Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 3. juni 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 16 søknader på ordningen. Det er vedtatt trykkestøtte til seks av bokprosjektene. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste utvalgsmøtene ut i bevilgninger til rundt halvparten av bøkene, så også i denne runden.

Kulturrådet vurderer det slik at bøkene som er blitt prioritert i denne runden representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker de seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst. Det gis her en kort omtale av det ene av bokprosjektene som fikk trykkestøtte:

Ingunn Elstad: Tvangsevakueringa i nord hausten 1944

Orkana forlag har fått en bevilgning til Ingunn Elstads bok Tvangsevakueringa i nord hausten 1944. Manuskriptet gir en bred historisk framstilling og analyse av tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, både sett fra et politisk perspektiv og fra den fleretniske sivilbefolkningen. Som forfatteren selv uttrykker det: "Historia om tvangsevakueringa er først og fremst sivilbefolkninga si historie."

Boka tar for seg bakgrunnen, forspillet på Nordkalotten, planleggingen og selve tvangsevakueringa: innfangingen, transportene, hjelpeapparatet og transittene. Den siste delen omhandler de politiske og etiske konfliktene. Et sentralt spørsmål er hvorfor total deportasjon og total rasering ble gjennomført i det nordligste tyskokkuperte Europa.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 16

Søknadssum: 1 444 446

Antall tildelinger: 7

Tildelingssum: 265 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.6.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 28.8.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
PIROUETTE V/IGOR IVANOV Igor Ivanov, Larissa Savenkova - Klassisk dans. Metodikk, metoder, erfaring. Oslo 2020 96749 28.8.2020 Avslått 0 NOVUS AS Edvard Hoem m.flere - Norwegian-American Essays 2020 Oslo 2020 60000 28.8.2020 Avslått 0 SOLUMBOKVENNEN AS Sindre Hovdenakk - London Calling – Det frie NRK 1940–1945 Oslo 2020 100000 28.8.2020 Avslått 0 THYRI DESIGN Hans H. Thyri - SNØVEGEN Kunst og natur - nasjonal turistveg Aurlandsfjellet Oslo 2020 250000 28.8.2020 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Kim Hjardar - Vikingenes største slag Oslo 2020 55000 28.8.2020 Avslått 0 SPARTACUS FORLAG AS Øyvind Hammer og Marte Holten Jørgensen - Flora Norvegica Radiographica. Norske planter i røntgen Oslo 2020 45000 28.8.2020 Avslått 0 SKALD AS Eva Røyrane - Vestlandshus - våningshus frå Jæren til Sunnmøre Vestland 2020 105000 28.8.2020 Avslått 0 MUSEUMSFORLAGET AS Anne Bårdsgård - Selbumønster Trøndelag 2020 100000 28.8.2020 Avslått 0 ORKANA FORLAG AS Tore Pryser - Storspion, dobbeltagent eller svindler Oslo 2020 85000 28.8.2020 Avslått 0 PAX FORLAG AS Jon Suul - Handverk i det nordenfjeldske Bind 3 Namdal Oslo 2020 162697 28.8.2020 Bevilget 65000 SPARTACUS FORLAG AS Tor Jørgen Melien - Norges globale sjøkrig Oslo 2020 40000 28.8.2020 Bevilget 20000 SKALD AS Arne Vinje - Store spel. Soga om Vesås og verda. Vestland 2020 70000 28.8.2020 Bevilget 50000 SPARTACUS FORLAG AS Knut Aukrust - Folkevennen og mestertyven. Ole Vig og Ole P. Høiland Oslo 2020 40000 28.8.2020 Bevilget 20000 ORKANA FORLAG AS Ingunn Elstad - TVANGSEVAKUERINGA i nord hausten 1944 Oslo 2020 50000 28.8.2020 Bevilget 30000 FORLAGET PRESS AS Liv Emma Thorsen - Dyr i storbyen. Hover, klover, klør i Kristiania 1859–1925 Oslo 2020 125000 28.8.2020 Bevilget 50000 MAGIKON FORLAG ANS Tor Ola Svennevig - Johan Knudsen – Electric Tattooist Viken 2020 60000 28.8.2020 Bevilget 30000