Hopp til innhold
Vedtaksliste

Formidling / gjestespill

Søk støtte

Om søknadsrunden

Sjangerspredningen blant søknadene i denne runden er stor. Dette til tross; det er en overvekt av søknader som gjelder formidling av danse- og teaterforestillinger. Antallet søknader fordeler seg relativt likt mellom disse to sjangrene. Vi registrerer for øvrig en del gjengangere blant forestillinger som det det søkes gjestespillstøtte til. I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi også i denne at det er stor etterspørsel av norske produksjoner internasjonalt. Sammenlignet med forrige behandlingsrunde holder antallet søknader som gjelder formidling av norske produksjoner nasjonalt seg ganske stabilt.

Svært mange av søknadene gjelder videreformidling av scenekunstproduksjoner som er produsert med støtte fra produksjonsordningene i Kulturrådet. Dette gjenspeiles også i rundens bevilgninger og gjelder 13 av i alt 18 bevilgninger. Til tross for sjangerbredden blant både søknader og bevilgninger i denne runden ser vi, i likhet med forrige tildelingsrunde, at bevilgninger til danseforestillinger dominerer. I alt sju danserelaterte prosjekter har mottatt støtte hvorav fem skal vises for et internasjonalt publikum.

Nye scenekunstneriske uttrykk

Blant prosjektene som har mottatt støtte er en del nye scenekunstneriske uttrykk representert. Moss kommune er innvilget støtte til kunstkonseptet Construction Monumentale utviklet av den franske installasjonskunstneren Olivier Grossetête. Kunstneren skal ved hjelp av byens befolkning bygge en en-til-en-versjon i papp av bygningen Konvensjonsgaarden (gamle Moss jernverk). Dette bygget skal under jubileets hovedarrangement "Morsalangs" i august 2020 fungere som scenografi og arena for ulike arrangement. Likeledes har scenekunstneren Roza Moshtaghi fått støtte til å vise sin siste produksjon Bouncing Narratives på henholdsvis Abundance International Dance Festival i Karlstad og på Sacred Music Festival i Drammen. Dette er en interaktiv danseperformance og kunstinstallasjon som inviterer publikum til en blanding av bilder, lyder og bevegelser.

Internasjonalt nedslagsfelt

11 av i alt 18 bevilgninger i denne runden gjelder visninger av norske produksjoner i utlandet, og det er stor variasjon med hensyn til internasjonalt nedslagsfeltet. Blant disse kan forestillingen TIDE av og med Bára Sigfúsdóttir og Eivind Lønning nevnes. Denne består av solodans og solotrompet, hvor improvisasjon innenfor strukturerte rammer står i fokus. Forestillingen er blant annet invitert til tre ulike iranske arenaer. Dette landets poetiske tradisjoner kan gi forestillingen flere lag og klangbunner i en iransk kontekst. Øystein Elles forestilling Territorium er invitert til visninger ved Mandala Theatre i Kathmandu, Nepal. Dette er en tverrkunstnerisk performanceforestilling inspirert av japansk avantgarde, norrøn mytologi og europeisk dadaisme. Formålet å skape en dialog mellom kulturelle uttrykk, mellom nepalesisk kunsttradisjon og den vestlige kunsttradisjonen som Elle er forankret i.

Barn og unge

11 av i alt 38 behandlede søknader er helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på 1 855 717 kr. Det foreligger vedtak om bevilgning til i alt 4 gjestespill med barne- og ungeforestillinger med en samlet bevilgningssum på 557 000 kr.

Blant barne- og ungdomsforestillinger som er bevilget støtte i denne runden kan koreografen Karsten Sollis forestilling StemmeStammen nevnes. Forestillingen er for målgruppen 0-3 år, og er invitert til flere visninger på den spanske festivalen «El mes Petit de tots» i november 2019. Forestillingen vil inngå i en internasjonal kontekst hvor kunst for de aller minste er selve rammen for hele festivalen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 38

Søknadssum: 4 601 576 kr

Antall tildelinger: 18

Tildelingssum: 2 137 500 kr

Prosess:

  • Søknadsfrist: 4.6.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 26. - 28.8.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ROBSRUD & DEAN AS Sherlocks siste sak: TÅKEN - Teater MANU 2019 Teater Akershus 2019 40000 27.8.2019 Avslått 0 Ida Fugli Fluid: negotiating limits - Sørlandets Kunstmuseum 2019 Teater Vest-Agder 2019 80000 27.8.2019 Avslått 0 GLOBAL OSLO MUSIC "La Bascule du Bassin" - Cafeteatret 2020 Teater Oslo 2019 390000 27.8.2019 Avslått 0 Carl Jørgen I Burud Nøvik Sun King second coming - Drammens teater 11.01.2019 og 10.01.2020 Musikkteater Buskerud 2019 46000 27.8.2019 Avslått 0 MUSIKAL-I-TETEN Okergult - Sentralen, 2019 Musikkteater Oslo 2019 8983 27.8.2019 Avslått 0 KORNETOVA Tumor, carcinogenic romance - Na Cucky and Drama Queer 2019 Performance Østfold 2019 54000 27.8.2019 Avslått 0 FNUGG TEATER Bjørnis og de røde prikkene - Miniturné i Oslo, Lahti, Bergen 2019 Figurteater Hordaland 2019 20000 27.8.2019 Avslått 0 KARI HOAAS PRODUKSJONER Be Like Water - USA 2020 Dans Oslo 2019 195600 27.8.2019 Avslått 0 Kristin Ryg Helgebostad Phantasmagoric - Fest en Fest festival 2020 Dans Oslo 2019 60000 27.8.2019 Avslått 0 52 HERTZ PRODUCTION TOVE-ELENA NICOLAYSEN The human construction - New York Theatre 2019 Dans Oslo 2019 92978 27.8.2019 Avslått 0 TAMIL SANGAM I NORGE Et dukkehjem - Oslo, Akeshus - 2020 Teater Oslo 2020 155000 27.8.2019 Avslått 0 NIKOLINE SPJELKAVIK Love and the Ocean - Meteor, Studio Bergen, 2019 Musikkteater Nordland 2019 60000 27.8.2019 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER Joan of Arc- Vison through fire - St. Paul's Monastry, Lisboa 2019 Teater Oslo 2019 75000 27.8.2019 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Throwaway - Reykjavik RVK Fringe (IS) m.fl., 2019 Teater Oslo 2019 148720 27.8.2019 Avslått 0 FORTELLERHUSET Being Salmon, Being Human - Turne i Canada og USA 2020 Scenekunst annet Oslo 2020 200000 27.8.2019 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Toys Strike Back! - ITI Festival and Conference, 2019 Teater Oslo 2019 74380 27.8.2019 Avslått 0 TOYBOYS ULF goes Religious part 2 Brother-Making - Teatro Foro Eco, Morelia, Mexico 2020 Dans Oslo 2019 98000 27.8.2019 Avslått 0 VEGA SCENE AS I støvet fra regnen - Vega Scene 2020 Teater Oslo 2019 86572 27.8.2019 Avslått 0 MAUD MONCEYRON JONASSEN Natta syng sine songar - Prestegårdsturné 2019 Teater Oslo 2019 165058 27.8.2019 Avslått 0 HISTORY DISPOSAL UNIT Speaker Park - Wrap 2019 og Oseana 2019 Scenekunst annet Hordaland 2019 63000 27.8.2019 Avslått 0 LINDGREN SCENEROM CORPUS - Høstscena, Cornerstone, Kilden Figurteater Akershus 2019 117500 27.8.2019 Bevilget 50000 Håkon Sæther Morsalangs - Elveplassen 2020 Scenekunst annet Østfold 2020 178725 27.8.2019 Bevilget 140000 BUTOH ENCOUNTERS - KAROLINA BIESZCZAD-STIE BIESZCZAD-ROLEY 3 Butoh dance performances - KHIO, Kulturhuset, Vega Scene, 2019 Dans Oslo 2019 100000 27.8.2019 Bevilget 100000 DANIEL INNEHAVER MIRIAM MARIBLANCA 71BODIES 1DANCE - Theater Rotterdam, Motel Mozaque 2020 Dans Hordaland 2020 82000 27.8.2019 Bevilget 82000 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Siste Sang - Theater Xcai, Tokyo, Japan 2019 Teater Oslo 2019 99000 27.8.2019 Bevilget 99000 Roza Moshtaghi Bouncing Narratives - Abundance Festival+Sacred Music 2019 Scenekunst annet Oslo 2019 218000 27.8.2019 Bevilget 200000 MONA SYNNØVE SOLHAUG Mumiebrun - Kampnagel 2019 Teater Oslo 2019 150000 27.8.2019 Bevilget 150000 KALASAADHANA - TAMILSK DANS & KUNST / ARTS & DANCE INTITUTE KAVITHA RAVIKUMAR 10th World Tamil Research Conference - Schaumburg Convention Centre 2019 Dans Akershus 2019 116000 27.8.2019 Bevilget 65000 KARSTEIN SOLLI PRODUKSJONER StemmeStammen - Mercat Flors og La Sala Teatre nov.2019 Dans Oslo 2019 67540 27.8.2019 Bevilget 67000 KORNETOVA Forced Beauty by T.I.T.S. - Bakelit og Zahrada 2019 Performance Østfold 2019 50000 27.8.2019 Bevilget 50000 Idun Ofstad Vik LIVE - Sorgarbeid - Cornerteateret, 2020 Scenekunst annet Hordaland 2020 105000 27.8.2019 Bevilget 100000 FORENINGEN STATSTEATERET 1980 Aker Brygge og 2010 Lollywood - Bl.a Kjerstad,Valdres,Tjøme, Tromsø Teater Oslo 2019 300000 27.8.2019 Bevilget 250000 DANCE LINK AS In2IT International Dance Festival - Sunndalsøra 2020 Dans Møre og Romsdal 2020 240000 27.8.2019 Bevilget 240000 YNGVILD ASPELI Aske - Guadalajara, Mexico 2019 Figurteater Hedmark 2019 80000 27.8.2019 Bevilget 80000 FÆRDER KOMMUNE FINALE - Buskerud,Vestfold,AustAgder,Rogaland2019 Nysirkus Vestfold 2019 420000 27.8.2019 Bevilget 300000 Øystein Elle Territorium - en visuell konsert-performance - Mandala Theatre 4 og 5 januar 2020 Scenekunst annet Akershus 2019 75000 27.8.2019 Bevilget 75000 Kim Hiorthøy Why I Wear This Shirt - DNK, Sofia 2019 Dans Oslo 2019 19520 27.8.2019 Bevilget 19500 Bara Sigfusdottir TIDE - Iran og Belgia 2019 Dans Oslo 2019 70000 27.8.2019 Bevilget 70000