Hopp til innhold
Vedtaksliste

Formidling / gjestespill

Søk støtte

Om søknadsrunden

Ordningen har som formål å styrke formidlingen av norsk profesjonell scenekunst. Det er en målsetting å få presentert det beste av norsk scenekunst både nasjonalt og internasjonalt. Ordningen skal også stimulere til visninger av viktige utenlandske forestillinger i Norge.

Som følge av Covid 19 er antallet søknader fremdeles på et lavere nivå enn normalt. Særlig registreres en nedgang i antallet søknader som gjelder visninger av norske produksjoner i utlandet. Normalt dominerer søknadstilfanget til internasjonale visninger, men i likhet med tidligere behandlingsrunder i 2021 overstiger antallet søknader om nasjonale visninger de internasjonale.

Søknader om tilleggsbevilgning

I og med at koronapandemien fortsetter å sette begrensninger for formidlingen av scenekunst, ser utvalget at behovet for tilleggsbevilgninger til en viss grad er til stede. I denne runden gjelder to av søknadene tilleggsbevilgninger til prosjekter som tidligere har mottatt tilskudd over ordningen. Søknader om tilleggsstøtte skal redegjøre for hvordan koronasituasjonen har forårsaket merutgifter i prosjektet og skal også inneholde en oppdatert fremdriftsplan.

Utvalgets vurderinger og prioriteringer

13 av 20 søknader som lå til behandling ble innvilget støtte. To av tilskuddene gjelder tilleggsbevilgninger. Blant tildelingene for øvrig er det et stort spenn i uttrykk, sjanger og geografisk nedslagsfelt. To av bevilgningene gjelder internasjonal formidling. Blant annet har det tromsøbaserte, tverrfaglige koreografiske verket Soft Play har fått tilskudd til å gjennomføre visninger på Galerie 35m2 i Praha høsten 2021. Utvalget mener prosjektet overbeviser gjennom en forståelse for det offentlige rom og engasjement av publikum. Det kreative teamet bak prosjektet er Bianca Hisse og Shahrzad Malekian. De vil inkludere 8 utøvere med ulik bakgrunn, som velges lokalt i Praha.

Det er bevilget tilskudd til 10 ulike produksjoner som skal formidles nasjonalt, og utenfor søkerens og produksjonsenhetens område. Oslobaserte Nosizwe Baqwa har fått støtte til å gjennomføre visninger av monologforestillingen Mor av en nasjon på samtidfestivalen Tron Talks på Tynset og på Interkultur/Drammen Teater høsten 2021. Inngangen til prosjektet er en generasjonsfortelling om tre kvinner i tre forskjellige tidsepoker, i en kombinasjon av journalistikk, videokunst, nye komposisjoner av musikk, konstruksjon av minner og tekstbaserte monologer. Fortellingen har potensial til å skape resonans og nysgjerrighet hos publikum.

Den bergenbaserte dansekunstneren Roskva Yasmin Andersen har fått midler til å vise soloforestillingen A Story på Scenehuset i Oslo i høsten 2021. Forestillingen tar utgangspunkt i Andersens personlige historie og har en variert og utforskende koreografi som overbeviser. Andersen inviterer publikum inn i en forestillingsprosess som vil kunne resonnere på flere plan.

Barn og unge

7 av i alt 20 behandlede gjestespillsøknader i denne runden var helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på 401 200 kr. Det foreligger vedtak om bevilgning til i alt 4 gjestespill med barne- og ungeforestillinger med en samlet bevilgningssum på 213 000 kr. Det ble blant annet bevilget tilskudd til Kompaniet Babyopera for å gjennomføre visninger av forestillingene Orfeus trøst og Amors varme på Småkunstfestivalen i Oslo og Stormen Kulturhus i Bodø høsten 2021. Dette er operaforestillinger for målgruppen 0-3 år, og forestillingene formidles innen rammen av en én produksjon.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 20

Søknadssum: 1 578 394
Antall tildelinger: 13
Tildelingssum: 859 500

Søknader som kommer inn til tilskuddsordningen formidling/gjestespill blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2021 kl. 13:00

  • Møte i fagutvalg: 25.8.2021

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
LYDHØR - KUNSTARENA FOR OG MED DE YNGSTE BARNA Animalium - Kunsthall Trondheim Trøndelag 2021 100000 25.8.2021 Avslått 0 OSLO PARKOUR BunnyhOPPs - Bærum Kulturhus UTE 2021 Oslo 2021 45000 25.8.2021 Avslått 0 KARI HOAAS PRODUKSJONER HEAT #6 - DiG, Ælvespeilet Kulturhus 2018 Oslo 2021 100000 25.8.2021 Avslått 0 Roza Moshtaghi LIMBO - BiT Teatergarasjen 2021 Oslo 2021 65000 25.8.2021 Avslått 0 STUDIO O AS Nosizwe - Mor av en Nasjon - Tynset Kulturhus 2021 Innlandet 2021 75000 25.8.2021 Avslått 0 KORNETOVA Tumor: carcinogenic romance - Kirkenes, Pikene på Broen, 2022 Viken 2021 90000 25.8.2021 Avslått 0 Antero Aleks August Hein UNI - Tid for Dans på Ælvespeilet 2021 Oslo 2021 23200 25.8.2021 Avslått 0 DANIEL INNEHAVER MIRIAM MARIBLANCA 71BODIES 1DANCE - IN2IT 2021 og Grimstad 2022 Vestland 2022 135700 25.8.2021 Bevilget 57000 ROSKVA YASMIN ANDERSEN A Story. - Scenehuset, august 2021. Vestland 2021 30000 25.8.2021 Bevilget 30000 THE KRUMPLE AS DÉJÀ - Turné med Teater Innlandet 2021 Oslo 2021 196000 25.8.2021 Bevilget 100000 K:13 SCENEKUNSTDA Forestillinger PIYL konferanse - tilleggsbevilgn. - Cornerteateret 2021 Vestland 2021 120000 25.8.2021 Bevilget 100000 INGA GORSET Gjennom glass - Ekebergparken 2021 Oslo 2021 30000 25.8.2021 Bevilget 30000 THERESE ØVSTEBØ MARKHUS L longed for it - Nasjonalmuseet Oslo 2022 Rogaland 2021 30000 25.8.2021 Bevilget 30000 SPIKERSUPPA LYDGALLERI Le Patin Libre - Spikersuppa Lydgalleri 2022 Oslo 2021 50000 25.8.2021 Bevilget 50000 Idun Vik LIVE – SORGARBEID, tilleggsbevilgning + 350560 - Cornerteateret, 2021 Vestland 2021 67200 25.8.2021 Bevilget 67200 NOSIZWE LISE BAQWA Mor av en Nasjon - Drammens Teater, Tynset Kulturhus 2021 Oslo 2021 140980 25.8.2021 Bevilget 140000 BABYOPERA SA Orfeus Trøst og Amors Varme - Festival og Stormen Kulturhus 2021 Viken 2021 33000 25.8.2021 Bevilget 33000 INGRID BERGER MYHRE Panflutes and Paperwork - Bassano, Ljubljana og Maribor 2021 Vestfold og Telemark 2021 65814 25.8.2021 Bevilget 65800 LINDGREN SCENEROM Simplicissimus - Gjestespill figurfestspillene 2022 Viken 2022 56500 25.8.2021 Bevilget 56500 B H SILVA Soft Play - Galerie 35m2, 2021 Troms og Finnmark 2021 125000 25.8.2021 Bevilget 100000