Hopp til innhold
Vedtaksliste

Fri scenekunst - prosjekt (teater)

Søk støtte

Vedtaksliste for søknader til 5. februar 2019

Tilbake til 2019 (Alle)

Om søknadsrunden

Pia Maria Roll skal sette opp et teaterstykke om oppgjøret med den vestlige kolonialismen, og Tabanka Crew skal gi publikum nye perspektiver og opplevelser av rytmisk dans. Mer enn seksti prosjekter innen dans og teater fikk tilskudd fra Kulturrådet i juni.

Tilskuddsordningene for fri scenekunst for dans og teater er viktige finansieringskilder for den frie scenekunsten i Norge. I mai og juni ble drøyt tretti millioner kroner ble fordelt på 63 ulike prosjekter innen dans og teater, og halvparten av prosjektene retter seg mot barn og unge.

Mer tekst i dansen, og mer musikk i teateret

- En interessant tendens er at det er en økende interesse for å se hvordan tekst kan brukes i dansekunsten, både på scenen og som koreografisk metode, sier scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen i Kulturrådet. Ett eksempel på denne tendensen er «Happy Ending» ved koreograf Hege Haagenrund og dramaturg Gry Ulfeng.

– I forestillingen skal teksten være et projisert element på scenen, løsrevet fra dens opprinnelige kontekst, forklarer Knudsen. Et annet eksempel er forfatter og koreograf Janne-Camilla Lysters arbeid, der et litterært partitur danner grunnlaget for organiseringen av det danseriske materialet.

– Mens det i dansen anvendes mye tekst, opplever man i mange teaterproduksjoner at det er musikken som er motoren, sier Knudsen, og peker blant annet på Thea Hjelmelands og Jenny Hvals prosjekter, som begge bærer preg av å være iscenesatte konserter, dog med forskjellige utgangspunkt og virkemidler. Samtidig får Trond Reinholdtsen flerårig tilskudd til sitt mangeårige prosjekt The Norwegian Opra, som handler om å revitalisere operaformen.

- Dette er eksempler på kunstnere som vil etablere plattformer for kunstnerisk arbeid som bryter med etablerte konvensjoner for produksjon, og som vil gjøre tilskueren oppmerksom på hvilke vaner som former våre blikk og vår erfaring, sier Knudsen.

Barn og unges tanker om fremtiden

Mange av søknadene denne runden rettet seg mot barn og unge, spesielt i teatersjangeren. Claire de Wangen har fått tilskudd til fire produksjoner med ungdom som målgruppe, med ulike strategier for å nå et ungt publikum. – De Wangen har utviklet en egen evne til å skape scenisk poesi, blant annet ut fra overraskende valg av lokaler, sier Knudsen. – Formspråket hennes er utviklet over flere år, og De Wangens kunstnerskap er et godt eksempel på verdien i å videreutvikle tanker og ideer over lengre tid enn ett prosjekts varighet.

I tillegg får Cici Henriksen støtte til «Vinduet», et dokumentarisk teater basert på skuespilleren Kingsford Siayors personlige historie. Even Standal Vesterhus og Antiteateret får støtte til å gå inn i en vanskelig tematikk om etikk, sykdom og seksuell legning, og om vi straffer uskyldige mennesker på grunn av fordommer. Og Astrid Serine Hoel får tilskudd til «Havfruens perler», som skal bidra til barn får kvenske kulturelle forbilder.

- Det er også mange kunstnere som er opptatt av hva barn og unge tenker om fremtiden, forteller Knudsen. – Særlig var det to slike prosjekter i denne runden som var overbevisende.

Det ene er Pia Maria Rolls «Bandung 2020». Prosjektet er inspirert av Bandung-konferansen i 1955, hvor de tidligere kolonistatene samlet seg for å bryte den koloniale verdensordenen. Prosjektet skal belyse temaer som rasisme og vold, og vil munne ut både i en sceneforestilling for voksne og en parallell prosess for barn. Det andre prosjektet Knudsen trekker fram er danseren Maja Roels «Utopia», der ideen om det utopiske skal stimulere barnas kritiske fantasi, og hvordan barn og unge kan engasjeres i en kreativ prosess.

Et rikere scenekunstfelt

– Mange kunstnere gjør aktivt bruk av historier, tradisjoner og uttrykksformer av ulikt opphav. Prosjektene er ulike, men gir til sammen et rikt bilde av scenekunstfeltet, sier Knudsen.

Toni Usmans «Kaffetår» har som mål om å engasjere og skape en møteplass for både et etnisk norsk og norsk-pakistansk publikum. Dansekunstneren Kavitha Laxmi ønsker i "The dancing girl from ancient time" å videreutvikle og fornye den klassiske tamilske/indiske danseformen Bharathanatyam. Desiree Bøgh Vaksdals «1,2,3,4 I won´t take no anymore» er tenkt som et trylleshow som løfter frem spørsmål om skeive identiteter. Tabanka Crew vil med “JAZZ – ain’t nothing but Soul. DRUMS!!!» utfordrer etablerte forståelser av rytmisk dans, blant annet ved hjelp av fem trommeslagere. Og Grusomhetens teater fortsetter sitt dypdykk inn i amerikansk litteratur med produksjonene «Sporvogn til begjær» og «The Raven».

Mange av søknadene har som vanlig Oslo som nedslagsfelt, men i denne runden er også flere bevilgninger gitt til kunstnere tilknyttet Rogaland. Det gjelder blant annet Findlay/Sandsmark med «untitled syntax CAM-SVG (every night in my dreams)», Oda Østenstad Fjell med «Lemonade», Liv Runesdatter med ”Den Digitale Agurken”, Tale Dolven med «today we did nothing» og Therese Øvstebø Markhus i samarbeid med Ingrid Toogood med «L longed for IT».

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.2.2019 kl. 13:00

  • Vedtak i fagutvalg: Dato ikke satt

  • Vedtak i rådsmøte: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelMålgruppeVisningsstedFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
MATHIAS MELSÆTER RYDJORD Fengselsfuglen 9-13 Chile Trøndelag Møre og Romsdal 2019 270000 18.6.2019 Avslått 0 TEATER LEIKHUS DA LUFTBARNET 10-15 Østfold Oslo 2019 460000 6.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN NIE TEATER WTFIGO (arb.tittel) 12-18 Akershus Akershus 2019 780000 6.5.2019 Avslått 0 BARNAS MUSIKKTEATER AS 'En klønete antikvitetsnerd' 1-6 Oslo Hordaland Vest-Agder 2019 610500 6.5.2019 Avslått 0 ESKIL AS Barneteaterforestillingen Fisken og Plasten 1-6 Vestfold Østfold Rogaland Hordaland Trøndelag Akershus Oslo Oppland Hedmark Hedmark 2019 400000 6.5.2019 Avslått 0 CITY OF FRIENDS AS Vennebyen presenterer "Apa og Rockemysteriet" 2-6 Oslo Vest-Agder Rogaland Hordaland Troms Aust-Agder Vestfold Trøndelag Hordaland 2019 500000 6.5.2019 Avslått 0 KAI JOHNSEN Tamburinen 4-7 Oslo Oslo 2019 100000 6.5.2019 Bevilget 100000 ERLER TEATERKOMPANI SA Daisy Detektiv 5-8 Hedmark Østfold Oslo 2019 800000 6.5.2019 Avslått 0 MARI LASSEN KAMSVAAG det er en fest inni solen og alle er invitert 5-9 Oslo Akershus 2019 400000 6.5.2019 Avslått 0 KOMPANI13 DA Kan du plystre Johanna? 6-9 Hordaland Hordaland 2019 200000 6.5.2019 Bevilget 200000 Ellen Løvhaug Harrison Jern-Jenny og dei makalause mutrane 6-10 Sogn og Fjordane Nordland 2019 40000 6.5.2019 Avslått 0 Pelle Wolden Ask Mutant Chihuahua 7-10 Vestfold? Telemark 2019 612000 6.5.2019 Avslått 0 MØRCK UNDERHOLDNING Drivved 8-10 Møre og Romsdal Oslo 2019 100000 6.5.2019 Avslått 0 DESIREE VAKSDAL 1, 2, 3, 4, I won´t take no anymore 12-19 Oslo Oslo 2019 350000 6.5.2019 Bevilget 350000 SNAKK FOR DEG SJØL AS Søvnløs 12-19 Troms Troms 2019 75000 6.5.2019 Bevilget 75000 ØRJAN STEINSVIK Lurveleven 6-12 Oslo Troms 2019 48000 6.5.2019 Avslått 0 KONSTELLASJONEN AS Våkenatt - en interaktiv teaterlabyrint for tweens! 6-12 Trøndelag Trøndelag 2019 650000 6.5.2019 Avslått 0 KOMPANI SPILLEGAL Askeladden og de gode hjelperne -Sommerteater i Hvervenbukta 6-12 Oslo Oslo 2019 200000 6.5.2019 Avslått 0 DRIFT LIKSOM AS FFB - Geriljateater 6-12 Oslo Oslo 2019 900000 6.5.2019 Avslått 0 RUNESDATTER Den Digitale Agurken 6-12 Rogaland Rogaland 2019 420000 6.5.2019 Bevilget 420000 TEATER ÅNDSVERK Teno og Stouch og den rare Shakespeare 9-12 Rogaland Rogaland 2019 320000 6.5.2019 Avslått 0 PARA FILM & TEATER DA Arbeidstittel #VR 12-25 Oslo Akershus Hedmark Østfold Buskerud Vestfold Oslo 2019 1400000 6.5.2019 Avslått 0 MARIE HAFNOR Never AFK 12-25 Oslo Akershus 2019 500000 6.5.2019 Avslått 0 SCENEKRAFT AS LYDEN av krig 12-25 Rogaland Rogaland 2019 555000 6.5.2019 Avslått 0 CICI HENRIKSEN Vinduet 12-25 Oslo Oslo 2019 350000 6.5.2019 Bevilget 350000 CAAMORA NORWAY Caamora Norway Presents King`s Ransom Ikke oppgitt Buskerud Akershus Oslo Buskerud 2019 250000 6.5.2019 Avslått 0 FRIE RADIKALE SA "HYSJ!" En svart komedie Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 313000 6.5.2019 Avslått 0 BØES FILM OG TEATER Jeanne Bøe Å leve er en kunst! Ikke oppgitt Telemark Telemark 2019 80000 6.5.2019 Avslått 0 EMILIE HETLAND REVOLUTIONARY Ikke oppgitt Rogaland Storbritannia Irland Utlandet 2019 780000 6.5.2019 Avslått 0 TORÅSSPELET MUSIKKTEATER Toråsspelet Musikkteater - et militær historisk spel. Ikke oppgitt Vestfold Vestfold 2019 100000 6.5.2019 Avslått 0 HIDDEN CAMARA SHOW CAMARA CHRISTINA LUNDESTAD JOOF Vi er Norden Ikke oppgitt Oslo Danmark Grønland Vestfold 2020 438600 6.5.2019 Avslått 0 BORGNY SVALASTOG En pilegrims vandring. Borgny og Draumkvedet. Ikke oppgitt Telemark Oppland 2019 199002 6.5.2019 Avslått 0 SOPHIE BARTH PRODUKSJONER Butoh for Beckett Ikke oppgitt Frankrike Oslo 2019 52088 6.5.2019 Avslått 0 Christina Fossaas Lindgren Norges offisielle bidrag til Prague Quadrennialen 2019 Ikke oppgitt Tjekkia Akershus 2019 190000 6.5.2019 Avslått 0 RAGNI HALLE SOIL Ikke oppgitt Sverige Sør-Afrika Østfold 2019 124500 6.5.2019 Avslått 0 TONJE WIK OLAUSSEN Drømmespill Ikke oppgitt Trøndelag Trøndelag 2019 300000 6.5.2019 Avslått 0 FLAATENBJØRK KOMPANI AS Austsidevegen Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 845000 6.5.2019 Avslått 0 Jon Erik Myre Terroristene Ikke oppgitt Vest-Agder Oslo 2019 300000 6.5.2019 Avslått 0 Tyrone Hugh William Douglas Tales Of Naa Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 116024 6.5.2019 Avslått 0 Marie Nerland Streif (arbeidstittel) Ikke oppgitt Troms Hordaland Nederland Hordaland 2019 200000 6.5.2019 Avslått 0 Tage Marius Kolbenstvedt MINEFELT intern ekstern Ikke oppgitt Oslo Akershus 2020 190000 6.5.2019 Avslått 0 OPERAKOLLEKTIVET - KLASSISK SANG OPERA OG EVENT PATRICK EGERSBORG Systemet Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 750000 6.5.2019 Avslått 0 THEATER F Odysseen - en indre og en ytre reise Ikke oppgitt Oslo Oslo 2020 1200000 6.5.2019 Avslått 0 VESLEMØY'S MUSIQUE Berg Mordet på Minde 2020 Ikke oppgitt Hordaland Hordaland 2019 100000 6.5.2019 Avslått 0 Sara Birgitte Øfsti Nesje Voluspå - Vituð ér enn - eða hvat? Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 500000 6.5.2019 Avslått 0 COMPANY B. VALIENTE STIFTELSE MOORES LOV Ikke oppgitt Oslo Hordaland Frankrike Oslo 2019 340000 6.5.2019 Avslått 0 JEFF PEDERSEN Playboy of the Western Fjords Ikke oppgitt Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2020 350000 6.5.2019 Avslått 0 Synnøve Viksand Johnson Saltholmen Ikke oppgitt Vestfold Vestfold 2019 200000 6.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN NONCOMPANY MAKT -an amateur night at Capitol Hill Ikke oppgitt Hordaland? Trøndelag? Hordaland 2019 817000 6.5.2019 Avslått 0 Idun Ofstad Vik Det kosmiske manifest (arbeidstittel) Ikke oppgitt Hordaland Sogn og Fjordane Hordaland 2019 670000 6.5.2019 Avslått 0 MC CALL DAVE + GOLLY (Norway + USA) Ikke oppgitt Oslo USA Oslo 2019 636000 6.5.2019 Avslått 0 EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS Juntos - Sammen Ikke oppgitt Nordland Nordland 2019 530000 6.5.2019 Avslått 0 RUNO TEATER EKATERINA BESPALOVA Kjærlighet Whatever Ikke oppgitt Troms Troms 2019 587300 6.5.2019 Avslått 0 Janne Hoem The nights of Yukio (Maskelandsbyen) Ikke oppgitt Japan Vestfold Vestfold 2019 407850 6.5.2019 Avslått 0 HEIDI RUUD ELLINGSEN SOLVEIG:..peer aspera ad astra Ikke oppgitt Oslo Oppland Troms Nordland Oslo 2019 370000 6.5.2019 Avslått 0 FOSFORFLAMMER Annie Dahr Nygaard Babymoon Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 225000 6.5.2019 Avslått 0 Eirin Lindtner Storesund Kjære Veronica Ikke oppgitt Hordaland Rogaland 2019 20000 6.5.2019 Avslått 0 Siri Gjære "Hagen" - et totalkunstverk som skapes gjennom 14 døgn Ikke oppgitt Trøndelag Trøndelag 2019 900000 6.5.2019 Avslått 0 Laura Christina Brøvig Vallenes Den skogen. Ikke oppgitt Aust-Agder Vest-Agder 2019 600000 6.5.2019 Avslått 0 Julian Blaue Rettssaken mot oss selv Ikke oppgitt Vest-Agder Oslo Vest-Agder 2019 535000 6.5.2019 Avslått 0 GUNNAR SÆTERHAUG WÆRNESS pengene reiste seg og gikk Ikke oppgitt Trøndelag Utlandet 2019 537000 6.5.2019 Avslått 0 TRONDHEIM BAROKK Johannespasjonen Ikke oppgitt Trøndelag Trøndelag 2019 600000 6.5.2019 Avslått 0 SAGAQUEEN ANN KRISTIN SØRVÅG Kammerpigå Othelia - I Veslemøy sine Fotspor. Ikke oppgitt Rogaland Rogaland 2019 80000 6.5.2019 Avslått 0 Jaleo LLC drömseminarium Premier Ikke oppgitt Trøndelag Utlandet 2020 450000 6.5.2019 Avslått 0 LEMUR ANS Enemy of the people Ikke oppgitt Trøndelag Oslo Oslo 2020 650000 6.5.2019 Bevilget 650000 Eirik Willyson Odalen Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 550000 6.5.2019 Bevilget 500000 YMIST. AS Melancholia II Ikke oppgitt Hordaland Rogaland Oslo Oslo 2020 1000000 6.5.2019 Bevilget 1000000 BARE TEATER Møtet Ikke oppgitt Nordland Troms Nordland 2019 360000 6.5.2019 Bevilget 360000 Trond Olav Reinholdtsen Den Norske Opra: "Ø" og"The Followers of Ø" Ikke oppgitt Tyskland Sveits Hordaland Belgia Polen Danmark Sverige Oslo Oslo 2020 835000 6.5.2019 Bevilget 835000 Trond Olav Reinholdtsen Den Norske Opra: "Ø" og"The Followers of Ø" Ikke oppgitt Tyskland Sveits Hordaland Belgia Polen Danmark Sverige Oslo Oslo 2021 898000 6.5.2019 Bevilget 895000 Trond Olav Reinholdtsen Den Norske Opra: "Ø" og"The Followers of Ø" Ikke oppgitt Tyskland Sveits Hordaland Belgia Polen Danmark Sverige Oslo Oslo 2022 795000 6.5.2019 Bevilget 795000 SLS Sara Li Stensrud Blomsterstykke Ikke oppgitt Hordaland Oslo 2019 175000 6.5.2019 Bevilget 175000 ADA-DA PRODUKSJONER ADA EINMO JÜRGENSEN Sinsitnine - Oss i mellom Ikke oppgitt Nordland Nordland 2019 250000 18.6.2019 Bevilget 250000 PLUSKVAMPERFEKTUM SONJA ØIEN SALKOWITSCH Selmarommet Ikke oppgitt Trøndelag Trøndelag 2019 246000 18.6.2019 Bevilget 240000 TONI USMAN PRODUKSJONER Kaffetår Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 600000 6.5.2019 Bevilget 600000 STIFTELSEN FERSKE SCENER Muohtadivggažat - Lyden av snø Ikke oppgitt Troms Troms 2019 900000 6.5.2019 Bevilget 900000 FEMALE VAMPIRE AS Jenny Hval - interdisiplinært scenisk prosjekt 2019 Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 450000 6.5.2019 Bevilget 450000 DET NORSKE MIKROTEATRET AS Perfekte fremmede Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 188000 6.5.2019 Bevilget 185000 KULLA PRODUCTIONS AS KULLA - konsertforestilling av og med Thea Hjelmeland Ikke oppgitt Oslo Hordaland Trøndelag Rogaland Troms Vest-Agder Hordaland 2020 380000 6.5.2019 Bevilget 380000 Liv Kristin Holmberg RESULTAT GARANTERT Ikke oppgitt Telemark Telemark 2019 897000 6.5.2019 Bevilget 895000 THE KRUMPLE AS THIS Ikke oppgitt Buskerud Oslo 2020 800000 6.5.2019 Bevilget 800000 Liv Kristin Holmberg VI, FREMMEDE. Et vigselsritual for vår tid. Ikke oppgitt Nordland Telemark 2019 200000 6.5.2019 Bevilget 200000 ALICJA ZIOLKO Platon Platina Ikke oppgitt Oslo Oslo 2019 230000 6.5.2019 Bevilget 230000 INGVILD R. GRANDE The Final Barbecue Ikke oppgitt Trøndelag Danmark Island Trøndelag 2019 400000 6.5.2019 Bevilget 400000 UHLBORS FORM SPOR Ikke oppgitt Hordaland Oslo Trøndelag Sverige Oslo 2020 588000 6.5.2019 Bevilget 585000 Kjersti Alm Eriksen GJENSTAND FOR Ikke oppgitt Sogn og Fjordane Oslo 2019 100000 6.5.2019 Bevilget 100000 Eirik Fauske Måneskinsmanetane (arbeidstittel) Ikke oppgitt Oslo Trøndelag Akershus 2019 848050 6.5.2019 Bevilget 845000 SKOGTUN GÅRD LENE ISOLDE BRIGITA HJELDNES Teaterstokk - Trøndelag Teaterfestival 0+ Trøndelag Trøndelag 2019 20000 6.5.2019 Avslått 0 NORTHING YILEI WANG Kubbe lager spetakkel orchestra concert for children 0-12? China Hordaland 2019 60000 6.5.2019 Bevilget 60000 BABYOPERA SA Orfeus Sorg og Kong Vinters Smerte 0-3 Oslo Akershus 2019 940000 6.5.2019 Avslått 0 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Bing og Boss 0-6 Buskerud Vestfold Vestfold 2019 400000 6.5.2019 Avslått 0 TEATER FOT Lise Hovik Rare Dyr i Rør 0-6 Trøndelag Trøndelag 2019 130000 6.5.2019 Avslått 0 CLAIRE DE WANGEN Oslo Kartwerk 10-13 og 15-18 Oslo Oslo 2021 770000 6.5.2019 Bevilget 770000 CLAIRE DE WANGEN Aker Onsen 10-13 og 15-18 Oslo Oslo 2022 1300000 6.5.2019 Bevilget 1300000 CLAIRE DE WANGEN Deichmans krater 10-13 og 18-23 Oslo Oslo 2020 1300000 6.5.2019 Bevilget 1300000 Marianne Frederikke Skard Heier And Their Spirits Live On 12+ Italia Oslo Oslo 2019 150000 6.5.2019 Avslått 0 Kirsti Elisabet Heitmann Momo 12+ Storbritannia Troms 2019 70000 6.5.2019 Avslått 0 WAKK AS The Immortal Jellyfish Girl 12+ Nordland Oslo New York Oslo 2019 1400000 18.6.2019 Avslått 0 CICI HENRIKSEN Den Elskede 12+ Oslo Island Oslo 2019 300000 6.5.2019 Avslått 0 DET STILLE TEATERET ANS Kunsten å se 12+ Oslo Hordaland Vestfold Buskerud 2020 765000 6.5.2019 Avslått 0 THE KRUMPLE AS Calm the Monkey Mind 12+ Sogn og Fjordane Oslo 2019 650000 6.5.2019 Bevilget 650000 VIOLA TØMTE SCHREI vol.3 12+ Færøyene Østfold Akershus 2019 80000 6.5.2019 Bevilget 80000 TORSTEIN SEIM KULTURARBEID ULV 13/14? eller 16+ Akershus Østfold Oslo Akershus 2019 890000 6.5.2019 Avslått 0 Maja Roel Utopia 13-16 Oslo Trøndelag Oslo 2019 880000 6.5.2019 Bevilget 880000 Sigrid Anne Bjørnebye Vik TA PLASS av Sigrid Vik 13-19 Oslo Akershus Oslo 2019 680000 6.5.2019 Avslått 0 Nicola Meredith Gunn Working with Children 14/15+ Hordaland Trøndelag Storbritannia Hordaland 2019 223350 6.5.2019 Bevilget 200000 Ivanir Sibylla Hasson ASFALTHULDRA 14+ Telemark Sverige Finland Akershus 2019 175000 6.5.2019 Avslått 0 RASMUS JØRGENSEN I sin hånd 14-16 Vestfold Vestfold 2019 240000 6.5.2019 Bevilget 240000 DRIFT LIKSOM AS Viggo the Viking – On the wings of male masculinity 14-18 Oslo Oslo 2019 697500 6.5.2019 Avslått 0 KRYSINSKA PRODUKSJONER The Birds (arbeidstittel) 14-25 Trøndelag Nordland 2019 410000 6.5.2019 Avslått 0 ELISABETH TJØSVOLL-ERIKSSON Hjertekaptein 14-25 Oslo/Akershus Hordaland Rogaland Hordaland 2019 48100 6.5.2019 Avslått 0 HOUSE OF STORIES Lene Teigen TIDEN UTEN BØKER 15-19 Oslo Telemark Møre og Romsdal Hordaland Oslo 2020 600000 6.5.2019 Avslått 0 BARBRO DJUPVIK Poetry of Space - tilleggsbevilgning 15-20 Buskerud Trøndelag 2019 370000 6.5.2019 Bevilget 200000 FORTELLERKUNSTNER MIMESIS HEIDI DAHLSVEEN Vår - en musikalsk fortellerforestilling 16/17 Oslo Storbritannia Oslo 2019 100000 6.5.2019 Bevilget 100000 Sindre Olav Fredriksen Ett År 16+ Oslo Troms 2019 45000 6.5.2019 Avslått 0 EVEN STANDAL VESTERHUS Be Yourself 16-30 Oslo Oslo 2019 500000 6.5.2019 Bevilget 500000 Susanne Gjesdal Øglænd ORFEUS GARDEROBE 18+ Oslo Oslo 2019 1300000 6.5.2019 Avslått 0 SIMONE THIIS Da New Age kom til bygda 18+ Sogn og Fjordane Vestfold Vestfold 2019 500000 6.5.2019 Avslått 0 Erling Pedersen WAR LORD 18+ Vestfold Vestfold 2019 138000 6.5.2019 Avslått 0 KATRINE MEISFJORD MIN KAMP - VÅR KAMP 18+ Hordaland Hordaland 2019 40000 6.5.2019 Avslått 0 KORNETOVA Badman 18+ Tsjekkia Telemark Oslo Østfold 2020 445000 6.5.2019 Avslått 0 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno En Sporvogn til begjær 18+ Oslo Oslo 2019 1560000 6.5.2019 Bevilget 1560000 CLAIRE DE WANGEN Charcuterie 18-23 Oslo Oslo 2021 850000 6.5.2019 Bevilget 850000 SJUR MARQVARDSEN The Gatsby Maze 18-25 Oslo Østfold 2019 900000 6.5.2019 Avslått 0 STIFTELSEN TEATER JOKER En fabel om utilregnelighet 18-25 Oslo Akershus 2020 850000 6.5.2019 Avslått 0 SNAKK OM FREDERIC BERGER MOLUND Ingen Vei Tilbake del 2 18-25 Østfold Oslo Østfold 2019 200000 6.5.2019 Avslått 0 BJØRN-ERIK HANSSEN FORFATTER ROSA 18-25 Trøndelag Trøndelag 2019 150000 6.5.2019 Avslått 0 ACTING FOR CLIMATE INTO THE WATER - en seilende nysirkusforestilling 18-25 Danmark Østfold Oslo Vestfold Vestfold 2019 450000 18.6.2019 Avslått 0 RIMFROST PRODUKSJONER SA Utvik Senior 18-25 Troms Nordland Troms 2019 800000 6.5.2019 Bevilget 800000 GRUSOMHETENS TEATER Lars Øyno The Raven 18-25 Oslo Oslo 2020 1136000 6.5.2019 Bevilget 1130000 JOVIALKONTORET SOFIA KNUDSEN ESTIFANOS Eid av Oslo kommune 18-25 Oslo Akershus 2019 200000 6.5.2019 Bevilget 200000 GORO TRONSMO THE ARTS EDUCATION FACTORY 18-27 Oslo Akershus 2019 450000 6.5.2019 Avslått 0 FRAMIFRÅ TEATER DA Hulenes hemmelighet 6+ Buskerud Oslo 2019 75000 6.5.2019 Avslått 0 STELLA POLARIS OPPLEVELSER AS LEGREBI - Legend of the great birth 6+ Vestfold Vestfold 2019 300000 6.5.2019 Avslått 0 FORSKNING TIL FOLKET - HENRIETTE CHRISTIE ERTSÅS LactoLise og ClosTrude - Best Friends Forever 6+ Hordaland Hordaland 2019 60000 6.5.2019 Avslått 0 Pia Maria Roll Jessen BANDUNG 2020 6+ Oslo Oslo 2019 1200000 6.5.2019 Bevilget 1200000