Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. mars 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn ti søknader på ordningen. Det er vedtatt trykkestøtte til seks av bøkene. Søknadene holdt høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene, så også i dette møtet.

Utvalget vurderer det slik at de seks bokprosjektene hvor det er vedtatt trykkestøtte, representerer en kombinasjon av følgende tre elementer:

  • sterk søknad
  • nasjonalt nedslagsfelt
  • solid faglig forankret manuskript

I tillegg utmerker alle disse bøkene seg med høy relevans i en kulturvernkontekst.

Blant prosjektene som har fått støtte i denne runden, finner vi kunsthistoriker Torild Gjesviks bok Fotograf Knud Knudsen – Veien, reisen, landskapet, som utgis på Pax forlag. Knud Knudsen (1832-1915) er en av Norges viktigste fotopionerer. Som en av de første i landet, spesialiserte han seg på å ta landskapsfotografier, og drev med aktiv fotografisk virksomhet gjennom nesten 40 år.

I tidligere presentasjoner av Knudsens fotografier har oppmerksomheten ofte vært rettet mot den ville naturen. Men Knudsen tok ikke bare bilder av landskapene han oppsøkte. Han tok også svært mange bilder av veiene han reiste på. I siste halvpart av 1800-tallet fant det sted en omfattende veiutbygging i Norge. De nye veiene bidro til økt kommunikasjon og gjorde landskapet mer tilgjengelig. Det samme gjorde etableringen av dampskipsruter og byggingen av jernbaner. Med denne boka har Gjesvik ønske om å vise det nære samspillet mellom reisene han foretok, veiene han reiste på, landskapet han reiste gjennom og bildene han tok.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 10
  • Søknadssum: 1 063 000
  • Antall tildelinger: 6
  • Tildelingssum: 290 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 8.5.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NOVUS AS Egil Kraggerud - Theodoricus Oslo 2018 50000 8.5.2018 Avslått 0 VIDARFORLAGET AS Wenche Blomberg - Dollhuset (Dårehuset) Oslo 2018 115000 8.5.2018 Avslått 0 Cecilie Agnalt Eilif Mosbæk - Livet langs Haldenkanalen. Den store rundreisen Østfold 2018 200000 8.5.2018 Avslått 0 Kjell Christian Midtgaard Kjell Christian Midtgaard - The Hardanger Fiddle. The Art of Luthery in Telemark Norway Vestfold 2018 60000 8.5.2018 Bevilget 60000 SPARTACUS FORLAG AS Aina Nøding - Claus Fasting. Dikter, journalist og opplysningspioner Oslo 2018 40000 8.5.2018 Bevilget 20000 ELSE SPROSSA RØNNEVIG AS Else Rønnevig - HUS til BRY - Kulturarvens kår i Norge Aust-Agder 2018 200000 8.5.2018 Bevilget 100000 PAX FORLAG AS Torild Gjesvik - Fotograf Knud Knudsen. Veien, reisen, landskapet Oslo 2018 78000 8.5.2018 Bevilget 30000 MARIUS NERGÅRD PETTERSEN BILDE OG TEKST Marius Nergård Pettersen - Hemmelige hytter Akershus 2018 100000 19.6.2018 Bevilget 45000 PAX FORLAG AS Siv Ringdal - På høye hæler i Amerika Oslo 2018 120000 8.5.2018 Bevilget 35000