Hopp til innhold
Vedtaksliste

Formidling / gjestespill

Søk støtte

Om søknadsrunden

Sjangerspredningen blant søknadene i denne runden er stor, men som vanlig med en overvekt av søknader som gjelder formidling av danse- og teaterforestillinger. Blant tildelingene er det igjen danseforestillinger som dominerer. I likhet med tidligere behandlingsrunder ser vi også i denne at det er stor etterspørsel av norske produksjoner internasjonalt. Sammenlignet med forrige behandlingsrunde holder antallet søknader som gjelder formidling av norske produksjoner nasjonalt seg ganske stabilt.

Internasjonalt nedslagsfelt

10 av i alt 16 bevilgninger i denne runden gjelder visninger av norske produksjoner i utlandet, og selv om det er stor variasjon med hensyn til internasjonalt nedslagsfeltet var det denne gangen spesielt mange som søkte om støtte til visninger i USA. Hele 4 av rundens tildelinger gikk til visninger i USA, og blant disse er det verdt å nevne Janne Erakers steppeforestilling Rythm is a dancer som skal vises ved The Flea i New York. Forestillingen tar i bruk elementer fra både jazzdans, moderne dans, tekst og perkussiv samtidsmusikk, og publikum inviteres til å se og høre steppdans på en ny måte.

Konteksttenkning og miljørefleksjoner

Mange av rundens søknader var preget av refleksjoner rundt miljøbelastningen det medfører å reise for å vise forestillinger over hele verden. Flere søkere hadde for eksempel lagt mye arbeid i å organisere større turneer i stedet for enkeltgjestespill for å begrense antall flyreiser. Ett eksempel på dette er NIEs turne i Australia med forestillingen We come from far far away. Kompaniet har brukt tid på å arbeide frem en avtale om å spille mange forestillinger for å kunne forsvare miljøbelastningen reisen og frakten til Australia medfører.
 

Videre reflekteres det i flere av søknadene rundt en konteksttenkning og valg av alternative arenaer. Det er en generell tendens i scenekunstfeltet for tiden at mange forestillinger spilles på andre arenaer enn de tradisjonelle visningsstedene for scenekunst. Av disse bevilgningene er det verdt å nevne forestillingen Dei gamle er eldst, som skal spille på folkemusikkfestivalen Osafestivalen. Forestillingen setter fokus på tradisjonsbærerne innen folkedansen. Ved å bruke eldre utøvere, i alderen 56-70, har man ønsket å levendegjøre og bevisstgjøre folkedansens lange røtter.

Barn og unge

Halvparten av søknadene var denne gangen helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge og det foreligger vedtak om bevilgning til i alt 7 gjestespill. Blant barne- og ungdomsforestillinger som er bevilget støtte i denne runden er det relevant å nevne turneen til Henriette Grøtting Kihles forestilling Lille. Det planlegges 80 forestillinger for barn i alderen 3-6 år på ulike steder i Vestfold. Forestillingene skal spilles for barnehager i ulike teatersaler i fylket.

Tall fra søknadsrunden/søknadsoversikt

Antall søknader: 34

Søknadssum: kr 3 416 704

Antall tildelinger: 16

Tildelingssum: kr 1 170 100

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.9.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: 13. - 15.11.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerTittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno I is Another - Rimbaud in Africa - ITFoK 2020 Teater Oslo 2020 175000 13.11.2019 Avslått 0 FÆRDER KOMMUNE Bells and Spells (Victoria Chaplin Thierrée) - Telemark og Vestfold 2019 Nysirkus Vestfold 2020 310000 13.11.2019 Avslått 0 KAJA MÆRK EGEBERG Passages - Sånafest 2020 Performance Møre og Romsdal 2020 62000 13.11.2019 Avslått 0 LINDGREN SCENEROM Corpus - Deichmanske bibliotek - Grünerløkka Figurteater Akershus 2020 22000 13.11.2019 Avslått 0 ROZA MOSHTAGHI Bouncing Narratives - Dansens Hus 2020 Sånafest 2020 Dans Oslo 2020 207440 13.11.2019 Avslått 0 Heiki Eero Riipinen Escape the Universe - GogolFest 2020 Teater Telemark 2020 61000 13.11.2019 Avslått 0 TABANKA DANCE ENSEMBLE Rhythm Roots and Revolution - Leicester, Drammen, Bergen 2019 Dans Akershus 2019 200000 13.11.2019 Avslått 0 STIFTELSEN NONCOMPANY MAKT -an amateur night at Capitol Hill - Rosendal Teater 2020 Teater Hordaland 2020 20250 13.11.2019 Avslått 0 FÆRDER KOMMUNE A Simple Space - Vestfold 2019 Nysirkus Vestfold 2020 100000 13.11.2019 Avslått 0 LERKEFUGL PRODUKSJONER AS Peer på Pub - Den Nationale Scene 2019 Teater Telemark 2019 22500 13.11.2019 Avslått 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Far Away... - Santa Fe og Humbolt i Argentina 2019. Figurteater Nordland 2020 84000 13.11.2019 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS Det Andre Teatert - USA tour 2.0 - Impro Theatre, BATS, m.fl., 2020 Teater Oslo 2020 199900 13.11.2019 Avslått 0 PIKSEL PRODUKSJONER LTD Oecumene - Piksel Festival 2019 Dans Hordaland 2019 120000 13.11.2019 Avslått 0 TEATER FOT Lise Hovik Spurv - Trøndelag Teater 2020 Teater Trøndelag 2020 135000 13.11.2019 Avslått 0 CECILIE GISKEMO BRØNN - Brønnøya 2020 Teater Oslo 2020 150000 13.11.2019 Avslått 0 HARDINGLAGET I OSLO Nokon kjem til å komme - Bygdelagshuset, Oslo- 2019 Teater Oslo 2019 20000 13.11.2019 Avslått 0 M'PRODUCTIONS v/Mocci Ryen Nøtteknekkeren i Melkeveien - Hamar kulturhus 2019 Scenekunst annet Hedmark 2020 200000 13.11.2019 Avslått 0 Arild Thornquist Brakstad Fish to Mars a sciense metal opera - Cornerteateret 2019 Musikkteater Hordaland 2019 60000 13.11.2019 Avslått 0 Heidi Rustgaard DUET - Exister festival 2019 Dans Buskerud 2020 40000 13.11.2019 Bevilget 40000 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno Cola by The Bread Theater Group - Grusomhetens Teater, 2019 Teater Oslo 2019 160000 13.11.2019 Bevilget 150000 KARI HOAAS PRODUKSJONER Be Like Water - New York og Seattle 2020 Dans Oslo 2020 185000 13.11.2019 Bevilget 125000 HENRIETTE GRØTTING KIHLE LILLE - Vestfold 2020 Figurteater Oslo 2020 100000 13.11.2019 Bevilget 100000 Maria Strand Renberg Konsert med verdens minste dukke-band - Malmö Dockteater, 2019 Figurteater Utlandet 2019 26000 13.11.2019 Bevilget 26000 FÆRDER KOMMUNE The Road is Just a Surface - Nøtterøy Kulturhus 2019 Scenekunst annet Vestfold 2020 70000 13.11.2019 Bevilget 70000 MARINA POPOVIC There is a noise - Lichtblikce,TakeOff,Teaterderdinge`2019 Teater Oslo 2019 53950 13.11.2019 Bevilget 38000 INGRID ASKVIK SKOG - SKOG fra sverige til sogn 2020 Teater Hordaland 2020 90000 13.11.2019 Bevilget 90000 STIFTELSEN NIE TEATER We Come from Far Far Away - Audelaide og Melbourne 2021 Teater Akershus 2020 132800 13.11.2019 Bevilget 132000 MATHILDE CAEYERS Eksogen - Platform Nord Kristiansand 2019 Dans Troms 2020 40000 13.11.2019 Bevilget 40000 STIFTELSEN NONCOMPANY MAKT -an amateur night at Capitol Hill - ACUD Theater, Berlin 2020 Teater Hordaland 2020 45200 13.11.2019 Bevilget 45000 JANNE HÄGER ERAKER Rhythm is a Dancer - The Flea, 2020 Dans Oslo 2020 25600 13.11.2019 Bevilget 25600 Tony Trinh Tran Schismogenesis - Midtøsten turné 2020 Dans Oslo 2020 90000 13.11.2019 Bevilget 90000 OSAFESTIVALEN AS Dei gamle er eldst - Voss Kulturhus 2020 Dans Hordaland 2020 65000 13.11.2019 Bevilget 65000 52 HERTZ PRODUCTION TOVE-ELENA NICOLAYSEN The human construction - THEATER FOR THE NEW CITY-2019 Dans Aust-Agder 2020 43514 13.11.2019 Bevilget 43500 Øystein Elle Territorium NYC - Last Frontier NYC 2020 Scenekunst annet Akershus 2020 100550 13.11.2019 Bevilget 90000