Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 4. september 2018

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 10 søknader på ordningen. Det er vedtatt trykkestøtte til åtte av bokprosjektene. Søknadene fra utgivende forlag med tilhørende manuskripter holder normalt høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene. Inneværende runde var kjennemeket ved spesielt mange sterke søknader, og munnet altså ut i støtte til åtte av ti bøker.

Utvalget vurderer det slik at bøkene som er blitt prioritert i denne runden representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker de seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst.

Blant prosjektene som har fått trykkestøtte, finner vi Audun Dybdahls bok Med angel og not, som utgis på Museumsforlaget. Boka gir en samlet framstilling av og ny kunnskap om redskaper og utstyr knyttet til fiskeriet som næring helt fra eldre steinalder og fram til ca. 1900. Dybdahl har gjort et grundig arbeid som vil være til stor nytte for både museumssektoren og et allment publikum. Med angel og not er orientert mot gjenstandskulturen i Trøndelag og på Møre, men også kilder fra andre deler av kysten er trukket inn for å utfylle bildet. Slik blir boka vurdert å være en verdifull og relevant inngang til fangstmetoder, teknologisk utvikling og kombinasjonen hjemmefiske/eksportfiske langs hele norskekysten. Utgivelsen er rikt illustrert og har både noteapparat og stikkordregister.

Et annet bokprosjekt som har fått støtte, er Husimellom – En reise i norsk arkitektur av Peter Butenschön. Kulturvernutvalget har vurdert dette å være en viktig bok som kan medvirke til en allmenngjøring av arkitekturdebatten i Norge. Boka utgis på Forlaget Press, og er en bredt anlagt og rikt illustrert utgivelse om norsk arkitektur og bygnings- og arkitekturhistorie. Målet er å formidle kultur- og arkitekturhistorie i en ny form, og gi leseren kunnskaper og perspektiver som åpner for refleksjon rundt arkitekturen og bygninger folk har rundt seg i nærmiljøet. Butenschön forsøker også å utforske hva som kan tenkes å være spesifikt norsk ved arkitekturen, fra fortidens gamle gårdsbygninger fram til dagens boligbygninger eller store offentlige byggeprosjekter.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 10

Søknadssum: 735 000

Antall tildelinger: 8

Tildelingssum: 250 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.9.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 14.11.2018

  • Vedtak i rådsmøte: 12. - 13.12.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
SPARTACUS FORLAG AS Torgeir E. Sæveraas - I skyggen mellom trærne. Om krig og ansvar Oslo 2018 30000 14.11.2018 Bevilget 15000 KULTIVATOR AS Dag Vårdal - Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet. Dans og Musikk Oppland 2018 50000 14.11.2018 Bevilget 30000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Dagfinn Moe (red.) - Glemte hager - hagekunst 1276-1900 Hordaland 2018 130000 14.11.2018 Bevilget 30000 ALVHEIM & EIDE AKADEMISK FORLAG INNEHAVER PÅL BJØRBY Kari Berle Nilsen - Du er nu min datter”: Brevveksling mellom Skram og Müller Hordaland 2018 45000 14.11.2018 Bevilget 20000 ORKANA FORLAG AS Inger Storli - Ottars verden – En reiseberetning fra 800-tallet Oslo 2018 80000 14.11.2018 Bevilget 20000 FORLAGET PRESS AS Peter Butenschön - Husimellom Oslo 2018 100000 14.11.2018 Bevilget 30000 MUSEUMSFORLAGET AS Audun Dybdahl - Med angel og not Trøndelag 2018 50000 14.11.2018 Bevilget 25000 TRAD MAT AS Bodil Nordjore - Mjølk - Smørforma og gilde budeier Telemark 2018 50000 14.11.2018 Avslått 0 TELEMARK FORLAG AS Åsta Østmoe Kostveit - Folkekunst, tidtrøyte eller magi. Telemark 2018 100000 14.11.2018 Bevilget 80000 PANTAGRUEL FORLAG AS Per Spook et al. - Per Spook – Haute couture 1977–1995 Oslo 2018 100000 14.11.2018 Avslått 0