Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Tsjekkia

Se vedtakslister

Kultursamarbeid i perioden 2014 - 2021

I Tsjekkia går 7 millioner euro til kultursamarbeid i perioden 2014-2021. Målet er å gi flere tilgang til samtidskunsten, og midlene skal gå til visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur og kunstkritikk.

Det er totalt fire utlysninger i perioden der norske og tsjekkiske partnere kan søke om et felles prosjekt. To utlysninger for samarbeid i kunst- og kulturprosjekter, en utlysning til styrking av paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, og en utlysning som skal styrke kunstkritikken. Mulige samarbeidspartnere i Norge er kunstnere, interesseorganisasjoner og private virksomheter som jobber i kulturfeltet, offentlige kulturinstitusjoner, tidsskrifter og forlag innen kunst og kunstkritikk.

Kulturrådet er Donor Programme Partner. Det vil si at vi bidrar til utforming av kulturprogrammet og er kontaktpunkt for norske partnere.

Den første utlysningen er planlagt i første halvdel av 2019.

Se mer informasjon om det tsjekkiske kulturprogrammet

Åpne alle

Seminar med tsjekkiske kunsteksperter 14. februar

På seminaret møter du tsjekkiske eksperter fra de ulike kunstfeltene, som kommer til Oslo for å fortelle om mulighetene som ligger i samarbeid med kulturaktører i Tsjekkia. I tillegg blir det en introduksjon til kunst og kultur i Tsjekkia med Roar Lishaugen (UiO). Han har utgitt flere bøker og studier om tsjekkisk litteratur og språk, og kjenner landet godt. Du møter også Marianne Bilger (Bærum Kulturhus), som vil dele erfaringer fra prosjektsamarbeid. Hun har vært prosjektleder i flere EØS-prosjekter, blant annet for danseforestillingen Snipers Lake som ble laget sammen med Spitfire Company fra Tsjekkia. Anna B. Stigen (Kulturrådet) vil gi en kort introduksjon av EØS-midlene til kultur.

Se programmet her

Hvordan finne en tsjekkisk partner?

Du kan søke om reisestøtte for å besøke en mulig partner. Det vil bli mulig å få dekket reise og opphold for å bli bedre kjent med en potensiell partner eller møtes for å utvikle en prosjektidé i Norge eller Tsjekkia.  Iløpet av våren 2019 vil vi legge ut mer informasjon om hvordan du søker om reisestøtte. 

Vi anbefaler å starte utvikling av partnerskap og prosjekter så tidlig som mulig. I prosjektbanken kan du finne inspirasjon fra tidligere EØS-prosjekter.

Finn inspirasjon i prosjektbanken

Hvem kan søke?

Potensielle norske partnere er kunstnere og andre selvstendig næringsdrivende, interesseorganisasjoner, private virksomheter som jobber med kunst og kultur, offentlige institusjoner, paraplyorganisasjoner i kulturfeltet, tidsskrifter og aktører med forlagsvirksomhet innen kunst og kulturkritikk.

Det er den tsjekkiske koordinatoren som søker på vegne av et partnerskap. Norske aktører bør delta aktivt i utviklingen av prosjekter hvor de ønsker å være med som partner. Det forventes en stor andel partnerskap med aktører fra Norge.

Hva kan man søke støtte til?

Hovedmålsetningen for kultursamarbeidet er å gjøre samtidskunsten mer tilgjengelig for flere.

Dette kan gjøres gjennom ulike typer samarbeidsprosjekter, for eksempel:

  • Kunstkritikk
  • Samproduksjoner innen samtidskunst
  • Kunst og kulturprosjekter som kan gjennomføres flere ganger og flere steder
  • Publikumsutvikling
  • Kunst og kulturens rolle for å skape tilhørighet i lokalsamfunn
  • Kulturelt entreprenørskap
  • Styrking av nettverk
  • Utvikling av kapasitet og ressurser
  • Dokumentasjon av kunst og kultur
  • Tiltak som gir nye grupper tilgang til å delta i kunst og kultur

Kultursamarbeid i perioden 2009-2014

I Tsjekkia var det opprettet et kombinert kulturarvs- og kultursamarbeidsprogram på tilsammen 21,4 millioner euro.

Det tsjekkiske kultursamarbeidsprogrammet var på 2,5 millioner euro og støttet prosjekter innen musikk og scenekunst, kulturarv, visuell kunst og film. Prosjektene var av ulik størrelse, fra 10 000 til 160 000 euro. Programmet var åpent for et bredt felt av kulturaktører som partnere.

Se eksempler i prosjektbanken

Mer informasjon

EEA Grants nettsider om Tsjekkia

Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt i Norge. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller veiledning.