Hopp til innhold
Vedtaksliste

Houen og Mohrs legat

Søk støtte

Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legatstipend for kunstnere er i år tildelt følgende kunstnere:

Mette L'orange billedkunstner Oslo kr 23500

Gunvor Olsen kunsthåndverker Bergen kr 23000

Gisle Nataas arkitekt Nesoddtangen kr 20 000

Mirei Yoshida arkitekt Oslo kr 10 000

I tillegg er det avsatt kr 24 500 til Houens arkitekturdiplom.

Totalt tildelingsbeløp er kr 101 000.

Ifølge legatets vedtekter skal det av grunnkapitalens avkastning annet hvert år deles ut reise- eller studiestipend til billedkunstnere, arkitekter og kunstnere som arbeider med arkitekturtilknyttet kunst (2012, 2014) og annethvert år til musikkformål, skuespillere, forfattere, journalister (2013, 2015).

Stipendene tildeles av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere som også er oppnevnt som styre for stiftelsen Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legat for kunstnere. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

I legatet er også opptatt Houens fond, Sindings, Langaards, Heidenreichs, Glosimodts, Benneches, Strømbergs, Schäffers, Evensens, Konows, Gudes legater og grosserer Theodor Henrichsens legat.

A. C. Houens og C. Mohrs legat for kunstnere hadde pr. 31.12.11 en egenkapital på

kr. 5 mill. Stipendene blir delt ut av avkastningen.