Hopp til innhold
Vedtaksliste

Formidling / gjestespill

Søk støtte

Om søknadsrunden

Antallet søknader er, som ved tidligere søknadsfrister i år, lavere enn vanlige år. Dette har etter all sannsynlighet sammenheng med begrensningene som den pågående koronapandemien legger på formidling av scenekunst både nasjonalt og internasjonalt. Programmerere av scenekunst synes å være avventende med hensyn til å invitere scenekunstnere for visninger i nærmeste fremtid og det fører til en avventende holdning også hos søkerne.

Ettersom verken søkerne eller fagutvalget vet hvilke konsekvenser koronapandemien vil få for gjennomføring av ulike gjestespill fremover, valgte utvalget å behandle søknadene som normalt. Unntaket var de tilfellene der man med sikkerhet kunne vite at gjestespillet allerede var, eller ville bli, avlyst. Fire av søknadene som lå til behandling dreide seg om tilleggsbevilgninger i forbindelse med utsatte forestillinger som følge av pandemien. En av disse mottok bevilgning, mens de andre ble avslått av ulike grunner, blant annet fordi det allerede var kjent at de ikke ville kunne gjennomføres på de planlagte datoene.

I denne runden er tildelingsprosenten for denne ordningen ekstra høy. Hele 15 av de 25 søknadene som lå til behandling ble innvilget. Til tross for dette ble avsetningen på ordningen langt fra brukt opp på gjestespill i år. Fagutvalget har derimot i flere tidligere runder prioritert å gi ekstra mange bevilgninger på forprosjektordningen, siden denne ordningen har vært spesielt attraktiv for kunstnerne under pandemi-restriksjonene. Restbeløpet omdisponeres derfor for å dekke inn ekstra bevilgninger på forprosjektordningen.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 28 (i alt 31 søknader kom inn til søknadsfrist hvorav tre søknader ble avvist på formelt grunnlag eller anmodet trukket av søker).

Søknadssum: 2 518 969

Antall tildelinger: 15

Tildelingssum: kr 1 517 000

Søknader til tilskuddsordningen formidling/gjestespill blir behandlet i faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 16.11.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
OLE PETTER RIBE HØSTBADE - Teaterfestivalen i Fjaler, 2020 Teater Viken 2021 90000 16.11.2020 Avslått 0 Beret Roksvåg Stølen I skogen - Bærum Kulturhus, 2021 Musikkteater Viken 2021 30000 16.11.2020 Avslått 0 INGRID BERGER MYHRE Panflutes and Paperwork - Pianofabriek 2020 Dans Vestfold og Telemark 2021 27588 16.11.2020 Avslått 0 LYTTELOS ANNABEL BALEAN GUAITA Når Valen danser - Den Norske Opera og ballett m.m (2021) Musikkteater Vestland 2021 20000 16.11.2020 Avslått 0 ROSKVA YASMIN ANDERSEN Underneath - Multiplié Dansefestival, april 2021 Dans Vestland 2021 60000 16.11.2020 Avslått 0 SKISSER I BEVEGELSE Hardly Ever - Teater Innlandet, 2021 Dans Oslo 2021 20000 16.11.2020 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Two Body Orchestra - Piksel Festival 2020 Dans Vestland 2021 70000 16.11.2020 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD LYDEN AV STILLHET - Piksel Festival 2020 Dans Vestland 2021 90000 16.11.2020 Avslått 0 STIFTELSEN LUCIEN Story, story, die. tilleggsbevilgning 369680 - Canada turné 2022 Dans Vestland 2022 110231 16.11.2020 Avslått 0 SARA MARIELLE GAUP Etniid Ulloliinnit (Mødrenes samiske ullsjal) - Riksscenen, premiere Oslo 2020 Scenekunst annet Troms og Finnmark 2021 80000 15.12.2020 Avslått 0 Tony Tran Encryption - Kara Sanat, Tyrka 2021 Performance Oslo 2021 40000 16.11.2020 Bevilget 40000 DULETH DUDUZILE LIBAZISA SFISO MATHONSI Bitch where the fuck is my manifesto?! - Akademi for scenekunst `19 - BBT `20 Performance Trøndelag 2021 132100 16.11.2020 Bevilget 104000 Tony Tran Encryption - Romania og Polen 2021 Performance Oslo 2021 70000 16.11.2020 Bevilget 70000 BABYOPERA SA Orfeus trøst og Amors Varme - En Babyopera - Music Biennale og Klang festivalen, 2021 Teater Viken 2021 65000 16.11.2020 Bevilget 65000 KENNETH FLAK Two Body Orchestra - Barker teater og Routa Company, 2021 Dans Utlandet 2021 32083 16.11.2020 Bevilget 32000 Janne Hoem Longing Last Longer - SENTRALEN Hvelvet 2021 Performance Vestfold og Telemark 2021 73500 16.11.2020 Bevilget 73500 HEIDI RUSTGAARD DUET - Posh Club 2021 Dans Viken 2021 19500 16.11.2020 Bevilget 19500 LATERNA LATERNA - Festival, 7 ulike gjestespill - Black Box teater i juni 2021 Scenekunst annet Oslo 2021 350000 16.11.2020 Bevilget 350000 SUDESH ADHANA Nocturnal - Turne Innlandet i Dec 2020 Dans Oslo 2021 99306 16.11.2020 Bevilget 80000 KLODEN AS Performative hendelser, Mia Habib og Jassem Hindi - Oslo, høst 2021 Scenekunst annet Oslo 2021 320000 16.11.2020 Bevilget 150000 Berit Einemo Frøysland Petra - Sentralen (gymsalen), 2020 Dans Utlandet 2021 90000 16.11.2020 Bevilget 70000 STIFTELSEN LUCIEN Story, story, die. tilleggsbevilgning 366190 - Finland, Bulgaria, Italia 2021 Dans Vestland 2021 70000 16.11.2020 Bevilget 70000 STIFTELSEN LUCIEN Story, story, die. - Sverige turne 2021 Dans Vestland 2021 150000 16.11.2020 Bevilget 150000 HOUSE OF STORIES Lene Teigen TIDEN UTEN BØKER - Kulturkirken Jakob 2020 Teater Oslo 2021 295400 16.11.2020 Bevilget 163000 Bara Sigfusdottir TIDE - Turne i Frankrike vår 2021 Dans Oslo 2021 108480 16.11.2020 Bevilget 80000