Hopp til innhold
Vedtaksliste

Faglitteratur kulturvern

Søk støtte

Om søknadsrunden

Til denne runden kom det inn i alt 36 søknader på ordningen. I tilsvarende runder i 2020 og 2019 kom det inn hhv 54 og 46 søknader. Det er vedtatt støtte til 15 av prosjektene.

Tildelingsprosenten i denne runden ligger på i overkant av 40 %, tilsvarende tildelingsrundene i 2020. En stor andel av søknadene/prosjektene holder høy kvalitet, og det er igjen gledelig å se den gode responsen på satsingsområdet mangfold.

Dette er en ordning som genererer søknader fra alle kanter av landet. Den geografiske fordelingen er svært god, noe som kommer til syne også i inneværende runde. Alle fylkene er ikke nødvendigvis representert i bevilgningslistene fra hver runde, men over tid bidrar innretningen av ordningen til aktivitet over hele landet.

Målgruppen for de frie prosjektmidlene spenner bredt, og i de ulike søknadsrundene er ofte både frivillige lag og organisasjoner, privatpersoner, ulike stiftelser, museer, arkiv, kommuner og dokumentarfilmskapere representert. Prosjektene fremviser også en betydelig variasjon i spennet mellom bevaring og fysisk sikring av kulturarv, via dokumentasjon og innsamling, til prosjekter for tilgjengeliggjøring og formidling i form av f.eks fysiske og digitale utstillinger og dokumentarfilm. Det gis her en omtale av ett av prosjektene som har fått støtte:

Din pust, din stemme - Kritiske refleksjoner om antirasisme, ytringsfrihet og protestdemonstrasjoner

Det er gitt støtte til Michelle Anoinette Tisdel til prosjektet «Din pust, din stemme», en videreføring av innsamlings- og formidlingsprosjektet Lift Every Voice (LEV). LEV er et dokumentasjonsprosjekt om antirasisme og borgerrettigheter i Norge, som sommeren og høsten 2020 samlet inn ca 70 plakater som ble brukt under demonstrasjonen «We Can’t Breathe - Justice for George Floyd» i Oslo 5. juni. Et viktig mål med delprosjektet «Din pust, din stemme» er å videreutvikle samlingen med materiale fra demonstrasjoner som ble arrangert også i Bergen, Trondheim, Stavanger og flere mindre byer i Norge. Sommeren 2021 er det lagt opp til en ny og bredere innsamlingskampanje som del av ettårsmarkeringen for demonstrasjonen 5. juni 2020.

I formidlingsfasen vil «Din pust, din stemme» presentere protestplakater, muntlig historie, fotografier og videodokumentasjon som eksempler på ytringsfrihet og samfunnsdeltakelse. Prosjektet vil konkret munne ut i en utendørs utstilling i Oslo og en digital utstilling som et landsdekkende formidlingstiltak for skoleelever, studenter og borgere med interesserte for samtidshistorie, sosiale bevegelser og antirasisme.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 36

Søknadssum: 8 556 960

Antall tildelinger: 15

Tildelingssum: 3 028 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.3.2021 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 27.5.2021

  • Vedtak i rådsmøte: 17.6.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GUDBRANDSDALSMUSEA AS Tom Willy Rustad - Slåttespel på einrader, ein gløymt skatt Innlandet 2021 40000 27.5.2021 Avslått 0 UTENFOR ALLFARVEI FORLAG AS Aaslaug Vaa og Virginie Surdej - I menns minne Troms og Finnmark 2021 63735 27.5.2021 Bevilget 63000 GHURU AS Ane Huru Thorseng - Jikti reppii - Gikta river - ord og uttrykk fra Skallelv Troms og Finnmark 2021 71600 27.5.2021 Bevilget 30000 NORGES SOPP- OG NYTTEVEKSTFORBUND Anna-Elise Torkelsen - Vakre farger fra naturen – farging med sopp og lav Oslo 2021 25000 27.5.2021 Bevilget 25000 VEGA FORLAG AS Despina Stratigakos - Hitlers norske drøm - nazismens ariske utstillingsvidnu Oslo 2021 37000 27.5.2021 Bevilget 37000 ORKANA FORLAG AS Elisabeth Vislie - Den røde rederdatteren – biografi om Rachel Grepp Oslo 2021 50000 27.5.2021 Bevilget 40000 CÁLLIIDLÁGÁDUS AS Gisle Jakheln - Skoltesamisk byggeskikk - formidling av samisk kulturarv Troms og Finnmark 2021 45000 27.5.2021 Bevilget 25000 SPARTACUS FORLAG AS Gry Heggli - Omgangsskolelæreren i allmueskolen Oslo 2021 40000 27.5.2021 Bevilget 20000 SOLUM BOKVENNEN AS Jorunn Hareide - «Min dybeste trang» Oslo 2021 100000 27.5.2021 Bevilget 20000 CAPPELEN DAMM AS Kjell-Olav Masdalen - Bondesamfunn og bondeopposisjon på Agder Oslo 2021 40000 27.5.2021 Bevilget 40000 ORKANA FORLAG AS Marianne Neerland Soleim - «Sin egen lykkes smed» Falstad skolehjem og ---- Oslo 2021 50000 27.5.2021 Bevilget 40000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Arrne Tjomsland (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2021 35000 27.5.2021 Bevilget 20000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Fredrik Kayser (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2021 35000 27.5.2021 Bevilget 20000 STUDIOGEIST AS Mats Linder - Gerhard Berg (NORSK DESIGN OG KUNSTHÅNDVERK) Viken 2021 35000 27.5.2021 Bevilget 20000