Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn 12 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2020, 2019 og 2018 kom det inn hhv 16, 17 og 15 boksøknader. Det er oppløftende å se at søknadstallet til denne runden holder seg på om lag samme nivå som i tilsvarende runder i foregående år. Det er vedtatt trykkestøtte til hele 11 av de 12 bokprosjektene.

Dette er for øvrig en støtteordning som genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen iflg retningslinjene altså stimulere til utgivelse av bøker som er av nasjonal interesse, og både små, mellomstore og større forlag fra hele landet er representert. Dermed vil enhver utgivelse som får trykkestøtte, uavhengig av hvor forlaget holder til, ha et nasjonalt nedslagsfelt og komme lesere over hele landet til gode.

Søknadene fra utgivende forlag med tilhørende manuskripter holder ofte høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet. Den relativt høye kvaliteten på søknader og manuskripter har det siste året munnet ut i trykkestøtte til godt over halvparten av bøkene. I alt 11 bevilgninger viser at denne runden, i likhet med den forrige, utmerket seg med svært mange støtteverdige utgivelser.

Dette er for øvrig en støtteordning som genererer mange søknader fra hovedstaden, der også de fleste forlagene i Norge har sitt sete. Til gjengjeld skal ordningen iflg retningslinjene stimulere til utgivelse av bøker som er av nasjonal interesse. Dermed vil enhver utgivelse som får trykkestøtte i prinsippet ha et stort nedslagsfelt, og komme lesere over hele landet til gode. Søknadene med tilhørende manuskripter holder ofte høy kvalitet, og bøkenes relevans i en kulturvernkontekst er ofte tunga på vektskåla i retning av bevilgning fra Kulturrådet.

Det gis her en kort omtale av to av bøkene, som begge er utgitt av relativt små forlag i hhv fylkene Troms & Finnmark og Nordland. Utgivelsen til Orkana forlag illustrerer at også ordningen Faglitteratur kulturvern er et viktig virkemiddel til formidling av ny kunnskap om mangfoldet av kulturarver i Norge:

Utenfor Allfarvei Forlag – kr 70 000 / Britt Marie Bye: Forlatte hus - og noen av menneskene som bodde i dem

Gjennom 10 år har fotograf Britt Marie Bye reist landet på langs og på tvers for å lete opp forlatte hus og deres historier. I Norge er det i dag minst 100 000 hus (Nova, Byggforsk, 2004) som står tomme, de fleste av disse i distriktene. I denne boken forteller Britt historien om noen av menneskene som en gang bodde i de i dag forlatte hjemmene, og gjennom fortellinger og portretter av hus ser man det gjensdige avhengighetsforholdet mellom menneske og hus. Husene står tomme som tidskapsler, de er museer over levd liv, byggeskikk, bosettingsmønster, interiørtrender og livsvilkår. Det er en vakker, og sentimental, reise gjennom Norge - med hus og menneskers historier fra 1700-tallet og frem til 1980.

Orkana forlag – kr 40 000 / Alf Ragnar Nielssen: Samene i Lofoten. Hvem kan huske dem?

Med boken Samene i Lofoten – hvem kan huske dem? faller en viktig brikke i puslespillet om samisk fortid på de ytre øyene i Nordre Nordland og Sør-Troms på plass. Det har tidligere kommet framstillinger av samenes historie på Senja, Hinnøya og i Vesterålen – sist i boken Samene ved storhavet av Johan Borgos, som omhandler Vesterålen (Orkana forlag 2020). Lofoten har imidlertid lenge vært en ubeskrevet og ukjent del av den samiske historien. Unntaket er en oversiktsartikkel av Alf Ragnar Nielssen om samenes historie i Lofoten, publisert i 2008 i Nordlands kulturelle mangfold (red. Evjen og Hansen, Pax Forlag). Utgivelsen Samene i Lofoten – hvem kan huske dem? gir ny kunnskap om samenes historie i Nord-Norge, og vil være til inspirasjon for videre forskningsinnsats på området.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 12
Søknadssum: 1 362 730
Antall tildelinger: 11
Tildelingssum: 540 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ANTIPODES CAFÉ antipodes café - Utforsking av Norges flagg 2012-2021 Oslo 2021 120000 27.8.2021 Avslått 0 ORKANA FORLAG AS Alf Ragnar Nielssen - Samene i Lofoten. Hvem kan huske dem? Oslo 2021 50000 27.8.2021 Bevilget 40000 SPARTACUS FORLAG AS Arnfinn Åslund m.fl. (red.) - Tvisyn, innsyn, utsyn. Nærblikk på A.O. Vinje Oslo 2021 35000 27.8.2021 Bevilget 15000 UTENFOR ALLFARVEI FORLAG AS Britt Marie Bye - Forlatte hus - og noen av menneskene som bodde i dem Troms og Finnmark 2021 130000 27.8.2021 Bevilget 70000 SOLUM BOKVENNEN AS Else Martinsen - Tramteatret – Latter som protest Oslo 2021 175000 27.8.2021 Bevilget 45000 ELSE SPROSSA RØNNEVIG AS Else Rønnevig - VERN gjennom BRUK - Sprossa har noe på hjertet Agder 2021 150000 27.8.2021 Bevilget 75000 BOK, SYKKELPRODUKSJON I NORGE 1880-1980. HELGE ÅBAKK Helge Aabakk - På to hjul - Sykkelproduksjon i Norge 1880-1980 - Bind 1 Agder 2021 79730 27.8.2021 Bevilget 70000 PAX FORLAG AS Jens Olai Jenssen, Elisabeth Lønnå - Katti Anker Møller. En biografi Oslo 2021 240000 27.8.2021 Bevilget 70000 ORKANA FORLAG AS Marianne Berg - Poteten – en kulturhistorisk reise Oslo 2021 75000 27.8.2021 Bevilget 60000 MANEPE AS Marius Nergård Pettersen - Hemmelige Norge - det skjulte friluftslivet Viken 2021 150000 27.8.2021 Bevilget 60000 KULTIVATOR AS Mette Vårdal - Vor Suplicas. Østen Kjørren og hans sangbok. Innlandet 2021 33000 27.8.2021 Bevilget 15000 NOVUS AS Norli-Blengsdalen (red.) - Greven og hans undersåtter Oslo 2021 85000 27.8.2021 Bevilget 20000