Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Tsjekkia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Tsjekkia går 7 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021. Målet er å gi flere tilgang til samtidskunsten, og midlene skal gå til visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, kunstkritikk og kompetansebygging for interesseorganisasjoner/paraplyorganisasjoner.

Det er totalt fire utlysninger i perioden der norske og tsjekkiske partnere kan søke om et felles prosjekt. To utlysninger for samarbeid i kunst- og kulturprosjekter, en utlysning til styrking av paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, og en utlysning som skal styrke kunstkritikken. Mulige samarbeidspartnere i Norge er kunstnere, interesseorganisasjoner og private virksomheter som jobber i kulturfeltet, offentlige kulturinstitusjoner, tidsskrifter og forlag innen kunst og kunstkritikk.

Kulturrådet er Donor Programme Partner. Det vil si at vi bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere.

Dette skjer fremover i Tsjekkia:

12. juli 2019 Utlysning reisestøtte
30. september 2019 Søknadsfrist reisestøtte utlysning samtidskunst
15. oktober Søknadsfrist reisestøtte utlysning kunstkritikk
15. oktober Søknadsfrist reisestøtte utlysning paraplyorganisasjoner
Høst 2019

Første prosjektutlysning, kunst

Første prosjektutlysning kunstkritikk

Prosjektutlysning kompetansebygging

Vinter 2019 Søknadsfrist prosjektutlysninger
Våren 2021 Andre prosjektutlysning, kunst

Se mer informasjon om det tsjekkiske kulturprogrammet her

Åpne alle

Utlysning av midler til reisestøtte

I Tsjekkia er det nå mulig å søke reisestøtte til å forberede EØS-prosjekter.

Søknadsfristene for å søke reisestøtte til de ulike utlysningene er nå utsatt til følgende datoer:

 • Søknadsfrist reisestøtte utlysning samtidskunst: 30. september 2019
  Reisen må være avsluttet innen 15. november
 • Søknadsfrist reisestøtte utlysning kunstkritikk: 15. oktober 2019
  Reisen må være avsluttet innen 30. november
 • Søknadsfrist reisestøtte utlysning paraplyorganisasjoner: 15. oktober 2019
  Reisen må være avsluttet innen 30. november

Denne typen støtte gjelder for norske partnere som allerede har en partner de har lyst til å besøke i Tsjekkia, eller invitere til Norge. Formålet med reisen er å utarbeide en søknad til en av de tre kultur-utlysningene. Reisestøtten må derfor søkes under riktig utlysning. 

Støtten utbetales i form av "lump sum", altså en rund sum som dekker både reise og hotellopphold. Søknadene blir behandlet etterhvert som de kommer inn, og midlene brukes til det er tomt. Kriteriene for reisestøtten kan du lese om i utlysningstekstene. 

Se hele utlysningen om kunst- og kulturkritikk her

Se hele utlysningen om samtidskunst her

Se hele utlysningen om kompetanseheving for paraplyorganisasjoner, nettverk og plattformer her

Utlysningen åpner 12.07.2019 
Utlysningen lukker 30.09.2019, 15.10.2019 eller når midlene er brukt opp. 

Norsk partner må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha sitt hovedvirke innen kulturfeltet. 

Det er tsjekkisk partner som sender inn søknaden om reisestøtte på vegne av begge partnere. 

Mer informasjon om utlysningene finner du her.

Spørsmål om utlysningene kan rettes hit: EOS-kultursamarbeid@kulturradet.no 

Utlysninger i programmet

De første utlysningene for kunst- og kultursamarbeid med Tsjekkia innen EØS-midlene er rett rundt hjørnet, og er forventet tidlig høst 2019. Utlysningen vil være åpen i tre måneder.  

Informasjon vil legges ut her når den foreligger. 

Seminar med tsjekkiske kunsteksperter 14. februar

På seminaret deltok tsjekkiske eksperter fra de ulike kunstfeltene, som fortalte om mulighetene som ligger i samarbeid med kulturaktører i Tsjekkia. I tillegg ble det tsjekkiske kulturprogrammet grundig presentert. 

Alle presentasjonene og informasjon om Tsjekkias kulturliv kan lastes ned her. 

Potensielle tsjekkiske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra tsjekkiske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene under.  

CZ Local society for saving of Habrina church

CZ SESTA residencies

Hvem kan søke?

Potensielle norske partnere er kunstnere og andre selvstendig næringsdrivende, interesseorganisasjoner, private virksomheter som jobber med kunst og kultur, offentlige institusjoner, paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, tidsskrifter og aktører med forlagsvirksomhet innen kunst og kulturkritikk.

Det er den tsjekkiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge.

Hva kan man søke støtte til?

Hovedmålsetningen for kultursamarbeidet er å gjøre samtidskunsten mer tilgjengelig for flere.

Dette kan gjøres gjennom ulike typer samarbeidsprosjekter, for eksempel:

 • Kunstkritikk
 • Samproduksjoner innen samtidskunst
 • Kunst og kulturprosjekter som kan gjennomføres flere ganger og flere steder
 • Publikumsutvikling
 • Kunst og kulturens rolle for å skape tilhørighet i lokalsamfunn
 • Kulturelt entreprenørskap
 • Styrking av nettverk
 • Utvikling av kapasitet og ressurser
 • Dokumentasjon av kunst og kultur
 • Tiltak som gir nye grupper tilgang til å delta i kunst og kultur

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

I Tsjekkia var det opprettet et kombinert kulturarvs- og kultursamarbeidsprogram på tilsammen 21,4 millioner euro.

Det tsjekkiske kultursamarbeidsprogrammet var på 2,5 millioner euro og støttet prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og film. Prosjektene var av ulik størrelse, fra 10 000 til 160 000 euro. Programmet var åpent for et bredt felt av kulturaktører som partnere.

Se eksempler i prosjektbanken

Mer informasjon

EEA Grants nettsider om Tsjekkia

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.