samarbeid og co-produksjon mellom partnere fra Tsjekkia og giverlandene.

For en liste over hvilke aktiviteter som kan finansieres, se full utlysningstekst (på engelsk).

Se hele utlysningen for samtidskunst her

Samarbeidsprosjekter innen kunstkritikk

I denne utlysningen er det ikke obligatorisk med norsk partnerskap, men det vil gi ekstrapoeng i søknaden. Hvert prosjekt vil kunne bli tildelt mellom 10.000 - 50.000 euro, og prosjektene skal ha en varighet på mellom 6-24 måneder. Aktiviteter kan finne sted i både Norge og Tsjekkia.

Programmet støtter profesjonell kunst- og kulturkritikk. Kunstkritikk er en viktig del av en kreativ prosess og er nødvendig for både kunstnere og publikum. Finansierte prosjekter bør bidra til sosial dialog, å øke bevisstheten rundt kunstkritikk og kunst, og øke bevisstheten rundt høy-kvalitets kunst.

Finansierte prosjekter skal bidra til profesjonalisering av kunstkritikk. De skal bidra til  utveksling av erfaringer og samarbeid mellom kunstkritikere selv, mellom kritikere og publikum, og mellom kritikk-miljøer i ulike land. Det oppfordres til samarbeid mellom partnere fra Tsjekkia og giverlandene. Prosjektene kan inneholde aktiviteter som styrker infrastrukturen innen kritikk-feltet, kunnskapsutveksling mellom organisasjoner/kritikere, styrking av ferdigheter, kompetanse og samarbeid. Alle kunstfelt kan være representert.

For en liste over hvilke aktiviteter som kan finansieres, se full utlysningstekst (på engelsk).

Se hele utlysningen for kunstkritikk her

Samarbeid om kompetansebygging - for nettverk og paraplyorganisasjoner på kunstfeltet

I denne utlysningen er det ikke obligatorisk med norsk partnerskap, men det vil gi ekstrapoen i søknaden. Hvert prosjekt vil kunne bli tildelt mellom 10.000-50.000 euro, og prosjektene skal ha en varighet på mellom 6-24 måneder. Aktiviteter kan finne sted i både Norge og Tsjekkia. 

Programmet støtter kapasitetsbygging av eksisterende og nylig opprettede paraplyorganisasjoner, nettverk og plattformer innen kunstfeltet. Slike organisasjoner er nødvendige for å utvikle samtidskunsten og støtte medlemmene i deres faglige utvikling. Finansierte prosjekter skal forbedre og utvikle ferdigheter og kompetanse av slike organisasjoner, nettverk og deres medlemmer. Kartlegge behov, utveksle informasjon og erfaringer, legge strategier og utvikle samarbeid er aktiviteter som vil bli støttet.  Det oppfordres til samarbeid mellom partnere fra Tsjekkia og giverlandene.

For en liste over hvilke aktiviteter som kan finansieres, se full utlysningstekst (på engelsk).

Se hele utlysningen for kompetansebygging for nettverk og paraplyorganisasjoner på kunstfeltet her

 

Seminar med tsjekkiske kunsteksperter 14. februar

På seminaret deltok tsjekkiske eksperter fra de ulike kunstfeltene, som fortalte om mulighetene som ligger i samarbeid med kulturaktører i Tsjekkia. I tillegg ble det tsjekkiske kulturprogrammet grundig presentert. 

Alle presentasjonene og informasjon om Tsjekkias kulturliv kan lastes ned her. 

Potensielle tsjekkiske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra tsjekkiske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

CZ Local society for saving of Habrina church

CZ SESTA residencies

 

For å tilrettelegge for potensielle prosjektpartnerskap har Tsjekkia opprettet en partnerdatabase hvor du kan søke etter partner eller registrere deg/din organisasjon.

Klikk her for den tsjekkiske databasen

Hvem kan søke?

Potensielle norske partnere er kunstnere og andre selvstendig næringsdrivende, interesseorganisasjoner, private virksomheter som jobber med kunst og kultur, offentlige institusjoner, paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, tidsskrifter og aktører med forlagsvirksomhet innen kunst og kulturkritikk.

Det er den tsjekkiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge.

Hva kan man søke støtte til?

Hovedmålsetningen for kultursamarbeidet er å gjøre samtidskunsten mer tilgjengelig for flere.

Dette kan gjøres gjennom ulike typer samarbeidsprosjekter, for eksempel:

 • Kunstkritikk
 • Samproduksjoner innen samtidskunst
 • Kunst og kulturprosjekter som kan gjennomføres flere ganger og flere steder
 • Publikumsutvikling
 • Kunst og kulturens rolle for å skape tilhørighet i lokalsamfunn
 • Kulturelt entreprenørskap
 • Styrking av nettverk
 • Utvikling av kapasitet og ressurser
 • Dokumentasjon av kunst og kultur
 • Tiltak som gir nye grupper tilgang til å delta i kunst og kultur

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

I Tsjekkia var det opprettet et kombinert kulturarvs- og kultursamarbeidsprogram på tilsammen 21,4 millioner euro.

Det tsjekkiske kultursamarbeidsprogrammet var på 2,5 millioner euro og støttet prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og film. Prosjektene var av ulik størrelse, fra 10 000 til 160 000 euro. Programmet var åpent for et bredt felt av kulturaktører som partnere.

Se eksempler i prosjektbanken

Mer informasjon

EEA Grants nettsider om Tsjekkia

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.