Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. desember 2017

Tilbake til 2018 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn ni søknader på ordningen. Det er vedtatt trykkestøtte til fem av bøkene. Søknadene holdt høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene, så også i dette møtet.

Utvalget vurderer det slik at de fem bokprosjektene hvor det er vedtatt trykkestøtte, representerer en kombinasjon av følgende tre elementer:

  • sterk søknad
  • nasjonalt nedslagsfelt
  • solid faglig forankret manuskript

I tillegg utmerker alle disse bøkene seg med høy relevans i en kulturvernkontekst.

Blant prosjektene som har fått støtte, finner vi Marthe Tolnes Fjeldstad og Solveig Greves bok «Sophus Tromholt. Portfolio», som blir utgitt på Forlaget Press. Dette er en monografi over Sophus Tromholt (1851-96), den danske nordlysforskeren som også var en dyktig amatørfotograf. Tromholt er kjent for sine portretter av den samiske befolkningen i Kautokeino, og fotografiene fra 1882-83 gir et unikt tidsbilde av samisk kultur og samspillet mellom tre folkeslag.

Tromholts samling ved Universitetet i Bergen er ett av kun fem fotohistoriske arkiv på UNESCOs Memory of the World Register. Tross fotografienes store kulturhistoriske verdi, finnes det ingen samlet presentasjon av bildene. Boken vil for første gang gjøre disse fotografiene bredt tilgjengelig i Norge og internasjonalt.

Tall fra søknadsrunden

  • Antall søknader: 9
  • Søknadssum: 965 000
  • Antall tildelinger: 5
  • Tildelingssum: 375 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.12.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: 4. - 5.4.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
NOVUS AS Kåre Hoel - Bustadnavn i Østfold. Bind 17 Råde Oslo 2018 33400 14.3.2018 Avslått 0 NOVUS AS Mads Langnes - Utskiftingsrett og gardskipnad Oslo 2018 109000 14.3.2018 Avslått 0 KINE MALTERUD Kine Malterud og Geir Eliassen - VottenePåSaga Finnmark 2018 43216 14.3.2018 Avslått 0 CAPPELEN DAMM AS Salah Salim Ali - Ibsen i Arabia Oslo 2018 51500 5.4.2018 Avslått 0 LID FORLAG Narve Lid - I fotspora til kunstmålaren Jacob Gløersen Buskerud 2018 78000 14.3.2018 Bevilget 75000 NORGESFORLAGET AS Anne Marie Haraldsen - Norske kunstneres postkort Telemark 2018 150000 14.3.2018 Bevilget 75000 FORLAGET PRESS AS Marthe Tolnes Fjellestad - Sophus Tromholt: Portfolio Oslo 2018 10000 14.3.2018 Bevilget 75000 VIGMOSTAD & BJØRKE AS Stig Wernø Holter - Nytt Norsk Salmeleksikon, bind IV Hordaland 2018 200000 5.4.2018 Bevilget 50000 Jan Kokkin Jan Kokkin - Gerhard Munthe - en pioner innenfor modernismen Oslo 2018 200000 14.3.2018 Bevilget 100000