Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn 14 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2019 og 2020 kom det inn hhv 14 og 13 boksøknader. Etter kun syv søknader til den siste runden i 2020, ser søknadstallet på ordningen nå ut til å være tilbake på et normalt nivå. Det er vedtatt trykkestøtte til 11 av bokprosjektene.

Dette er for øvrig en støtteordning som genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen iflg retningslinjene stimulere til utgivelse av bøker som er av nasjonal interesse. Dermed vil enhver utgivelse som får trykkestøtte i prinsippet ha et stort nedslagsfelt, og komme lesere over hele landet til gode. Søknadene med tilhørende manuskripter holder ofte høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet.

Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter munner i de fleste rundene ut i bevilgning til rundt halvparten av bøkene. Til denne første runden i 2021 var det spesielt mange sterke bokprosjekter, noe som munnet ut i trykkestøtte til hele X utgivelser. De X bokprosjektene som er blitt prioritert representerer en kombinasjon av følgende tre elementer: Sterk søknad, nasjonalt nedslagsfelt og solid faglig forankret manuskript. I tillegg utmerker bøkene seg med en tematisk orientering som har høy relevans i en kulturvernkontekst. Det gis her en kort omtale av det ene av bokprosjektene som fikk trykkestøtte:


Mathilde Sprovin: Kunstvæversker og arkitekter – kvinner i estetiske fag omkring 1900

Det er bevilget kr 30 000 til Dreyers forlag til trykking av Mathilde Sprovins bok «Kunstvæversker og arkitekter. Kvinner i estetiske fag omkring 1900». Utgivelsen omhandler Norges første kvinnelige arkitekter og kunstveversker. Samtlige av kvinnene var utdannet ved Tegneskolen i Christiania. Læreren deres var arkitekt Herman Major Schirmer (1845-1913), en moderne og progressiv skikkelse som løftet fram de kvinnelige elevene sine og støttet dem ut i arbeidslivet. Schirmer anbefalte at flere ble ansatt hos den internasjonalt anerkjente kunstveversken Frida Hansen (1855-1931).
 
Boka gir en grundig presentasjon av Tegneskolen i Christiania, av Herman Major Schirmer og Frida Hansen. Sammen utgjorde de navet for de kvinnelige estetikerne. Kvinnene etablerte vennskap, og de organiserte faglige fellesskap og foreninger. Boka løfter fram de kvinnelige estetikerne, og plasserer livene deres, kunsten og arkitekturen inn i en kulturell og samfunnshistorisk kontekst.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 14
Søknadssum: 1 572 849
Antall tildelinger: 11
Tildelingssum: 585 000

Prosess

Søknadsfrist: 02.12.2020 kl. 13:00 
Vedtak i fagutvalg: 02.03.2021

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Reidun Marie Mellem Reidun Mellem - Sagakvinna Sigrid Skjalgsdotter på Trondarnes Troms og Finnmark 2021 21000 2.3.2021 Avslått 0 FIMFILM AS Fredrik Kalstveit - NORSKE COWBOYER Vestland 2021 100000 2.3.2021 Avslått 0 ORKANA FORLAG AS Kjell-G. Kjær - Piratene ved Nordkapp Oslo 2021 80000 2.3.2021 Avslått 0 MAGASINET BUNAD AS Eli Vesaas og Sigrunn Lie Brattekås - Bunadband i Telemark. Veving på grind og bandstøre Vestfold og Telemark 2021 90000 2.3.2021 Bevilget 60000 PAX FORLAG AS Jon Suul - Handverk i det Nordenfjeldske, bind 5 Stjørdalen og Neadalen Oslo 2021 142041 2.3.2021 Bevilget 65000 PAX FORLAG AS Cecilie Authen - Norsk folkemusikk. Et fotohistorisk portrett 1840-1940 Oslo 2021 66632 2.3.2021 Bevilget 40000 PAX FORLAG AS Erik Rudeng - Morgenbladet - en annen historie Oslo 2021 153400 2.3.2021 Bevilget 75000 DREYERS FORLAG OSLO AS Mathilde Sprovin - Kunstvæversker og arkitekter Oslo 2021 40000 2.3.2021 Bevilget 30000 MUSEUMSFORLAGET AS Audun Dybdahl - Med høvel og øks. Snekker- og tømrerverktøy gjennom tidene Trøndelag 2021 50000 2.3.2021 Bevilget 20000 FLATNES FRILANS Øyvind Flatnes - Norske militære og sivile kammerladningsgeværer Vestland 2021 90000 2.3.2021 Bevilget 65000 ASBJØRNSENSELSKAPET Erik Henning Edvardsen - Sagnsamleren og hans ambassadør. Del 2 Oslo 2021 82456 2.3.2021 Bevilget 55000 NOVUS AS Elisabeth Kværne og Bjørn Aksdal - Langeleiken - heile Noregs instrument Oslo 2021 335000 2.3.2021 Bevilget 80000 PAX FORLAG AS Torgeir E. Sæveraas - Krigens skjebnesone. Wehrmacht i Norge. Oslo 2021 274320 2.3.2021 Bevilget 75000 NOVUS AS Ørnulf Hodne - Olsok - Norges feiring av Olav den hellige Oslo 2021 48000 2.3.2021 Bevilget 20000