Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn 11 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2020, 2019 og 2018 kom det inn hhv 5, 10 og 12 boksøknader. Det er gledelig å se at søknadstallet til denne runden holder seg på om lag samme nivå som i tilsvarende runder i foregående år. Kvaliteten på bokprosjektene var i denne runden svært høy, noe som munnet ut i vedtak om trykkestøtte til samtlige 11 utgivelser.

Søknadene fra utgivende forlag med tilhørende manuskripter holder ofte høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter har det siste året munnet ut i trykkestøtte til godt over halvparten av bøkene.

Dette er for øvrig en støtteordning som genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen iflg retningslinjene altså stimulere til utgivelse av bøker som er av nasjonal interesse, og både små, mellomstore og større forlag fra hele landet er representert. Dermed vil enhver utgivelse som får trykkestøtte, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nasjonalt nedslagsfelt og komme lesere over hele landet til gode. Det gis her en kort omtale av to av bøkene som fikk tilskudd:

Spartacus Forlag (Oslo)

Bård Frydenlund m.fl: Transatlantiske forbindelser

Båndet mellom Norge og USA har alltid vært sterkt og har preget norsk kultur på utallige måter. Den store utvandringen til USA fra 1800-tallet av har skapt grobunn for forbindelseslinjer mellom de to landene som fortsatt i høyeste grad er virksomme. USA har vært og er viktig for oss, for vår kultur og vårt samfunn. Denne boken viser hvordan disse båndene er skapt, hvordan de utviklet seg, og hvordan de manifesterer seg i dag.

Orkana Forlag (Stamsund)

Marit Anne Hauan: Polare maskuliniteter

Norge er en polarnasjon. Polarområdene representerer ideer om vågemot, dødsforakt og evne til å klare seg under ekstreme forhold. Det er og blir et monokjønnet område med barske maskuline idealer. For de fleste heter nasjonens polare helter Nansen og Amundsen. Forfatter Marit Anne Hauans polare helter har helt andre navn: ekspedisjonsmedlemmet Gerrit de Veer, skipperen Johan Kulstad, eventyrskikkelsen Berner Jørgensen, isbjørnkongen Henry Rudi, fangstmannen Wanny Woldstad blant flere.

I denne boka analyseres fortellinger fra polarområdene gjennom 425 år, fra dagboka fra Willem Barentsz’ oppdagelse av Svalbard til vår tid. Utenom denne aller første og eldste kilden som undersøkes, er det fortellinger av og om mennesker fra Nord-Norge som er kildene til studie av polar maskulinitet og identitet, polare erfaringer og praksiser. Skipsjournaler, dagbøker, fangstbiografier, noveller, avis- og magasinartikler samt intervjuer og utstillinger nyanserer et nasjonalt ensidig bilde av polarmannen, og gir ny innsikt om polarhistoria sett nordfra.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 11

Søknadssum: 1 150 000

Antall tildelinger: 11

Tildelingssum: 459 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 23.11.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SPARTACUS FORLAG AS Vibeke Maria Viestad og Andreas Viestad - Dødeboka. Livet etter døden Oslo 2021 50000 23.11.2021 Bevilget 28000 SPARTACUS FORLAG AS Bård Frydenlund mfl. - Transatlantiske forbindelser Oslo 2021 15000 23.11.2021 Bevilget 15000 SKIEN KOMMUNE Mats Linder m.fl. - Hearts and pines Vestfold og Telemark 2021 300000 23.11.2021 Bevilget 96000 Lars-Ingar Meyer Fjeld Lars-Ingar Meyer Fjeld - Olav K. Venås - Bygdegeniet og felemakeren fra Gransherad Vestfold og Telemark 2021 260000 23.11.2021 Bevilget 75000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Karl Edvard Korseth (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2021 45000 23.11.2021 Bevilget 20000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Benny Motzfeldt (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2021 55000 23.11.2021 Bevilget 20000 ORKANA FORLAG AS Marit Anne Hauan - Polare maskuliniteter Oslo 2021 40000 23.11.2021 Bevilget 30000 SPARTACUS FORLAG AS Geir Stian Ulstein - Norge stein for stein. Historien om festningene våre Oslo 2021 70000 23.11.2021 Bevilget 45000 SOLUM BOKVENNEN AS Hans Bringeland - Ole Hallesbys etiske teologi og teologiske etikk Oslo 2021 125000 23.11.2021 Bevilget 25000 PAX FORLAG AS Lars Roede - Myten om murbyen. Christiania 1624-1814 Oslo 2022 130000 23.11.2021 Bevilget 45000 EMBLA AKADEMISK AS Øystein Ekroll, Bodil Østerås - Mære 2021 Trøndelag 2021 60000 23.11.2021 Bevilget 60000