Hopp til innhold
Vedtaksliste

Kreativt Europa - Europeiske plattformer (Avsluttet)

Søk støtte

Plattformer med norske deltakere som fikk støtte i 2014:

InSitu

Østfold Teater deltar i denne plattformen som har som formål å fremme kunst i det offentlige rom. Prosjektet er tverrfaglig, men med fokus på scenekunst og visuell kunst. Plattformen vil arrangere faglige seminarer, foreta kunstneriske inngrep i det offentlige rom, bidra til økt mobilitet for kunstnere og deres prosjekter samt arrangere laboratorier som samler kunstnere, programmerer og aktører på byens scener. http://www.in-situ.info/en/

Aerowaves

Dansens Hus i Oslo er med i denne plattformen som har som mål å promotere unge dansere på tvers av landegrenser. Plattformen består av 24 land. Årlig velger programmerere fra alle plattformlandene dansekunstnere som blir presentert og promotert i de ulike plattformlandene. Utvelgelsen skjer på bakgrunn av søknader fra dansekunstnerne. Medlemmene i plattformen forplikter seg til å vise et gitt antall verk skapt av unge europeiske dansekunstnere i løpet av 2015-2016. http://aerowaves.org/

Liveurope

Blå deltar i denne plattformen som består av 13 musikkscener i Europa som programmerer live-musikk. Deltakerne i plattformen mottar støtte fra plattformen til å programmere nye artister. Plattformen muliggjør programmering av interessante artister som man har tro på, men hvor inntektsmulighetene er usikre. http://liveurope.eu/

SHAPE (Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe)

Insomnia-festivalen i Tromsø deltar i denne plattform som har som mål å promotere, utveksle og utvide publikumsgrunnlaget for innovative musikere og tverrfaglige kunstnere med fokus på lyd. SHAPE består av 16 organisasjoner og vil hvert år i tre år kollektivt velge ut 48 artister for deltakelse i en miks av live-opptredener, residensopphold, work-shops og samtaler på festivaler og spesielle eventer. http://shapeplatform.eu/

Her finner du totaloversikt over tildelinger som ble gitt til europeiske plattformer i 2014.

Kreativt Europa har også en søkbar nettside med informasjon om alle prosjekter som har mottatt/mottar støtte. Her ser du mer informasjon om plattformene som fikk støtte i 2014.