Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn fem søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2019 og 2018 kom det inn hhv 10 og 12 boksøknader. Som på ordningen Prosjektstøtte kulturvern, antar vi at nedgangen i søknadstallet, her fra forlagene, har sin årsak i koronasituasjonen. Det er vedtatt trykkestøtte til tre av bokprosjektene.

Dette er for øvrig en støtteordning som genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen iflg retningslinjene stimulere til utgivelse av bøker som er av nasjonal interesse. Dermed vil enhver utgivelse som får trykkestøtte i prinsippet ha et stort nedslagsfelt, og komme lesere over hele landet til gode. Søknadene med tilhørende manuskripter holder ofte høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet.

Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste rundene ut i bevilgning til rundt halvparten av bøkene, så også altså i denne siste søknadsrunden i 2020. De tre bokprosjektene som er blitt prioritert representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst. Det gis her en kort omtale av det ene av bokprosjektene som fikk trykkestøtte:

Espen Johnsen: Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong

Pax forlag er bevilget kr 50 000 til utgivelse av Espens Johnsens monografi Erling Vikjsø. Eksperimenter i betong. Sentralt i denne undersøkelsen av Viksjøs arkitektursyn og virksomhet, står samarbeidet med tidens ledende kunstnere nasjonalt og internasjonalt, men også hans egen og lite belyste produksjon. Erling Viksjø (1910-71) er blant de nytenkende europeiske arkitektene i etterkrigsårene. Gjennom omfattende arkivstudier viser Johnsen hvordan Viksjøs eksperimenter i form og betong plasserer seg i forhold til den internasjonale avantgarden, direkte og indirekte. Men det er også en steds- og tradisjonsforankring i Viksjøs arkitektur, en bearbeiding av eldre norsk arkitektur og kunst, et trekk som var tidstypisk og karakteristisk for den internasjonale avantgarden han var en del av. Slik er regjeringskvartalet et ekstraordinært verk i den moderne kanon, tradisjonsformidlende og nytenkende – et monument for maskinalderen, slik Johnsen karakteriserer det.

Erling Viksjøs produksjoner utfordrer manges forestillinger om hva som er stygg og pen arkitektur. Regjeringskvartalet i Oslo med både Høyblokka og Y-blokka er kjente arbeider fra Vikjøs side. Blant arbeider ellers i landet, kan nevnes Tromsøbrua, Kanalbroen i Tønsberg, Bergen rådhus, Nordseter fjellkirke ved Lillehammer og Fiskerifagskolen i Honningsvåg.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 5

Søknadssum: 371 015

Antall tildelinger: 3

Tildelingssum: 100 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16.11.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
DREYERS FORLAG OSLO AS Tom Christophersen - Aas gård og Råsjøen Oslo 2021 35000 16.11.2020 Bevilget 35000 PAX FORLAG AS Espen Johnsen - Erling Viksjø. Eksperimenter i form og betong Oslo 2021 121815 16.12.2020 Bevilget 50000 FALCK FORLAG AS Terje Mosnes - Jazz - som sagt Viken 2021 84200 16.11.2020 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Sigrid Aksnes Stykket - Ho sette seg sjov te styre Oslo 2021 30000 16.11.2020 Bevilget 15000 SOLLIA FORLAG Bjørn Brænd Hans Petter Evensen - Håndredskap for bærekraft og miljø Innlandet 2021 100000 16.11.2020 Avslått 0