Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. desember 2019

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 13 søknader på ordningen. Det er vedtatt trykkestøtte til 7 av bokprosjektene. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt eller i overkant av halvparten av bøkene, så også i denne runden.

Kulturrådet vurderer det slik at bøkene som er blitt prioritert i denne runden representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker de seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst. Det gis her en kort omtale av det ene av bokprosjektene som fikk trykkestøtte:

Anne Eriksen: Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 1650-1840

Pax forlag har fått trykkestøtte til professor Anne Eriksens bok «Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 1650-1840». Boken er en utforskning av en historietradisjon som av ulike årsaker er falt utenfor den akademiske interessen i Norge, både innen litteraturforskningen og i historiefaget. Årsaken kan være at den skilte seg fra historielitteraturen som ble skrevet senere, med sine krav til vitenskapelighet og fokus på nasjonsbygging. Historieverkene fra perioden 1650-1840 er kort sagt blitt nedvurdert på grunn av sine litterære tilsnitt.

Anne Eriksens dyptpløyende dykk i de tidlige historieverkene søker imidlertid å vise hva de var, ikke hva de ikke var. Dermed finner man en rik flora av europeisk mytisk og religiøst stoff, historiske refleksjoner og oppbyggelig litteratur med andre siktemål enn nasjonsbygging. Historie skulle først og fremst være «livets læremester». Boken viser at historieskrivingens ulike sjangre frem til det nye vitenskapsfaget ble etablert i Norge, hadde funksjoner som strakte seg fra politisk analyse til religiøs forkynnelse og fra oppdragelsesprogram til systematisk kartlegging av kunnskap og informasjon.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 13

Søknadssum: 1 615 842

Antall tildelinger: 7

Tildelingssum: 369 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 6.3.2020

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ASBJØRNSENSELSKAPET Erik Henning Edvardsen - Sagnsamleren og hans ambassadør Oslo 2019 80800 6.3.2020 Bevilget 40000 Samba Diop Samba Diop - Innvandring og Norge Oslo 2020 700000 6.3.2020 Avslått 0 DREYERS FORLAG OSLO AS Sverre Jensen - Mine middelalderinstrumenter Oslo 2020 50000 6.3.2020 Bevilget 20000 FALCK FORLAG AS Leif Gjerstad og Lars Ulseth - Ole paus - Paus-poeten: Sangtekster gjennom 50 år Akershus 2020 73750 6.3.2020 Avslått 0 FALCK FORLAG AS Terje Mosnes - Jazz – som sagt Intervjuer gjennom 50 år Akershus 2020 58000 6.3.2020 Avslått 0 ARKITEKT ATLE LEIRA AS Atle Leira - Ombygget enebolig Oslo Oslo 2020 30000 6.3.2020 Avslått 0 PAX FORLAG AS Per Lars Tonstad - Ole Henrik Magga. Kamp og kompromiss Oslo 2020 110000 6.3.2020 Bevilget 20000 FORLAGET PRESS AS Kristin Aasbø og Maja Atterstig - En gang for alltid. Václav Mareks fotografier fra Susendalen Oslo 2020 150000 6.3.2020 Bevilget 75000 PAX FORLAG AS Anne Eriksen - Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge Oslo 2020 67992 6.3.2020 Bevilget 15000 Jan Kokkin Jan Kokkin - Gunnar S. Gundersen Oslo 2020 100000 6.3.2020 Bevilget 100000 MAGASINET BUNAD AS Barbro Tronhuus Storlien - Barbro Broderer - tanker, tips og teknikker Buskerud 2019 50000 6.3.2020 Avslått 0 STIFTINGA NASJONALT LANDSTADSENTER Flere - M.B. Landstad. Skrifter 5: Den første norske salmeboken Akershus 2019 99500 6.3.2020 Avslått 0 STIFTINGA NASJONALT LANDSTADSENTER Flere - M.B. Landstad. Skrifter 5: Den første norske salmeboken Akershus 2020 0 6.3.2020 Bevilget 99000 University of British Columbia Press (UBC Press) Sigrid Lien and Hilde Wallem Nielssen - Colonial Legacies and Decolonial Activism in Indigenous... Utlandet 2020 45800 6.3.2020 Avslått 0