Hopp til innhold
Vedtaksliste

Houen og Mohrs legat

Søk støtte

Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legatstipend for kunstnere er i år tildelt følgende kunstnere:

Morten Gaathaug, komponist Ski, kr 11 000
Per Einar Watle, musiker, Oslo, kr 11 000
Gro Ann Uthaug, skuespiller, Østre Toten, kr 14 000
Maritea Dæhlin Sitchet-Kanda, skuespiller, Oslo, kr 13 500
Tore Aurstad, barne- og ungdomslitt. forf., Oslo, kr 10 000
Carina Westberg, barne- og ungdomslitt. forf., Oslo, kr 10 000
Anne-Stine Johnsbråten, fotojournalist, Oslo, kr 11 000


Totalt tildelingsbeløp er kr 80 500.


Ifølge legatets vedtekter skal det av kapitalens avkastning annethvert år deles ut reise- eller studiestipend til musikkformål, skuespillere, forfattere og journalister (2011, 2013) og annethvert år til billedkunstnere, arkitekter og kunstnere som arbeider med arkitekturtilknyttet kunst (2010, 2012).


Stipendene tildeles av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere som også er oppnevnt som styre for stiftelsen Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legat for kunstnere. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.


I legatet er også opptatt Houens fond, Sindings, Langaards, Heidenreichs, Glosimodts, Benneches, Strømbergs, Schäffers, Evensens, Konows, Gudes legater og grosserer Theodor Henrichsens legater.


A.C. Houens og C. Mohrs legat for kunstnere hadde pr 31.12.10 en egenkapital på 5 mill. kroner. Stipendene blir delt ut av avkastningen.