Hopp til innhold
Vedtaksliste

Forprosjekt scenekunst

Søk støtte

Om søknadsrunden

Denne runden preges av et antall søknader om musikkteater og ulike varianter av utforskning med utgangspunkt i lyd. Disse prosjektene varierer fra utvikling av libretto til en opera, til prosjekter som skal utforske lydkulisse som utgangspunkt for interaktive forestillinger. Felles for flere av musikkteatersøknadene er et ønske om å fornye sjangeren, blant annet gjennom utvikling av forholdet mellom form og innhold.

Utviklingsprosjekter med utradisjonelle utgangspunkt og innfallsvinkler representerer en annen tendens på denne ordningen for tiden. I de siste rundene har det for eksempel vært en økning av prosjekter med scenografi som utgangspunkt, og i denne runden er altså lyd et startpunkt for mange av prosjektene. I tillegg er det påfallende at flere ønsker å ta i bruk ulike former for teknikk på nye måter i utviklingsarbeidet.

Forprosjektordningen fanger opp prosjekter med ulik estetisk orientering og treffer et mangfold av sjangeruttrykk, og tendensen med mange sjangeroverskridende prosjekter fortsetter også i denne runden. Det er stadig omtrent en fjerdedel av søknadene som plasserer seg i kategorien Scenekunst annet. Dette forteller noe om scenekunstnernes behov for å tre ut av de tradisjonelle «boksene», og er nokså beskrivende for hvordan mye scenekunstutvikling foregår for tiden. Det er også mange kunstnere som går igjen i ulike konstellasjoner, og det er tydelig at denne ordningen brukes til å forme kunstnerskap. Både nye former, nye tilnærminger til utvikling og ulike former for samarbeid blir testet ut ved hjelp av forprosjekter.

Barn og unge

36 av i alt 98 behandlede søknader er helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, men en samlet søknadssum på kr 3 343 700. Det foreligger vedtak om bevilgning til 8 forprosjekt til utvikling av nye konsepter og ideer for barn og unge. Dette utgjør 36% av antall bevilgninger denne runden og 22% av antall innkomne søknader for barn og unge. Samlet bevilgningssum er på kr 691 000. Dette er en betraktelig høyere andel av tildelingene enn i foregående runde. De fleste prosjektene retter seg mot ungdom, men blant tildelingene finnes også to prosjekter som retter seg mot den aller yngste målgruppen, fra 0-6 år. Dette er gledelig, da det har vært få tildelinger til prosjekter rettet mot denne gruppen den senere tiden.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 98 (i alt 110 søknader kom inn til søknadsfrist. 12 søknader av ble avvist på formelt grunnlag, eller anmodet trukket av søker).

Søknadssum: kr 8 732 307

Antall tildelinger (vedtak og tilrådninger): 22

Tildelingssum: kr 1 948 000

Prosess:

  • Søknadsfrist : 5.6.2018 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for scenekunst : 12.9.2018

  • Vedtak i rådsmøte : 25. - 26.9.2018

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Janne Aasebø Johnsen Å overleve gjennom kunsten Scenekunst annet Oppland 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Ingvild Krogstad Sustain ? Separation Dans Akershus 2018 90326 12.9.2018 Avslått 0 JEFF PEDERSEN Playboy of the Western Fjords Teater Sogn og Fjordane 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 TORGUNN PRODUKSJONER WOLD HEIA HUMLA! Scenekunst annet Akershus 2018 75000 12.9.2018 Avslått 0 KAREN HAMMERVIK KAREN HAMMERVIK FLØ (why do I fear) becoming a river Dans Oslo 2018 75000 12.9.2018 Avslått 0 Bård Bjørknes SOUNDSCAPE Musikkteater Vestfold 2018 66000 12.9.2018 Avslått 0 DREAMSCREEN PRODUCTIONS KRISTINA GJEMS Wind over Lake Dans Oslo 2018 81800 12.9.2018 Avslått 0 KARI KLÆBOE KOKSVIK På den andre siden av fjorden Scenekunst annet Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Tale Næss Lysestøl Mashes, meetups and Mazes (arbeidstittel) Scenetekst Troms 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 GUDIM CREATIVITY Ida Gudim Sletner Du må ikke sove Scenekunst annet Oslo 2019 100000 12.9.2018 Avslått 0 CORENTIN JPM LEVEN +- Teater Oslo 2018 98415 12.9.2018 Avslått 0 Anders Eriksson Fleischer (arbeidstittel) Musikkteater Troms 2018 47000 12.9.2018 Avslått 0 Tonje Sannes Engelen Dans Vest-Agder 2018 71000 12.9.2018 Avslått 0 JEFF PEDERSEN Breaking the Waves Teater Sogn og Fjordane 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Ellisiv Martha Lindkvist Oh, Kulturmannen Scenetekst Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Yaniv Cohen Departures Dans Oslo 2018 90000 12.9.2018 Avslått 0 Lisa Maria Berg Å synge sammen Musikkteater Trøndelag 2018 46000 12.9.2018 Avslått 0 FORTELLERKUNSTNER MIMESIS HEIDI DAHLSVEEN Den eskapistiske forhandlingen mellom kiosk og kunst Fortellerteater Oslo 2018 50000 12.9.2018 Avslått 0 Sigrid Edvardsson Forprosjekt koreografi,utforsking av fysiske dialog mellom menneske og kjøretøy traktor, og mellom mennesker og flyvende droner. Koreografi Oslo 2018 83000 12.9.2018 Avslått 0 Antero Aleks August Hein lyden av lys Scenekunst annet Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 RIKKE BAEWERT DISCORD Dans Oslo 2018 70000 12.9.2018 Avslått 0 P. PAZ SanseDans Dans Hordaland 2019 100000 12.9.2018 Avslått 0 Ida Marie Bakkerud Crossing over Scenekunst annet Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Halvard Bjørkås Friminutt Dans Hedmark 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Nina Sætherhaug Dette forprosjektet tar utgangspunkt i «De fire årstider» en diktsamling av Marte Huke som sujett for en kammeropera av Eva Holm Foosnæs med premiére høsten 2019 i ... (se søknad-pdf) Musikkteater Trøndelag 2018 166000 12.9.2018 Avslått 0 CAROLINE SKJØRSHAMMER DSM- do show move (arbeidstittel) Dans Oslo 2018 60000 12.9.2018 Avslått 0 HARALD VALLGÅRDA TEATERPRODUKSJON På leting etter ny operaform Scenekunst annet Oslo 2018 65000 12.9.2018 Avslått 0 Sara Elisabeth Holmertz Alle er Orfeo Musikkteater Oslo 2018 90000 12.9.2018 Avslått 0 Cecilie Lundsholt Arbeidstittel: Åndenes makt - skrekkteater for ungdom Scenetekst Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 ELSA AANENSEN Fars stemme Teater Rogaland 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 MARIE KAADA HOVDEN DARM - Koreografi for stokker og kropper Dans Oslo 2018 90000 12.9.2018 Avslått 0 Veslemøy Evenstad Mørkrid Hudorm. Skuespillerarbeid Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Torstein Tvinnereim Frå ull til Europa Musikkteater Sogn og Fjordane 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 TINE SKJOLD Utforskning av interaktive fortellinger i teateret Teater Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Mina Weider DREAM - å gjøre gull av gråstein Dans Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 MAI-BRITT WAGNILD I believe in fairies Musikkteater Trøndelag 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Tale Dolven Today I did nothing Dans Utlandet 2018 81500 12.9.2018 Avslått 0 Runa Borch Skolseg BOIS Scenekunst annet Akershus 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Erlend Auestad Danielsen The Drone Triptych Dans Oslo 2018 63253 12.9.2018 Avslått 0 LANDSBYSPELET EVENT «Tango for to» - Et musikkteater med handling basert på tekster av Alf Prøysen Tango for to skal bygge på tekster og melodier fra Alf Prøysens storslagne produksjon, og ta oss med tilbake til bygdelivet i innlandet på 50-tallet Musikkteater Oppland 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 LAVOLL MEDIA PRODUCTIONS De dødes tjern - en scenisk symfoni Scenekunst annet Hordaland 2018 70000 12.9.2018 Avslått 0 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU For venner av den gode rytme Musikkteater Trøndelag 2018 50000 12.9.2018 Avslått 0 ERIC ROBERT MAGNUSSON Faderen Scenetekst Akershus 2018 90000 12.9.2018 Avslått 0 Jonas Pedersen Øren UNGT OVERMOT Dans Oslo 2018 80000 12.9.2018 Avslått 0 Maja Hannisdal Oslo Bok og Fysikk Dans Akershus 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Marie Rechsteiner Marie Rechsteiner - "Enter" (arbeidstittel) Dans Trøndelag 2018 86000 12.9.2018 Avslått 0 OLSEN INGVILD MARSTEIN PROJECT OI OI OI Dans Hedmark 2018 80000 12.9.2018 Avslått 0 Ivar Furre Aam VIA INFERNO SMOKE SIGNALS Teater Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Hans Petter Thøgersen FYRET Musikkteater Østfold 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Kim Elin Svanevik Olsen Utvikling og utforsking av devisingworkshops som skapelsesmetode innen performance og scenekunst. Skuespillerarbeid Oslo 2018 94000 12.9.2018 Avslått 0 Ingeborg Solbrekken En fabel om utilregnelighet Scenetekst Oppland 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Jon Andreas Tombre - de skråsikre - Teater Oslo 2018 99600 12.9.2018 Avslått 0 HADLE LAVOLD REISÆTER Allsang for Kidza Scenetekst Telemark 2019 100000 12.9.2018 Avslått 0 DET NORSKE MIKROTEATRET AS De Utilfredse Scenetekst Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 PENDERAMY AMY MARGARET PENDER Alenetid Dans Oslo 2018 55000 12.9.2018 Avslått 0 Anette Løbach GI MEG SOLEN Scenekunst annet Buskerud 2018 80700 12.9.2018 Avslått 0 SAMUELSEN PRODUKSJONER "Mitt Opprør Mot Oppdritt" (arbeidstittel) Ny arbeidstittel med undertittel: "Your best story is yet to be tolld" -Et oppdrettsdrama av Dynamittdama Scenekunst annet Troms 2018 80000 12.9.2018 Avslått 0 Ådne Marlon Gulbrandsen Marcela Dans Oslo 2019 65000 12.9.2018 Avslått 0 Tuva Kathinka Dorethea Owren Hennum Tilbake til Ingenting Figurteater Akershus 2018 80000 12.9.2018 Avslått 0 NINA BEATHE OSSAVY YGG Figurteater Akershus 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 LUDIQUE WORKING TITLE - DISTURBING REALITY  Scenekunst annet Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 WAKK AS Radioactive Figurteater Oslo 2018 150000 12.9.2018 Avslått 0 Barbro Djupvik The poetry of Space Teater Trøndelag 2018 110000 12.9.2018 Avslått 0 Mathilde Caeyers Workshop Prosess: En kunstnerisk refleksjon over potensialet for vold i en menneskekropp. Dans Troms 2018 57000 12.9.2018 Avslått 0 HAPPY MONKS PRODUCTIONS Bakke Hallo, er eg nokon her - fugl og vindar skal du få. Verket tar tematisk utgangspunkt i naturens sykliske livsløp generelt og treets livsløp spesielt. Marit Kaldhols poetiske tekster skal danne grunnlaget for utformingen. Scenekunst annet Møre og Romsdal 2018 50000 12.9.2018 Avslått 0 MONICA REKSTEN No ® way Home Scenekunst annet Hordaland 2018 60000 12.9.2018 Avslått 0 Leiv Amund Schøyen Ulvestad Vingelklang: point-blank Scenekunst annet Oslo 2018 90000 12.9.2018 Avslått 0 DANCE LINK AS We are Earth Dans Møre og Romsdal 2018 70000 12.9.2018 Avslått 0 Nora Martine Svenning (re)appear - arbeidstittel Dans Oslo 2018 95000 12.9.2018 Avslått 0 Fredrik Melby Petrov Electric Sheep | Rencontres Dans Hedmark 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 BIONG DANS FunFact Koreografi Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Trond Halbo Sensorium Scenekunst annet Oslo 2018 76500 12.9.2018 Avslått 0 MARIA LOTHE Skaga (arb tittel) Scenekunst annet Akershus 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 ICE-9 AS FUTURE FEEDBACK Scenekunst annet Troms 2018 96000 12.9.2018 Avslått 0 ELIN HØYLAND TEKST&PRODUKSJONER Fuglar Under Scenetekst Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Odille Annette Heftye Blehr Dagny Juel - In questa tomba oscura Teater Oslo 2018 100000 12.9.2018 Avslått 0 Anna Einemo Frøysland STILL Dans Sogn og Fjordane 2018 45000 12.9.2018 Bevilget 45000 MARIANNE STRANGER TOMOROM Scenekunst annet Oslo 2018 90000 25.9.2018 Bevilget 90000 Pernille Dahl Johnsen Sannhet Intet Forsvar Scenetekst Oppland 2018 90000 12.9.2018 Bevilget 90000 HIDDEN CAMARA SHOW CAMARA CHRISTINA LUNDESTAD JOOF Samtaler med bror Scenetekst Vestfold 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 TRONDHEIM KAMMERMUSIKKFESTIVAL Problembarn. En kammeropera om barnets beste. Musikkteater Trøndelag 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 90000 Helene Tungesvik Skogland Jeg kan ikke leve baklengs Scenetekst Rogaland 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 SOFIE RINGSTAD BREATHE Performance Rogaland 2018 92000 25.9.2018 Bevilget 92000 RABAGAST Til orientering Dans Oslo 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 80000 Micha Joseah Barratt-Due Goldberg Invisible to Drones Scenekunst annet Utlandet 2018 91000 12.9.2018 Bevilget 91000 Abigael Rydtun Winsvold Into the Water Nysirkus Vestfold 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 ESTER GRENERSEN PRODUKSJONER Stillevognen eller Den helt normale frykten for offentlig transport Scenetekst Hedmark 2018 30000 12.9.2018 Bevilget 30000 Nela Kornetova BADMAN pilot project by T.I.T.S. Scenekunst annet Østfold 2018 96000 12.9.2018 Bevilget 96000 Eirik Arthur Blekesaune Algoritmisk tekstutvikling til Snakkespill. Scenekunst annet Oslo 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 KOMPONIST MARTIN R. BAUCK Musikkteater - Prosessen av Franz Kafka Musikkteater Oslo 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 Maria Tryti Vennerød BLOD PÅ HENDENE Scenetekst Akershus 2019 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 Eivind Reierstad Utforskningsprosjekt 2018 m A. Guimarães og Orthographe Dans Akershus 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 Stine Johanne Janvin Joh SOLD (a dog and pony show) Musikkteater Oslo 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 TONJE DREYER SELLEVOLL BROTTSJØ, et værvarsel for ensomheten Scenekunst annet Troms 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 IBRAHIM FAZLIC PRODUKSJONER EN MUSLIMSK NEGERJOIK PÅ SVENSK I NORGE Teater Trøndelag 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 100000 THALE KVAM OLSEN Kostymeskulptur (arb.tittel) Scenekunst annet Oslo 2018 89213 12.9.2018 Bevilget 89000 Martin Grøndalen Palmer Deceptive Cadence Dans Trøndelag 2018 85000 12.9.2018 Bevilget 85000 GJERSTADBERGET SCENEKUNST Prosjekt Morf Scenekunst annet Oslo 2018 100000 12.9.2018 Bevilget 70000