Hopp til innhold

Søk støtte

Legatstipend

Houen og Mohrs legat

Se vedtakslister

Viktig melding:

Houen og Mohrs legat blir ikke utlyst i kommende år.

Formål

Anton Christian Houen og Conrad Mohrs legat for kunstneres formål er reise- og studiestipend til kunstnere. Legatet omfatter også midler til forberedelse og gjennomføring av Houens arkitekturdiplom.

Åpne alle

Hvem kan søke?

Stipendet kan i 2015 søkes av billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, arkitekter og interiørarkitekter som i hovedsak bor og arbeider i Norge. Det kan gjøres unntak om det blir vurdert som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere, ikke grupper. Søkere må være aktive kunstnere, dvs. ha utgitt verk eller formidlet kunsten sin i offentlig sammenheng tidligere.

Stipendet kan ikke søkes av kunstnere som er under grunnutdanning i 2016. Med grunnutdanningsfase menes alle typer utdanninger på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstneriske. Unntaket er dersom studiene utgjør maksimum 50 % av tiden (15 studiepoeng pr. semester) eller dersom utdanningen avsluttes våren 2016.

Stipendets størrelse

Antall og størrelsen på stipend avhenger av legatets avkastning foregående år og blir derfor ikke bestemt før årsregnskapet for legatet er fremlagt. I 2015 ble det tildelt til sammen 78 000 kroner fordelt på fire kandidater. Da samlet tildelingsbeløp for tiden er lavt anbefaler vi å også søke ordinært diversestipend.

Valg av kunstnergruppe

Når du fyller ut søknadsskjemaer til Statens kunstnerstipend blir du bedt om å velge kunstnergruppe. Det er 23 forskjellige kunstnergrupper, og disse samsvarer med de 23 stipendkomiteene som behandler søknadene. 

Se oversikt over stipendkomiteene

For diversestipend for nyutdannede kunstnere er det kun billedkunstnere, kunsthåndverkere, fotografer, dansekunstnere, sangere, dirigenter, komponister, skuespillere, dukkespillere, sceneinstruktører, scenografer og filmkunstnere som kan søke.


Velg den kunstnergruppen som best samsvarer med din profesjonelle kunstneriske virksomhet.  Søknaden behandles av stipendkomiteen for den valgte kunstnergruppen. Dersom flere kunstnergrupper er relevante, bør du velge den hvor hovedtyngden av din kunstneriske virksomhet ligger. Du kan søke til flere komiteer dersom du er profesjonell kunstner innenfor ulike fagfelt. Du må da sende inn separate stipendsøknader for hver kunstnergruppe/stipendkomité. Søknadene skal være spisset mot det aktuelle kunstuttrykket. I de fleste tilfellene skal det derfor ikke søkes til flere stipendkomiteer med identiske søknader. Tverrfaglige søkere skal ikke søke til flere komiteer men søke stipendkomiteen for Andre kunstnergrupper, se nedenfor.


Merk at ikke alle kunstnergruppene har stipend til fordeling innen alle stipendordningene. Det varierer derfor hvilke kunstnergrupper som finnes i nedtrekksmenyen for den enkelte stipendordning. Det er imidlertid ingen garanti for at det er disponible stipend innen en kunstnergruppe selv om kunstnergruppen finnes i nedtrekksmenyen, da dette også avhenger av fordeling av stipendmidler som varierer fra år til år. Denne fordelingen er først klar i begynnelsen av hvert kalenderår.
 

Se kvotefordelingen

Dersom tverrfaglighet ligger til grunn for ditt kunstneriske uttrykk og din profesjonelle kunstneriske virksomhet ikke har et tyngdepunkt i en av de øvrige kunstnergruppene, kan du velge Andre kunstnergrupper. Stipendkomiteen for andre kunstnergrupper er tverrfaglig sammensatt og behandler bl. a. tverrfaglige søknader som ikke kan vurderes av andre komiteer. 

Dersom du ikke finner din kunstnergruppe, kan du velge Andre kunstnergrupper og angi arbeidsområde i fritekstfeltet. 

Søknadsskjema

Les utlysingsteksten nøye før du byrjar å fylle ut ditt elektroniske søknadsskjema. 

Har du problem med å logge deg på eller sende vedlegg? Sjå brukarstøtte og tips til søkjarar.

Anbefalte nettlesarar

For at skjemaet skal fungera best mogleg anbefaler vi at du nyttar følgjande nettlesarar: MAC = Safari 6 eller nyare. PC = Internet Explorer 9 eller nyare.

Søknadsskjemaer blir tilgjengelige cirka en måned før neste søknadsfrist.

Vurdering av søknaden

Vurderingen blir gjort av en stipendkomité som innstiller søkere på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstneriske kvalitet og aktivitet og i samsvar med gjeldende retningslinjer.

Det blir ikke tatt hensyn til medlemskap i kunstnerorganisasjoner.

Se også vedtekter for legatet.

Slik behandles søknaden

Se hvordan stipendsøknadene blir behandlet, fra søknaden sendes inn til vedtakene offentligjøres.

Slik behandles søknaden til Statens kunstnerstipend
 

Rapportering

Mottaker av stipend har rapporteringsplikt til Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere ved sekretariatet. Rapporten skal inneholde en kort beskrivelse av hva stipendet er brukt til, og en bekreftelse på at midlene er brukt i samsvar med formålet.

Skjema for stipendrapport:

 
Styret for legatet består av medlemmene i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.