Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fonogram­innspillinger

Søk støtte

Om søknadsrunden

Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte behandlet totalt 94 søknader og tildelte 30 tilskudd.

Bakgrunn

Støtteordningen for fonograminnspillinger har som formål å støtte innspilling og utgivelse av musikk som det er et særskilt behov for å støtte, eller som det av musikkhistoriske grunner er viktig å sikre at blir dokumentert og tilgjengeliggjort.

Tilskudd til innspilling fra Norsk kulturfond er begrenset til fire bestemte områder:

  • Innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge, herunder partiturmusikk, orkesterverk og elektroakustiske komposisjoner
  • Innspillingsprosjekter for barn og unge
  • Innspillinger som dokumenterer utøvertradisjoner i Norge, herunder norsk folkemusikk både innen slåttespell, kveding og bygdedans
  • Innspillinger av tradisjonsmusikk fra den flerkulturelle musikkscenen i Norge

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

I vurderingen av søknadene har utvalget særlig lagt vekt på prosjektenes relevans i forhold til ordningens formål og avgrensninger, faglig innhold, kunstnerisk kvalitet og profesjonalitet. Alle søknadene ble vurdert opp mot de fire avgrensede områdene.

Prioriteringer i ordningens randsoner

Flere av søknadene til ordningen befant seg i de fire avgrensede områdenes randsoner.

Utvalget la seg på en nokså stram linje og prioriterte feks innen kategorien «Innspilling av komposisjonsmusikk fra Norge» hovedsakelig innspillingsprosjekter med partiturbaserte, gjennomkomponerte komposisjoner. Innen kategorien «dokumentasjon av utøvertradisjoner i Norge» valgte utvalget hovedsakelig å prioritere prosjekter som befatter seg med konkretisert tradisjonsmateriale og bevaring/formidling av dette. Innspillingsprosjekter i grenselandet jazz/impro-samtidsmusikk ble avslått, og komponert og arrangert tradisjonsmusikk ble i all hovedsak avslått.

Innspillingsprosjekter som involverer statsstøttede institusjoner

I søknader til ordningen som gjelder innspilling av orkesterverk, er det stort sett norske, statsstøttede orkestre som medvirker. Norsk kulturråd har som hovedregel at virksomheter med fast årlig tilskudd ikke innvilges støtte fra Norsk kulturfond. Men utvalget vurderer at hensynet til innspillingsordningens prioriterte innspillingsområder, deriblant innspilling av orkesterverk, veier tyngre. Utvalget videreførte i møtet en linje der de forventer at orkestre som finansieres over statsbudsjettet bidrar med honorar til sine egne (musikere og dirigent) som et minimum.

Søknader der studenter medvirker

I denne tildelingsrunden var det flere studenter enn vanlig involvert i prosjektene det var søkt tilskudd til, både som kunstnerisk hovedmedvirkende og som deltakere i grupper/større ensembler.

Utvalget videreførte senere tids praksis der prosjekter som involverer studenter i utgangspunktet ikke prioriteres. Bakgrunnen for denne prioriteringen er sammensatt, men handler blant annet om at studiefinansiering er tilgjengelig og at studentene i praksis konkurrerer med de (ferdig utdannede) profesjonelle kunstnerne i det frie feltet når de søker om støtte fra Norsk kulturfond.

Repertoarliste i søknaden

Det var også i denne tildelingsrunden eksempler på søknader som var vanskelige å vurdere fordi informasjon om hva som konkret skulle spilles inn var svakt beskrevet eller uavklart. Utvalget oppfordrer søkere til å beskrive repertoarer som skal spilles inn så detaljert som mulig, fortrinnsvis med en konkret repertoarliste.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 94

Søknadssum: 8 020 688

Antall tildelinger: 30

Tildelingssum: 2 082 000

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.12.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 18.3.2019

  • Vedtak i rådsmøte: 2. - 3.4.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Fredrik Rasten Fredrik Rasten - Six moving guitars - musikk for seks gitarer Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 41000 18.3.2019 Avslått 0 Ruth Olina Lødemel Ruth Olina Lødemel - Fra romanser og kirkesang til arier Klassisk/samtidsmusikk Hedmark 2019 60000 18.3.2019 Avslått 0 Aslak Fiske Fjalestad Aslak Fiske Fjalestad - Musikk for gitar og resiter av Alf Ekholm Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 80000 18.3.2019 Avslått 0 Eli Storbekken Eli Storbekken - Tradisjonsmusikk fra Hedmark og Oppland Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 70000 18.3.2019 Avslått 0 Karsten Brustad Davidsen, Hauge, Halvorsen, Aasvik, Halvorsen, Bergby. - Konsertene; Udjat, Ylg og hof Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 150000 18.3.2019 Avslått 0 5B.NO AS Egeland, Edén, Marin - Hovedsakelig hentet fra norske feletradisjoner Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 121200 18.3.2019 Avslått 0 Sebastian Salih Harlem Kristian Ellingsen - Låtproduksjon av Kristian Ellingsen Populærmusikk Vestfold 2019 85000 18.3.2019 Avslått 0 Arnfinn Tobiassen Arnfinn Tobiassen, Lina Johnson - Musikk for sopran og orgel av Johan Kvandal Klassisk/samtidsmusikk Rogaland 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 Odd Erik Ognedal Odd Erik Ognedal (artistnavn: Erik Enzo) - Surfrock originalskrevet av Odd Erik Ognedal Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 60000 18.3.2019 Avslått 0 Britt Pernille Frøholm Britt Pernille Frøholm - Improvisert og nykomponert musikk for hardingfele Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2019 60000 18.3.2019 Avslått 0 Mariah Havnegjerde Kristiansen Mariah Juarez - Mariah Juarez Verdensmusikk Oslo 2019 15000 18.3.2019 Avslått 0 ØRA MUSIKK AS Orkester fra Lady Arbuthnott - Musikkspill av Lars Ramsøy-Halle og Stig Nilsson Populærmusikk Trøndelag 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 Bendik Savstad Carmen Bóveda (Cello) Bendik Savstad (Piano) - Musikk for cello og piano komponert av Bendik Savstad Klassisk/samtidsmusikk Nordland 2019 30000 18.3.2019 Avslått 0 5B.NO AS Per Midtstigen - Slåtter (vesentlig) fra Numedal Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 66700 18.3.2019 Avslått 0 Tone Åse Oslo 14 - Ut=Inn for stemmer, kontentum og live elektronikk Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 42000 18.3.2019 Avslått 0 Anna Ida Matilda Rolfsson Guro Moe, Matilda Rolfsson, Heida Karine Mobeck - Grafiska kompositioner, fria improvisationer Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 35000 18.3.2019 Avslått 0 Ingrid Anette Danbolt Neon Vokal - Nye a cappellaverk for ungdomsensemble Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 80000 18.3.2019 Avslått 0 Mona Elisabeth Spigseth Mona Spigseth - Sommerro, Palmar Johansen Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 Sturla Eide Sturla Eide - Egne komposisjoner Folkemusikk/tradisjonsmusikk Trøndelag 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 LINDBERG LYD AS Sean Bell, kontratenor og Andreas Andersen, gitarer - Tveitt, Grieg, Valen, Nordheim o.a. Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 LINDBERG LYD AS Sander Tingstad, Ingfrid B. Nyhus, M.E.Odde - Grieg, Olsen, Thoresen, Brustad Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 120000 18.3.2019 Avslått 0 Jennifer Elizabeth Torrence Jennifer Torrence - Norwegian Works for Solo Percussion (2017-2021) Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 90000 18.3.2019 Avslått 0 LINDBERG LYD AS Jens Harald Bratlie - Grieg og Brahms Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 MADS ERIK ODDE Mads Erik Odde - Slåttemusikk frå Nord-Gudbrandsdalen Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 60000 18.3.2019 Avslått 0 JOHANNE FLOTTORP Johanne Flottorp og Åsmund Solberg - Slåttespel for hardingfele og gitar Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 50000 18.3.2019 Avslått 0 AURORA EMILIE SANDLILJE Aurora Sandlilje og Alphonse Tutu Dasa - The Icaros Song Verdensmusikk Oslo 2019 45000 18.3.2019 Avslått 0 HANS P. KJORSTAD Hans P. Kjorstad og Rasmus Kjorstad - Folkemusikk frå Fronsbygdene Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 60000 18.3.2019 Avslått 0 LINDBERG LYD AS Amelie Aldner og Margrete Moen Birkedal - Grieg, Britten og Schumann Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 50000 18.3.2019 Avslått 0 LINDBERG LYD AS Jorunn Marie Bratlie og Désirée Paulsen Bakke - Verker av Grieg, Rachmaninov og Plagge Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 80000 18.3.2019 Avslått 0 Rolf-Erik Nystrøm Juliana Venter og Rolf-Erik Nystrøm - Musikk av Venter,Nystrøm,Rehnquist,Moulinié Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 60000 18.3.2019 Avslått 0 BERGEN DOMKIRKE SOKN Bergen Domkor - Ny musikk for kor a cappella Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 Christian Blom Ellen Ugelvik - Nyskrevet Julemusikk Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 45000 18.3.2019 Avslått 0 Jørn Erik Ahlsen Alkanger Sarah Camille Osmundsen og Jørn Erik Ahlsen - "Magespinn" tekst og musikk av Osmundsen og Ahlsen Populærmusikk Akershus 2019 90000 18.3.2019 Avslått 0 Arne Kjelsrud Mathisen Arne K Mathisen + barna i Villa Matilda - Egenkomponert av Barna i V Matilda+Arne Mathisen Populærmusikk Aust-Agder 2019 60000 18.3.2019 Avslått 0 Lars Christian Kvalbein-Olsen Avocale, acapella-gruppe - Norske viser og salmer, acapella Folkemusikk/tradisjonsmusikk Aust-Agder 2019 50000 18.3.2019 Avslått 0 CAMILLA GRANLIEN Camilla Granlien, J. Skaansar, A. Utnem, H. Norbakken - Vokal folkemusikk, arrangert Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 Daniel Norum Cantango - Tango canción fra perioden Guardia Nueva i Argentina Verdensmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 CATHRINE JANE BOTHNER-BY Barokk Boreal - Ti bud i sanger av Petter Dass Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 Mari Skeie Ljones Spring du fela - Gudbrandsdalen og Hardanger. Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 80000 18.3.2019 Avslått 0 Malin Victoria Alander Alander, McCormick, Kjorstad - Tradisjonsmusikk frå Gloppen kommune Folkemusikk/tradisjonsmusikk Sogn og Fjordane 2019 70000 18.3.2019 Avslått 0 Nina Kristine Linge Nina og Sommarfuglfiskane - Komposisjon av Linge. Tekst av Hagerup. Jazz/improvisasjonsmusikk Hordaland 2019 50000 18.3.2019 Avslått 0 DAG MAGNUS NARVESEN MUSIKK DAMANA - Dag Magnus Narvesen oktett - Komposisjonar og arrangement av Dag Magnus Narvesen Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 70000 18.3.2019 Avslått 0 BÅRD OVE KVALHEIM FRANSSON Bård Ove Kvalheim Fransson - Originale komposisjoner av Bård Ove Kvalheim Fransson Jazz/improvisasjonsmusikk Oppland 2019 52000 18.3.2019 Avslått 0 LAWO CLASSICS AS Ellen Bødtker og Jan Erik Vold - Wergeland Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 80000 18.3.2019 Avslått 0 STINE MARI LANGSTRAND TrioGnist - Sanger fra Johanne Nielsdatter -dømt til å brennes Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 80000 18.3.2019 Avslått 0 Stein Erik Olsen Stein-Erik Olsen gitar, - Ketil Hvoslef Trio, Remacha gitarkonsert, gitarduos Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 40000 18.3.2019 Avslått 0 Jo Einar Tobias Sterten Jansen Jo Einar Jansen Johanna-Adele Jüssi - Ny og gammel folkemusikk fra Norge og Estland Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2019 69000 18.3.2019 Avslått 0 BENDIK AMADOU JAWO BAKSAAS Bendik Baksaas og Helga Myhr - Folketoner fra Hallingdal Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 80000 18.3.2019 Avslått 0 Mari Midtli Mari Midtli - Folkesang frå Gudbrandsdalen med vekt på nord-dalen. Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 80000 18.3.2019 Avslått 0 OLE MARTIN HUSER-OLSEN Størdal, Huser-Olsen - 4 sangsykluser av Kverndokk, Habbestad, Paus og Serafin Klassisk/samtidsmusikk Østfold 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 TALIK DA Arne Øygarden - Sjeldne hardingfeleslåttar frå Vinje Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 40000 18.3.2019 Avslått 0 DAGFINN KOCH Operaens Sinfonietta - Dagfinn Koch kammermusikk Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 503000 18.3.2019 Avslått 0 AGV MUSIC AUDUN GUNDERSEN VASSDAL Janacek Philharmonic Orchestra - Audun G. Vassdal - "Prelude and Fugue for Orchestra" Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 142008 18.3.2019 Avslått 0 RUUD FOLKEMUSIKK OG PRODUKSJON AS Myllargutens gammaldansorkester - Gammaldans Folkemusikk/tradisjonsmusikk Møre og Romsdal 2019 50000 18.3.2019 Avslått 0 NORGES KFUK-KFUM Mari Tesdal Hinze, Marthe Wang, KFUK KFUM Barnekor - Barnesanger av Mari Tesdal Hinze og Marthe Wang Populærmusikk Oslo 2019 200000 18.3.2019 Avslått 0 ERIK SCHWENSEN DÆHLIN Sunniva Rødland og Erik Dæhlin - Vortex Room Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 45000 18.3.2019 Avslått 0 Svein Olav Herstad SOHT (Svein Olav Herstad Trio) - Musikk av Svein Olav Herstad og Magne Thormodsæter. Jazz/improvisasjonsmusikk Rogaland 2019 107780 18.3.2019 Avslått 0 ANNA INGEBORG TANGRAND KAJANDER Anna Kajander - Ugunstig Populærmusikk Nordland 2019 38000 18.3.2019 Avslått 0 Jo Einar Tobias Sterten Jansen Rim: Fjerdingøy Jansen Abelli Jonsson - Trad. folkemusikk fra Midt-Norden, komposisjoner av Rim Folkemusikk/tradisjonsmusikk Troms 2019 60000 18.3.2019 Avslått 0 ANSGAR BESTE Exaudi, James Weeks (dirigent, manager) - Vokalmusikk av Ansgar Beste Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 150000 18.3.2019 Avslått 0 GRAPPA MUSIKKFORLAG AS Håvard Gimse og studenter ved Norges Musikkhøgskole - Ny slåttemusikk for piano Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Avslått 0 PAKKHUSBLUES JSMEL JORUNN STERTEN MELHUS Hans Melhus, Jorunn S. Melhus, E. Mindrebø - Verk av Sterten og Melhus samt Trad.mus. fra Tr.lag Verdensmusikk Trøndelag 2019 75000 18.3.2019 Avslått 0 Lukas Zabulionis Lukas Zabulionis - Eden Jazz/improvisasjonsmusikk Vestfold 2019 160000 18.3.2019 Avslått 0 Helga Myhr Helga Myhr - Folkemusikk frå Hallingdal, eksperimentell. Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2019 50000 18.3.2019 Avslått 0 BJØRN KÅRE ODDE Odde, Nilssen - Storgardsmusikk frå Hedmark Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 42000 18.3.2019 Bevilget 42000 KOMLAVA SOUND ÅSE AVA FREDHEIM Prikkfri marihøne - Sanger av Fredheim og Tornes i samarbeid med barn Populærmusikk Oslo 2019 67000 18.3.2019 Bevilget 67000 MARIANNE BAUDOUIN LIE Marianne Baudouin Lie - Hegdal, Grenager, Sørlie, Ratkje, Lindquist Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 68000 18.3.2019 Bevilget 68000 TRIO ALPACA DA Alpaca Ensemble - Ellen Lindquist og Karin Rehnqvist kammermusikk Klassisk/samtidsmusikk Trøndelag 2019 90000 18.3.2019 Bevilget 90000 Britt Pernille Frøholm Jorun Marie Kvernberg og Britt Pernille Frøholm - Folkemusikk frå Nordfjord og Sunnmøre Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 60000 18.3.2019 Bevilget 60000 ØRA MUSIKK AS Martin Myhre Olsen - Barnemusikk av Martin Myhre Olsen Jazz/improvisasjonsmusikk Trøndelag 2019 150000 18.3.2019 Bevilget 150000 ELI STORBAKKEN Sigurd Hole og Eli Storbekken - Ny musikk med gamle røtter Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 70000 ASLAK OPSAHL BRIMI Aslak Brimi og Knut Anders Vestad - Brurmarsjar frå Ottadalen Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 60000 18.3.2019 Bevilget 50000 BJØRN MORTEN CHRISTOPHERSEN Kringkastingsorkesteret+Solistkoret - The Lapse of Time av Bjørn Morten Christophersen Klassisk/samtidsmusikk Akershus 2019 200000 18.3.2019 Bevilget 150000 ETNISK MUSIKKLUBB AS Olaf Moen - Vokalt tradisjonsstoff fra AustAgder Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2019 60000 18.3.2019 Bevilget 60000 Karstein Askeland Karstein Askeland - Ketil Hvoslef: Chiese di Roma Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 80000 HENRIK ANGERMUND Adonaba, Rimau, Angermund - Ghanesisk elektro folk techno Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hordaland 2019 40000 18.3.2019 Bevilget 40000 IDA LØVLI HIDLE Ida Løvli Hidle - Solo akkordeonmusikk av Brøske, Koch, Mossenmark og Aho Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 50000 18.3.2019 Bevilget 50000 LINDBERG LYD AS Det Norske Jentekor - Bestillingsverker av norske komponister Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 100000 18.3.2019 Bevilget 90000 TALIK DA Ola G. Okshovd - Hardingfelespel frå Øystre Slidre Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 30000 18.3.2019 Bevilget 30000 LINDBERG LYD AS Christian Grøvlen - Edv. Grieg, G. Tveitt, A. Hurum Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 60000 Henninge Båtnes Landaas Ssens Trio - Mortensen, Kvandal, Bærin, Palmar Johansen, Ore, Hellstenius Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2020 100000 18.3.2019 Bevilget 100000 TALIK DA Diverse frå Nord-Gudbrandsdalen - Felemusikk Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oppland 2019 30000 18.3.2019 Bevilget 30000 LAWO CLASSICS AS Anders Tveit, Brasskompaniet og Halldis Rønning - Anders Tveit og Gerard Grisey Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 50000 NOXAS ANS NoXaS, Nordic Voices, Norbakken Solset, LAWO Classics - Samtidsmusikk av Ness, Matre og Rehnqvist Klassisk/samtidsmusikk Troms 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 70000 SARAH CAMILLE OSMUNDSEN Sarah Camille og band - "Spor av dråper, og røde nebb" Verdensmusikk Oslo 2019 171000 18.3.2019 Bevilget 80000 ETNISK MUSIKKLUBB AS Frode Nyvold - Vokalt tradisjonsstoff fra Vest-Agder Folkemusikk/tradisjonsmusikk Buskerud 2019 50000 18.3.2019 Bevilget 50000 PHONOSONIC PRODUCTIONS Åge Reite Shana Mathai og Åge Reite - Repertoaret er komponert av Shana Mathia og Åge Reite Populærmusikk Oslo 2019 80000 18.3.2019 Bevilget 50000 INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT Ingebjørg Lognvik Reinholdt - Tradisjonsongar frå Seljord og omegn Folkemusikk/tradisjonsmusikk Oslo 2019 45000 18.3.2019 Bevilget 45000 Signe Bakke Signe Bakke, BIT20ensemble Kjetil Møster - Korte akustiske stykker, noe elektronikk Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 100000 RUNE ALVER PIANIST Rune Alver - Signe Lunds komplette klaverproduksjon Klassisk/samtidsmusikk Hordaland 2019 200000 18.3.2019 Bevilget 50000 EDDA MUSIC AS 9 grader nord - Nyskrevet musikk fra karnatisk og tamilsk musikktrad. Verdensmusikk Hordaland 2019 70000 18.3.2019 Bevilget 70000 Oddrun Lilja Jonsdottir LILJA - :hjem til verden Verdensmusikk Oslo 2019 70000 18.3.2019 Bevilget 70000 Sigrid Stubsveen Sigrid Stubsveen - Tradisjonsmusikk fra Engerdal og Trysil Folkemusikk/tradisjonsmusikk Hedmark 2019 60000 18.3.2019 Bevilget 60000 CHRISTIANIA MANNSKOR Christiania Mannskor - Monrad Johansen og Kvandal - Musikk for mannskor Klassisk/samtidsmusikk Oslo 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 100000