Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. mars 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 14 søknader på ordningen. Det er vedtatt trykkestøtte til 9 av bokprosjektene. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene. Utvalget vurderer det slik at bøkene som er blitt prioritert i denne runden representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker de seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst. Det gis her en kort omtale av to av bokprosjektene som fikk trykkestøtte:

Skald forlag har fått støtte til Sissel Beate Brunstads bok Øl gjennom alle tider, som synliggjør rollen ølet har hatt opp gjennom historien, fra vikingenes drikkelag til dagens mikrobryggeri. Videre har Spartacus forlag fått trykkestøtte til kildeutgivelsen Optegnelser – Isak Sabas folkeminnesamling, som utgis med tilhørende innledning og etterord. Boken er basert på politiker, lærer og folkeminnegransker Isak Sabas (1875-1921) notatbøker fra sine reiser i skoltesamiske områder i Finnmark tidlig på 1900-tallet.

Gjennom hele sitt relativt korte liv kjempet Saba for samenes sak. Han forsøkte å vekke den norske befolkningen til å ta ansvar for den kulturelle undertrykkingen av samene. Samtidig engasjerte han seg like sterkt for at samene selv skulle ta opp kampen mot urett og undertrykking.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 14

Søknadssum: 2 129 750

Antall tildelinger: 9

Tildelingssum: 515 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.3.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 20.5.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 18. - 19.6.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
MATEI PUBLISHING GROUP AS Frederic Tolfrey - Jones' guide til Norge Oslo 2019 50000 20.5.2019 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Isak Saba - Optegnelser. Cállosat. Isak Sabas folkeminnesamling Oslo 2019 50000 20.5.2019 Bevilget 25000 NOVUS AS Mikkel Tin m.fl. - Faces between fact and fiction Oslo 2019 21800 20.5.2019 Bevilget 20000 SOLUM FORLAG AS Marit Werenskiold - Erik og Sofie Werenskiold: Ungdom og eventyer 1849–1889 Oslo 2019 750000 20.5.2019 Bevilget 150000 ORKANA FORLAG AS Lars Hætta og Anders Pedersen Bær - Erindringer Oslo 2019 50000 20.5.2019 Bevilget 45000 FALCK FORLAG AS Marius Lien - Liens plog over landet drog Akershus 2019 69950 20.5.2019 Avslått 0 UTENFOR ALLFARVEI AS Eivind Natvig og Pål Moddi Knutsen - Kom for alt er ferdig Troms 2019 100000 20.5.2019 Avslått 0 Kjell Bjoulv Steen Aage Grauballe - Willy på eventyr Rogaland 2019 150000 20.5.2019 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Marianne Vedeler - Oseberg. De gåtefulle billedvevene Oslo 2019 45000 20.5.2019 Bevilget 25000 SELJA FORLAG AS Kolbjørn Nesje Nybø - Arkitekturgaid for Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2019 100000 20.5.2019 Bevilget 100000 SOLUM FORLAG AS Geir Totland - De norske pengesedlene – en kulturhistorie Oslo 2019 250000 20.5.2019 Bevilget 60000 SOLUM FORLAG AS Sæmund Fiskvik - Plateparadiset – åpenbaringer fra platebransjens gullalder Oslo 2019 225000 20.5.2019 Avslått 0 UTENFOR ALLFARVEI AS Billy Jacobsen - Jack. Et liv i søkk og kav. Troms 2019 175000 20.5.2019 Bevilget 45000 SKALD AS Sissel Beate Brunstad - Øl gjennom alle tider Sogn og Fjordane 2019 93000 20.5.2019 Bevilget 45000