Hopp til innhold
Vedtaksliste

Formidling / gjestespill

Søk støtte

Om søknadsrunden

Utbruddet av Covid 19 i mars 2020 synes i stor grad å ha påvirket søknadstilfanget til denne ordningen negativt. Antallet søknader om gjestespillstøtte falt betraktelig i 2020. Pandemien fortsetter å sette begrensninger for formidlingen av scenekunst også i 2021. 

Normalt mottar vi svært mange søknader som gjelder visninger av norske produksjoner i utlandet. En særlig nedgang i denne type søknader må ses i lys av at internasjonale programmerere av scenekunst synes å være avventende med hensyn til å invitere scenekunstnere for visninger i nærmeste fremtid. Som en konsekvens av dette ser det nå ut til at søkerne fokuserer mer på nasjonale visninger. For første gang på lenge overstiger antallet søknader om nasjonale visninger de internasjonale. Når det gjelder sistnevnte kategori har kun 6 av i alt 19 søknader rettet mot visningsarenaer i Norge fått tilskudd. Dette kan hovedsakelig tilskrives formelle forhold som enten gjelder regelen om at aktører normalt ikke kan søke om gjestespillstøtte til visninger på arenaer som allerede mottar tilskudd over Tilskuddsordningen for arrangørstøtte scenekunst, eller at det omsøkte prosjektet vurderes å inngå som en del av den regulære virksomheten til programmerende scener med fast årlig statstilskudd. Disse innvilges normalt ikke støtte fra Norsk Kulturfond. 

Tilleggsbevilgninger

Etter koronautbruddet i mars 2020 har vi mottatt svært mange henvendelser som gjelder utsettelser, avlysninger og omdisponeringer av tilskudd. Det ble derfor åpnet opp for muligheten til å søke om tilleggsbevilgninger til september- og desember-fristen i 2020. I denne behandlingsrunden gjelder 3 av søknadene tilleggsbevilgninger til prosjekter som tidligere har mottatt tilskudd over ordningen. Samtlige er blitt innvilget støtte.

Barn og unge

8 av i alt 29 behandlede gjestespillsøknader i denne runden var helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge. Det foreligger vedtak om bevilgning til i alt 3 gjestespill med barne- og ungeforestillinger. Henriette Grøtting Kihle er bevilget 150 000 kr til en til turné med forestillingen Lille. Turneen innebærer 35 visninger for barnehagebarn i Telemark i perioden september-oktober 2021. Det er i utgangspunktet vanskelig for mange barnehager å få til besøk på denne typen kulturtilbud, og utvalget mener at det etter all sannsynlighet vil være stor interesse for å delta. Videre mener utvalget at det er positivt at det legges opp til forestillinger i teaterlokaler og ikke i selve barnehagen. Dette både fordi et annet lokale hever opplevelsen, og fordi det vil være mulig å åpne for at andre enn en spesifikk barnehages barn også kan se forestillingen.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 29 
Søknadssum: 2 188 540
Antall tildelinger: 13
Tildelingssum: 770 500

Søknader som kommer inn til støtteordningen Formidling/gjestespill blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.12.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Hanne Merete Knutsen "3 minutter igjen..!" - Turne høst 2021 Dans Viken 2021 64000 24.2.2021 Avslått 0 TRANSITEATRET-BERGEN 03.08.38 - Tilastander av unntak - Heddadagene - Vega Scene 2021 m.fl. Performance Vestland 2021 144000 24.2.2021 Avslått 0 KORNETOVA Badman og Tumor: carcinogenic romance by T.I.T.S. - Praha, Mala inventura, Studio Alta 2021 Scenekunst annet Viken 2021 99000 24.2.2021 Avslått 0 Lisbeth Kirsten Rønning Bohemene og Den Gyldene Freden - Langøya Hovedgård 2021 Musikkteater Oslo 2021 100000 24.2.2021 Avslått 0 TONY TRAN Encryption - Russland turné høst 2021 Performance Oslo 2021 70000 24.2.2021 Avslått 0 DE NAIVE Island Express - Dansens Hus, Vårscenefest og DansiT 2021 Scenekunst annet Oslo 2021 110000 24.2.2021 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS Lichen - Sirkuslandsbyen i Torshovparken 2021 Scenekunst annet Viken 2021 30000 24.2.2021 Avslått 0 Roza Moshtaghi LIMBO - BIT Teatergarasjen Bergen 2021 Dans Oslo 2021 50779 24.2.2021 Avslått 0 David Jensen Oss - Kloden Pilot og MFS 2021 Teater Utlandet 2021 45000 24.2.2021 Avslått 0 JANNE HÄGER ERAKER Rhythm is a Dancer - DansiT, 2021 Dans Oslo 2021 86000 24.2.2021 Avslått 0 ESTER GRENERSEN PRODUKSJONER Rikke-Petrikke og Ramperommet - Markedet for Scenekunst, 2021 Figurteater Innlandet 2021 27350 24.2.2021 Avslått 0 HEIDI RUSTGAARD Say Something - Sentralen 2021 Dans Viken 2021 21000 24.2.2021 Avslått 0 UNIMA NORGE Snill - Papirhuset Teater, Figurfestspillene Figurteater Oslo 2021 50000 24.2.2021 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER Spor - Svalbard Movements - Salt Art and Music, Oslo, 2021 Teater Oslo 2021 150000 24.2.2021 Avslått 0 STIFTELSEN ZERO VISIBILITY The Guest - Dansens Hus Oslo 2021 Dans Oslo 2021 200000 24.2.2021 Avslått 0 SAGLIOCCO ENSEMBLE AS To ord - Monofon og PIT 2021 Teater Vestfold og Telemark 2021 62881 24.2.2021 Avslått 0 CIRKUS XANTI AS As a Tiger in The Jungle - Sandnes og Tysvær K.hus, Kloden, 2021 Teater Viken 2021 30000 24.2.2021 Bevilget 30000 DAIDDADALLU/ KAUTOKEINO KUNSTNERKOLLEKTIV Beatnaga ii galgga gulgii geahccat - Dáiddadállu- LES salen 2021 Dans Troms og Finnmark 2021 50000 24.2.2021 Bevilget 50000 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno FLOWERS OF TERGEIR - Grusomhetens Teater 2021 Teater Oslo 2021 98000 24.2.2021 Bevilget 70000 STIFTELSEN WEE-SCAVETTA/KIPPERBERG Hardly Ever - Dance Week Festival, Zagreb 2021 Dans Oslo 2021 50000 24.2.2021 Bevilget 50000 MARITEA DÆHLIN I WANT TO BE TRADITIONAL - SPILL 2021 Performance Oslo 2021 89000 24.2.2021 Bevilget 75000 HENRIETTE GRØTTING KIHLE LILLE - Telemark 2021 Figurteater Oslo 2021 150000 24.2.2021 Bevilget 150000 SUDESH ADHANA Nocturnal - Nocturnal hybrid Turne i India March2021 Dans Oslo 2021 42690 24.2.2021 Bevilget 42000 VOXLAB prosjektnr.: 366350-tilleggsbevilgning - Sentralen 2021 Musikkteater Oslo 2021 60000 24.2.2021 Bevilget 60000 HEIDI RUUD ELLINGSEN Solveig: .. peer aspera ad astra - Åkrestua, Rendalen 2021 Musikkteater Oslo 2021 47440 24.2.2021 Bevilget 47000 TEATER FOT Lise Hovik SPARROW. Tilleggsbevilgning 349329 - Edinburgh Int. Children's Festival 2022 Musikkteater Trøndelag 2022 38000 24.2.2021 Bevilget 38000 KAJA MÆRK EGEBERG STRANGE STILL  - Passage Festival Helsingør 2021 Performance Møre og Romsdal 2021 20000 24.2.2021 Bevilget 20000 Øystein Elle Territorium Oslo  - Kulturkirken Jakob 2021 Scenekunst annet Viken 2021 100000 24.2.2021 Bevilget 100000 IRENE THEISEN We Come In Peace - Kilden Kulturhus 2021 Scenekunst annet Vestland 2021 38500 24.2.2021 Bevilget 38500