Hopp til innhold
Vedtaksliste

Houen og Mohrs legat

Søk støtte
Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legatstipend for kunstnere er i år tildelt
følgende kunstnere:
Grete Pedersen dirigent Oslo kr 14500
Kristin Norderval komponist Oslo kr 14 500
Ketil Høegh skuespiller Tromsø kr 18 000
Ola B. Johannessen skuespiller Oslo kr 18000
Liv Hege Nylund dramatiker Skedsmo kr 13500
Monica Kristensen Solås forfatter Kongsvinger kr 13 500
Per Helge Seglsten journalist Oppegård kr 15000
Ifølge legatets vedtekter skal det av kapitalens avkastning annethvert år deles ut reise- eller studiestipend til musikkformål, skuespillere, forfattere og journalister (2013, 2015) og annethvert år til billedkunstnere, arkitekter og kunstnere som arbeider med arkitekturtilknyttet kunst (2012, 2014).
Stipendene tildeles av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere som også er oppnevnt som styre for stiftelsen Anton Christian Houens og Conrad Mohrs legat for kunstnere. Tildelingen skjer etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.
I legatet er også opptatt Houens fond, Sindings, Langaards, Heidenreichs, Glosimodts, Benneches, Strømbergs, Schäffers, Evensens, Konows, Gudes legater og grosserer Theodor Henrichsens legater.
A.C. Houens og C. Mohrs legat for kunstnere hadde pr 31.12.12 en egenkapital på 5 mill. kroner. Stipendene blir delt ut av avkastningen.