Hopp til innhold
Vedtaksliste

Historiske spel

Søk støtte

Om søknadsrunden

Det er for 2019 budsjettert med 3 500 000 mill. kroner til historiske spel og friluftsspel. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2019, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2019 til følgende prosjekter.

Norsk kulturråd forvaltet tilskuddordningen inntil 2008 som deretter ble overført Norsk teaterråd. Etter at Norsk teaterråd ble lagt ned i 2015 ble tilskudd til historiske spel finansiert gjennom tippemidlene og forvaltet av Kulturrådet. Forvaltningsansvaret ble deretter overført til Teateralliansen som forvaltet tilskuddsordningen fra 2016-2018. Fra 2019 skal Kulturrådet, ved scenekunstseksjonen, igjen forvalte tilskuddsordningen Historiske spel og friluftsspel.

Det ble oppnevnt et eget fordelingsutvalg for ordningen som består av tre personer med kulturfaglig kompetanse innen historiske spel. Målet med ordningen er å stimulere til økt spelaktivitet og øke kvaliteten på de spelene som allerede eksisterer. Tilskuddsordningen skal både bidra til utvikling av nye spel og sikre kontinuitet for etablerte spel. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse fra alle grupper, særlig barn og unge.

Tendenser og trekk i søknadene

Årets prosess skiller seg fra tidligere år ved at søknadene gjennomgående er bedre skrevet. Det som etterspørres av informasjon er tydeligere enn før og alle søknadene gjelder for dette budsjettåret. Tidsepoken spelene henter handling fra varierer, selv om perioden 1600 – 1905 fortsatt virker å være den mest aktuelle. I årets søknadsrunde er 14 fylker representert med flest søknader fra Hedmark (9).

Årets søknadsrunde viser at spelene fortsatt er ulikt organisert og at initiativet kan komme fra flere, ikke minst fra energiske privatpersoner. Dette ser vi tydelig i søknadene som har kommet fra for eksempel Soot-spelet, Kopparleden Teaterlag, Olavsdagene i Sarpsborg, Østkantspelet i Oslo og Bjørnørfolket i Trøndelag. Disse er initiert av personer med teaterutdanning som satser på frivillighet og kommuner som støtter spelaktivitet (for eksempel Bjørnørspelet der tre kommuner er med i prosjektet).

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 46
Søknadssum: 8 625 000
Antall tilrådinger: 41
Antall avslåtte: 5
Tilrådingssum: 3 500 000

Geografisk fordeling:

Fylke Antall søknader Antall tilskudd
Akershus 5 5
Finnmark 1 1
Hedmark 9 8
Hordaland 3 3
Møre og Romsdal 3 3
Nordland 3 2
Oppland 2 2
Oslo 2 2
Rogaland 1 1
Sogn og Fjordane 3 3
Telemark 1 0
Trøndelag 5 5
Vestfold 5 3
Østfold 3 3
Totalt 46 41

 

Prosess:

  • Søknadsfrist: 5.2.2019 kl. 13:00

  • Administrativ behandling: Dato ikke satt

  • Vedtak: 18.3.2019

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
ØSTKANTSPELLET Østkantspellet Vestfold 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 50000 ODDAKONSERTENE Albert og Leonie - Opprinnelsen Hordaland 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 100000 AKT AKERSELVA KULTUR- OG TEATERLAG Frysja Oslo 2019 30000 18.3.2019 Bevilget 30000 BIRKEBEINERSPELET AS Birkebeinerspelet 2019 Hedmark 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 100000 SEL TEATERLAG Kristin Lavransdatter på Jørundgard 2019. Forestilling basert på Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter og spilles på Jørundgard i Sel i området som ga Undset inspirasjon til sitt verk. Oppland 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 120000 OPERASJON OLEANDER Operasjon Oleander- 2 episode "Muldvarpen" Trøndelag 2019 70000 18.3.2019 Bevilget 70000 DEN GODE HENSIGT Sommermusikalen Den Gode Hensigt Vestfold 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 70000 STIFTELSEN JULEBYGDSPELET Det store Julespelet Rogaland 2019 150000 18.3.2019 Bevilget 75000 KVENNSTUGUTEATRET Hu Dagmar - friluftsteater i Kvennstugua i Vallset Hedmark 2019 75000 18.3.2019 Avslag 0 JERNVERKSHELGA I FEIRING Jernverksspelet; "Menn av malm, jenter av jern" skrevet av Tor Karseth i 2000 Akershus 2019 60000 18.3.2019 Bevilget 60000 LJOM PRODUKSJONER Sarah Trøndelag 2019 125000 18.3.2019 Bevilget 100000 STADLANDET UNGDOMSLAG Dragseidspelet "På Sverdeggja" Sogn og Fjordane 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 70000 KULTURBANDEN Jernskjegg Vestfold 2019 70000 18.3.2019 Bevilget 50000 HISTORIEVISERNE DA Rød Tråd Hedmark 2019 250000 18.3.2019 Bevilget 60000 Ida Dyrkorn Heierland Kvinnene i Loftet Hordaland 2019 250000 18.3.2019 Bevilget 50000 FORENINGEN RIDDERSPRANGET Spelet om Riddarspranget, Høgfjellscena på Beitostølen Oppland 2019 80000 18.3.2019 Bevilget 50000 Rolf Henning Reikvam 1718 - til krigen slutt. Blaker skanse var omringet av svenske tropper i 1718- slutten på den store nordiske krig i Norge. Vi forteller historie med hovedvekt på det som skjedde utenfor murene. Akershus 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 50000 KATTA I SEKKEN Anne M Helgesen Tundals visjon Vestfold 2019 300000 18.3.2019 Avslag 0 TORÅSSPELET MUSIKKTEATER Toråsspelet Musikkteater - Et militærhistorisk spel som vil bli satt opp på Torås Fort, som er et av de mest uberørte krigsminnesmerkene i Norge. Vestfold 2019 300000 18.3.2019 Avslag 0 VINGELEN KIRKE- OG SKOLEMUSEUM Ut, sa bonden, lensmann`sto i døra Hedmark 2019 70000 18.3.2019 Bevilget 40000 DET PRIMITIVE TEATER Spillet om innvandrerne Hedmark 2019 95000 18.3.2019 Bevilget 75000 FORENINGEN ÅRRINGER Årringer - Gull og grønne skoger Hedmark 2019 200000 18.3.2019 Bevilget 100000 Anneli Sollie SOOTspelet Østfold 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 100000 KLEMETSPELET Klemetspelet. Ett landskap - to folk Nordland 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 150000 STJØRNA TEATERLAG GRISK OG GRU. Trøndelag 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 50000 ELSKHUG OG EKSIS Elskhug og Eksis Sogn og Fjordane 2019 80000 18.3.2019 Bevilget 40000 JAZZÅTEATRET PRODUKSJON AS Lady Arbuthnott - Frua på Elverhøy Møre og Romsdal 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 120000 BJØRNØRFOLKET Bjørnørfolket Trøndelag 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 70000 DE HELDIGE AS Olav Den Heldige - BORG Østfold 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 100000 RØSSLYNG TEATERLAG Veresspelet "Grensefolk" Trøndelag 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 100000 MARIDALSSPILLET Maridalsspillet 2019 - "Jernhammeren" (arbeidstittel) Oslo 2019 150000 18.3.2019 Bevilget 100000 UENDELIG TEATER Kjelvikspillet - friluftsforestilling på Husmannsplassen Kjelvik, Sørfold i Nordland. Nordland 2019 150000 18.3.2019 Avslag 0 Kristin Skrivervik Om desse steinene tala Hedmark 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 50000 KOPPARLEDEN TEATERLAG Anna i ødemarka Hedmark 2019 120000 18.3.2019 Bevilget 100000 KULTURVÆRSTE AS Fyret Østfold 2019 200000 18.3.2019 Bevilget 100000 Kristian Krokslett Ragnhilds Drøm - spillet om kristninga av Salten Nordland 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 100000 STIFTINGA GISKESPELET Giskespelet, Arnungane på Giske og Olav Haraldsson Møre og Romsdal 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 100000 ANNO MUSEUM AS En Hamarkrønike - historien om Biskop Mogens, Norges selvstendighetstap og Hamars undergang Hedmark 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 150000 BYGDETRUPPEN TEATER Doblougjentene Akershus 2019 100000 18.3.2019 Bevilget 50000 Ann Helen Paulsen Arbeidstittel: Vinteren1944 Finnmark 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 100000 SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF Fru Guri av Edøy Møre og Romsdal 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 120000 Juliane Sukkestad Før Slaget Akershus 2019 50000 18.3.2019 Bevilget 40000 MARISPELET VED RJUKANFOSSEN AS Marispelet ved Rjukanfossen Telemark 2019 300000 18.3.2019 Avslag 0 STIFTELSEN STABEKK TEATERSKOLE Livets Dans - Spelet om Edvard Munch Akershus 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 150000 BØMLO TEATER Mostraspelet - I slik ei natt. Hordaland 2019 300000 18.3.2019 Bevilget 120000 KINNASPELET Kinnaspelet, Songen ved det store djup Sogn og Fjordane 2019 150000 18.3.2019 Bevilget 120000