Hopp til innhold

Søk støtte

Støtteordning

Kreativt Europa - Europeiske plattformer (Avsluttet)

Se vedtakslister

Viktig melding:

Ingen flere utlysninger

Formål

Promotering og sirkulasjon av kunst- og kulturproduksjon og skapende aktører på tvers av Europa, nettverksaktiviteter, og europeisk programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider. Ordningen legger særlig vekt på aktiviteter som fremmer unge talenter (minst 30% unge europeiske talenter skal promoteres og få tilgang til visningssteder). 

En plattform består av en koordinerende enhet og øvrige medlemmer. Den koordinerende enheten for plattformen kan søke støtte til fireårig rammeavtale:

  • Det kan søkes om støtte opp til 500 000 Euro per år i avtaleperioden, men beløpet kan ikke overstige 80 % av de årlige budsjettene
  • Ordningen skal bidra til strukturering av feltet og et begrenset antall plattformer av aktører vil bli støttet (10-15 plattformer)
  • Plattformer skal bestå av en koordinerende enhet (søker) og minst 10 medlemsorganisasjoner fra minst 10 forskjellige land godkjent for deltakelse i Kreativt Europa – delprogrammet for kunst- og kultur. Fem av landene må enten være medlem av EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-land)
  • Plattformen må være etablert som en juridisk enhet (i minst 2 år før søknadsfristen) i et land godkjent for deltakelse i Kreativt Europa – delprogrammet for kunst- og kultur.
  • Sjekk aktuell utlysning for mer informasjon om hvordan du kan søke, og når aktiviteter kan starte opp
Åpne alle

Vurdering av søknaden

Søknaden vurderes ikke av Norsk  Kulturråd /nasjonalt kontaktpunkt for Kreativt Europa.

Se Kap. 14 i Guidelines for utfyllende informasjon om vurdering av søknaden.

På denne siden kan du lese kriterier som brukes i vurderingen.

Alle søkere får en tilbakemelding innen 6 måneder.