Hopp til innhold
Vedtaksliste

Historiske spel

Søk støtte

Om søknadsrunden

Tilskuddsordningen er prosjektmidler som skal bidra til utvikling av nye spel og gi etablerte spel mulighet til kontinuitet og økt kvalitet. Spelaktiviteten skal inngå som et ledd i å styrke kulturaktiviteten og egenidentiteten i lokalsamfunnet. Spelaktiviteten skal inkludere og stimulere til bred deltakelse.

Historiske spel er regionale og lokale oppsetninger som tar utgangspunkt i fjern eller nær fortid. Tematikken i spelet skal ha tilknytning til spillestedet og hentes fra myter, sagn eller skriftlige fortellinger om en (eller flere) historisk(e) hendelse(r).

Det kan søkes om tilskudd inntil 300 000 kroner til etablering av nye spel i det første oppsetningsåret eller videreutvikling av etablerte spel.

Det ble oppnevnt et eget fordelingsutvalg for tilskuddsordningen i 2019 som ble gjenoppnevnt i 2020. Fordelingsutvalget består av tre personer med kulturfaglig kompetanse innen historiske spel

Det blir gitt tilsagn i forkant av tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet som kommer i juli/august. Dersom Kulturrådet mottar et mindre beløp til fordeling enn antatt, vil alle tilskuddene bli redusert. Dersom beløpet til fordeling blir høyere enn antatt, vil tilskuddene bli høynet deretter. Sannsynligheten for at tildelte beløp endres er stor, og det gjøres derfor to vedtak i forvaltningsprosessen for denne tilskuddsordningen. Først vedtas avslag og tilsagn med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål det aktuelle år, og deretter gjøres et endelig vedtak der tilskuddsmottakerne får tilsendt kontrakt.

Tendenser og trekk i søknadene

Tidsperioden 1600-1905 dominerer fremdeles tematisk. Dette inkluderer spel om den store nordiske krigen, tettstedsutvikling, nasjonsbygging og spel basert på lokale myter og sagn. I årets søknadsrunde er 13 fylker representert, med flest søknader fra Trøndelag (14).

Tall fra søknadsrunden:

Antall søknader: 49

Søknadssum: 9 235 250

Antall tilrådinger: 46

Antall avslåtte: 3

Tilrådingssum: 3 760 000

Relevant statistikk - Geografisk fordeling

Fylke Antall søknader Antall bevilgninger
Akershus 4 4
Buskerud 1 1
Hedmark 6 6
Hordaland 4 3
Møre og Romsdal 4 4
Oppland 3 3
Oslo 1 1
Sogn og Fjordane 2 2
Telemark 1 1
Troms 1 1
Trøndelag 14 12
Vestfold 3 3
Østfold 5 5
Totalt 49 46

Det er for 2020 budsjettert med 3 760 000 kroner til historiske spel og friluftsspel. Med forbehold om Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til kulturformål i 2020, samt om faktisk spilleoverskudd vil avvike fra prognosen, blir det gitt tilsagn for 2020 til følgende prosjekter:

Prosess:

  • Søknadsfrist: 3.12.2019 kl. 13:00

  • Administrativ behandling: Dato ikke satt

  • Vedtak: Dato ikke satt

Les mer om søknadsrunden

Søk i tabellen, den oppdateres når du skriver

Søk i tabellen

Søk i tabellen

SøkerProsjekttittelFylkeÅrSøknadssumVedtaksdatoVedtakTilskuddhidden
HISTORIEVISERNE DA Rød Tråd Hedmark 2020 160000 12.3.2020 Tilskudd 50000 GELTON MEDIA AS Albert og Leonie Hordaland 2020 150000 12.3.2020 Tilskudd 85000 GAMAN UNDERHOLDNING AS Ull innerst i sjela Sogn og Fjordane 2020 200000 12.3.2020 Tilskudd 50000 TEATERHJELPA I MØRE OG ROMSDAL v/Endre Irvin Skar Atlanterhavsspelet- ein storm er på veg Møre og Romsdal 2020 150000 12.3.2020 Tilskudd 75000 HADELAND TEATERLAG Friluftsteateret Bronsebukkene Oppland 2020 125000 12.3.2020 Tilskudd 100000 DEN GODE HENSIGT Sommermusikalen Den Gode Hensigt Vestfold 2020 200000 12.3.2020 Tilskudd 75000 ROMERIKSSPILLENE FRA BLAKER SKANSE Skinner til Frihet Akershus 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 50000 HERLAUGSGILDET Familiemusikalen "Ørnerovet" Trøndelag 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 75000 STIFTELSEN ELDEN Musikkteatret Elden - midt i verdensarven Røros Trøndelag 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 150000 ODA FRA HAVET ODA FRA HAVET Trøndelag 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 75000 MELHUS KOMMUNE KULTUR OG FRITID ADMINISTRASJON Åpningsforestillingen til Sagauka i Melhus Trøndelag 2020 88250 12.3.2020 Avsalg 0 RIDDARSPRANG-LAGET "Spelet om Riddarspranget" - om sagnet om bruderov på 1300 tallet i en plassbygd scene formet som en skaterampe. Aktører er barn, unge, voksne, talentfulle skuespillere og dansere, sangere og musikere fra hele Valdres. Oppland 2020 75000 12.3.2020 Tilskudd 50000 DET PRIMITIVE TEATER Spillet om Innvandrerne. Det er satt opp av Det Primitive Teater. Hedmark 2020 85000 12.3.2020 Tilskudd 50000 KULTURFJØSET HUSER Presteenkesetets hemmeligheter Akershus 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 50000 NESJAR TEATERFORENING Nesjarspelet Vestfold 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 75000 STJØRNA TEATERLAG Å KRYSSE EIT HAV Trøndelag 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 50000 ØSTKANTSPELLET Østkantspellet 2020, Neste Kamp - For full hals Vestfold 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 75000 NES LENSETEATER Nes Lenseteater - Festen Østfold 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 75000 Torill Myren Herøyspelet "Kongens Ring" Møre og Romsdal 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 125000 BØMLO TEATER Mostraspelet - I slik ei natt Hordaland 2020 200000 12.3.2020 Tilskudd 125000 INDERØY FORTIDSMINNEFORENING Trælaoki - salme frå en træl Trøndelag 2020 25000 12.3.2020 Avslag 0 BIRKEBEINERSPELET AS Birkebeinerspelet 2020 Hedmark 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 125000 MARIDALSSPILLET Katharina av Maridalen Østfold 2020 150000 12.3.2020 Tilskudd 125000 SEL TEATERLAG Utendørsspel på Jørundgard i Sel;Kristin Lavransdatter 2020. Manus og regi Marie Nikazm Bakken etter Sigrid Undsets trilogi. Oppland 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 125000 OPERASJON OLEANDER Operasjon Oleander- episode 3 i en trilogi Trøndelag 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 75000 JAZZÅTEATRET PRODUKSJON AS Musikkteatret Lady Arbuthnott - frua på Elverhøy settes i 2020 opp for 25. gang. Vel 140 personer er engasjert i forestillingen. Vel 10 000 dugnadstimer legges ned i produksjonen. Møre og Romsdal 2020 200000 12.3.2020 Tilskudd 150000 FORENINGEN KORSVIKASPILLET Korsvikaspillet-Håkon og Kark Trøndelag 2020 150000 12.3.2020 Tilskudd 50000 ØRLAND KULTURSENTER KF HUSMORSKOLEN Trøndelag 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 75000 LIER BYGDETUN Sammen for St. Hallvards verdier Buskerud 2020 250000 12.3.2020 Tilskudd 50000 UTKANTTEATRET Storversdagen Trøndelag 2020 150000 12.3.2020 Tilskudd 75000 FOTLANDSVÅG MUSIKKLAG KRAFT! Eit historisk vandrespel om, i, på og ved Herlandsfossen Kraftstasjon Hordaland 2020 192000 12.3.2020 Tilskudd 50000 MARISPELET VED RJUKANFOSSEN AS Marispelet ved Rjukanfossen - kompetanseheving blant annet for de frivillige ved samarbeid med kulturskolen Tinn og andre Telemark 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 125000 KULTURSTIFTELSEN KANALEN Kanalen - et spell om Støa Kanal Hedmark 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 75000 NAMSOS KOMMUNE KULTUR OG INKLUDERING Kongens Portal Trøndelag 2020 150000 12.3.2020 Tilskudd 75000 DE HELDIGE AS Olav Den Heldige - RAGNAROK Østfold 2020 250000 12.3.2020 Tilskudd 75000 ANNELI SOLLIE SOOTspelet - Sin fars datter Østfold 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 75000 HUSEBYSPELENE Før Slaget Akershus 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 75000 VANG BARNE- OG UNGDOMSTEATER Hele Hamars Hulda Hedmark 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 50000 SØRDALEN GRENDAFORENING Ludvik Bårlias siste slått Trøndelag 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 75000 ITU KVENSK TEATER TRUPP Kyläpeli Mun Kultani 2020 – historisk spel basert på kvensk kultur og tre stammers møte i Nord-Troms rundt 1850. Troms 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 150000 KULTURVÆRSTE AS Lysglimt - i mørke Østfold 2020 215000 12.3.2020 Tilskudd 75000 ANNO MUSEUM AS En Hamarkrønike - historien om Biskop Mogens, Norges selvstendighetstap og Hamars undergang Hedmark 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 100000 YGGDRASIL TEATER AS Yggdrasil Trøndelag 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 75000 LILLESTRØM FOLKETEATER Frihetens pris - Kampen om Norrøna! Akershus 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 75000 BJØRNØRFOLKET Bjørnørfolket, -Drømmen om Amerika ep.2 Trøndelag 2020 100000 12.3.2020 Tilskudd 75000 Ann Irene Gulestøl Bella og Solla-og Per Sogn og Fjordane 2020 300000 12.3.2020 Tilskudd 50000 ØSTENSJØ TEATERSELSKAP Spillet om Sarabråten Oslo 2020 70000 12.3.2020 Tilskudd 50000 Cato Danielsen Hermann og huldra Hordaland 2020 150000 12.3.2020 Avslag 0 SMØLA NÆRINGS- OG KULTURSENTER KF Fru Guri av Edøy Møre og Romsdal 2020 250000 12.3.2020 Tilskudd 125000