Hopp til innhold
Vedtaksliste

Historiske spel

Søk støtte

I 2015 har Kulturrådet fått i oppdrag av Kulturdepartementet å forvalte Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill. Ved søknadsfristens utløp 3. februar mottok Kulturrådet 65 søknader til ordningen. Fire av disse søknadene var ufullstendige og ble avvist. 61 søknader gikk til behandling. Søknadene ble behandlet i Faglig utvalg for historiske spill/friluftsspill som fattet vedtak i møte 27. april. Det ble gitt bevilgning til 21 spel over hele landet.

Statsbudsjettet 2015 viser at midlene til historiske spill sorterer under spillemidlene og bevilges over den delen av spilleoverskuddet som går til kulturformål.Vedtaksbrev vil bli utsendt i mai måned. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid før utbetaling kan skje.

Søker Tittel Fylke Tilskudd
BØMLO TEATER Mostraspelet - Kristkongane på Moster Hordaland 150 000
DET PRIMITIVE TEATER Spillet om innvandrerne Hedmark 26 000
ELSKHUG OG EKSIS Elskhug og Eksis Sogn og Fjordane 75 000
FJERDEKLASSES PRODUKSJONER SA Nesoddspelet Oslo, gjennomføres i Akershus 200 000
Gro-Synnøve Brekka Marispelet ved Rjukanfossen Telemark 250 000
HALLEM TEKST OG TONE AS Flykningelosen Nord-Trøndelag 100 000
KINNASPELET Kinnaspelet -songen ved det store Sogn og Fjordane 50 000
KLEMETSPELET Klemetspelet 2015 Nordland 200 000
KOPPARLEDEN TEATERLAG Anna i ødemarka Oslo 80 000
Kyrre Havdal Slaget på Testiklestad Sør-Trøndelag 200 000
MARI HESJEDAL Prøysenspelet 2015 - «Livets tombola» Telemark, gjennomføres i Hedmark 172 700
MARIDALSSPILLET Maridalsspillet : I Marias skygge Oslo 100 000
Mona Synnøve Solhaug LAKSESPELET - allmenningens tragedie Oslo , gjennomføres i Sogn og Fjordane 150 000
NORDSIDA UTVIKLINGSLAG Årringar Sogn og Fjordane 100 000
SCENEIMPULS Olav den Heldige og lykkesverdet Østfold 250 000
SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF "Fru Guri av Edøy 2015" Møre og Romsdal 150 000
STELLA POLARIS OPPLEVELSER AS Stemmer fra Gokstad 2015 Vestfold 150 000
STIFTELSEN ELDEN Elden 2015 Sør-Trøndelag 150 000
STIFTELSEN MUSIKALEN SVIDD GUMMI Musikalen "Svidd Gummi" Østfold 250 000
TEATER FOLK Bremstein -havet synger fortsatt sangene Nordland 60 000
VADSØ JAZZKLUBB/ VARANGERFESTIVALEN VESISAARI Finnmark 100 000