Hopp til innhold
Vedtaksliste

Forprosjekt scenekunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. juni 2017

Tilbake til 2017 (Alle)

Om søknadsrunden

Faglig utvalg for scenekunst behandlet denne søknadsrunden til sammen 150 søknader om forprosjekt. Av disse fikk i alt 44 forprosjekt innvilget støtte. Dette tilsvarer en tildelingsprosent på 29 % mot 21 % i forrige tildelingsrunde. I denne ordningen er det mange relativt unge og nyutdannede kunstnere som søker, noe som viser at scenekunsten er i stadig utvikling.  De fleste prosjektene er rettet mot en fremtidig produksjon, og mange søkere bruker forprosjektordningen som et springbrett til senere å søke støtteordningene for fri scenekunst.

Forprosjektordningen fanger opp prosjekter med ulik estetisk orientering og treffer et mangfold av sjangeruttrykk. En gjennomgående tendens for tiden er tverrfaglighet og ikke-hierarkiske strukturer. En ofte uttalt målsetting er å skape nye rom for fortolkning av virkeligheten der musikk, fysiske uttrykk, bilder og ord er likestilte fortellende elementer. Tematisk var det i denne runden en rekke søknader som tok opp kjønn- og kjønnsidentitet, og som utfordrer konvensjonelle forståelser av femininitet og maskulinitet. Ved siden av et stabilt antall søknader til scenetekstutvikling og koreografiutvikling, har det de siste rundene kommet inn stadig flere søknader om utforskning av kunstneriske idéer knyttet til scenografiske konsepter. Ofte er det scenografer, lysdesignere og komponister som sammen ønsker å teste ut nytt materiale og nye teknikker. I denne runden ble det bevilget støtte til tre slike scenografiske prosjekter.

Barn og unge

32 av i alt 150 behandlede søknader er rettet mot målgruppen barn og unge, men en samlet søknadssum på 3 142 999 kr. Det foreligger vedtak om bevilgning til 7 forprosjekt til utvikling av nye konsepter og ideer for barn og unge. Dette utgjør 16 % av antall bevilgninger denne runden og 22 % av antall innkomne søknader for barn og unge. Samlet bevilgningssum er på 595 000 kr. Det er få søknader rettet mot barn i aldersgruppen 0-6 år, kun fem av de innkomne søknadene var rettet mot denne aldersgruppen og det ble bevilget støtte til ett prosjekt for denne aldersgruppen.

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 150

Søknadssum: 13 187 327

Antall tildelinger: 44

Tildelingssum: 4 262 000 kr

 

Søknader som kommer inn til Støtteordning for Forprosjekt scenekunst blir behandlet i Faglig utvalg for scenekunst.

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.6.2017 kl. 13:00

  • Vedtak i Faglig utvalg for scenekunst: 28. - 30.8.2017

  • Vedtak i rådsmøte: 20. - 21.9.2017

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Sudesh Adhana Sudesh Adhana - untitled Koreografi Oppland 2017 100000 Avvist 0 Bård Lie Thorbjørnsen Bård Lie Thorbjørnsen - Petter Moens Dagbok Scenografi Oslo 2017 90000 30.8.2017 Bevilget 80000 Erlend Sandem Erlend Sandem - COWBOYLAND Scenetekst Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Øystein Ulsberg Brager Imploding Fictions - Digital Wipeout Scenetekst Oslo 2017 40000 30.8.2017 Avslått 0 Cecilie Louise Macé Stensrud Tusen ord teater DA - 6maskinen Teater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen - Eleganse og virkelighet Scenetekst Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Rudolf Terland Bjørnerem View from nowhere og Ella Honeyman - Musikalsk skyggespill Scenekunst annet Oslo 2017 90000 30.8.2017 Avslått 0 Margrethe Beck Heien Margrethe Beck Heien - Teddy og alle Selmaene Scenetekst Buskerud 2017 35000 30.8.2017 Avslått 0 Kristian Lykkeslet Strømskag Kristian Lykkeslet Strømskag - Vintermaskinen 2025 Musikkteater Oslo 2017 95000 30.8.2017 Avslått 0 Annasara Karolin Yderstedt Karlsson Annasara Yderstedt og Victoria Harley - Perpetual Motion Dans Rogaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Jan-Kåre Breivik Se Apropos Teater - Bergen Byspill - AWAKE-LISTENING - et forprosjekt Scenekunst annet Hordaland 2017 75000 30.8.2017 Avslått 0 Angela Hagen Angela Hagen - Det umulige Scenetekst Møre og Romsdal 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Benedikte Svanes Sørbye Benedikte Sørbye - 'Tinder - The Musical' Musikkteater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Rannei Grenne Rannei Grenne - Arbeid Dans Oslo 2017 72000 30.8.2017 Avslått 0 Gro Siri Ognøy Johansen Gro Siri Ognøy Johansen - Figurer Scenekunst annet Oslo 2017 60000 30.8.2017 Avslått 0 Eirik Ildahl Eirik Ildahl - Frente de panteon Scenetekst Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Tore Renberg Tore Renberg - Hildeli Bowling Musikkteater Rogaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Hege Gabrielsen Hege Gabrielsen/"The Body Draws Circles" - "Across Currents" Dans Oslo 2017 77000 30.8.2017 Avslått 0 Nela Kornetova Kornetova & T.I.T.S. - Cult of Busy - pilot project Scenekunst annet Østfold 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Runa Emilie Norheim Runa Norheim - Klakør Performance Utlandet 2017 54300 30.8.2017 Avslått 0 Federico Alejandro Fondo Rioboo Federico Alejandro Rioboo - Navnets Labyrint Fortellerteater Oslo 2017 60000 30.8.2017 Avslått 0 Jeff Pedersen Jeff Pedersen Produksjonar - Creeping Shadows Scenetekst Sogn og Fjordane 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Jeff Pedersen Jeff Pedersen Produskjonar - Helten frå Atløy Scenetekst Sogn og Fjordane 2017 50000 30.8.2017 Avslått 0 Hadle Lavold Reisæter Hadle Lavold Reisæter - Maja Eline Emma Sophie Scenetekst Telemark 2017 60000 30.8.2017 Avslått 0 Hadle Lavold Reisæter Hadle Reisæter - Velkommen heim Scenetekst Telemark 2017 90000 30.8.2017 Avslått 0 Bjarne Robberstad Bjarne Robberstad - Til Syria Teater Akershus 2017 75000 30.8.2017 Avslått 0 Kathrine Olsen Nedrejord Kathrine Nedrejord - Piken og freden Scenetekst Oslo 2017 60000 30.8.2017 Avslått 0 Åste Marie Bjerke Åste Marie Bjerke - Den sjette utryddelse Scenekunst annet Telemark 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Jeff Pedersen Jeff Pedersen Produksjonar - Det gule tapetet Scenekunst annet Sogn og Fjordane 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Anna Einemo Frøysland Anna Einemo Frøysland og Berit Einemo Frøysland - Beautiful; grotesque Dans Sogn og Fjordane 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Bettina Fleischer Bettina Fleischer - Pappa og jeg Teater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Magnus Bugge Maria Ulvestad & Magnus Bugge - Kompani Scenekunst annet Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Lea Krogstad Leia Starmann - Kerry May manus Scenetekst Hordaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Tina Sofie Frostrud Sofie Frost (Tina Sofie Frostrud) - Arbeidstittel "Inni Hodet Mitt Skrek Jeg" Teater Akershus 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Lina Synnøve Killingdalen Lina Killingdalen - Monster i magen - en forestilling om å savne Teater Troms 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Sonja Øien Salkowitsch Sonja Øien Salkowitsch - Vi Kommer Aldri Tilbake Performance Nord-Trøndelag 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Karoline Solbakken Karoline Solbakken - Lett som en betongsky (forprosjekt) Teater Hedmark 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Kari Ramnefjell Teater Joker - PORSPERO Teater Akershus 2017 80000 30.8.2017 Avslått 0 Tale Dolven Dolven[]Eiben - thirty-something Scenekunst annet Utlandet 2017 80000 30.8.2017 Avslått 0 Valborg Frøysnes Valborg Frøysnes - How to do things with words (Arbeidstittel) Performance Oslo 2017 85000 30.8.2017 Avslått 0 Heidi Ruud Ellingsen Heidi Ruud Ellingsen - Solveig, Du Lyver!! Musikkteater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Daniel Rodrigo Nilsen Daniel Rodrigo Nilsen - Sorgprosesser Scenekunst annet Hordaland 2017 65000 30.8.2017 Avslått 0 Mari Bø Mari Bø - Sweatshop forprosjekt Koreografi Troms 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Jo Adrian Haavind Fjerdeklasses produksjoner - I’m mad ass hell - and I’m not gonna take it anymore! Scenekunst annet Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Hilde Brinchmann Hilde Brinchmann - Pilotprosjekt TIGERBUSSEN Teater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Klaus Hagerup Klaus og Hanne Hagerup - Egnerprosjekt Scenetekst Østfold 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Raymond Corrado Knutsen Raymond Corrado Knutsen - Tennessee Two Teater Hordaland 2017 47671 30.8.2017 Avslått 0 Marit Fagerheim Wiik Marit Fagerheim Wiik - Blandingsekteskap - vil det ende med drap? Scenetekst Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Ingrid Stokke Solvik Wunderkammer produksjoner - Fremtidsmuseet Scenekunst annet Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Ida Holthe Lid Ida Holthe Lid - Ruins of Modernity Teater Telemark 2017 81000 30.8.2017 Avslått 0 Kira Juliane Senkpiel Kira Senkpiel - RedIron Dans Akershus 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Monica Midtun Reksten Monica Reksten - No(r)way Home Koreografi Hordaland 2017 90000 30.8.2017 Avslått 0 Bente Alice Westgård Rannei Grenne/Bente Alice Westgård - Å insistere Dans Oslo 2017 99000 30.8.2017 Avslått 0 Maria Ulvestad Maria Ulvestad - Tulipan Dans Oslo 2017 88000 30.8.2017 Avslått 0 Marthe Aleksandra Johansen Aagesen Marthe Aleksandra Johansen Aagesen - GenX Dans Sør-Trøndelag 2017 45000 30.8.2017 Avslått 0 Kari Klæboe Koksvik Koksvik og Godtliebsen - Aspecto ( arbeidstittel) Scenekunst annet Rogaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Margrethe Nandrup Rylander RYLANDER/KRISTIANSEN - Identitet i bevegelse Dans Østfold 2017 92000 30.8.2017 Avslått 0 Guro Skumsnes Moe Guro Skumsnes Moe - Resonant Silence Scenekunst annet Oslo 2017 180000 30.8.2017 Avslått 0 Jeff Pedersen Jeff Pedersen Produskjonar - Kunsten ikke å innfinne seg Scenetekst Sogn og Fjordane 2017 70000 30.8.2017 Avslått 0 Turid Gunnes Turid Gunnes - Hamlet versus Arendt: The time is out of joint Teater Utlandet 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Inger Øvrebø Uberg Kompani Opera Mobile - Elskede Musikkteater Utlandet 2017 30000 30.8.2017 Avslått 0 Thor-André Walløe Thor-André Walløe & Tine Eriksen Skjold - ...så slå dritten ihjel!!! Teater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Hæge Manheim Hæge Manheim - Glo att - arbeidstittel Fortellerteater Telemark 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Ali Faruk Biser Drammen kommun - ERINDRINGSKULTUR - Srebrenica Forfatter setter fyr på seg selv Performance Buskerud 2017 30000 30.8.2017 Avslått 0 Nikoline Josefine Spjelkavik Witch Club - Witch Club Harvest Teater Nordland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Ingvild Marstein Olsen fem dans - Verk / werk / work Dans Hedmark 2017 95000 30.8.2017 Avslått 0 Else Tungland Nyanse, Else M Tungland (org. nr. 914 084 318) - Alexander L. Kielland, 1980 Scenekunst annet Rogaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Øystein S Johansen Øystein S. Johansen - Wintersprookje Teater Oslo 2017 80000 30.8.2017 Avslått 0 Lene Therese Teigen Lene Therese Teigen - Fado mens vi venter - forprosjekt Musikkteater Oslo 2017 60000 30.8.2017 Avslått 0 Trine Lise Danielsen Moe Trine Lise Moe - Jeg meg her (arbeidstittel) Dans Akershus 2017 73750 30.8.2017 Avslått 0 Margunn Kilde Vilje produksjoner v/Margunn Kilde - Delta-handlinger Scenekunst annet Troms 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Karen Marie Høybakk Mikalsen Karen Høybakk Mikalsen og Helene Skogland - Living Movement Scenekunst annet Oslo 2017 57000 30.8.2017 Avslått 0 Veronica Molin Bruce Bruce/Uhre/Bergsli med Slyngstad - Soft Power Dans Oslo 2017 60000 30.8.2017 Avslått 0 Jo Adrian Haavind Jo Adrian Haavind - Tavlen tar kontrollen Scenekunst annet Oslo 2017 84000 30.8.2017 Avslått 0 Tone Myklatun NONcompany - MAKT Scenekunst annet Hordaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Tor Kristian Simonsen Tor Kr. Simonsen - En Hamarkrønike - forprosjekt Musikkteater Hedmark 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Apichaya Wanthiang Apichaya Wanthiang - 17 Year Cicada Scenekunst annet Oslo 2017 89000 30.8.2017 Avslått 0 Roar Sletteland Ursus produksjoner - Liminal Face - forprosjekt Musikkteater Hordaland 2017 95000 30.8.2017 Avslått 0 Bente Reibo KULTA - fragmenter Scenekunst annet Troms 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Alexander Sebastian Lund Aarø Alexander S L Aarø - "Gråsoner" (arbeidstittel) Dans Oslo 2017 99999 30.8.2017 Avslått 0 Mari Lassen-Bergsten Kamsvaag frank - Trixieland the Musical Musikkteater Akershus 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Marie Ursin Erichsen Marie Ursin / Scene:Bluss - Scene:Bluss The Hellmouth Edition Scenekunst annet Telemark 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Linda Birkedal Linda Birkedal - Moving Light Dans Rogaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Karen Sæther Houge Undercover Theatre Company - Hive Mind (Working title) Skuespillerarbeid Akershus 2017 50000 30.8.2017 Avslått 0 Elena Gadjokova Elena Gadjokova - Den visuelle i fokus Scenekunst annet Hordaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Sandra Spjelkavik Sandra Spjelkavik - Fake news (arbeidstittel) Scenetekst Hordaland 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Tonje Martine Lorgen Kirkholt COLLAB - Sonder Dans Oslo 2017 83000 30.8.2017 Avslått 0 Ibrahim Fazlic Ibrahim Fazlic produksjoner - Ariske Askeladden - et nasjonalromantisk oppkastverk Scenetekst Sør-Trøndelag 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Helle Levang Moum Helle Levang Moum - Lynet (arb.tittel) Koreografi Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Karine Steinmoen Næss Karine Næss, Mina Weider - Glemsel som estetikk Dans Telemark 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Tiril Bryn Tiril Bryn - Tranen og Selen Fortellerteater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Sunniva Vikør Egenes Sunniva Vikør Egenes - JAR (OIKOS) Dans Vest-Agder 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Gull Øzger Gull Øzger - Gamle og unge Scenekunst annet Oslo 2017 150000 30.8.2017 Avslått 0 Glenn Christian Luijbregts Glenn Christian Luijbregts - "En Sliters Memoarer" - et konsertteater om Hans Børli Scenekunst annet Hedmark 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Ida Høy Ida Høy - Forførerne Scenetekst Telemark 2017 60000 30.8.2017 Avslått 0 Cengiz Magnus Sicakkan Nereid Globus Teater - Karakterutvikling med imitasjon Skuespillerarbeid Sør-Trøndelag 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Theis Håvard Finckenhagen Campbell Irgens Theis Irgens, Anna Zychowicz - Figurteaterlaboratoriet Figurteater Vest-Agder 2017 64000 30.8.2017 Avslått 0 Idun Ofstad Vik IDUN VIK - MANIFEST OF THE FUTURE PAST AND PRESENT (arbeidstittel) Scenekunst annet Hordaland 2017 76000 30.8.2017 Avslått 0 Ingebjørg Buen Ingebjørg Buen - I båndøme Skuespillerarbeid Oslo 2017 45000 30.8.2017 Avslått 0 Lisa Colette Bysheim Lisa Colette Bysheim - Ekko II - forprosjekt Dans Hordaland 2017 30000 30.8.2017 Avslått 0 Vibeke Harper Vibeke Harper - ALIYAH - og mordet på Folke Bernadotte Teater Sør-Trøndelag 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Odille Annette Heftye Blehr Odille Heftye Blehr - "Hymne til Dagny" Teater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Ibrahim Fazlic Ibrahim Fazlic produksjoner - MALALAS JIHAD (arbeidstittel) Performance Sør-Trøndelag 2017 70000 30.8.2017 Avslått 0 Øystein Elle Øystein Elle - HEXE Musikkteater Akershus 2017 85500 30.8.2017 Avslått 0 Maja Bohne Johnsen Maja Bohne Johnsen - Alaska Teater Troms 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Ingrid Liavaag Ingrid Liavaag - Enora Musikkteater Aust-Agder 2017 70000 30.8.2017 Avslått 0 Magnus Sempler Holte Anno museum - "Vale, vale, vale" - en forestilling om reformasjonen og Norges selvstendighetstap Scenekunst annet Hedmark 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Alexander Armas Kereklidis Turpin Alexander Turpin - Forelskelsen Scenekunst annet Oslo 2017 100000 30.8.2017 Avslått 0 Marte Magnusdotter Solem Marte Magnusdotter Solem - Jeg kunne ha blitt til noen Scenetekst Akershus 2017 40000 30.8.2017 Bevilget 40000 Katja Brita Lindeberg Katja Brita Lindeberg Produksjoner - Når alt jeg egentlig vil er at du holder rundt meg (arbeidstittel) Teater Sør-Trøndelag 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Inés Moldskred-Belli Inés Belli - Postmodern Cool Dans Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 80000 Eivind Reierstad Eivind Reierstad - forprosjekt A-project #4 - Joseph Beuys Scenekunst annet Akershus 2017 99000 30.8.2017 Bevilget 95000 Torgunn Wold Torgunn Produksjoner - RAVN Scenekunst annet Akershus 2017 75000 30.8.2017 Bevilget 75000 Hege Haagenrud Hege Haagenrud - Helvete er den andre Dans Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 90000 Loan Thanh Ha Loan Thanh Ha - STEMMING Dans Oslo 2017 75000 30.8.2017 Bevilget 70000 Nelly Winterhalder Nelly Winterhalder - Den som venter Scenetekst Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 80000 Tobias Leira Tobias Leira - Herbarium Scenekunst annet Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 80000 Per Bogstad Gulliksen Per Bogstad Gulliksen - Faustroll Skuespillerarbeid Oslo 2017 90000 30.8.2017 Bevilget 90000 Malmfrid Hovsveen Hallum M H Hallum - Gåten i Isdalen (arbeidstittel) Scenetekst Oslo 2017 90000 30.8.2017 Bevilget 60000 Karstein Solli Karstein Solli Produksjoner - Stemme-Stammen Scenekunst annet Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Sonja Evang Sonja Evang - Livet er ganske tungt Teater Vestfold 2017 90000 30.8.2017 Bevilget 80000 Tone Martine Kittelsen Tone Kittelsen - How To Solo - Performance Edition Dans Vest-Agder 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Oda Fiskum Oda Fiskum - Brønnen Scenetekst Utlandet 2017 150000 30.8.2017 Bevilget 80000 Desiree Isabel Bøgh Vaksdal Desiree Bøgh Vaksdal og Johanna Dahlbäck - Lindsay Lohans boobs are totally fake Teater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 80000 Sjur Marqvardsen Sjur Marqvardsen - The AI Party Scenekunst annet Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Bård Bjørknes Bård Bjørknes, Nitish Jain - STORIES [FROM] [TO] AND [BY] FARAWAY LANDS Fortellerteater Vestfold 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Ingeleiv Berstad Ingeleiv Berstad - HIT Dans Oslo 2017 76000 30.8.2017 Bevilget 76000 Maja Hannisdal Maja Hannisdal - Arbeidstittel: Hemningsløst uimponerende Dans Akershus 2017 68200 30.8.2017 Bevilget 60000 Anne-Linn Akselsen Anne-Linn Akselsen - Carousel Koreografi Hordaland 2017 75000 30.8.2017 Bevilget 65000 Kristina Mathisrud Kiberg Konstellasjonen AS - Våkenatt (arbeidstittel) Fortellerteater Sør-Trøndelag 2017 80000 30.8.2017 Bevilget 80000 Tormod Carlsen Fortellerfestivalen - Politisk fortellerhabitat Fortellerteater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Erlend Samnøen YMIST AS - Orlando Furioso Musikkteater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Mette Karlsvik mette karlsvk - Surtsey Musikkteater Oslo 2017 102750 30.8.2017 Bevilget 100000 Lena Kristine Lundsten Buchacz Lena Lundsten Buchacz/ Morten Pettersen - KVA E, eller "morna- morn" Scenekunst annet Oslo 2017 73000 30.8.2017 Bevilget 73000 Hanne Ramsdal Hanne Ramsdal - ”Jeg kan ikke svare på hvordan det føles fordi jeg vet ikke.” (Arb. tittel) Scenetekst Oslo 2017 80000 30.8.2017 Bevilget 80000 Signhild Meen Wærsted Signhild Wærsted - Blood and soil Performance Buskerud 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 80000 Bjørnar Habbestad Bjørnar Habbestad (Lemur) - Ti grunnleggende studier for forberedelsen av et stykke for instrument og stemme (TESPP) Musikkteater Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 80000 Roza Moshtaghi Roza Moshtagi - ¨Imagine - Image¨ Koreografi Oslo 2017 67000 30.8.2017 Bevilget 67000 Hanne Ramsdal Hanne Ramsdal - FA(R)EN Scenetekst Oslo 2017 99600 30.8.2017 Bevilget 50000 Naja Lee Jensen Naja Lee Jensen - MØRKE OG NATUR - eller hvordan landskaber ser ud om natten Scenekunst annet Utlandet 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 80000 Håkon Vadstein Håkon Vadstein - Intercambio Dans Oslo 2017 46750 30.8.2017 Bevilget 45000 Runa Rebne Runa Rebne - De - sign Dans Oslo 2017 60807 30.8.2017 Bevilget 60000 Kjersti Haugen Kjersti Haugen - Kong Giaffers sønner Musikkteater Sør-Trøndelag 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Runa Borch Skolseg Borch/Ursin - Rebirth of the princess Scenekunst annet Akershus 2017 66000 30.8.2017 Bevilget 66000 Eirik Arne Willyson Eirik Willyson - Romanen Scenekunst annet Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 90000 Kristin Ryg Helgebostad Kristin Ryg Helgebostad - Devotion night - a dancical Dans Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000 Alexandra Tveit Tveit/Ortega/Lassbo - Powered by porn (arbeidstittel) Dans Telemark 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 90000 Ludvig Tiseth Daae Ludvig Daae - Landscape Dans Utlandet 2017 80000 30.8.2017 Bevilget 80000 Kristian Lykkeslet Strømskag Kristian Lykkeslet Strømskag - Jeg nekter / Sinnemestring (arbeidstittel) Scenetekst Oslo 2017 80000 30.8.2017 Bevilget 80000 Eva Cecilie Richardsen Eva-Cecilie Richardsen - Lånte Rom Koreografi Oslo 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 80000 Yngve Sundvor Yngve Sundvor - 1980 Aker Brygge Scenetekst Akershus 2017 100000 30.8.2017 Bevilget 100000