Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - Europeiske nettverk (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Ingen flere utlysninger

Formål

  • Å støtte aktiviteter som styrker kunst- og kultursektorenes kapasitet til å operere flernasjonalt, internasjonalt samt sektoren evne til å tilpasse seg endringer.
  • Å støtte innovasjon som styrker kunst- og kultursektorens konkurranseevne.
  • Å støtte tiltak som bidrar til å fremme kulturelt og språklig mangfold.

Europeiske nettverk kan søke om støtte til flerårige rammeavtaler:

  • Man kan søke om støtte for aktiviteter opp til 250 000 Euro per år i avtaleperioden, men dette beløpet kan ikke overstige 80 % av de årlige budsjettene.
  • Nettverket må være etablert som en juridisk enhet i et land godkjent for deltakelse i Kreativt Europa – delprogrammet for kunst- og kultur.
  • Nettverket må bestå av minst 15 organisasjoner juridisk etablert i minst 10 forskjellige land godkjent for deltakelse i Kreativt Europa – delprogrammet for kunst- og kultur. 5 av disse landene må være et EU eller EFTA land.
  • Sjekk aktuell utlysning for når aktiviteter kan starte opp.

EACA: Utlysning av støtte til europeiske nettverk

Åpne alle

Vurdering av søknaden

Søknaden vurderes ikke av Norsk  Kulturråd /nasjonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa.

Se retningslinjene for utfyllende informasjon om vurdering av søknaden. (PDF)

På denne siden kan du lese kriterier som brukes i vurderingen (PDF)

Alle søkere får en tilbakemelding innen 6 måneder.