Hopp til innhold
Vedtaksliste

Forprosjekt scenekunst

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 2. september 2020

Tilbake til 2020 (Alle)

Om søknadsrunden

Forprosjektordningen fanger opp prosjekter med ulik estetisk orientering og treffer et mangfold av sjangeruttrykk. Både nye former, nye tilnærminger til utvikling og ulike former for samarbeid blir testet ut ved hjelp av forprosjekter. Tildelingsprosenten denne runden er på 38,5%, og er mye høyere enn normalen med et gjennomsnittet på 22%. Årsaken til dette er omdisponerte midler fra andre tilskuddsordninger på fagområdet og stimuleringsmidler. Den kunstneriske kvaliteten på søknadene og tilfanget av nye førstegangssøkere er jevnt over god. Det er derfor spesielt gledelig at disse ekstra midlene har gitt rom for å kunne prioritere en større bredde i tildelingene fra etablerte scenekunstnerne til førstegangssøkere.

Søknadsantallet er tilbake til gjennomsnittet etter at det de to siste rundene ble registrert en økning. Det registreres også denne gangen stor sjangermessig spredning i både søknadene og tildelingene. Scenekunst annet har vært det dominerende sjangervalg, men denne runden er antallet i endring, noe som bryter med tendensen den senere tiden. Denne runden er sjangervalgene Teater og Dans de mest brukte og har høyest antall tildelinger. Når det gjelder geografi ble det bemerket en større geografisk spredning enn vanlig i både søknadstilfanget og i tildelingene. Det ble blant annet gitt tilskudd til et prosjekt i Nordland og et i Møre og Romsdal. Dette er fylker som sjelden er representert på søkerlisten til denne ordningen.

Påfallende denne runden var det at et stort antall søknader løftet problemstillinger omkring mangfold, identitet, utenforskap og kjønn. Enkelte av disse var også førstegangssøkere med flerkulturell bakgrunn. Denne runden var det også flere tildelinger til prosjekter som løfter frem urfolksperspektiver. Fagutvalget er opptatt av å gi nye søkere en mulighet til å arbeide frem prosjekter, og har alltid et særlig blikk på disse søknadene i behandlingen.

Barn og unge

37 av i alt 104 behandlede søknader er helt eller delvis rettet mot målgruppen barn og unge, med en samlet søknadssum på kr 3 569 154. Det foreligger vedtak om bevilgning til utvikling av 10 nye konsepter og ideer for barn og unge. Dette utgjør 25% av antall bevilgninger denne runden og samlet bevilgningssum er på kr 964 800. Tildelingsprosenten på prosjekter for barn og unge er noe høyere enn de foregående behandlingsrundene, som kan sees i sammenheng med den høye tildelingsprosenten denne runden. Blant prosjektene er alle aldersgrupper representert, fra de aller minste til ungdom. Flere av tildelingene vil utforske romlige, skulpturelle og scenografiske strategier, og former for interaktivitet.

Tall fra søknadsrunden

Antall søknader: 104
Søknadssum: kr 9 462 713 kr
Antall tildelinger: 40
Tildelingssum: kr 3 566 100 kr

Prosess:

  • Søknadsfrist: 2.9.2020 kl. 13:00

  • Vedtak i faglig utvalg for scenekunst: 18.11.2020

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelSjangerFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
Paulos Solbø Sofie i Lia: Et heksesagn Scenekunst annet Trøndelag 2020 100000 18.11.2020 Avslått 0 PARA FILM & TEATER AS Blackpill Express Scenografi Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 OSLO FLEX PROGRAM Flex Hyperborealis Dans Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Marit Solberg Røste Utvikling og utforsking av scenetekst og virkemidler til teaterstykket "Familie hører hjemme i glass og ramme" Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 KULTUR MED HJERTE ALI BISER Drepende taushet-Taushet er mennesket og samfunnets største fiende Indre opplevelser og kunstnerisk form som en prosess for å oppnå indre balanse. Teater Viken 2021 98000 18.11.2020 Avslått 0 SCENEKONTORET AS 60 damer du skulle ha møtt Scenetekst Vestland 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 PEDER CHRISTEN LÆRUM KAALSTAD Bak Speilet: Historien om Kyrre Scenetekst Viken 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Emilie Kristina Elisabet Dahlén Hammockdrømmer Dans Viken 2021 77000 18.11.2020 Avslått 0 Brage Nordang Isola Dans Oslo 2021 63000 18.11.2020 Avslått 0 Maria Alvsaker Næss Kunstner felt (arbeidstittel) Scenetekst Rogaland 2021 99400 18.11.2020 Avslått 0 LANGAAS JANNE C Verden sa ja Figurteater Oslo 2021 87000 18.11.2020 Avslått 0 RINA ROSENQVIST python Dans Oslo 2021 44750 18.11.2020 Avslått 0 Camilla Belsvik Mamma- jeg har korona! Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 AKSEL HØGENHAUG Burobeng på fantesleng Performance Viken 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Ole Morten Øwre Storhaug "Tyskerjenter" - en forestillingstekst i spoken word Scenetekst Utlandet 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Martijn Joling Tribute To Me Dans Viken 2021 85092 18.11.2020 Avslått 0 TEATER LEIKHUS Stim Scenekunst annet Oslo 2021 78000 18.11.2020 Avslått 0 ALICJA ZIOLKO TangoSolo - DancingSpaces (arbeidstittel) Dans Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 SIGURD ODNES KLØVNING Den dyrebare isen Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 FRANG CONSULTING Forprosjekt for Agder Nye Teater Scenekunst annet Innlandet 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Anna Stanislawa Zychowicz Maskelaboratorium TUM Figurteater Agder 2021 18740 18.11.2020 Avslått 0 Iselin Doret Brandt Bestvold Etterdrønn - Historier fra ungdom til ungdom Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 HENRIETTE GRØTTING KIHLE Figurteater i vinduet Figurteater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 EINAR REYNISSON GRIMSBY Omslukt av mørket Dans Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 MAUD MONCEYRON JONASSEN Havsens bunn Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 MARI ANE BØ ERROR: gender Scenekunst annet Troms og Finnmark 2021 100000 16.12.2020 Avslått 0 Jan Martin Johnsen Dukkehjem går galt Skuespillerarbeid Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 JEFF PEDERSEN Playboy of the Western Fjords Scenetekst Vestland 2021 80000 18.11.2020 Avslått 0 TALIA Else Karine Smit Mirandas siste stikk Scenetekst Trøndelag 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Melanie Dahl "SE OPP!  Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 MORTEN LIENE 10 POPSONGS Teater Oslo 2021 90000 18.11.2020 Avslått 0 SIGRID HIRSCH KOPPERDAL Universe of U Dans Oslo 2021 56000 18.11.2020 Avslått 0 DET ANDRE TEATRET AS MATS OG MATS OG MAT Scenekunst annet Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Ingvild Marie Lien Helt ærlig... Scenetekst Oslo 2021 75000 18.11.2020 Avslått 0 ØFSTI/VESTRE/HAUGLAND Kvitebjørn Fortellerteater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Camilla Brinchmann Sansenes verden Scenekunst annet Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 BEATA KRETOVICOVA IDEN Mot strømmen Performance Viken 2021 93000 18.11.2020 Avslått 0 ROSKVA YASMIN ANDERSEN Omveier (detours) Dans Vestland 2021 80000 18.11.2020 Avslått 0 Maria Anna Karolina Wulcan Fight, die, feast - repeat (Kaosets galskap er et velferdsamfunn) Arbetstitel Koreografi Utlandet 2020 100000 18.11.2020 Avslått 0 STELLARIS DANSTEATER AS Alderisme Dans Troms og Finnmark 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 MEMENTO - INGVILD M LIEN Hva tør du å drømme om?  Scenetekst Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Sigmund Olav Njøs Hovind AKSEPT - bevegende tekstformidling Teater Vestland 2021 73900 18.11.2020 Avslått 0 ODA EMILIE S. ELLEFSEN Coffee or die Koreografi Vestfold og Telemark 2021 92880 18.11.2020 Avslått 0 Antero Aleks August Hein uventa helse Scenekunst annet Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Sara Karoline Steinmoen Om du så det jeg ser ( arbeidstittel) Figurteater Viken 2021 80000 18.11.2020 Avslått 0 PURPLE PRODUCTION Herman Bernhoft OSLOVE Scenetekst Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 ASTRID SERINE HOEL Alle enebarna (eller bare meg) Dans Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 STIFTELSEN VISJONER   Gamvik movements.  Scenekunst annet Oslo 2020 100000 18.11.2020 Avslått 0 Marianne Haugli Alone in the alone- Music for lonely people Scenekunst annet Viken 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Anna Sveinar Ladegaard Martha Teater Oslo 2021 95000 18.11.2020 Avslått 0 NILS BECH AS Hva er det med oss mennesker? Scenekunst annet Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 K FOSS QUIET WORKS kfQW utviklingsarbeid år 2020-21 Koreografi Vestfold og Telemark 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Rachel Dagnall Den otteøjede Skorpion Scenekunst annet Viken 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 Veronica Molin Bruce The Office Koreografi Oslo 2021 70000 18.11.2020 Avslått 0 Ola Govart Strømme PiratPappa og.... - er lokale piratforestillinger bygd på fortellinger og forestillinger om PiratPappa som er jekteskipper og pirat med kaperbrev fra Fredrik den 6. Langs kysten har han venner (og fiender) som gir lokale piratforestillinger. Musikkteater Viken 2020 100000 18.11.2020 Avslått 0 SIGRID MARIE KITTELSAA VESAAS Moseklubb Koreografi Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 ASTRID GROSETH Livsværende Dans Innlandet 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 SØRENS1 AS Bak Vollene - en historisk vandreforestillig Teater Viken 2020 100000 18.11.2020 Avslått 0 EVENTYR I PARKEN Kulturhistorisk, interaktivt vandreteater Teater Vestland 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 ESTER GRENERSEN PRODUKSJONER Porno - en samtale Scenekunst annet Innlandet 2021 79150 18.11.2020 Avslått 0 MARIE RONOLD MATHISEN Tilstedeværelseprosjektet Dans Rogaland 2021 80309 18.11.2020 Avslått 0 STUDIO O AS Den Store Bilfiskekonkurranse Operaen Musikkteater Innlandet 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 SHAKTI SÆTER ghosting Glacier LIVE  Scenekunst annet Oslo 2021 100000 18.11.2020 Avslått 0 MHM AS Ilmmis Scenekunst annet Oslo 2020 100000 18.11.2020 Avslått 0 Marit Solberg Røste Kakerlakk Scenetekst Oslo 2021 75000 18.11.2020 Bevilget 75000 Kristina Gjems Beyond matter-Patterns of vibration Scenekunst annet Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Tony Tran Saigon Scenekunst annet Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Monica Isakstuen Et godt menneske (arb. tittel) Scenetekst Viken 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 ANDREA JERVELL Maratonløperen Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Nora Martine Svenning Etude Koreografi Oslo 2021 69904 18.11.2020 Bevilget 69900 NELLY WINTERHALDER Kjøtt Scenetekst Oslo 2021 40000 18.11.2020 Bevilget 40000 Maja Wilhite-Hannisdal Spetakkel Spectacle Dans Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Rudolf Terland Bjørnerem Under den store solen ladet med kjærlighet Scenekunst annet Oslo 2021 90000 16.12.2020 Bevilget 90000 JEFF PEDERSEN Wayfaring Stranger Scenetekst Vestland 2021 80000 18.11.2020 Bevilget 80000 Anna Aardalen KATASTROFEN, et forprosjekt og en undersøkelse inspirert av Tove Jansson  Fortellerteater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 KOMPANI13 DA Forprosjekt - Tower of Babel Teater Vestland 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 ADA-DA PRODUKSJONER ADA EINMO JÜRGENSEN «I Dance You» et forprosjekt for utvikling av globalt kunstnerisk konsept, koreografisk metode, og manifest for synliggjøring av verdens urfolksspråks tankesett og kvalitet i dansens språk. Ada Einmo J, Elisabeth H Blind, Forest V. Kapo, av urfolk. Dans Nordland 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Ole Martin Meland parasol parasol Dans Vestland 2021 85000 18.11.2020 Bevilget 85000 Daniel Modou Sarr Highly Melanated Koreografi Viken 2021 99820 18.11.2020 Bevilget 99800 MARI WOLL Nærvær Koreografi Oslo 2021 58049 18.11.2020 Bevilget 58000 KAJA MÆRK EGEBERG Det er sjelden man finner ro i en annens kropp (scores of distance) Performance Møre og Romsdal 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 David Jensen Universets sanger Musikkteater Utlandet 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 MORTEN LIENE FARSBINDINGER Teater Oslo 2021 30000 11.11.2020 Bevilget 30000 Per Bogstad Gulliksen NÅR JEG DRIKKER Scenekunst annet Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Roza Moshtaghi BAD Koreografi Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 DÜKJÆR HELENE DÜRING KJÆR Porcelain Confessions Scenekunst annet Rogaland 2021 93040 18.11.2020 Bevilget 93000 ÅSA HILLINGSETER LØYNING Den forsvunnede vennen Figurteater Oslo 2021 66204 18.11.2020 Bevilget 66000 Marius Kolbenstvedt DUELL  Musikkteater Viken 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Tale Katrine Hendnes Get the hell outta yourself - forprosjekt Soft Machine Dans Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Marie Kallevik Straume MÅGÅ 2 – stories from Stavangersand Teater Rogaland 2021 35000 18.11.2020 Bevilget 35000 LINDGREN SCENEROM Marie Høeg og Bolette Bergs fotoatelier -en figurteaterforestilling (arbeidstittel)  Figurteater Viken 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 HÅKON MATHIAS VASSVIK Et sted å dø Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Carl Joseph Aquilizan Flower boy - becoming a flower Dans Oslo 2021 70675 18.11.2020 Bevilget 70600 Adrian Minkowicz Almada Brown Privilege II Scenetekst Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 JON FILIP FAHLSTRØM Compassion Stories Dans Oslo 2021 98800 18.11.2020 Bevilget 98800 DANSEKUNSTNER OG KOREOGRAF MARI ANGELL-P. GRØNNESBY Kjelleren Dans Trøndelag 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 ITU TEATTERIFOREENINKI (Ympäri) Det usynlige folket - Konsept og idéutvikling Teater Troms og Finnmark 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Jonathan Høffding Ibsen BANANA SLUG Dans Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Liv Kristin Holmberg Kunstliturgiske eksperimenter - om kunstens grenser Scenekunst annet Vestfold og Telemark 2022 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 URSUS PRODUKSJONER The Indian Queen Musikkteater Vestland 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 JOHNSEN & JOHNSEN PRODUKSJONER SA Fascismen, Nyfascismen og BioPsykologien Teater Troms og Finnmark 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 ANDERS ENGEBRETSEN STEP Dans Oslo 2021 75000 18.11.2020 Bevilget 75000 ØYTEATERET SCI-FLY Scenografi Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000 Nami Kitagawa Aam Blå Mødre Teater Oslo 2021 100000 18.11.2020 Bevilget 100000