Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

EØS-midler Ungarn

Kultursamarbeid i perioden 2014-2021

I Ungarn er det satt av hele 20 millioner euro til kultur- og kulturarvsprosjekter. Om lag 5 millioner euro er satt av til kultursamarbeidsprosjekter innenfor et bredt kunst- og kulturfelt. 

Norske kulturaktører kan søke om midler til prosjekter i Ungarn sammen med en ungarsk partner. I tillegg kan også kulturaktører fra Island eller Liechtenstein delta i prosjekter. Hoveddelen av prosjektet vil foregå og ledes fra Ungarn, men arrangementer og aktiviteter kan også foregå i Norge. Det er den ungarske aktøren som vil være prosjekteier og levere søknaden.

Samarbeidsavtalen med Ungarn om EØS-midlene ble signert 21 desember 2020. Kultur- og kulturarvsprogrammet utarbeides i løpet av 2021. Ytterligere detaljer om kunst- og kulturdelen av programmet vil bli publisert her. 

Dette skjer i Ungarn fremover:

21. desember 2020 Samarbeidsavtale om EØS-midlene signert
14. januar 2021 Kick-off for kulturarvs- og kultursamarbeidsprogrammet
Februar 2021 Tverrfaglig Roma round table
Oktober/november 2021 Forventet tidspunkt for første utlysning

 

Åpne alle

Utlysninger i programmet

Her vil det komme informasjon om kunst- og kulturdelen av programmet så fort denne informasjonen foreligger. 

Utlysninger av midler til reisestøtte

Når det blir aktuelt å utlyse midler til reisestøtte vil informasjon om dette bli publisert her. 

Potensielle ungarske partnere

Her vil du finne innsendte partnersøkskjemaer fra ungarske kunst- og kulturaktører som ønsker norske partnere. 
Kulturrådet tar ikke ansvar for kvalitetssikring av kulturaktørene som vil komme her.